Issuu on Google+

30 Maart 2014

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur ds. Jan Botha— Skriflesing Joh. 9:1-41

Deurkollekte vandag: Sinodale bydraes

Lief en leed Vir voorbidding

Wyk C7

 Tommie Louw se br oer Wynand se

Kontakno: 082 899 5095

kanker het na sy nekwerwels versprei.

Baie geluk aan Johan & Ria Groenewald D6

B3

wat more hul 52ste huweliksherdenking vier!

072 149 7568

Innige simpatie aan Nico van Eeden met die afsterwe van sy skoonsuster.

Oud-lidmaat Org Rautenbach is Vrydag vir ‘n breingewas geopereer.

082 822 0485 083 659 5651

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur Blok Diensbeurte

Blok Diensbeurte So 30 Maart Blok AB / So 6 April Blok AB

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos! • Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 082 821 7493 (n.u. koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Ds Johan Burger 016-364-1388

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 • SMS’e / MMS’e (foto’s) kan gestuur word na: 072 227 5036

1


Byeenkomste die week Dinsdag 01 Apl  Gymklasse—09:00-10:00 in die saal—almal is welkom. Soepel spiere verhoog die gesondheid en verleng daardeur die kwaliteit van jou week.  Woordskool OLYFDAL: Di 09:00-11:00 / Di 19:00—21:00 Skakel Mariaan Markos vir meer inligting— 016 363 0562

Woensdag 02 Apl  Gebedsgroep—06:00 in die konsistorie—almal is welkom.  Gebedsgroep—18:30 in die konsistorie—almal welkom Donderdag 03 Apl  Gymklasse—08:00-09:00 in die saal—almal is welkom. Woord & musiek, IT & sang (MITS ) - 19:00. Almal welkom!

Volgende Sondag 06 Apl  Blokvergadering—09:00—10:00 Dit is noodsaaklik dat alle wyksleiers asseblief die vergadering bywoon..

Volgende Donderdag 10 Apl  FK—18:00-19:00 in die kerkkantoor. Spesiaal geskuif vir diegene wat werk en graag wil inskakel.

Vleisverkope Maalvleis & Boerewors—R50/kg. Elke kg ondersteun ons kerk herstel en Oesfees fonds insamelings en laat die gemeente se werksaamhede vlot. Maak eerder jou belegging by ons. Ons gehalte is hoog. Die vleis is skoon. Alles is met liefde verpak. 2


Geluk elke verjarende!! So 31 Mrt—Sa 05 Apl So 30

Johan McLaren B6 083 228 2002

Ma 31

Sean Glaus C7 072 929 5454

Wo 02

Danie Vermeulen D7 083 995 4335

Matilda v Rooyen E2 084 706 1062

Sa 05

Maileene Dreyer D3 083 443 1235

Nadeska Kostanjevec C6 082 461 8545

Di 01

Rosa Mostert C3 082 574 0919

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2014 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Vroue-Foto-Raai: Dames, onthou asseblief van julle foto’s wat ons nodig het vir ons foto-raai van

daardie dag gebeur het wat ‘n impak op jou lewe gehad het.

12 April!

Stuur dus jou foto’s na ngmtonoos@vodamail.co.za of gee by die kerkkantoor af. MMS’e kan gestuur word na 0828217493 (sit net asb. jou naam by!)

Ons het dit nou al nodig om dit solank te prosesseer sodat daar nie ‘n opeenhoping van foto’s is en ons nie alles kan deurwerk nie. Die foto’s wat nodig is:

een foto van jou as baba/kleuter

2 foto’s van 2 spesiale / “groot” gebeurtenisse in jou lewe

Tussendeur kuier ons lekker en leer mekaar beter ken! Kom kuier gerus saam met ons!

Ons gaan die baba/kleuter foto op die skerm vertoon waar die teenwoordiges moet kyk of hulle kan raai wie dit is. Met die ander foto’s kan jy vertel wat op 3


Sinodale begroting

Sinodale werk word namens 145 gemeentes in die Wesrand en Noordwes gedoen as gesamentlike werksaamhede (89,2%) en nasionaal (10,8%). Elke gemeente betaal

Âą8%

van hul inkomste om

hierdie werksaamhede te laat doen. Vir M2014F2015 sal MOos vir R21,304-00 verantwoordelik wees. Jou deurkollekte help hiermee. Ons deurkollekte vandag spreek hierdie nood van mense aan. Jou bydrae gaan beslis ‘n verskil maak 4 aan duisende mense se lewens!


30 mrt 2014