Issuu on Google+

26 Januarie 2014

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur prof. Danie Coetzee— Skriflesing Ps. 11:1-10—God het ‘n wonderwerk vir jou

Lief en leed Wyk

Vir voorbidding

Kontakno:

B1

Baie geluk aan oom Daan en tannie Susan

074 885 5491

Erasmus wat Woensdag hul 59ste huweliksherdenking vier! C7 B1

Riaan Steyn is Woensdag geopereer. Leana Venter het vermoedelik breinvliesontsteking.

D1 C4

D7

Hennie van Loggerenberg gaan Donder-

071 866 5848 082 758 4057 083 561 7813

dag vir ‘n skoueroperasie.

Baie geluk aan Anthonie Landsberg met sy silwer en goue medaljes in die lang afstande

Baie geluk aan Melissa van Eyssen met haar SES medaljes!

079 345 6224

078 628 7509

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur Blok Diensbeurte

Blok Diensbeurte

Vervolg op bl.5

26 Jan Blok E / So 02 Feb. Blok AB

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos!

• Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 082 821 7493 (n.u. koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Ds Johan Burger 016-364-1388

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 • SMS’e / MMS’e (foto’s) kan gestuur word na: 072 227 5036

1


Byeenkomste die week Sondag 26 Jan  Kategese inskrywings—na kerk in die saal  Baba & Kleuter Bediening—in die Jeugsaal tydens die erediens vir kinders 0-5jr oud. Ouers kan hul afhaal na die “groot” erediens.  USE - 17:00. Nabetragting van die Liggiefees word gedoen. Almal wat daar betrokke WAS en hierdie jaar WIL wees, is welkom!

Dinsdag 28 Jan  Gymklasse—09:00-10:00 in die saal—almal is welkom. Soepel spiere verhoog die gesondheid en verleng daardeur die kwaliteit van jou week.  Woordskool OLYFDAL: Di 09:00-11:00 Di 19:00—21:00 Skakel Mariaan Markos vir meer inligting— 016 363 0562 / 072 977 4755

Woensdag 29 Jan  Gebedsgroep—06:00 in die konsistorie—almal is welkom.  Gebedsgroep—18:30 in die konsistorie—vir diegene wat werk Ons splinternuwe GEBEDSGROEP begin Woensdagoggend. Diegene wat graag hul dag met nuwe krag wil begin en tyd kan maak daarvoor, is welkom om vroegoggend by hierdie groep aan te sluit. Vir diengene wat reeds vroeg begin werk, is daar geleentheid later om 18:30.

Donderdag 30 Jan  Gymklasse—08:00-09:00 in die saal—almal is welkom.  Woord & MITS (musiek, IT & sang) - 19:00. Die eerste ¾ uur word aan die Woord gewy, waarna die komende Sondag se tema tesame met die gepaste musiek hanteer sal word. Almal welkom!

2


Ons bid vir ons kinders....... ∗ So 26: 1 Joh. 5:14 Ons bid dat kinders volgens U wil, sal vra..

∗ Do 30: Spr. 4:24 Ons bid dat ons kinders altyd die waarheid sal vertel.

∗ Ma 27: Pred. 9:7 Ons bid dat kinders sal weet dat U lankal goedgekeur het hulle doen..

∗ Vr 31: Pred. 11:9 Ons bid dat ons kinders vreugde sal vind in hul jeug.

∗ Di 28: Ps. 109:26-27 Ons bid dat U kinders sal red sodat U grootheid daardeur bekend sal word. ∗ Wo 29: Spr. 4:23 Ons bid dat kinders versigtig sal wees met wat in hul harte omgaan..

Kategese Vandag Kinderkerk—Voorskool tot Graad 6-kinders is vir die eerste deel van die erediens in die kerk, waarna hulle na die kinderdiens in die kerksaal gaan. Hulle maak saam met die “groot kerk” klaar. Ouers haal die kinders by die kerksaal af na die diens

Baba bediening—bring jou kleinding tussen 0-5 jaar na die

jeugsaal sodat jy rustig die erediens

kan geniet.

Gr.7-12 +belydenisklas: 09:00-10:00— kerksaal (kom woon die erediens daarna by!)

Volwasse belydenis groep kan Sondag na die diens in die kerksaal inskryf. 3


Geluk elke verjarende!! Ma 27—Sa 01 Feb Ma 27

Di 28

Ann Peters E1 072 424 4497

Rudi Pretorius D7 071 239 3905

Rudi Reinecke C4 083 377 4768

Wo 29

Johan Pretorius A1 083 677 9091

Cindy Kriel E6 083 354 2939

Do 30

Nellie v Schalkwyk E3 082 564 5731

Rudolf Bothma D1 082 779 6215

Sa 01

Maricelle Putter C6 072 872 5435

Wo 29

Sumarie Bothma D1 084 607 1921

‘n Vreugdevolle lewensjaar word Johan Vermaak D1 082 785 2784

jou toegebid vir 2014 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Lente-ete—Blok D NEE! Dis NOG nie lente nie, maar blok D wil graag hierdie jaar VROEGTYDIG met hul beplanning vir die lente ete in September begin. Daarom versoek Willie (blokleier) alle dames van blok D om

Sondag 2

Februarie na die erediens, terwyl ons tee drink, in die saal gou te vergader om die bal solank aan die rol te sit. Baie dankie dat julle bereid is om altyd van hulp te wees! 4


Jeug vat vlam! Kom vat vlam saam met ons!

084 607 1921

Die jeug beplan heerlike speletjies aande die eerste en laaste Vrydagaand van elke maand. Ons eerste bymekaarkom vind op 7 Februarie om 18:00 in die kerksaal plaas. Pannekoek word as aandete bedien!

Hierdie aande is gemik op ouerpare met jong kinders om saam te kom kuier met mense wat verstaan wat dit behels om ‘n ouer te wees in vandag se politieke klimaat. Kinders van alle ouderdomme kan kom saamspeel en gesonde vermaak teniet. Jongmense wat nog nie weet waar hulle in die samelewing inpas nie kan kom ondersoek instel na ons doen en late. Wie weet, dalk vind dit wat ons hier doen, ook by hulle byval? Om egter heeltemal op dreef te kom en in meer mense se smaak speletjies aan te bied, het ons so paar items nodig: ∗

Tafeltennis stel (net, rakette, balle)

Swaaibal (“Swing ball”)

Snoekertafel met stokke en balle

Veerpyltjiebord met pyltjies

Ander gesonde bord speletjies

Musiekinstrumente (ons wil ons eie orkes op die been bring)

Enige donasie sal waardeer word.

Kontak Sumarie (Jeug voorsitter) indien jy wil inskakel of speletjies het! 5


Nuwe lidmate Baie welkom aan:Maggie Scheepers

Maggie Scheepers (E5, Hoewe 163, Boltonwold) vanaf Greytown. Maggie is al geruime tyd in die gemeente en het goed ingeskakel by tannie Chrissie se span wat komende Valentynsdag weer die saal so lieflik gaan versier en die allerheerlikste geregte gaan bedien! Sy help die dames van Blok E dan ook met die pragtige snuisterye wat tydens die Liggiefees verkoop word. Baie dankie dat jy reeds so lekker saam met ons werk in God se Koninkryk!

 Sielie Pretorius (D7, PJ Venterstr 42, Riversdale) vanaf Klipvallei. Tannie Sielie was voorheen hier en ons is BAIE bly om haar weer in ons geledere terug te verwelkom! Sy woon nou by haar broer, oom Hans.

Sielie Pretorius

SorgAksie As voorsitter van SorgAksie wil Johan Groenewald almal bedank wat so getrou pakkies vir die koskaste bring. Ongelukkig is daar meer behoeftige mense as lidmate wat wel kruideniersware bring. Dra jy kennis van SorgAksie se Groensak-projek? Hierdie sal het ‘n lysie op van produkte wat gereeld uitgegee word. Dit is egter nie nodig om AL die produkte op die lysie opeen slag aan te koop nie (ons weet almal moet deesdae sente omdraai). Indien jy egter kans sien om te help met so paar produkte, neem gerus ‘n sak en bring dit terug wanneer jy weer na die erediens toe kom. 6

072 149 7568


26jan2014