Page 1

15 Julie 2018

Die erediens word gelei deur Ds. Christman Krige Teks Joh. 11:17-32 Deurkollekte vandag: SorgAksie

Wyk

Vir voorbidding

Kontakno

® ® ® ® ®

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur

·

· Kantoorure Wo—Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 082 577 1546 Erna Klynhans (koster) · — ·

· ·

-

-


Sondag 15 Julie a Gebed bediening—08:15 en na tee drink in die gebed kamer. Enigiemand wat graag wil saam bid, is welkom om by ons aan te sluit.

Maandag 16 Julie a Gebed bediening—06:00 in die gebed kamer. Dinsdag 17 Julie a Oesfees—19:00 in die saal. Onthou, hierdie oesfees word deur die jeug (16-35jaar) gereël. Kom deel dus jou funky idees.......

Donderdag 19 Julie a MITS (musiek, IT & Sang) — 18:30 - die voorsang en diens liedere word in plek gekry vir Sondag se diens.


EiIleen Lotter C3 082 335 3871

Ria le Roux E3 079 665 9799

André Maree E1 084 627 7446

Liané Henery DEW 064 909 0532

Ian Ross C3 072 416 2801

Johan Schutte E4 071 864 8059

Rudolph Reinecke C2 083 266 1122

Andrea Judeel C6b 083 337 5976

Nadia Naudé D3 082 855 3403

Landie Roose E4 084 959 5172

Annie le Grange D3 083 554 4977

Monica Lourens E6 084 722 9196

Sergio Nunes D5 082 445 0139

Jessica Swart E5 079 675 3252

Melanie Buys E1 083 616 9182

‘n Vreugdevolle lewensjaar

word jou toegebid vir

2018 nms Kerkraad & Admin Bestuur.


-

-

-

-

-


-

-

Here, maak my oĂŤ oop,

sodat ek die nood van my naaste sal raaksien,

my hart sag sodat ek in liefde sal uitreik, my hande sterk en gewillig om te help, en vorm my woorde dat dit

U grote Naam sal verheerlik elke oomblik van die dag.


-

-

15 Julie 2018  

Bly op hoogte van die week se gebeure en skakel in waar jou gawes en talente aangewend kan word tot uitbreiding van ons Here se Koninkryk

15 Julie 2018  

Bly op hoogte van die week se gebeure en skakel in waar jou gawes en talente aangewend kan word tot uitbreiding van ons Here se Koninkryk

Advertisement