Page 1

1

Januarie 2017


15 Jan 2017

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur Ds. Christman Krige Skriflesing Luk. 5:1-11 Deurkollekte vandag: Huis Meyerton

Lief en leed Wyk

Vir voorbidding

Kontakno:Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur

Blok Diensbeurte So 15 Jan Blok C / So 22 Jan Blok D

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos!

• Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 073 386 7711—Lambertus Blom (koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Konsulent: Kapl. Christman Krige 083 655 9783

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 2• https://www.facebook.com/Ngkerk-Meyerton-Oos-864259320360029/? ref=bookmarks


Byeenkomste die week Sondag 15 Jan  MITS (musiek, IT & Sang) — 07:30 - die voorsang en diensliedere word in plek gekry vir vanoggend se diens.  Gebedsbediening—08:45 in die gebedskamer. Enigiemand wat graag wil saam bid, is welkom om by ons aan te sluit.  Kategese vergadering—almal wat belangstel om met ons splinternuwe kinderkerk behulpsaam te wees moet asb in die kerk agterbly.

 Blokraadvergadering  Kategese inskrywings in die saal Woensdag 18 Jan  Traumagroep— opleiding met ‘n sertifikaat aan die einde van die jaar. Sien meer info op p 4.

Donderdag 19—Saterdag 21 Jan  Vaaldriehoek Jeugkonferensie—NG Drie Riviere Oos. Ds Anriëtte de Ridder is die gasspreker. Toegang—GRATIS (sien program p 13)

Sondag 22 Jan  Bloedbank— na die diens in die saal om bloed te skenk. Sondag 22 —26 Jan  Week van Gebed— elke aand om 18:30 by NG Olyfdal

Neem eienaarskap van JOU gemeente en skakel in!

‘n Woord van dank ♥

Baie dankie aan ELKEEN wat hierdie jaar weer by ons geloof familie wil kom inskakel! Onthou wat word van jou as lewende lidmaat verwag: bid, lees jou Bybel, woon eredienste by, kuier saam met gelowiges en GETUIG!!

3


Geluk elke verjarende!! So 15—Sa 21

Hennie Botes D6 071 237 1296

Sa 21

Vr 20

So 15

Ria Groenewald C6a 071 455 4182

Corrie Louw C7 082 539 0342

Johan Harding C7 084 305 5887

Die-ané Venter C2 072 764 1952

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2017 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Doop verjaarsdae So 15

Divan Jardin D3 061 483 5431

Di 17

Juvan v Antwerpen D5 083 790 4125

Vier die dag waarop die Here JOU gekies het!

Trauma groep Die Traumagroep opleiding begin op Woensdag

18 Januarie om 18:00 NG Meyerton-Oos. Die teoretiese opleiding sal elke twee weke wees (eerste en derde Woensdag van die maand) en die praktiese opleiding elke tweede en vierde Woensdag. Besoeke sal DV elke tweede en vierde Woensdag gedoen word. Name met adres en sel nr van enige persoon / gesin wat baat kan vind by so ‘n besoek kan by die kantoor deurgegee word. Dit kan by gemeentelede en nie gemeentelede wees en sluit families in waar daar siekte, dood of trauma is of waar hulle berading / ondersteuning benodig. 4


Gebeure in Jan: ∗

15de—Kategese Kategese inskrywings— inskrywings—ds.

Toit

Christman Krige

19-21ste– Vaaldriehoek JeugJeug-

29ste—Nagmaal Nagmaal— Nagmaal dr. André du

29ste—Kerkraad Kerkraad

konferensie—NG Drie Riviere konferensie Oos

22ste—Bloedskenk Bloedskenk —dr. André du Toit

22-26ste—Week Week van Gebed by NG Olyfdal

Hoekom maak ons so? Met die dat ons heelwat nuwe intrekkers het, moet ons dalk net weer almal daarop attent maak hoekom daar aan die einde van die diens die regterhand in ‘n seëngroet gelig word: Aangesien die aflosleraar ONS met die Woord kom bedien en seën het, is dit MOos se gewoonte om elke aflosleraar ook weg te stuur met ‘n seënbede vir:

Splinternuwe moederskamer! Het jy al gaan loer in ons moederskamer? Wat ‘n verandering! Daar is nou ‘n deur ingesit sodat moeders wat hul kleingoed nog voed, privaatheid kan hê. Daar is ‘n doekruilstasie aangebring asook ‘n wasbak met lopende water om die takie te vergemaklik.

‘n veilige terugreis

Die gordyne is van so aard dat dit voldoende privaatheid skep voor die venster wat op die binnekant van die kerk uitkyk.

verdere geestelike groei tot ons hom/haar DV weer op ons kansel sien.

Die kleingoed kan heerlik baljaar op die “stede”-matjies met die strate en padtekens...

As jy dus voel jy wil ook die leraar seën, lig gerus jou regterhand op in die rigting van die leraar (asof hy voor jou sou staan) in ‘n seëngroet terwyl ons hom/haar die seënbede toesing en hom/haar met liefde en seëning wegstuur!

Nooi dus jou kinders wat voel hulle kan nie die kerk bywoon nie as gevolg van borsvoeding—hulle is meer as welkom om van ons pragtige fasiliteite gedurende die erediens gebruik te maak!

5


SorgAksie SMS voorraad vir Desember: Baie dankie aan elkeen wat Sondae die moeite doen om ons koskas te help aanvul. Die behoefte bly groot! Die volgende produkte is vir Desember ingehandig:

ξ

Toiletpapier 10 rolle

ξ

Skottelgoedseep 1 bottel

ξ

Sjampoe 1 bottel

ξ

Deodorant (dames) 1 bottel

ξ

Mieliemeel 21,5kg

ξ

Suiker 12,5 kg

Daar is 19 pakkies uitgegee met die volgende items in:

ξ

Blikkies groente 29 blikkies

Tee 12 pakkies

ξ

Bully beef 5 blikkies

Rooibostee 1 pakkie

ξ

Rys 1kg

Sout 9

ξ

Tee (100 sakkies)

Vis 9 blikkies

ξ

2 min noodles—12

Blikkies groente 39

ξ

Koekmeel 1kg

Bully beef 11

ξ

Muffin mix 1 pak

Spaghetti 2 pakke

ξ

Oats pap 1 pak

Macaroni 6 pakke

ξ

Konfyt 1 blik

Rys 5kg

ξ

Spaghetti 1 pak

Konfyt 1 blik

ξ

Vis 2 blikkies

Soppoeier 6

ξ

Macaroni 4,5kg

Oats pap 4

ξ

Sout 500g

Koekmeel 1kg

ξ

Soppoeier 6 sakkies

2 min noodles—7

ξ

Olie 3 bottles

Kookolie 2

ξ

Koffie 250g

Suiker 9kg

ξ

Seep 1 koekie

Soja mince 1

ξ

Tandepasta 5 buisies

Mieliemeel 18kg

ξ

Stasoft 1 sak

Toiletpapier 28 rolle

ξ

Waspoeier 3kg

Badseep 4 koekies

6


Tandepasta 13

Deodorant 1

Sanitêre ware 1

Tandeborsels 2

Toiletpapier 20 rolletjies

Waspoeier 4,5kg

Met die produkte wat ons dus die afgelope maand ontvang het, kan ’n groter verskeidenheid in die pakkies geplaas word. Ons is die Here innig dankbaar dat ons soveel mense van hulp kon wees!

Waarde van die MOLA word bepaal

Kerkbywoning—5 MOLA

geheue wanneer jy jou huiswerkies moet leer (3 MOLA). En vir deelname aan aktiwiteite by die kerk het ons op ‘’n buffel besluit (1 MOLA)—as daar slegs EEN is wat bereid is om die leiding te neem, volg die ander gewillig. Gaan JY in 2017 die leier van die buffels wees en sorg dat daar deelname is?

Kinderkerk bywoning—4 MOLA

Wat beteken MOLAS?

Ken-jou-huiswerk—3 MOLA

Dankbaarheidsoffer—2 MOLA

Deelname—1 MOLA

2017 is die begin van verskeie nuwe dinge, onder andere ‘n geldeenheid spesiaal vir MOos se kinders—die MOLAS. ‘n MOLA met verskeie waardes sal uitgegee word vir die volgende:

Meyerton Oos Leer

Daar word verskillende diere op elkeen gedruk. Vir die 5 MOLA is ‘n leeu gekies, wat die Leeu van Juda (Jesus) verteenwoordig; die luiperd is op die 4 MOLA, aangesien die luiperd met spoed beweeg. Ons kindertjies is nog jonk en fiks en sal dus ook met spoed na die kinderkerk kan beweeg. Almal weet ‘n olifant se geheue is BAIE goed! Bid dat die Here jou ook seën met so

Almal Saam Op Sondag 05 November word medaljes, trofeë en sertifikate uitgedeel. Hoeveel gaan JY kry.....?

7


Terugvoering—finansies Ons het pas met die 10de maand van die finansiële jaar afgesluit (die finansiële jaar strek van Maart—Februarie). As waarnemende voorsitter van die FK (Finansiële Kommissie), het Tommie Louw dit goedgedink om die volgende aan die gemeente deur te gee:

Dit bring n tekort aan R43 297-72 (±R4000/maand) mee. As ons in ag neem dat slegs 71 van 228 gesinne ‘’n dankoffer vir Desember gegee het, kan ons beslis die tekort uitwis! Onthou, as belydende lidmaat van die gemeente is ELKEEN verantwoordelik vir die instandhouding van ons gemeente en dit sluit die finansiële aspekte IN. Gaan praat met die Here oor jou bydrae en hoor wat Hy jou op die hart lê.......

8


Waag dit nou net! Moet ek, óf moet ek nie? ‘n Mens kan darem maklik huiwer om te doen wat jy weet jy moet doen. Aan die een kant is dit dieselfde gevoel as jy iemand ’n poets wil bak en hy of sy sê: Waag dit nou net!” Jy huiwer ’n oomblik – want dalk gaan die negatiewe gevolge groter wees as die pret. Dan stel jy uit, want jy is bang vir teleurstelling of mislukking of verleentheid. Of jy waag dit! Dan wen die gedagte aan die genot wat jy gaan kry of gee. Jy doen dit ongeag die moontlike negatiewe gevolge. Jy glo die positiewe effek gaan meer wees as enige hindernisse. Daar is baie redes hoekom ons talm en die meeste is legitiem:

ek voel nie voorbereid genoeg nie

ek ken nie genoeg mense wat my sal steun nie

ek het nie genoeg geld nie

ek het nie genoeg tyd nie

ek het nie genoeg kennis nie

ek is nie lus vir negatiewe kommentaar nie

Eintlik is die hoofrede: dis nog nie jou móét nie. Voordat jy nie ’n dringend genoeg rede het nie, gaan jy nie voluit daarvoor gaan nie. Wat is die hoofrede hoekom ek dit wil doen? Dalk is dit om meer vryheid te kry, meer kreatief te wees, meer geleenthede te ervaar, meer inspirasie te deel, jouself te help groei, te leer. Dis nie ’n “sommer net” rede nie, maar dit kan seker dit ook wees. Selfs “sommer net” het ’n dieper ervaring wat jy wil beleef. Wat is jou werklike rede? As jy jou werklike rede het, gaan jy die energie hê om te waag. Die werklike rede is eintlik wat jy glo. En Jesus sê: Jesus sê toe vir hulle: “Julle moet geloof in God hê! Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. (Markus 11:22-24 NAV) Wel, dalk het die tyd ryp genoeg geword dat jy dit nou móét doen. Jy mik al lankal in daardie rigting. Moenie wag tot volgende week nie, maar doen vandag 9


reeds iets in daardie rigting. Hoor nou die positiewe uitkoms hierin: Waag dit nou net!

Kon JY dalk al ‘n stoep teël borg teen slegs R35 elk? Ons benodig nog 430 teëls...... 110 reeds verkoop!

(Wonderwerk? In dieselfde tyd waarin ek hierdie stuk vir Wilma stuur om te proeflees, stuur sy vir my hierdie skakel wat oor dieselfde saak gaan! Kyk gerus hier na: The Mahomet Seymour dance team gave everyone a surprise when they decided not to dance to music. Instead, they danced to the track, "What Are You Afraid Of?" by Jon Jorgenson.)

10


Vaaldriehoek Jeug konferensie—NG Drie Riviere Oos Almal wat op een of ander manier betrokke is by jeugbediening en kategese, of jy nou 'n dominee, jeugwerker, jeugleier, kategeet of vrywilliger is, is altyd op soek na geleenthede waar ons toegerus kan word vir die uitdagende bediening waartoe die Here ons geroep het. Dit maak nie saak hoe groot of klein julle gemeente se jeugbediening is en of dit net uit kategese bestaan nie, bring jou hele jeugspan en kategete, want hier is 'n geleentheid wat jy nie wil mis nie!!!!! Die konferensie is hoofsaaklik gefokus op tienerbediening, tienerbediening maar daar is die Vrydag 'n toerusting geleentheid vir kategete van Gr1Gr1-6

1h00 1h00--12h30: Die Belydenisjaar

10h30 10h30--11h00: Koffie break

09h00 09h00--10h30 : Gr7 Gr7--10 Kategese

08h30-09h00 : Opening en aanbidding

Saterdag, 21 Januarie

20h00 20h00--21h00: Gr 1 1--6 Kategese (Deel 2)

19h30 19h30--20h00 : Koffie break

18h30 18h30--19h30: Gr1 Gr1--6 Kategese (Deel 1)

18h00 18h00--18h30: Opening en aanbidding

Vrydag, 20 Januarie

20h00 20h00--21h00 : Belewenisse: gefokus op tieners.

19h30 19h30--20h00 : Koffie break

18h30 18h30--19h30 : Kampe: gefokus op tieners.

18h00 18h00--18h30: Opening en aanbidding

Donderdag, 19 Januarie

Program:

Ds Anriëtte de Ridder wat tans in beheer van Jeug-en Familiebediening aan die Wes-Kaapse Sinode is, is die spreker. Anriëtte was ook voorheen tienerleraar by NG Stellenberg en is onder andere ook betrokke by die nasionale bestuurspan van #Imagine. Sy bied gereeld VBO kursusse aan oor Jeug-en Familie bediening. Sy is uiters kreatief en haar passie is aansteeklik. Kom leer saam by iemand wat die pad in jeugbediening al gestap het, wat die uitdag- ings ken en wat op hoogte is van die nuutste tendense.

11


Luister hierdie jaar na God! Die Here sal jou altyd lei… Hoe kan ons sê dat ons 'n persoonlike verhouding met God het en tog nie bewus is daarvan dat Hy ons lei en met ons praat nie? Om oop en ontvanklik vir die leiding van die Heilige Gees te wees, moet ‘n belangrike dissipline wees van jou lewe as Christen. Ons almal kan leer om ontvanklik vir die leiding van die Heilige Gees te wees - dit is nie net vir diegene wat 'meer geestelik' as jy is, bestem nie. God sal met jou praat, as jy die tyd neem om na Hom te luister. John Ortberg skryf: 'n Groot gedeelte van die avontuur van jou lewe as christen is om op die leiding van die Heilige Gees te reageer. Hierdie leiding word nie net tot belangrike besluite beperk nie en dit word net aangeleer wanneer ons dit aanhoudend beoefen. Dit is hoekom Dawid gebid het: Here, wys my die weg wat ek moet gaan, leer my U paaie... want U, o God, is my redder...(Psalm 25:4-5 NLV). Dit moet ook jou gebed wees. Richard Foster skryf: Die hemel en aarde wag met groot afwagting op meer mense wat deur die Gees gelei en bemagtig word. Sulke mense sal nie te voorskyn kom totdat daar ‘n diepe ervaring van Immanuel, God met ons, is nie. Daar moet 'n wete wees dat Jesus deur die krag van die Gees gekom het om self sy mense te lei. Die leiding van Jesus deur die Gees is 'n leiding wat so seker kan wees soos die wolk- en vuurkolom wat Israel deur die dag en nag gelei het. Hierdie leiding kom gewoonlik deur;

(i) Die Woord – sekere dinge en tekste ‘spring op’ uit die Bybel en spreek jou aan – dit spreek verkeerde dinge in jou lewe aan maar dit spreek ook oor wat God van jou verwag – Sy doel met jou en hoe jy kan groei in jou geestelike lewe. Lees dus din 2017 jou Bybel gereeld! 12


(ii) Die Gees wat met ons praat deur omstandighede – voorspoed en teëspoed en ons weet dat alles ten goede meewerk vir dié wat die Here lief het (Rom 8:28). (iii) Ander mense, deur boeke, deur die radio, deur die TV ens. Belangrik is om jou atennas op te hê en sensitief te wees vir Sy insprake in jou brein. Moenie alte selfvoldaan wees nie! Wees ontvanklik! Hy wil jou lei – nie net in groot besluite nie maar ook in klein alledaagse dingetjies… Hierdie ervaring van die Here se leiding in 2017 kan joune wees wanneer jy die belofte glo: Die Here sal jou altyd lei. Dit is Sy belofte aan jou - memoriseer dit, verpersoonlik dit, lewe daarvolgens, en kyk waarheen dit jou hierdie jaar gaan neem… Mag die Here ons almal daartoe help.

Kom red ‘n lewe op meer as een manier... MOos se leuse is GRENSLOOS: grensloos wat geloof, hulp en liefde betref. Dus is dit logies dat ons onsself beskikbaar stel vir uitreike. Buiten dat ons met die skenk van bloed na ons naaste uitreik, mag die Here ons selfs gebruik om iemand se lewe te red wat HOM nog nie ontmoet het nie. Al is jy dus bang vir naalde, wil jy dit nie oorweeg om 22 Januarie net so 15 minute na die diens in die saal rustig te kom lê en gou jou deel van grenslose naasteliefde te doen nie? Maak seker jy het wel die oggend iets geëet!

Hierdie diens sal dan gereeld beskikbaar wees vir ons gereelde bloedskenkers.

13


E-Afkondigings Indien jy nie altyd in die erediens is nie of daar nie voldoende gedrukte afkondigings is nie, kan jy weekliks die afkondigings op jou rekenaar / slimfoon / tablet ontvang. Op die rekenaar:

Gaan na www.issuu.com

Registreer met die nodige inligting soos versoek.

Soek by die vergrootglasie na NG Meyerton-Oos

Maak een van die afkondigings oop en klik op die groen “Follow”

Jy sal weekliks ‘n epos ontvang sodra die afkondigings gepubliseer is

Op jou slimfoon / tablet:

Laai die toep “app.” ISSUU af

Soek by die vergrootglasie na NG Meyerton Oos

‘n Venster met drie opsies sal oopmaak: “Publications”, “Stacks” & “Publishers”

Klik op “Publishers”

Klik op NG Meyerton Oos (ons logo)

Klik op die groen “Follow”

Jy sal weekliks ‘n epos / kennisgewing ontvang sodra die afkondigings gepubliseer is

Jy sal dus ook tydens die erediens die afkondigings op jou tablet / slimfoon kan lees. So het jy ook daagliks die nodige inligting byderhand indien jy iemand wat verjaar of siek is, wil kontak.

Help ons om bome te spaar en benut die tegnologie!

14


15


16

15 jan 2017  

Bly op hoogte van die week se gebeure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you