Issuu on Google+

06 April 2014

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur ds. Johan Burger— Skriflesing Joh. 11 Lees gerus ook: Joh. 10 en 12; Esegiël 37:1-14, Psalm 130, Romeine 8:6-11 Die Deurkollekte vandag: Plaaslike Indaba—meer inligting op agterblad.

Lief en leed Wyk

Vir voorbidding

E4

 Innige simpatie aan tannie Lettie Statton se

Kontakno:

familie met haar afsterwe Woensdagoggend. Die roudiens was Saterdag. D3

Baie geluk aan Johan & Rosaline Higgs wat

082 852 6638

hul 48ste huweliksherdenking Dinsdag vier! E6 C5

Hans Labuschagne het Vr ydag die

082 595 9299

hartspesialis gaan spreek.

Comine Els is op kr ukkelys nadat sy haar toon verstuit het.

079 990 4296

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur Blok Diensbeurte

Blok Diensbeurte So 6 April Blok AB / So 13 April Blok C

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos! • Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 082 821 7493 (n.u. koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Ds Johan Burger 016-364-1388

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 • SMS’e / MMS’e (foto’s) kan gestuur word na: 072 227 5036

1


Byeenkomste die week Sondag 06 April  Blokvergadering—09:00—10:00 in gemerkte lokale. Dit is noodsaaklik dat alle wyksleiers asseblief die vergadering bywoon

Dinsdag 08 April  Gymklasse—09:00-10:00 in die saal—almal is welkom. Soepel spiere verhoog die gesondheid en verleng daardeur die kwaliteit van jou week.  Oesfees—19:00. Ons besluit oor die Tema vir die fees.

Woensdag 09 April  Gebedsgroep—06:00 in die konsistorie—almal is welkom. Donderdag 10 April  Gymklasse—08:00-09:00 in die saal—almal is welkom.  FK—18:00-19:00 in die kerkkantoor. Spesiaal geskuif sodat werkende lidmate en graag wil, hierby kan inskakel.  Woord & musiek, IT & sang (MITS ) - 19:00. Almal welkom!

Saterdag 12 April  Vroue foto-raai—15:00—is JOU foto’s al by die kantoor vir verwerking?! (1xbaba/kleuter & 2 van groot gebeurtenisse)

Volgende Sondag 13 April  Palmsondag—onthou jou palmtak!

Vleisverkope Maalvleis & Boerewors—R50/kg. Elke kg ondersteun ons kerk herstel en Oesfees fonds insamelings en laat die gemeente se werksaamhede vlot.

2

Maak eerder jou belegging by ons. Ons gehalte is hoog. Die vleis is skoon. Alles is met liefde verpak.


Geluk elke verjarende!! So 06 —Sa 12 Apl So 06

Karlien Dreyer D3 083 443 1235

Jaco Germishuys B5 082 677 0165

Aletta Jv Vuuren C4 072 050 8573

Aldine Oosthuyzen E4 083 626 9191

Ma 07

Giel v Niekerk C6 072 951 3747

Di 08

Ben Viljoen A4 072 669 5246

André Jordaan D8 083 416 6283

Wo 09

Johan Venter B1 082 410 7661

Do 10

Muller Venter C3 083 557 5139

Do 10

Bernadette Smit C1 084 640 8700

Sa 12

Michael vd Schyff C1 076 196 6332

Berniël Smit C1 076 072 7176

Sybrand Steyn B6 074 675 0064

Enrico Cameron C2 079 771 5008

Hans Pretorius D7 083 667 4875

Vr 11

Sa 12

Clarisse Hutcheson C8 072 581 3616

Johan du Toit C3 076 850 5557

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2014 nms Kerkraad & Admin Bestuur. 3


Doop Verjaarsdae

Vier jou doopverjaarsdag só: ∗ Gesinne gee “geestelike” geskenke

Vr 11

Wiets Neethling D5 082 291 3786

Sa 12

Alecia Henery D2 079 665 7233

∗ Blaai deur foto album en vra jou ouers uit oor jou doop geleentheid, wie daar was, wat jou naam beteken, wat spesiaal was die dag.

Jaelyn Thompson E1 ∗ Doop jou vingers in ‘n bietjie water. 083 302 8027

∗ Het jy al die Here in jou lewe toegelaat? Het jy Hom al genooi om jou Verlosser te wees? Lees gerus Joh.3:16 en 1:12.

Druk jou nat vingers teen jou voorkop. Onthou daarmee dat God jou eerste gekies het en liefhet.

Vonk-Aand: 11 April vanaf 18h00 Vonk-Aande is vir al ons jongmense vanaf Gr.7 en ouer om sommer net in ‘n veilige omgewing saam te kuier vir die aand—as alternatief vir al die minder opbouende uithangplekke. Ons bied elke aand ‘n gratis ete vir die kinders aan. Is daar nie dalk ’n gesin of meer wat kans sien om een aand se eetgoed te borg nie—vir sowat 15 mense.

Dankie, Poppie & Charles Lohrman vir die bordspeletjies, tafeltennis-stel en Volleybal-net wat julle vir ons geskenk het. Dit maak ons aande sommer baie lekker aktief, met baie afwisseling Met die winter aan die kom, sal ‘n borg vir “Hot Chocolate” ook ‘n aanwins wees. Gesinne is ook welkom om die aand speel-speel saam mee te maak. Dit maak net die gesinsbande sterker!

Deurkollekte: Plaaslike Indaba Tydens die Indaba (Saam-praat) beplan en koördineer ons jaarliks die groot jaar-Projekte van die gemeente. Die Here maak ook op ‘n besondere wyse Sy wil bekend deur ons saam-luister uit die Woord. ‘n NCD Analise word 4

effektief benut om te meet of ons vorder vanaf die vorige jaar. Dit word bygewoon deur lidmate, leiers, asook persone uit die omgewing wat saam besin oor die rol van die gemeente in die gemeenskap om beter te fokus op wat nodig is vir die omgewing.


06 apl 2014