Page 1

1

Desember 2016


04 Des 2016

Vandag se diens…. Die erediens word gelei deur Ds. Fanus Kloppers Skriflesing Joh. 3:16; Matt. 27:45-51 Deurkollekte vandag: Liggiefees

Lief en leed Wyk A4 B4

Vir voorbidding

Baie geluk aan Herman & Hettie Venter wat vandag hul 40ste huweliksherdenking vier!

Baie geluk aan Willem & Edna Lubbe wat die 10de hul 50ste huweliksherdenking vier! B2

B3

073 165 5496

Baie geluk aan Piet & Annie Pretorius wat die 14de hul 53ste huweliksherdenking vier!

B1

Kontakno: 083 780 7041

Baie geluk aan Frikkie & Elize Swanepoel

072 498 1044 083 366 5218

wat die 24ste hul 56ste huweliksherdenking vier!

Innige simpatie aan Aletta Roux met die af-

076 321 9808

sterwe van haar oupa.

Help ons besluit aan wie ons vanuit die erediens ‘n ruikertjie moet stuur

Blok Diensbeurte So 04 Des Blok AB / So 11 Des Blok D / So 18 Des Blok C / So 25 Des blok E

Kom ontmoet nuwe vriende oor ‘n koppie tee/koffie/rooibos!

• Amptelik: ngmtonoos@vodamail.co.za / www.ngmtonoos.co.za • Kantoorure Wo Wo— —Vry 09:00—12:00 - Tel no 016 364 1484 / 073 386 7711—Lambertus Blom (koster) • Bankbesonderhede: ABSA Tjekrek no 510-580-036 Tak—Meyerton • Leraar: Konsulent: Ds. Francois van Zyl 082 457 7794 / Kapl. Christman Krige 083 655 9783

• Gemeente Bestuurder: Tommie Louw 082 899 5095 2• https://www.facebook.com/Ngkerk-Meyerton-Oos-864259320360029/? ref=bookmarks


Byeenkomste die week Sondag 04 Des  MITS (musiek, IT & Sang) — 07:30 - die voorsang en diensliedere word in plek gekry vir vanoggend se diens.  Baba bediening—09:00 in die Jeugsaal. Alle babas en peuters (voorskool: 5 jaar en daar met die Woord bedien te word.

jonger) is welkom om

 Senior lidmate word bederf  Piet Smit—18:00 ALLE dames van AL die blokke word versoek om eetgoed te bring. Donderdag 01 Des  Gebedsbediening — 19:00 kom bid saam vir ons gemeente, dorp en gemeenskap! Hoe kan ons seën verwag as ons nie met die Here in gesprek tree nie?.

Sondag 11 Des  Senior lidmate word bederf met geskenkies. Saterdag 10—Woensdag 14 Des  Liggies word opgerig by NG Moedergemeente. Vir verdere inligting kontak Loggies—083 561 7813

Sondag 11 Des  Senior lidmate word bederf met geskenkies. Sondag 25 Des  Kersdiens—08:00. Saterdag 31 Des  Oujaarsdiens .by NG Meyerton om 18:30—geen diens by MOos nie.

Neem eienaarskap van JOU gemeente en skakel in!

3


Geluk elke verjarende!! So 04 - 10 Des Ma 05

So 04

Joyce de Jonge E5 076 068 9767

Di 06

Zhané Buys E1 083 616 9182

Stoffel Visagie C2 073 726 8948

Marlene Pitout DEW 071 514 2723

Do 08

Wo 07

Mieke Nel D6 072 376 9200

Hendrié Pienaar B4 073 067 1069

Alfred Henery DEW 071 485 5872

Anél Vermeulen D5 082 383 7527

Byron Thompson E1 083 447 7688

Marié v Tonder A1 072 870 2553

Do 08

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2016 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Herman Venter A3 083 259 6745

Doop verjaarsdae So 04

Rita Nell DEW 076 184 6608

4

Wo 07

Michael Riese C8 076 884 0467

Vier die dag waarop die Here JOU gekies het!


Geluk elke verjarende!! So 11 - 17 Des So 11

Deon de Beer B1 082 733 0948

Di 14

Marlene v Antwerpen D5 083 321 2722

Wo 15

Ziona Kostanjevec C6b Elize Swanepoel B1 082 461 8545 083 366 5218

Sa 17

Sandra Venter B1 082 441 2343

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2016 nms Kerkraad & Admin Bestuur.

Geluk elke verjarende!! So 18 - 24 Des So 18

Jaelyn Thompson E1 083 447 7688

Ma 19

Bart Vermeulen D5 082 383 7527

Do 22

Magda Riese C8 076 884 04687

Anna Pretorius D7 083 667 4875

Wo 21

George Lotter C3 082 821 9936

Do 22

Jaco Kroukam C6B 083 686 4908

Vr 23

Danie Swart E2 082 094 6164

Pieter Scheepers C7 082 741 4760

Sa 24

Leon vd Berg D1 082 578 7645

Ampie Botha E2 074 489 8806

Sa 24

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2016 nms Kerkraad & Admin Bestuur. Dawie Dreyer D3 081 383 4115

5


Geluk elke verjarende!! So 25 - 31 Des

So 25

Nadia Pretorius D7 078 249 4670

Di 27

Cayle Naudé C1 073 386 7711

Martie Fourie B5 073 113 7341

Wo 28

Michael Sidwell E4 Nico Groenewald C6a 084 371 2042 078 537 6656

Wo 28

Nicky-Lee Nel D6 072 376 9200

Julanda Pretorius E3 082 798 0938

Jaqueline Thompson E1 Lizette v Eyssen D8 083 447 7688 078 693 0176

Lambertus Blom C1 073 386 7711

Sa 31

Vr 30

Do 29

Zandré v Antwerpen D5 083 790 4125

Amber Botha A1 072 288 6538

Hettie Venter B1 082 577 8749

Rochelle Spamers B3 Emmie Allman B2 072 352 2500 073 270 0857

Sa 31

Josh de Villiers C2 079 033 8003

Rentia Kennedy C2 083 642 4324

Linda Koen C8 084 568 7634

Manie Schwenn D1 072 328 7497

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou 6

toegebid vir 2016 nms Kerkraad & Admin Bestuur.


Doop verjaarsdae Wo 28

Vr 30

Vier die dag waarop die Here JOU gekies het! Rozaan Lubbe C8 082 407 8591

Tia Sibthorpe B6 072 488 5204

Karel Lubbe C8 082 407 8591

Geluk elke verjarende!! So 01 - 07 Jan

So 01

Ma 02

Annie Pretorius B2 072 498 1044

Jeaniviwe Harding C7 061 199 1900

Wo 04

Vr 06

Di 03

Edna Lubbe B4 073 165 5496

John-Henry Koen C6b 079 591 7478

Wo 04

Isak v Antwerpen D5 082 324 0227

‘n Vreugdevolle lewensjaar word jou toegebid vir 2017 nms Kerkraad & Wynand vd Berg A3 083 709 3068

Zanko v Antwerpen D5 083 790 4125

Admin Bestuur.

Doop verjaarsdae So 01

Do 05

Vier die dag waarop die Here JOU gekies het! Cornel vd Merwe C8 072 227 4938

Jurie Lourens E3 074 717 7342

7


10de Maand offers Oktober was ons 10de maand. Aangesien ons weet begrotings is maar stram met die huidige ekonomiese toestand, is die geleentheid om by te dra vir die 10de maand, versprei vanaf Oktober tot einde Desember. So kan diegene wat gelukkig genoeg is om ‘n bonus te ontvang, na in diepte gesprek met die Here, dalk hul volle tiende aan Sy werk afstaan.

Onthou, die 10de maand offer vervang nie die gewone maandelikse dankoffer nie! Ons weet almal trek swaar en sommige meer as ander. Indien jy dus op geen manier finansieel kan bydra nie, gesels met die Here en hoor of jy nie iets anders vir Hom kan gee as offer nie: dalk kan jy eensames besoek en hul dag ophelder, of tydens kerk werkdae help met die herstel en onderhou van die geboue en terrein. Deur jou gawes aan te wend om jou medemens van hulp te wees, is ook ‘’n groot offer—jy gee immers van jouself (tyd) vir jou naaste en vervul so God se gebod—jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

8


Gebeure in Des / Jan: ∗

04de—Geskenkies Geskenkies vir bejaardes— bejaardes— ds. Fanus Kloppers

04de- Kerssangdiens—Piet Smit Kerssangdiens

11de—Geskenkies Geskenkies vir bejaardes— bejaardes—

André du Toit

31ste—Oujaars Oujaars diens 18:30 by NG Meyerton—GEEN diens by Meyerton Oos nie!

ds. Christman Krige

01ste—ds. Thomas Cook

16-21ste—Kers Kers Liggiefees by NG

08ste—ds. Thomas Cook

Meyerton

04 Jan—kantoor kantoor weer oop

25ste—Kersdiens Kersdiens—08:00 dr. Kersdiens

Hoekom maak ons so? Met die dat ons heelwat nuwe intrekkers het, moet ons dalk net weer almal daarop attent maak hoekom daar aan die einde van die diens die regterhand in ‘n seëngroet gelig word: Aangesien die aflosleraar ONS met die Woord kom bedien en seën het, is dit MOos se gewoonte om elke aflosleraar ook weg te stuur met ‘n seënbede vir:

Splinternuwe moederskamer! Het jy al gaan loer in ons moederskamer? Wat ‘n verandering! Daar is nou ‘n deur ingesit sodat moeders wat hul kleingoed nog voed, privaatheid kan hê. Daar is ‘n doekruilstasie aangebring asook ‘n wasbak met lopende water om die takie te vergemaklik.

‘n veilige terugreis

Die gordyne is van so aard dat dit voldoende privaatheid skep voor die venster wat op die binnekant van die kerk uitkyk.

verdere geestelike groei tot ons hom/haar DV weer op ons kansel sien.

Die kleingoed kan heerlik baljaar op die “stede”-matjies met die strate en padtekens...

As jy dus voel jy wil ook die leraar seën, lig gerus jou regterhand op in die rigting van die leraar (asof hy voor jou sou staan) in ‘n seëngroet terwyl ons hom/haar die seënbede toesing en hom/haar met liefde en seëning wegstuur!

Nooi dus jou kinders wat voel hulle kan nie die kerk bywoon nie as gevolg van borsvoeding—hulle is meer as welkom om van ons pragtige fasiliteite gedurende die erediens gebruik te maak!

9


SorgAksie SMS voorraad vir November: Baie dankie aan elkeen wat Sondae die moeite doen om ons koskas te help aanvul. Die behoefte bly groot! Die volgende produkte is vir Novembermaand ingehandig:

Vis 12 blikkies

Blikkies groente 44

Bully beef 13

Spaghetti 6 pakke

ξ

Mieliemeel 2kg

Macaroni 7 pakke

ξ

Suiker 2 kg

Suiker 27kg

ξ

Blikkies groente 35 blikkies

Rys 7.5kg

ξ

Bully beef 11 blikkies

Konfyt 2 blikke

ξ

Baked beans & viennas 1 blikkie

Soppoeier 9

Oats pap 5

ξ

Konfyt - 2 blikke

Koekmeel 1kg

ξ

Rys 5.5kg

Wheetbix 2

ξ

Rooibos tee (80 sakkies)

2 min noodles—4

ξ

Bruinsuiker 2kg

Kookolie 6 liter

ξ

Toiletpapier 42 rolle

Soja mince 1

ξ

Spaghetti 1 pak

Speserye 2

ξ

Vis 11 blikkies

Koekies 1 pakkie

ξ

Seep 8 koekies

XXX mente 1 pakkie

ξ

Tandepasta 19 buisies

Toiletpapier 28 rolle

ξ

Stasoft 1 sak

Badseep 5 koekies

ξ

Waspoeier 8.5kg

Sjampoe 5

ξ

Lyfwas sponsie 1

Tandepasta 6

Deoderant 1

Sanitêre ware 1

Tandebo4rsels 3

Waspoeier 7

Daar is 27 pakkies uitgegee met die volgende items in: ♦

Tee 27 pakkies

Rooibostee 1 pakkie

Sout 12

10


Sunlight seep koekies 2

Met die produkte wat ons dus die afgelope maand ontvang het, kan ’n groter verskeidenheid in die pakkies geplaas word. Ons is die Here innig dankbaar dat ons soveel mense van hulp kon wees!

Waarde van die MOLA word bepaal

‘n MOLA met verskeie waardes sal uitgegee word vir die volgende: ♥ Kerkbywoning—5 MOLA

geheue wanneer jy jou huiswerkies moet leer (3 MOLA). En vir deelname aan aktiwiteite by die kerk het ons op ‘’n buffel besluit (1 MOLA)—as daar slegs EEN is wat bereid is om die leiding te neem, volg die ander gewillig. Gaan JY in 2017 die leier van die buffels wees en sorg dat daar deelname is?

Kinderkerk bywoning—4 MOLA

Wat beteken MOLAS?

Ken-jou-huiswerk—3 MOLA

Meyerton

Dankbaarheidsoffer—2 MOLA

Oos

Deelname—1 MOLA

Leer

2017 is die begin van verskeie nuwe dinge, onder andere ‘n geldeenheid spesiaal vir MOos se kinders—die MOLAS.

Daar word verskillende diere op elkeen gedruk. Vir die 5 MOLA is ‘n leeu gekies, wat die Leeu van Juda (Jesus) verteenwoordig; die luiperd is op die 4 MOLA, aangesien die luiperd met spoed beweeg. Ons kindertjies is nog jonk en fiks en sal dus ook met spoed na die kinderkerk kan beweeg. Almal weet ‘n olifant se geheue is BAIE goed! Bid dat die Here jou ook seën met so

Almal Saam Op Sondag 05 November word medaljes, trofeë en sertifikate uitgedeel. Hoeveel gaan JY kry.....?

11


Verkiesing van Kerkraadslede Op die Kerkraadsvergadering gehou op Sondag 27 November 2016 is verkies tot die kerkraad: As wyksleiers: Johan & Joyce de Jonge

Ray

Ounooi

Bevestiging van hierdie lede vind DV plaas op 22 Januarie 2017 Die Woord se vereistes: 1Timoteus 3:2-12 & Tit 1:6-11

Joyce

Johan

Elke lidmaat IS betrokke in die verkiesing van kerkraadslede: Die rede waarom die name aan die gemeente deurgegee word, is sodat hierdie verkose lede se leer en lewenswandel geweeg en deurbid kan word deur die lidmate van die gemeente. Hierdie verkose lede is dikwels bekend buite om die kerklike lewe.

As voorsitter van BET: Johan Vermaak

Daarom moet gelowiges saam voor die Here gaan stil word, om te hoor of die kerkraad die regte keuse gemaak het.

Johan

HOE is lidmate betrokke?

As kategese hoofde: Ray & Ounooi de Does

Kyk na die verkose persone se lewenswandel —lééf hul werklik en opreg hul geloof in Jesus uit.

Nuwe lidmate Baie welkom aan:Llewellyn & Kate Davis vanaf NG Deneysville. Baie welkom! Mag julle jul talente en gawes wat julle ontvang het, benut vir die uitbreiding van God se koninkryk! 12

Llewellyn

Llewellyn


Wat hou 2017 vir MOos in? Daar is op 29 Oktober goed ge-Indaba met wonderlike idees wat vorendag  gekom het.  Die belangrikste sake is na die kerkraadsvergadering van 27 November verwys en die volgende is besluit:  ♥

NG Meyerton Oos word deel van die “Universiteit van Meyerton” wat  deel vorm van NG Meyerton en NG Olyfdal 

Daar word gefokus op die volgende items saam te werk: 

Gebed

Jeug

Dissipelskap

Bybelskool

Die verteenwoordigers van elke gemeente is   ♥

NG Meyerton—dr. Stefan Stassen 

NG Olyfdal—ds. Francois van Zyl 

NG Meyerton Oos—Ds. Christman Krige (Let wel VERTEENWOORDIGER, hy word nie as leraar beroep nie): 

Daar sal vroeg volgende jaar vergaderings gehou word waar almal wat  by die betrokke bene wil inskakel, om intensiewe beplanning te doen. 

Met ds. Krige wat Meyerton Oos sal verteenwoordig, behoort die   trauma berading dus by MOos aangebied te word. 

Projekte van samewerking wat reeds bestaan:  ♥

Week van gebed—NG Olyfdal 

Paaswandeltuin—NG Meyerton Oos 

Pinkster—NG Meyerton 

Kers Liggiefees—al drie gemeentes 

Ons hoop julle is net so opgewonde oor die nuwe   verwikkelinge soos die kerkraad!!  13


Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou.

Jy sal swanger

word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie."

14


Kersliedere—23 Desember Marràn Productions now presents:  *Christmas with a difference...*  Date: _*23 December 2016*_  Venue: _*NG Church Hall, Riversdale*_  Time: _*18H00 for 18H30*_  Price: _*Adults R60 p/p*_    *Children (6-16) R30 p/p*_    (Kids under 6 is free)  Artists: _*Marius Marràn and Friends*_ 

Bring own food, snacks and drinks  *We would also like to donate to Children's homes and needy families and  hereby request that you bring a  tin of food to put a smile on the lil'  ones and a needy family's faces....*  For Bookings:  *Marius - 079 142 2039*_  *Annatjie - 082 631 9981*_  Come open your heart this Festive  Season and help us make this a  night to remember.... 

‘n Woord van dank ♥

Aan Ben & Kobie vir die moederskamer

Aan Hennie en sy span vir die Liggiefees tonele

Aan Ann & Chrissie vir al die verkope artikels wat gemaak is vir die Liggiefees

Aan Ds. Francois vir sy insette en leiding die afgelope jaar

Aan die personeel vir ’n suksesvolle jaar! Die kantoor sal gesluit wees

vanaf 13 Des tot 4 Januarie. Vir enige krisisse, skakel Tommie, Louise of Lambertus 15


Buitengewone Sinodesitting besluit BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OP 10 NOVEMBER 2016 1) Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie. 2) Die Algemene Sinode: 2.1 herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg: • Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring “Skrifgebruik en Skrifgesag”, soos aanvaar by die Sinode van 2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing. • Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld “Skrifgebruik en Skrifgesag”), 1990 (“Skrifberoep in Etiese Sake”) en 2002 (“Gesag van die Skrif”) hiermee saam gelees behoort te word (vgl Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91). 2.2 wys daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt van die Algemene Sinode is. 3) Die Algemene Sinode bely: 3.1 dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld. 3.2 dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige Gees. 3.3 dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ’n opregte begeerte is om God se wil te soek. 3.4 dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word. (Vervolg op p 17)

16


(Vervolg van p 16)

4) Die Algemene Sinode: 4.1 beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel, dat met respek en liefde teenoor alle mense as beelddraers van God opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense. 4.2 roep alle lidmate op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar 4.3 vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos hierbo behandel is nie 4.4 herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ’n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, 4.5 erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou. 4.6 bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word. 4.7 is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ’n volwaardige lidmaat van die kerk is en as sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk. 4.8 bevestig dat kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ’n selfdegeslag burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie. 4.9 besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie. Saam in Sy diens

Gustav Claassen Algemene Sekretaris Nederduitse Gereformeerde Kerk 17


E-Afkondigings Indien jy nie altyd in die erediens is nie of daar nie voldoende gedrukte afkondigings is nie, kan jy weekliks die afkondigings op jou rekenaar / slimfoon / tablet ontvang. Op die rekenaar:

Gaan na www.issuu.com

Registreer met die nodige inligting soos versoek.

Soek by die vergrootglasie na NG Meyerton-Oos

Maak een van die afkondigings oop en klik op die groen “Follow”

Jy sal weekliks ‘n epos ontvang sodra die afkondigings gepubliseer is

Op jou slimfoon / tablet:

Laai die toep “app.” ISSUU af

Soek by die vergrootglasie na NG Meyerton Oos

‘n Venster met drie opsies sal oopmaak: “Publications”, “Stacks” & “Publishers”

Klik op “Publishers”

Klik op NG Meyerton Oos (ons logo)

Klik op die groen “Follow”

Jy sal weekliks ‘n epos / kennisgewing ontvang sodra die afkondigings gepubliseer is

Jy sal dus ook tydens die erediens die afkondigings op jou tablet / slimfoon kan lees. So het jy ook daagliks die nodige inligting byderhand indien jy iemand wat verjaar of siek is, wil kontak.

Help ons om bome te spaar en benut die tegnologie!

18


19


20

04 des 2016  

Bly op hoogte van die week se gebeure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you