__MAIN_TEXT__

Page 1

F

F M IL

T S E

L A IV

UT 3 ME O NH IL R T U A P R O V. B E 2 4 .MOO WW

W

I


openingsfilm: the farewell party


mooov 2015 Met zicht op de wereld In deze brochure presenteren wij u graag het programma van de 32ste editie van het Brugse en de 23ste editie van het Turnhoutse filmfestival. De optelsom van beide hebben we twee jaar geleden MOOOV gedoopt. Die drie O’s verwijzen naar de drieledigheid van MOOOV: het gaat ten eerste om movies, films dus, die, ten tweede, van over de hele wereld tot bij ons reizen en die ons, ten derde, ook in beweging weten te zetten, ons weten te beroeren. En juist daarom kiest MOOOV voor kwaliteit uit alle hoeken van de wereld, waarbij we geen rode loper uitrollen voor opgesmukte sterren maar wel voor filmmakers die dikwijls buiten hun eigen land nauwelijks bekend zijn. Wat ze gemeen hebben is dat ze ons belangrijke verhalen uit de wereld brengen. Ze laten ons immers zien wat er fout loopt, welk onrecht er wordt aangedaan aan minderheden of onderdrukte groepen. Ze laten ons regisseurs zien die protesteren tegen oorlog, eenzijdige berichtgeving of fundamentalisme. Ze dwingen ons tot aandachtig kijken. MOOOV wil ook schoonheid tonen. En ook dit jaar kunnen we u weer beelden en verhalen brengen die ontroeren, met films die ons meenemen naar de uni-

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

versele gevoelens van mensen waar ze ook leven. Zo wordt MOOOV naast een moment van reflectie ook een plaats voor onvergetelijke kijkervaringen. Voor jong, iets ouder en alles daartussen. We hopen dat de films, de sfeer en de gesprekken onder vrienden voor en na in het festivalcafé van elk jaar een ervaring maken. Om zo’n filmfeest te mogen maken, kunnen we gelukkig blijven rekenen op de steun en sympathie van de verschillende overheden, van onze sponsors, talloze vrijwillgers en ons publiek Vanaf 1 juni krijg MOOOV een nieuwe voorzitter. Zijn of haar naam zal op het festival bekend worden gemaakt. In elk geval, MOOOV is gezond en wel en staat klaar om de volgende periode aan te vatten. We hopen dat we samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds de volgende jaren nog veel meer films tot bij veel meer mensen kunnen brengen. Geniet ervan! Jo s Ge ysel s MINI S T E r VA N S TA AT EN ( A F S chEIdNEMENd) V O Or zI T T E r MO O O V

M a rc Bo onen dIrEc T E ur

MO O O V 2015

3


MOOOV VZW wordt betoelaagd door

MOOOV VZW wordt gesponsord door

since 1938

Mediapartners zijn

En met veel dank aan

DE WARANDE T U R N H O U T www.warande.be

www.utopolis.be


mooov 2015 Jos Geysels, minister van Staat en voorzitter van Open doek sinds 2008, en Piet crauwels, voorzitter van cinema Novo sinds 2010, en sinds januari 2013 respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van MOOOV vzw, treden per 1 mei 2015 terug uit hun functies. zij laten een op vele vlakken gezonde organisatie na die klaar is om het audiovisuele speelveld verder te voorzien van goede films waarmee we de wereld recht in de ogen kunnen kijken. dankzij hun inzet, visie en onderlinge samenwerking konden de gesprekken over de samenwerking tussen cinema Novo en Open doek vanaf 2011 in optimale, zelfs vriendschappelijke omstandigheden verlopen. Ook in de beginjaren van MOOOV legden zij hun eigen klemtonen, waarbij kwaliteit en professionalisme samen gingen met gemeende zorg voor personeel ĂŠn vrijwilligers en gezonde aandacht voor sfeer en een goed glas op zijn tijd. MOOOV kon zich geen betere peetvaders wensen. Bedankt, het gaat jullie goed en tot snel.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

5


voorwoord Beste filmliefhebber, Met een open blik naar de wereld kijken. Is er iets meer verrijkend? Het is precies dat wat MOOOV u ook dit jaar opnieuw laat doen. De wereldfilms waarmee u op MOOOV kennismaakt, spelen zich af in een wereld die steeds kleiner wordt en waar het oude onderscheid tussen Noord en Zuid is voorbijgestreefd. De voorbije jaren hebben we gezien hoe steeds meer landen wereldwijd naar elkaar toegroeien. Sommige landen in het Zuiden hebben grote sprongen vooruit gemaakt. Soms met groeipijnen, vaak ook met concrete vooruitgang voor de mensen. Die vooruitgang is de bestaansreden van onze ontwikkelingssamenwerking. Via

MOOOV, een constructief samengaan tussen het Brugse Cinema Novo en het Turnhoutse Open Doek, zet zich schrap voor een nieuwe editie van een filmfestival, dat met acht locaties in Vlaanderen op zoek gaat naar veel publiek voor goede films. Daarmee presenteert MOOOV zich meer en meer in Vlaanderen als een zichtbaar kwaliteitslabel voor films die zonder bekende koppen of uitbundige reclamebudgetten goede verhalen uit de wereld tonen. MOOOV heeft de ambitie met deze festivals een gids te zijn voor dit aanbod. Ook buiten de periode van het filmfestival probeert MOOOV deze rol op te nemen. Meer dan 35.000 scholieren bezoeken jaarlijks een film van MOOOV. Vele bibliotheken werken een jaar lang samen met MOOOV voor het organiseren van filmvertoningen of voor het inhoudelijk stofferen van hun DVD-collectie. Op het einde van

6

MO O O V 2015

kleine stappen proberen we op het terrein de situatie van mensen te verbeteren. Met vallen en opstaan. De volgende jaren willen we vanuit de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sterker focussen op die landen die achterop hinken. Landen die in de ban zijn van conflicten en terugkerende crisissen. Waar generaties dreigen weg te kwijnen in extreme armoede, zonder opleiding, zonder job, zonder perspectief.

MOOOV hiertoe kan bijdragen en wens u alvast veel filmplezier! A L E x A NdEr dE cr O O V IcEP r EMIEr EN MINI S T Er VA N ON T W Ik k EL ING SS A MEN W Erk ING, dIGI TA L E A GENd A EN T EL Ec OM

Wij aanvaarden deze situatie niet. In elk land zijn duurzame stappen vooruit mogelijk. Ook mensen in de minst ontwikkelde landen verdienen een duwtje in de rug zodat ze in de toekomst hun ontwikkeling in eigen handen kunnen nemen. Om deze aanpak te laten slagen, hebben we ook in eigen land voldoende steun en draagvlak nodig. Ik hoop dan ook dat

de zomer trekt MOOOV de wijde wereld in voor een rits openluchtvertoningen. Per jaar zijn er zo meer dan 100.000 mensen die zich dankzij MOOOV vermaken met bewegende beelden. Nieuw is dat MOOOV zijn neus aan het venster steekt van het cultureel ondernemerschap. Sinds dit jaar zijn de MOOOV MAKERS actief in Brugge en in Turnhout. Dit zijn rondetafelgesprekken met enthousiastelingen uit het bedrijfsleven die MOOOV willen helpen financiĂŤle en organisatorische stabiliteit te verwerven. De MOOOV MAKERS zoeken antwoorden op de vraag hoe MOOOV zich aan de buitenwereld moet presenteren om naast de steun van verschillende overheden ook andere mogelijkheden te ontginnen. Op een moment dat de scheepsbel voor cultureel ondernemerschap klinkt en de conjunctuur nog niet echt de wind in de zeilen krijgt, helpen ze MOOOV om de

steven naar de markt te wenden zonder het te drastisch over een andere boeg te gooien. Een initiatief dat ik uiteraard erg kan waarderen. Ik wens jullie erg veel kijkplezier toe. S V EN G AT z MINI S T Er VA N cuLT uur, JE uGd, MEdI A EN Bru S SEL


voorwoord Beste filmliefhebber, Na de eerste succesvolle editie zette de tweede in 2014 de trend van het herboren MOOOV filmfestival verder. Dankzij de vele kwalitatieve wereldfilms behouden we met 60.000 bezoekers in de provincie Antwerpen ons ‘zicht op de wereld’. Sterker nog, met 25.000 scholieren die in klasverband een film gingen kijken, werken we ook aan die brede blik op de wereld van de toekomstige generaties. Dinsdag blijkt een populaire dag te zijn om de woonkamer voor de filmzaal in te ruilen. Maar wie liever gezellig thuis blijft, kan altijd in de vele bibliotheken van de provincie terecht voor de MOOOVfilms. Je herkent de geselecteerde films aan het MOOOV Approved label dat de MOOOV-kwaliteitseisen in de verf zet.

De affiche van het MOOOV filmfestival 2015 is treffend en sprekend. Een dame met hoofddoek, de benen opgetrokken, zittend op een stoel in de hoek van de kamer, wendt haar gezicht af en werpt een schaduw op een mooi in het blauw geschakeerde muur. Het beeld roept vragen op. Wat is er gaande met deze vrouw? Wat gaat er in haar om? Wat is haar achtergrond? Wat is haar verhaal? Door middel van dergelijke beelden en verhalen, zullen de films die MOOOV -dat ondertussen plaatsvindt in 8 (!) Vlaamse steden- tijdens het festival toont, ons voeden met bijzondere achtergronden en gebeurtenissen. Vanuit onverwachte of eigenzinnige invalshoeken worden situaties in landen en culturen soms via een heel persoonlijke verhaallijn scherpgesteld. MOOOV neemt hiermee

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MOOOV blijft vernieuwen en verbreden, zowel inhoudelijk als geografisch. Zo zullen de openluchtvoorstellingen op het einde van de zomer al in 10 gemeenten van de provincie Antwerpen worden georganiseerd. Inspireren en sensibiliseren doet MOOOV samen met de provinciale dienst Noord-Zuid via Ciné Horizon. Via de gemeenten, bibliotheken, cultuurcentra en enthousiaste vrijwilligers maken we zo nog meer mensen warm voor het alternatieve filmcircuit.

naar van het Karlovy Vary International Film Festival 2014, als slotfilm sluiten we het festival af met een knaller van formaat. Kortom, ook in 2015 kan je niet naast MOOOV kijken. Richt je blik dus op het scherm … en de wereld! r Ik r ö T TGE r GEdEP u T EErdE V O Or NO Or d-z uIdBEL EId P r O V. A N T W E rP EN

Elke festivallocatie stemt mee voor de winnaar van de publieksprijs, maar je kan tijdens het festival zelf ook online je stem uitbrengen voor een van de geselecteerde films. Met een gevarieerd programma probeert MOOOV op uiteenlopende locaties en evenementen de alternatieve film bereikbaar te maken voor een groot en divers publiek. Met CORN ISLAND, wineen belangrijke maatschappelijke rol op, waarbij nieuwe inzichten bijdragen tot meer begrip, respect en verdraagzaamheid. Het MOOOV team slaagt er opnieuw in om tijdens het festival een grote lokale betrokkenheid rond de mondiale film los te weken. Vele vrijwilligers zorgen mee voor de logistiek, vormgeving, betrokkenheid én hartelijkheid van dit festival. Jongeren bekijken en jureren films vanuit hun eigen invalshoek. In “Behind the scenes” wordt er door gedetineerden buiten de filmzaal duchtig gediscuteerd om de winnaar van hun MOOOV-award te bepalen. Via de Canvas-award krijgt MOOOV en de prijswinnende film, die uitgezonden wordt op TV, een extra ruim publiek.

duizenden leerlingen, filmrecensenten, -regisseurs, -liefhebbers en -fanaten… Kortom, voor ieder die zich wil laten meeslepen of verrassen door de vibe die het filmfestival geeft aan onze stad en regio. Geniet vooral van de rijkdom aan films die MOOOV ons te bieden heeft. E r Ic V O S Bur GEMEE S T Er VA N T ur NhOu T

Utopolis Turnhout zal de volgende 9 dagen de ontmoetingsplaats zijn voor

MO O O V 2015

7


de films van mooov

extra’s

Overal worden films gemaakt. Helaas komt maar een fractie van dit aanbod tot bij ons in de bioscoop of op ons scherm. MOOOV programmeert anders en kiest bewust voor films uit de hele wereld. Het festivalprogramma is opgedeeld in verschillende categorieën. Ze maken je wegwijs in het aanbod van het filmfestival en helpen bij het maken van je keuze. Via www.mooov.be kan je gemakkelijk de films van je keuze per categorie uitzoeken.

coMPeTITIe De festivaljury zoekt een winnaar voor de CANVAS-award, een prijs ter waarde van 15.000 euro én een vertoning op CANVAS. Ook een jongerenjury en een jury van gedetineerden van de gevangenis van Merksplas (de Behind the scenes-jury) kiezen een winnaar uit de competitiefilms. Voor de competitie worden films geselecteerd die nog niet in België zijn verdeeld.

shorts

Hier kunnen we kort over zijn: kortfilms waarmee we telkens een programma boetseerden met de dezelfde lengte als een reguliere film.

Publieksprijs Ds

De tien films van de publieksprijs worden vertoond op alle festivallocaties. Daarmee wordt de winnaar dé ideale graadmeter van het Vlaamse publiek voor een film ‘met zicht op de wereld’. Stemmen doe je via www.mooov.be/publieksprijs

sTorIes Verhalen uit de wereld. Dit zijn films die omwille van hun verhaal of onderwerp een plaats verdienen bij MOOOV. Ze zijn een interessante manier om onbevangen naar de wereld te kijken en ze zijn toegankelijk voor een breed publiek.

DIscoVerIes MOOOV wil over grenzen kijken: landsgrenzen maar ook andere. In discoveries kan je filmmakers uit de hele wereld tegenkomen die stijl, tempo of beeldtaal niet afmeten aan westerse of Hollywoodiaanse gewoonten. Misschien iets minder vanzelfsprekend, maar zeker zo boeiend.

FaMIlIe Als een van de weinige Europese filmfestivals focust MOOOV nadrukkelijk op films die ook toegankelijk zijn voor jonge kijkers (én volwassenen). De geschikte leeftijd wordt er altijd bij vermeld en de films zijn altijd ondertiteld of in het Nederlands (al dan niet live) gesproken.

natives

N

Vijf films focussen op de oorspronkelijke bewoners van een land of regio: Indianen, Aboriginals, Maori’s, … Net als het festival van Berlijn besteedt MOOOV dit jaar aandacht aan die ‘Native Cinema’.

De keuze van 11.11.11

DocZ Het echte leven. DOCZ presenteert documentaires die het engagement van MOOOV voor de volledige planeet benadrukken, met sociale, mondiale en ecologische onderwerpen.

10

Israël

Een nieuwe generatie Israëlische filmmakers staat geëngageerd recht en richt zijn blik op directe of wijde omgeving. Meer info op pagina 14 en 15.

MO O O V 2015

Omdat beelden soms veel meer zeggen dan woorden, bundelt DE KEUZE VAN 11.11.11 beklijvende films die het Zuiden een gezicht geven. Dit jaar focussen we op onderwijs in de wereld.


wafaa samir tentoonstelling Het campagnebeeld van MOOOV 2015 is dit jaar van de jonge Egyptische fotografe Wafaa Samir. Ze studeerde architectuur, maar is vanaf 2010 ook actief als fotografe. In haar werk reflecteert ze vaak over identiteit en persoonlijke ontwikkeling of probeert ze allerhande grootstedelijke observaties vast te leggen. MOOOV leerde haar kennen in de documentaire ANA ANA, waarin vier jonge Egyptische vrouwen vertelden over hun leven in Egypte. Wafaa zal dit jaar ook zetelen in de officiële festivaljury.

een T en T o on s T el l InG Me T Fo T o’s Va n Wa Fa a s a MIr I s In De Fe s T I Va l P er IoDe T e ZIen In T ur nhou T hO T EL T Er drIE zEN hEr EN TA L S S T r A AT 18 _ 2 30 0 T ur NhO u T e x P o Gr aT I s T oeGa nk el I Jk d O Or LOP ENd OP EN OP 25 EN 26 A P r IL

Ons liet ze ergens in het najaar 2014 over het gekozen campagnebeeld het volgende weten: “Find what you fear the most. Drown yourself in it. Let it seep into your soul until it’s a part of your being. The more you embrace your fears, the more they turn into a blue serenity.”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

www.artist-embassy.com

MO O O V 2015

11


Gasten en GesPreKKen

Op een filmfestival passeren vele gasten de revue. Voor nationale of internationale regisseurs zijn dat vaak de enige momenten om rechtstreeks met het publiek in dialoog te gaan. Voor het publiek zijn het unieke momenten om achtergronden of beweegredenen van de cineast toe te voegen aan het louter ‘kijken naar’. MOOOV zoekt elk jaar enkele professionals om deze gesprekken in goede banen te leiden.

roel Van BaMBosT

Tess Vonck

r OEL VA N B A MB O S T

De immer bevlogen Roel Van Bambost is de geknipte man om je door het festivalprogramma te gidsen, wat hij jaren deed voor filmfestival Cinema Novo in Brugge. Ook bij MOOOV is Roel van de partij: hij is gastheer voor de officiële opening van het festival in het Brugse Concertgebouw en hij gaat in gesprek met de vele gasten die het festival zal verwelkomen.

Tess Vonck is nomade en freelance schrijfster. Na haar Master Sinologie en twee jaar in China en Taiwan, behaalde ze een master Journalistiek aan Lessius Hogeschool. Ze spreekt een mondje Mandarijns, publiceert voor MO* en MO.be en schreef samen met de Belgisch-Koerdische regisseur Bülent Öztürk aan een filmscript over het Turks-Koerdische conflict die met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds wordt verfilmd. www.tessvonck.com

A NNIck ru y T S

annIck ruyTs Reporter en globetrotter Annick Ruyts reisde voor verschillende tv-programma’s op één en Canvas de halve wereld rond. In 2012 was ze voorzitter van de festivaljury van de 20ste editie van filmfestival Open Doek, in 2013 opende ze er het vernieuwde MOOOV. Ook in 2015 komt ze gelukkig terug als vaste gastvrouw voor het festival in Turnhout.

kaJa VerBeke Kaja Verbeke is een zesentwintigjarige freelance journaliste die afkomstig is van Damme, maar intussen Gent als haar thuishaven beschouwt. Na haar studies Journalistiek aan de Universiteit van Gent, bouwt ze stevig aan een toekomst als journaliste. Kaja is nog maar een maand terug op Belgische bodem na twee maanden te hebben gefilmd in het buitenland. Momenteel werkt ze haar eerste documentaire af.

T E S S V ONck

k A JA V ErBEk E

12

MO O O V 2015

FOTO: N A S S O S ch AT zOP OuLO S


offiCiele festivalJUrY cAnVAs-AwArd

Distributiepremie t.w.v. 15.000 euro + vertoning op canVas

JUrY shorts

reikt 1.000 euro uit aan een jonge filmmaker

yesIM usTaoGlu

aFIa naThanIel

WaFaa saMIr

Deze cineaste uit Pakistan debuteerde op het filmfestival van Toronto met DUKTHAR, nu te zien op MOOOV. De film was de officiële inzending van Pakistan voor de Oscars, de film won al heel veel prijzen. Ze geeft momenteel ook les aan de filmafdeling van Columbia University in New York.

Het filmfestival heeft van deze Turkse cineaste al haar films vertoond. Ze kreeg internationale erkenning met Reis naar de zon. Haar grootste succes was Pandora’s Box uit 2008. Twee jaar geleden won ze bij MOOOV de jongerenprijs met haar laatste film Araf. Studeerde architectuur in Caïro, maar haar passie was fotografie. Ze heeft intussen deelgenomen aan verschillende tentoonstellingen. Haar werk weerspiegelt onderwerpen als identiteit, zelf-expressie en stedelijkheid. Het affichebeeld van dit festival is een foto van haar.

caTherIne WIlMes

Werkt bij de VRT waar ze verantwoordelijk is voor het aankopen van speelfilms voor zowel Eén als Canvas. Catherine is al jaren een vaste gaste bij MOOOV.

GuIllauMe De seIle

Heeft al een heel leven achter de rug in de wereld van de film, hij werkte voor Canal + voor France 2 en sinds 2000 is hij een onafhankelijke filmproducent, die intussen al meer dan twintig kwaliteitsfilms van over de hele wereld heeft geproduceerd, waaronder de slotfilm van het festival.

TaWFeek BarhoM

Tawfeek Barhom is een Palestijns burger van Israël, geboren in Ein Rafa nabij Jerusalem. Hij begon zijn carrière als acteur in TV-producties en speelt het hoofdpersonage Eyad in DANCING ARABS. Hij zal ook te zien zijn in ARAB IDOL, de nieuwe film van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad (PARADISE NOW, OMAR).

rene WolF

Werkt al sinds 1988 bij het Filmmuseum in Amsterdam, nu Eye Film Instituut. Sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie op de IJpromenade is hij eindverantwoordelijk voor de programmatie van zowel nieuwe films als klassiekers.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

TalI shaloM eZer Het grootste filmtalent uit Israël. Zij heeft Theaterwetenschappen gestudeerd, werkte mee aan heel wat theatervoorstellingen. Ze is daarna film gaan studeren. Haar liefde voor theater en acteren heeft haar werk als filmmaker zeker beïnvloed, wat te ontdekken is in Surrogate.

Jeroen sTruys Freelance journalist en chef film bij De Standaard. Als (jst) voor die krant geen recensies schrijft of interviews afneemt, bericht hij het liefst vanuit Cannes of Berlijn. Hij woont in Brussel, maar zit het liefst in een cinema.

de priJs VAn JongerenJUrY Zowel in Turnhout als in Brugge is een jongerenjury actief die ook de films van de festivalcompetitie jureert. Jongerenjury 2015: Nek Chonyut, Toon Jansen, Leonard Wulteputte, Pam Franken en Nina de Bie

de Behind the scenes-AwArd Gedetineerden van de gevangenis van Merksplas bekijken de festivalcompetitie en duiden ook een winnaar aan.

MO O O V 2015

13


israelisChe filmmaKers laten hUn stem horen Op het voorbije filmfestival van Jerusalem (zomer 2014) namen een aantal Israëlische regisseurs publiekelijk stelling tegen de inval in Gaza en de eenzijdige berichtgeving in de Israëlische media. Wij presenteren deze regisseurs nu op het festival: Efrat Corem (Ben Zaken p. 25), Shira Geffen (Self Made p. 87), Ronit Elkabetz en Shlomi Elkabetz (Gett p. 47), Keren Yedaya (That Lovely Girl p. 95), Tali Shalom Ezer (Surrogate p. 91) en Nadav Lapid (The Kindergarten Teacher p. 100). Tegelijkertijd zagen wij op heel wat andere filmfestivals in de wereld dat een nieuwe generatie Israëlische regisseurs bijzondere films maakt. Natuurlijk niet allemaal over de politieke context in hun land, maar evenzeer over de relaties tussen mensen allerhande, waarbij ze universele emoties weten te vatten in sterke beelden. De openingsfilm zal de exclusieve Belgische première zijn van THE FAREWELL PARTY van Sharon Maymon en Tal Granit: een ouder echtpaar in een bejaardenhuis in Jeruzalem ziet vrienden en bekenden onnodig lijden in de laatste dagen van hun leven. Ze besluiten in actie te komen. In competitie vertoont het festival NEXT TO HER van Asaf Korman, er is de Belgische première van DANCING ARABS, de nieuwste film van Eran Riklis, er is de documentaire THIS IS MY LAND van Tamara Erde en in het kortfilmprogramma zit THE WARREN van de Israëlische regisseur James Adolphus.

14

MO O O V 2015

OP ENING SF IL M: T hE FA rE W EL L PA r T y (P. 99)


israelisChe filmmaKers laten hUn stem horen

V er k l a r InG Va n De I sr a ël I s che r eGI s seur s oP he T Voor BI Je Jerus a l eM FIl MFe s T I Va l

Wij, ondergetekenden, Israëlische regisseurs van wie de films deelnemen aan het Jeruzalem Film Festival, zijn ervan overtuigd dat het, in deze dagen vol geweld, onmogelijk is om alleen maar over film te praten en daarbij aan de dodelijke en verschrikkelijke dingen die rondom ons gebeuren, voorbij te gaan. Ook wij zijn bang. Sommigen onder ons zijn ouders. Onze kinderen beven bij de code “rode sirene” en zijn angstig als ze het lawaai van oorlogstuig horen. Wij zijn niet uit op wraak, en geloven niet in een militaire oplossing; het is al lang bewezen dat die nergens toe dient. Kinderen in Gaza genieten niet van de bescherming van de Iron Dome systemen (Israëlische luchtafweersystemen die korte-afstandraketten tegenhouden). Waar zij wonen, hebben ze geen enkele beveiligde plek, en geen sirenes. De kinderen die vandaag in Gaza wonen,

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

d A NcING A r A B S (P. 32)

T hE WA rrEN (P. 59)

NE x T TO hEr (P. 74)

T hI S I S M y L A Nd (P. 10 4)

zijn morgen onze partners in vrede. De doodslag en de verschrikkingen die wij hen toebrengen, duwen elke diplomatische oplossing steeds verder weg.

is verstrengeld. Het is één zelfde pijn. De ene kan niet ophouden zolang de andere doorgaat.

De camera’s hier, in Israël, filmen en vertellen over het leed en de pijn van Israëlische burgers die het slachtoffer werden van raketaanvallen. Dat doen ze dagelijks. Het is heel belangrijk voor onszelf om vast te stellen dat we diep meeleven met Israëli’s die in het zuiden van Israël wonen - aan het gevechtsfront. Het zijn onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, die gedurende jaren in een onvoorstelbare nachtmerrie hebben geleefd. Ze hebben recht op de volle bescherming, maar er is een andere weg! Er moet een dialoog op gang komen, een erkenning van het leed van de ander. Vandaag willen we die camera’s richten op het leed van de mensen in Gaza: mannen, vrouwen en kinderen die gedood werden in de laatste paar dagen. Diegenen die het leed van de Israëli’s filmen, zouden voldoende moedig en eerlijk moeten zijn om ook de doodslag en de vernieling in Gaza te filmen, en ook dat verhaal te vertellen. De pijn van Israëli’s en Palestijnen

De idee “het leven gaat verder”, bij dewelke wij de gebeurtenissen rondom ons verhinderen een invloed te laten hebben op wat wij dagelijks doen, is moreel onaanvaardbaar. In deze vreselijke dagen verwachten wij, als kunstenaars en scheppende krachten, van onszelf, de administratie van het festival, de kijkers en de media, om deze gelegenheid aan te grijpen om een zeer duidelijke, luide oproep tot verandering te laten horen. Wij vragen de Israëlische regering om een staakt-het-vuren; we dringen bij hen aan om geen troepen meer uit te sturen die uitgemoord worden in een zoveelste wrede militaire campagne; we roepen hen op om zich te engageren in een zinvolle dialoog met het Palestijnse volk en zijn leiders, om zo te komen tot een levensvatbare vrede voor beide kanten. Getekend: Efrat Corem, Shira Geffen, Ronit Elkabetz, Keren Yedaya, Tali Shalom Ezer, Nadav Lapid. Shlomi Elkabetz, Bozi Gete.

MO O O V 2015

15


PUBlieKsPriJs mooov 2015 De tien films van de publieksprijscategorie worden vertoond op alle festivallocaties in Vlaanderen. Daarmee wordt de winnaar dĂŠ ideale graadmeter van het Vlaamse publiek voor een film met zicht op de wereld. Bepaal mee de winnende film en surf naar www.mooov.be/publieksprijs en maak kans op een halfjaarabonnement op De Standaard. Dit kan je even goed met je smartphone of tablet.

A W OL F AT T hE d O Or (P.2 3)

dIF rE T (P.37)

duk T h A r (P.41)

GE T T, T hE T r I A L OF V I V I A NE A M S A L EM (P.47)

rEF uGI A d O (P.81)

SEGuIr V I V ENd O (P.85)

SIdd A r T h (P.89)

T hE d A rk hOr SE (P.97)

T hE FA rE W EL L PA r T y (P.99)

T IMBuk T u (P.107)

16

MO O O V 2015


ZeBra@mooov Al enkele jaren werkt MOOOV samen met ZEBRACINEMA. In het festival is er op drie locaties een studiedag, waar het publiek onder begeleiding van deskundigen kijkt, nadenkt, praat over filmische vraagstukken.   Dit jaar kijken we naar hybride cinema. Er wordt onderzocht hoe regisseurs meer en meer spelen met de limieten tussen fictie en documentaire en hoe de verschillen tussen de twee vervagen. Het is immers niet altijd duidelijk waar realiteit eindigt en fictie begint. Waar komen ethiek en esthetiek met mekaar in aanvaring? Waar trek je als toeschouwer de grens? Welke regeltjes hanteren we om een film als fictie of documentaire te bestempelen? Of is elke film per definitie misschien documentaire en fictie tegelijk? Er worden op de studiedag drie films getoond die de ideale aanleiding zijn om de vragen scherp te krijgen, maar ook om samen antwoorden te zoeken. In het Mexicaanse  Seguir Viviendo  heeft de cineaste een fictief verhaal opgebouwd met de echte protagonisten van het verhaal. In Taxi Teheran, de winnaar van de Gouden Beer in Berlijn, zit de Iraanse regisseur Jafar Panahi die voor de derde keer zijn filmverbod wist te omzeilen, zelf achter het stuur van een taxi in een film vol geestige ontmoetingen met passagiers/acteurs, waarin hij en passant de absurde regels van de censuur in zijn land aan de kaak stelt. Het Cubaanse La obra del siglo grijpt de intrigerende geschiedenis van de kerncentrale in Juragua aan om het spanningsveld tussen strak geregisseerde scenes en spontane archiefbeelden af te tasten.

ProGraMMa 09:00 09:30 09:35 10:30 11:45 12:00 13:00 13:30 15:15 15:45 16:00 17:00 18:00

Genk

ontvangst welkom inleidende lezing eerste film: Seguir Viviendo nagesprek Broodjeslunch Q&A regisseur Seguir Viviendo  tweede film: La obra del siglo  koffiepauze nagesprek  derde film: Taxi Teheran nagesprek  einde

zondag 26 april in C-Mine, Genk

TurnhouT

dinsdag 28 april in Utopolis, Turnhout

BruGGe

donderdag 30 april in Lumière, Brugge

PrIJs 35 euro 25 euro

normaal tarief, drank en broodjeslunch inbegrepen studenten, drank en broodjeslunch inbegrepen

Inschrijven voor 19 april via contact@cultuurplatform.be zEBr A @MO O O V I S EEN S A MEN W Er k ING T u S SEN zEBr A cINE M A , MO O O V EN uNI V E r SI T EI T A N T W ErP EN V I S uA L & dIGI TA L c uLT ur E S rE SE A r ch cEN T Er

De begeleiding is in deskundige handen van Gerlinda Heywegen van Filmkrant. Live en Sam Roggen van de Universiteit Antwerpen.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

17


mooov on demand MoooV VAnUit Je eigen zetel Vanaf nu kan je de films van MOOOV ook bij je thuis bekijken. Geniet van de allerbeste films, met zicht op de wereld, waar en wanneer je maar wil. Ga naar www.mooov.be voor alle info. Powered bij Universciné. aanBoD:

DIscoVerIes stellet licht - Carlos Reygades still life - Jia Zhang Ke uncle Boonmee - Apichatpong Weerasethakul un homme qui crie - Mahamat-Saleh Haroun The Wayward cloud - Tsai Ming-liang

DocZ Grande hotel - Lotte Stoops Darwin’s nightmare - Hubert Sauper crossing the Bridge - Fatih Akin We feed the world - Erwin Wagenhofer our Daily Bread - Nikolaus Geyrhalter

sPecIal Israel The Band’s Visit - Eran Kolirin eyes Wide open - Haim Tabakman Meduzot - Etgar Keret & Shira Geffen The syrian Bride - Eran Riklis Zion & his Brother - Eran Merav

20

MO O O V 2015

sTorIes a separation - Asghar Farhadi nobody knows - Hirokazu Kore-Eda My sweet Pepperland - Hiner Saleem Familia rodante - Pablo Trapero ali Zaoua - Nabil Ayouch

FaMIly kerity - dominique Monfery stip en Vlek - Lotta en uzi Geffenblad stip en Vlek doen weer gek - Lotta en uzi Geffenblad nocturna - Victor Maldonado & Adrià azur en asmar - Michel Ocelot De Drie rovers - hayo Freitag rafiki - christian Lo


films 2015

a-z


a Corner of heaven _discoveries m a 27 april, 17u00 wo 29 april, 22u00

tiantanG JiaolUo

Een jongen leeft met zijn zusje bij hun grootvader, waar hij voor de kudde geiten zorgt. Hij mist zijn verdwenen moeder en op een dag besluit hij naar haar op zoek te gaan, enkel gewapend met een door haar geschreven brief. Hij belandt in het dichtstbijzijnde mijnstadje, maar zijn zoektocht is vruchteloos. Hij verzeilt in een criminele jongensbende en wordt gedwongen om als slaafje in een baksteenfabriekje te werken. Hij daalt af in de vuile onderwereld van drugs en criminaliteit en slaagt er ternauwernood in te overleven. Hij keert dan maar terug naar huis, maar tot zijn ontzetting is er geen spoor meer van zijn grootvader en zusje. Het verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten, is Dickensiaans; de verfilming sober en toch lyrisch, in een schitterend zwart-wit met trage, sluipende travelling. Regisseur Zhang componeerde prachtige beelden die zowel poëtisch als smerig zijn, als wou hij de lelijkheid van de wereld contrasteren met de schoonheid die hij bereikt met zijn verfilming. En is dat niet precies waar de hemel zich bevindt, waar er schoonheid is?

“Een Dickensiaans, waargebeurd verhaal.”

regie

OV OT dB

22

zhang Miaoyan china, Frankrijk 2014 94’ Mandarijns Engels Internationaal Film Festival rotterdam

MO O O V 2015

Een prachtige film, die aan het werk van Wang Bing (een Chinese documentairemaker) doet denken. -A boy lives with his grandfather, tending his goats. The boy’s mother has disappeared and one day he goes on a search for her, armed with a letter written by her. In a mining town he ends up in a criminal gang and a slave-like existence in a brick factory. He manages to escape but when he arrives home there is no trace of his granddad and his sister.


a wolf at the door _stories z a 25 april, 22u15 m a 27 april, 20u00 zo 3 mei, 17u00

o loBo atrás da Porta

Een klein meisje wordt niet door haar eigen moeder van school afgehaald, waarna ze spoorloos verdwijnt. Geleidelijk aan ontvouwen alle elementen van het drama zich voor de ogen van de toeschouwer, verteld door de moeder, de vader en de ontvoerster van het meisje. Tot de erg dramatische ontknoping. In deze Braziliaanse film worden verschillende genres met elkaar vermengd: we zien een sensueel drama, met detective- en thrillerelementen, maar we krijgen meteen ook een mooie inkijk in het leven van de lagere middenklasse van Rio. A WOLF AT THE DOOR is een knap opgebouwde film, gelardeerd met flashbacks, waarin de verschillende protagonisten tijdens de ondervraging door de politie hún versie van de feiten geven in deze ontvoeringszaak. Deze winnaar van de Horizons Award op het filmfestival van San Sebastián is zeer deskundig verteld, met fijn camerawerk en couleur locale, zonder pittoreske uitspattingen. Zuivere arthouse, maar dan wel toegankelijk voor een breed publiek. --

regie

OV OT dB

Fernando coimbra Brazilië 2013 100’ Portugees Nederlands September Films

A little girl is collected from school by somebody not her mother. The girl disappears without a trace. All the elements of the drama are gradually revealed for the viewer, narrated in flashbacks during the police interrogation by the mother, the father and the kidnapper, right up to the dramatic dénouement. Mixing several genres this Brazilian film offers a sharp insight into Rio’s lower middle class.

“Zuivere arthouse, toegankelijk voor een breed publiek”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

23


atlantiC _stories z a 25 april, 20u00 di 28 april, 20u00 z a 2 mei, 22u00

regie

OV OT dB

24

Jan-Willem van Ewijk Nederland (België, duitsland, Marokko) 2014 89’ Arabisch, Frans Nederlands / Frans ABc

MO O O V 2015

Fettah is een jonge visser die in een dorpje woont aan de Marokkaanse kust. In de zomer zijn er vele Europeanen, want de zee is er ideaal om te windsurfen. Fettah is één van de inwoners die de toeristen helpt en instaat voor hun logies. Aangetrokken door hun relaxte levensstijl vraagt hij zich steeds meer af of hij nog in het dorp thuishoort. Zelf wordt hij een echte meester op de surfplank, gebruikmakend van materiaal dat de toeristen achterlieten. Als hij op een dag verliefd wordt op het Nederlandse meisje Alexandra, voelt hij bij het afscheid een diepe schroeiende leegte. Zijn dorp voelt aan als een gevangenis waaruit hij wil ontsnappen, maar een visum voor Europa heeft hij niet. Op een ochtend pakt hij zijn surfplank, stopt wat spullen in een rugzak en begint aan een gevaarlijke tocht op de Atlantische Oceaan richting Europa.

“staat borg voor een boeiende en spannende kijkervaring”

De regisseur is zelf een verwoed beoefenaar van de windsurfsport en de hoofdrol in zijn film wordt vertolkt door windsurfkampioen Fettah Lamara. Voeg daar nog de spectaculaire fotografie van weidse zeelandschappen en adembenemende actiescènes op de golven aan toe en dan weet je dat ATLANTIC borg staat voor een boeiende en spannende kijkervaring. -Fettah is a young fisherman in a village on the Moroccan coast, one of many that help European tourists logistically in the summer season. When a Dutch girl he has a crush on leaves, he feels an emptiness which makes him consider his village as a prison he needs to escape from. Without a visa he sets out on the hazardous journey across the ocean towards Europe.


Ben ZaKen _discoveries zo 26 april, 22u00 do 30 april, 17u00

+15 regie

OV OT dB

Efrat corem Israël 2014 85’ hebreeuws Engels Laila Films

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Schlomi deelt met zijn moeder Dina, zijn dochter van tien, Ruhi, en zijn oudere broer Leon, een appartement in een verwaarloosde, troosteloze wijk van Ashkelon, Israël. Schlomi is zijn nachtjob beu en hij krijgt de kans om bij zijn broer in de zaak van bouwmaterialen te gaan werken. Die nieuwe job is zo mogelijk nog zinlozer en Leon laat hem niet veel ruimte; hij is fanatiek religieus en kleineert hem af en toe. Ondertussen gaat het niet zo goed met Ruhi op school en ze wordt geregeld bij de directeur op het matje geroepen. Hoewel Schlomi het beste met zijn dochter voor heeft, kan hij haar toch niet het leven bieden dat ze verdient, en een sociaal werkster wil haar laten opnemen in een tehuis. De setting van BEN ZAKEN (Hebreeuws voor “Oude Zoon”) is ongewoon voor een Israëlische film: een achtergestelde buurt in Ashkelon, waaruit de regisseuse zelf afkomstig is. Heel veel scènes zijn met een vaste camera en vanop afstand geschoten. De actie is beperkt, maar toch is elke scène van betekenis en voel je steeds meer mee met de vader, met zijn onmacht wanneer het niet lukt op het werk of thuis, maar ook met zijn beperkte pogingen om er voor zijn dochter toch iets van te maken. Cinema zonder franjes met een keihard maatschappelijk thema.

“Cinema zonder franjes met een keihard maatschappelijk thema.”

-Schlomi lives with his mother, his 10-year-old daughter and his brother in a neglected flat in a rundown area of Ashkelon, Israel. Tired of his night job, he gets a chance to work in his brother’s building business. His brother is a religious fanatic and keeps humiliating Schlomi. Meanwhile Schlomi’s daughter is in trouble with her fellow pupils and with the school head. On top of that a social worker wants to place her in an institution.

MO O O V 2015

25


Sommige films moet je gezien hebben. Omdat ze beklijven. Omdat hun thema relevant is voor iedereen met een ruime blik op de wereld. Omdat ze tonen hoe belangrijk solidariteit is. Met ‘De keuze van 11.11.11’ presenteren we dit jaar 3 films rond onderwijs. www.11.be/mooov

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.”

Nelson Mandela


Breathe UmPhefUmlo _stories zo 26 april, 10u30 wo 29 april, 20u00

Khayelitsha, een Zuid-Afrikaanse township. Een groepje studenten, schrijvers en kunstenaars trachten er te overleven aan de rand van de maatschappij. Lungelo en Mimi, twee studenten, zijn verliefd op elkaar. Mimi lijdt aan tuberculose, een ziekte die in Zuid-Afrikaanse townships erg veel voorkomt. Het is 16 juni en de slachtoffers van de Opstand van Soweto (1976) worden herdacht. Een groepje studenten neemt deel aan de herdenking op de universiteitscampus. Er breekt een vechtpartij uit en de vrienden worden uit de universiteit verbannen. Ze staan op straat, zonder geld, zonder toekomstperspectief. Hoe moeten ze nu de dure medicatie van Mimi bekostigen?

regie

OV OT dB

Mark domford-May zuid-Afrika 2015 90’ xhosa Engels / Nederlands Fortissimo Films

In BREATHE UMPHEFUMO werden de arme buurten van het 19de-eeuwse Parijs uit Puccini’s opera La Bohème overgeplaatst naar een township van vandaag. Het Isango-ensemble zingt hier in de Xhosataal, enkel begeleid door marimba en steelpanpercussie. Hetzelfde ensemble zong en trad ook op in U-CARMEN, waarmee de regisseur in 2005 de Gouden Beer in Berlijn won.

“een film die zowel cinematografisch als muzikaal hoge toppen scheert.”

De regisseur geeft hier ook een sociale boodschap mee: hij wil de aandacht van de wereld vestigen op de vele slachtoffers die tuberculose nu nog altijd maakt in de townships. Een begeesterende film die zowel cinematografisch als muzikaal hoge toppen scheert. -In Khayelitsha, a South African township, Lungelo is in love with his fellow-student Mimi, who suffers from tuberculosis. On 16 June they participate in the commemoration of the 1976 Soweto uprising. After a skirmish they are banned from the university campus. They are left out on the streets without any money. How are they going to finance Mimi’s medication now?

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

27


Charlie’s CoUntrY _stories di 28 april, 20u00 zo 3 mei, 17u00

N

Na 10 CANOES opnieuw een film die de moeilijke situatie van de Aboriginals in Australië aan de kaak stelt. De regisseur maakte zeker geen pamflettistische film: de karakters zijn mooi uitgewerkt, de sfeer scherp getekend, dat alles overgoten met een sausje humor. David Gulpilil won in Cannes een verdiende prijs als beste acteur in de sectie Un Certain Regard.

+14 regie

OV OT dB

Charlie wordt oud en leeft al een tijdje in een reservaat voor Aboriginals. Zonder geld en fatsoenlijk huis is het lastig oud worden. Als hij de politie of andere gezagsdragers niet voor de gek houdt, hangt de man, net als de meeste van de reservaatbewoners, van ‘s morgens tot ‘s avonds doelloos rond met als enige echte metgezel een fles alcohol. Charlie droomt van ‘the old days’, toen hij nog in zijn dorp leefde en één was met de natuur. Op een dag neemt hij de benen en beslist hij weer in de rimboe te gaan wonen. Hij heeft niets nodig, alleen zichzelf en de natuur waar eten in overvloed te vinden is. Al snel wordt Charlie ziek en moet hij opgenomen worden met een longontsteking. Maar ook uit het ziekenhuis weet de man te ontsnappen en hij botst op een groepje ‘onvrije’ Abo’s, die geen toestemming hebben om alcohol te kopen. Charlie helpt ze een handje.

rolf de heer Australië 2013 108’ Engels Nederlands / Frans ABc distributie

-Charlie is an ageing aboriginal idling his time away with alcohol in a reservation. Nostalgia for the old days in the village, living in harmony with the environment, drives him back into the bush. When he develops pneumonia and is hospitalized, he escapes and runs into a group of ‘unfree’ aboriginals who have no access to alcohol. Charlie is going to lend them a hand.

“stelt de moeilijke situatie van de Aboriginals aan de kaak”

28

MO O O V 2015


CondUCta _stories z a 25 april, 14u00 wo 29 april, 20u00 z a 2 mei, 20u00

+12 regie

OV OT dB

Ernesto daranas cuba 2014 108’ Spaans Engels / Nederlands Latido Films

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

De 11-jarige Chala woont met zijn aan drank verslaafde moeder in een verarmde wijk in Havana. Ze hebben het niet breed en om te overleven verzorgt Chala honden en duiven. Chala is een rebelse jongen die weet wat er te koop is in het leven, én een groot charmeur. Op school heeft hij een bijzondere band met Carmela, een al wat oudere lerares. Maar Carmela wordt ziek en wordt vervangen door een nieuwe, veel strengere leerkracht die Chala naar een instelling voor moeilijke kinderen wil sturen. Wanneer Carmela op school terugkomt en dit hoort, gaat ze hiertegen in verzet en zoekt bondgenoten bij haar collega’s. Ondertussen raakt Chala steeds verder op het slechte pad.

“gedurfde en kritische film”

De film is naar Cubaanse maatstaven heel gedurfd en kritisch, en behandelt openhartig hedendaagse Cubaanse problemen als prostitutie en armoede. Het leven is er niet alleen rozengeur en maneschijn. De film was een groot succes in Cuba en won internationaal heel wat prijzen. -Chala, a rebellious 11-year-old, lives with his addict mother in a poor part of Havana. The stabilizing force in his life is his special bond with his teacher Carmela, an inspired and inspiring woman in her late sixties. When she sets up a campaign to free Chala from a government re-education programme Carmela is the victim of a witch hunt led by school bureaucracy.

MO O O V 2015

29


De oorzaken van de ontwikkelingsproblemen situeren zich niet enkel in de arme landen, wel integendeel. Meerdere praktijken en beleidsvormen in ons land hebben eveneens negatieve gevolgen in het Zuiden. Consumptie- en verbruiksmethoden die gekenmerkt worden door pollutie en verspilling, de financiële speculatie op de basis voedselproducten die miljoenen mensen in het Zuiden voedsel ontzegt, de vraag van onze economie naar mijnbouwmiddelen die dodelijke conflicten uitlokt en financiert, zijn maar enkele voorbeelden.

_competitie

de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is dat ze ‘zich verbindt om bij te dragen tot het vormen van verantwoordelijke burgers, die in staat zijn om een duidelijke positie in te nemen over internationale solidariteit en zich bewust zijn van hun capaciteit om verandering te bewerkstelligen om zo tot een meer rechtvaardige wereld te komen’. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil initiatieven die burgers hiertoe aanzetten ondersteunen, ten voordele van eerlijke en duurzame Noord-Zuid relaties.

xx

Festivals zoals MOOOV vertonen en belichten films die de realiteit van het Zuiden op een Ook sommige uitdagingen waarmee de xx genuanceerde manier weergeven. Op die landen uit het Zuiden geconfronteerd worden, _cinema israël manier krijgen deze films meteen toegang zijn eveneens mondiale uitdagingen die we tot een groter MOOOVwaar organiseert samen moeten aanpakken: de klimaatkwesEen jongen leeft met zijn zusje bijpubliek. hun grootvader, hij voor de kudde geiten eveneens activiteiten die specifiek gericht zijn tie , de economische en productie moeizorgt. Hij mist zijn verdwenen moeder en op een dag besluit hij naar haar op zoek xx xx xx xxxxx op de Noord-Zuid thematiek. Omwille van lijkheden binnen de landbouwsector en deenkel gewapend te gaan, met een door haar geschreven brief. Hij belandt in het xx xx xx xxxxx deze redenen, en gewoon films ons groeiende ongelijkheden binnen en tussen dichtstbijzijnde mijnstadje, maar zijn zoektochtomdat is vruchteloos. Hij verzeilt in een xx xx xx x x x x x … Hierdoor is België een onmisbaar criminele jongensbende en wordt gedwongen om slaafje in een baksteenfauitnodigen andere culturen teals leren kennen, landen briekje te werken.ondersteunt Hij daalt af inde deBelgische vuile onderwereld van drugs en criminaliteit Ontwikkelingssawerkterrein binnen de internationale ontwikxx xx xx x xxxx en slaagt er ternauwernood in tefilmfestivals overleven. Hijdie keert dan maar terug naar huis, menwerking scherpstellen kelingssamenwerking. maarvoor tot zijn ontzetting er geen spoor meer van zijn grootvader en zusje. op hetisZuiden. Eén van de belangrijkste opdrachten Het verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten, is Dickensiaans; de verfilming sober en toch lyrisch, in een schitterend zwart-wit met trage, sluipende travelling. Regisseur Zhang componeerde prachtige beelden die zowel poëtisch als smerig zijn, als wou hij de lelijkheid van de wereld contrasteren met de schoonheid die hij bereikt met zijn verfilming. En is dat niet precies waar de hemel zich bevindt, waar er schoonheid is? Een prachtige film, die aan het werk van Wang Bing (een Chinese documentairemaker) doet denken. regie

OV OT dB

30

x x 20xx xx’ x x x

-A boy lives with his grandfather, tending his goats. The boy’s mother has disappeared and one day he goes on a search for her, armed with a letter written by her. In a mining town he ends up in a criminal gang and a slave-like existence in a brick factory. He manages to escape but when he arrives home there is no trace of his granddad and his sister.

MO O O V 2015


Corn island _stories zo 3 mei, 20u00

simindis KUndZUli

Op een eilandje in een rivier beginnen een oudere boer en zijn kleindochter een hutje te bouwen en maïs te zaaien. Na de winter, als het water wat zakt, komen er tijdelijk zulke eilandjes met erg vruchtbare bodem boven water. Het eiland ligt in oorlogsgebied, op de grens tussen Georgië en Abchazië. Maandenlang werken de oude man en zijn kleindochter keihard om de oogst veilig te stellen, genadeloos overgeleverd aan de weerselementen. Af en toe vaart er een boot met soldaten voorbij en op een bepaald moment spoelt een gewonde Georgische soldaat aan.

“beeld voor beeld word je de film ingezogen”

Op een bijna meditatieve manier wordt hier een eenvoudig verhaal verteld, met een stijgende spanningsboog weliswaar. En die spanning zit niet in wat we zien, maar wel in wat we allemaal niét te zien krijgen. Voortdurend is er ruimte voor reflectie. regie

OV OT dB

George Ovashvili Georgië / duitsland / Frankrijk 2014 100’ Georgisch / Abchazisch / russisch Nederlands / Frans MOOOV

Tergend langzaam weet Ovashvili het verhaal steeds meer diepgang te geven. De beelden zijn van een adembenemende schoonheid. De mysterieuze sfeer wordt versterkt door het innemende spel van de beide hoofdrolspelers. En last but not least: de serene sfeer, de sisyfusarbeid en de gang der seizoenen doen wat denken aan het meesterwerk van Kaneto Shindo, NAKED ISLAND. Kortom een klein juweeltje. -On an island in the war zone on the Georgian-Abkhaz border an old peasant and his teenage granddaughter struggle against all odds to secure their harvest of maize. A reflection on age-old ways of survival in the midst of present-day political strife, this slowly deepening meditation is worthy of Tarkovski. For its depth and intensity the simple story relies especially on what is not shown.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

31


danCinG araBs _stories vr 1 mei, 20u00 z a 2 mei, 17u00

Israël, begin jaren 90. Eyad, een jongen die opgroeit in een Palestijns dorp, krijgt als enige Palestijn de kans om te studeren aan een gereputeerde Israëlische school. Hij raakt er bevriend met Jonatan en wordt verliefd op het Joodse meisje Naomi. Tegelijkertijd worstelt hij met de taal, de cultuur én zijn eigen identiteit. Wie is hij: Palestijn of Jood? Om als gelijke geaccepteerd te worden, te kunnen werken en liefhebben, moet hij blijkbaar een persoonlijk offer brengen. DANCING ARABS is een heel subtiele, humane film die twee volkeren toont die perfect zouden kunnen samenleven als ze het verleden achter zich lieten en bereid waren een stukje van hun identiteit op te geven. Er is een geleidelijke spanningsopbouw, van lichtvoetig en humorvol tot tragisch. Eran Riklis (THE SYRIAN BRIDE, LEMON TREE) weet als geen ander de absurditeit van de situatie in het Midden-Oosten voelbaar te maken, en dat in zijn bekende grappige, maar nostalgische stijl. De film is volgens de regisseur een soort trage, traditionele dans, een dans door het leven. Ofwel staan we alleen op de dansvloer, ofwel worden we omringd door geliefden. Een bijzondere kijkervaring.

“van lichtvoetig en humorvol tot tragisch”

regie

OV OT dB

Eran riklis Israël 2014 105’ Arabisch / hebreeuws Nederlands September Films

-Israel in the early 1990s. Eyad is the only boy in a Palestinian village to get the chance to study at a prestigious Israeli school, where he befriends Jonatan and falls in love with Naomi, a Jewish girl. He struggles with the language, the culture and his own identity: is he a Palestinian or a Jew? To be accepted as an equal, to be able to work and love he will have to make a personal sacrifice.

32

MO O O V 2015


de hemelse Kameel _familie z a 25 april, 14u00 z a 2 mei, 14u00 zo 3 mei, 14u00

+8

neBesnYY verBlJUd

Middenin de steppe leeft de 12-jarige Bair samen met zijn ouders, broertje en zusje. Met zijn vader zorgt Bair voor hun schapen en kamelen. Vooral de kleine kameel Altynka is de lieveling van Bair. Altynka is namelijk onder een bijzonder gesternte geboren en daardoor een geluksbrenger. De jongen vindt het dan ook maar niets dat zijn vader de jonge kameel verkoopt aan mannen die weinig goeds lijken voor te hebben met het veulen. Ook de moederkameel treurt om het verlies. Wanneer Bairs moeder naar het ziekenhuis moet om te bevallen, draagt vader de verantwoordelijkheid voor het huis en de dieren over aan Bair. Een zware taak die niet makkelijker wordt wanneer blijkt dat moederkameel ontsnapt is, op zoek naar haar jong. Bair ziet geen andere uitweg dan zijn broer en zusje achter te laten om op zoek te gaan naar de ontsnapte kameel. Op een veel te grote, oude motorfiets zet hij de achtervolging in. Met deze spannende avonturenfilm van het zuiverste soort trek je op tocht dwars door de droge steppe van Kalmukkië. Eentje om vanop het puntje van je stoel mee te volgen! --

regie

OV OT dB

yuriy Feting rusland, kazachstan 2015 90’ russisch / Mongools Engels / Nederlands Vse horrosho

When his mother has to give birth 12-year-old Bair has to look after the family and their sheep and camels. Then one of the camels escapes and Bair leaves his siblings behind to set off on a search through the dry steppes on an old motorbike which is far too big for him.

“een avonturenfilm van het zuiverste soort!”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

33


ANIMA FESTIVAL

Successierechten

Erfgoedbibliotheken

Immaterieel erfgoed

Architectuur

MOOOV

Bevrijdingsfilms

Marcel

Zebracinema Collectie Vlaamse Gemeenschap

Muziektheater

Vormgeving

KUNSTEN Muziekorganisaties

Audiovisuele Kunsten

SIC

Lessen in het donker

Uitvoer cultuurgoederen

Kunstencentra

FILEMON Festivals

Musea

Overtoon

Werkplaatsen Les films du bord de mer

Sociaal-artistiek

Jekino Distributie Art Cinema OFFOFF

IMAL

ERFGOED Vlaamse dienst voor filmcultuur

Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen

Nova Brussel Escautville Afrika Filmfestival

Theater

Fonk

Kunsteducatie Vlaamse Dienst voor Filmcultuur

Kunstenaars WERKTANK Cultuur is een feest voor iedereen. Nova Brussel De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk mensen actief cultuur laten beleven. Daarom investeert ze in culturele initiatieven. Festivals, audiovisuele kunsten, muziek, theater, beeldende kunst, publicaties, ..., , , , , , ,... , het zijn maar enkele van de disciplines die de Vlaamse overheid subsidieert.

-

www.kunstenenerfgoed.be


de man die vroUwen herstelt _docz wo 29 april, 20u00 zo 3 mei, 20u00

de woede van hiPPoCrates

Dokter Mukwege, gynaecoloog, is stichter van het Panzu-ziekenhuis in Kivu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Sinds 1999 behandelde hij er al 40.000 vrouwen, slachtoffers van seksueel geweld tijdens de burgeroorlogen die het gebied teisteren. “Vrouwenlichamen zijn tot een waar slagveld uitgegroeid en verkrachting wordt als oorlogswapen gebruikt”, zegt Mukwege. De arts is een groot verdediger van vrouwenrechten en ijvert voor berechting van de daders. Hij behandelt de vrouwen niet alleen chirurgisch, maar helpt ze ook psychisch en leert ze op eigen benen staan. In de documentaire die Thierry Michel maakte in samenwerking met Colette Braeckman, auteur van een boek met dezelfde titel, wordt niet alleen de dokter gefilmd in zijn ziekenhuis, maar horen we ook veel getuigenissen van slachtoffers in hun dorpen in de brousse. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat ze zo open voor de camera gepraat hebben.  Journaliste Colette Braeckman (Le Soir) zegt dat de film niet alleen bestemd is voor een Europees publiek, maar ook bedoeld is om de ogen te openen van de Congolezen zelf, om empathie en solidariteit op te wekken met de getroffen vrouwen.

“door de Europese Gemeenschap bekroond met de Sacharovprijs voor vrijheid van denken.”

regie

OV OT dB

Thierry Michel ism colette Braeckman België 2015 112’ Engels / Frans / Lingala Nederlands Les Films de la Passerelle

Dokter Mukwege werd in 2014 door de Europese Gemeenschap bekroond met de Sacharovprijs voor vrijheid van denken. -Gynecologist Doctor Mukwege is the founder of the Panzu hospital in Kivu, East Congo, where he has treated 40,000 women, the victims of sexual violence in the civil wars in the area. A great advocate of women’s rights, he wants to bring the perpetrators to justice. He also helps the women psychologically so that they can lead independent lives. In between scenes of the doctor at work there are testimonies of the victims trying to raise empathy and solidarity.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

35


dearest Qin ai de

_stories zo 26 april, 17u00 zo 3 mei, 20u0

De film schurkt af en toe tegen het sentiment aan, maar door hun schitterende vertolkingen houden de acteurs de film altijd aan de juiste kant. Hoofdrolspeelster Wei Zhao kreeg de award voor beste actrice op het Chinese American Film Festival.

+14 regie

OV OT dB

2009. Tian Wenjun heeft een klein internetcafé in Chenzhen. Op een dag verdwijnt zijn zoontje Tian Peng (ook Pengpeng genoemd). Waarschijnlijk is hij ontvoerd. Samen met zijn ex-vrouw steekt hij al zijn vrije tijd en geld in een schijnbaar hopeloze zoektocht. Dankzij een tip vindt hij in 2012 zijn zoontje op het platteland. Hij moet hem op zijn beurt ontvoeren, want Pengpeng verblijft bij Li Hongqin, een vrouw die te goeder trouw dacht dat het jongetje een vondeling was. Zij heeft nog een verloren gelopen meisje onder haar hoede en wordt daarom zelf door de politie verdacht van ontvoeringen. Pengpeng wordt meegenomen door zijn natuurlijke ouders die hij niet herkent; het meisje komt in een weeshuis terecht. Vanaf dat moment volgt de film de wanhopige Li Hongqin die het meisje probeert terug te vinden.

Peter ho-sun chan china / hongkong 2014 130’ Mandarijns Engels / Nederlands Versatile Films

DEAREST is geïnspireerd door ware feiten: op het einde van de film krijgen we de ouders te zien die het allemaal meemaakten. Het blijkt een groot maatschappelijk probleem in China: jaarlijks worden er tienduizenden kinderen ontvoerd. -Tian Wenjun runs an internet café in Chenzhen. When his son Pengpeng disappears, probably kidnapped, he invests all his time and money into the search, together with his ex-wife. 3 years later he finds his son with Li Hongqi, a country woman who also has a foundling girl in her care. Pengpeng no longer recognizes his parents. Li Hongqi sets off on a desperate search for the girl who has been put into an orphanage by the police.

“geïnspireerd door ware feiten”

36

MO O O V 2015


difret _stories zo 26 april, 20u00 m a 27 april, 14u00 di 28 april, 20u00

Ethiopië 1996, in een dorpje op drie uur van Addis Abeba. Het veertienjarige meisje Hirut wordt op de weg van school naar huis gekidnapt. Het kidnappen van een toekomstige bruid door een would-be echtgenoot, een “telefa”, is een van de oudste tradities in Ethiopië. Hirut verzet zich, zij weet dat ze verkracht zal worden, bemachtigt een geweer en schiet haar belager dood. Het meisje wordt beschuldigd van moord en riskeert de doodstraf. De jonge advocate Meaza Ashenafi, voorvechtster van vrouwenrechten, neemt de verdediging op zich en argumenteert dat het meisje uit zelfverdediging handelde. Meaza beroept zich daarbij op bestaande wetgeving, die wel botst met de diepgewortelde patriarchale tradities. Zo lijkt een moderne maatschappij met gelijke rechten voor man en vrouw, gebaseerd op een rechtvaardige wetgeving, wel heel ver af.

“een cinematografisch knap gemaakte en beklijvende film”

regie

OV OT dB

zeresenay Berhane Mehari Ethiopië 2014 99’ Amhaars Nederlands / Frans cinéart

Deze op ware feiten gebaseerde rechtszaak zorgde voor heel wat ophef in Ethiopië. DIFRET is niet alleen een heel mooie, cinematografisch knap gemaakte en beklijvende film, maar vooral ook een belangrijke film voor de rechten van vrouwen in Afrika. Hij won de publieksprijs op het Sundance filmfestival 2014. -Ethiopia 1996, in a village 3 hours’ distance from Addis Abeba. Hirut, 14, is kidnapped by a “telefa”, a would-be groom, in one of the oldest Ethiopian customs. Knowing she is going to be raped, Hirut gets hold of a gun and shoots her attacker. She risks the death penalty. A young woman lawyer relies on existing legislation to plead self-defence. Her views clash with deep-rooted patriarchal traditions.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

37


Met welke blik kijk jij naar de wereld ? Wereldfilm vergroot onze blik op de wereld. De films van MOOOV verbinden ons met andere culturen, volkeren en realiteiten. Deze filmparels beroeren mensen van hier tot ginder. Geniet van deze films die je raken.


dólares de arena _stories z a 25 april, 22u00 do 30 april, 22u00

Een vakantieoord op de Dominicaanse Republiek. Rijke westerse mannen en vrouwen leven er in een zeepbel van romantische liefde – betaalde liefde weliswaar. Protagoniste is de oudere, rijke Française Anne, een glansrol voor Geraldine Chaplin. Zij heeft een lesbische relatie met de veel jongere Dominicaanse Noeli. Annes liefde voor Noeli is écht en haar hartstochtelijke passie ontaardt soms in jaloerse driftbuien. Maar Noeli beschouwt Anne enkel als een vaste bron van inkomsten – misschien met een toekomst in het rijke Frankrijk, als ze een paspoort te pakken krijgt. Daarnaast heeft Noeli ook nog een jong, jaloers machovriendje dat zij tevreden moet zien te houden en dat haar niet altijd fatsoenlijk behandelt. Verschillende en complexe vormen van uitbuiting dus … maar wie buit hier wie uit? Deze bijzonder sterke film gaat de grote thema’s niet uit de weg: ongelijkheid, uitbuiting, machogedrag, neokolonialisme, prostitutie. De film neemt echter geen standpunt in; hij observeert. --

regie

OV OT dB

Israel cárdenas & Laura Amelia Guzmán dominicaanse republiek / Argentinië / Mexico 2014 80’ Spaans / Engels / Frans Engels / Nederlands Figa Films

In a holiday resort on the Dominican Republic Anne, a rich Frenchwoman, falls passionately in love with Noeli, a local girl who is dreaming of a future in France. She sees Anne as no more than her possible passport to Europe. Noeli has a jealous macho boyfriend who mistreats her. Who is exploiting who in this film that does not shirk the big issues.

“gaat de grote thema’s niet uit de weg”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

39


In Turnhout tellen kinderen mee!

Hun mening is de barometer voor een goed lokaal beleid. De stad geeft kinderen en jongeren inspraak in alle domeinen die hen aanbelangen of waar zij van wakker liggen. Turnhout maakt werk van kinderrechten, kinderen maken werk van Turnhout.


dUKhtar _stories di 28 april, 14u00 do 30 april, 15u30 v r 1 mei, 14u00 z a 2 mei, 20u00

Op vijftienjarige leeftijd werd Allah Rakhi uitgehuwelijkt aan het veel oudere stamhoofd Daulat Khan, die haar van Lahore meenam naar de bergen van Pakistan. Twintig jaar later wil haar man vrede sluiten met Tor Gul, de leider van een rivaliserende stam, en daarvoor zal hij de stamleider hun 10-jarige dochter Zainab ten huwelijk aanbieden. Allah Rakhi wil niet dat haar dochter hetzelfde meemaakt als zijzelf en ze vlucht met haar naar Lahore. Ze kunnen mee met Sohail, een sympathieke vrachtwagenchauffeur. Allah Rakhi heeft de man voorgelogen over de reden van hun reis en wanneer Sohail de ware toedracht toch te weten komt, stelt zich de vraag of hij moeder en dochter nog wel verder wil helpen.

“heel wisselend van sfeer”

+14 regie

OV OT dB

Afia Nathaniel Pakistan 2014 93’ urdu / Pasjtoe Nederlands MOOOV

DUKHTAR (Urdu voor ‘dochter’) gaat over de kracht van moederliefde in een land dat geregeerd wordt door mannen en mannelijke eer. De beginscène met de visuele scheiding tussen man en vrouw, is niet alleen esthetisch knap, maar zet meteen ook de toon van het verhaal. De film zou gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal. Het werd een film vol schitterende kleuren en heel wisselend van sfeer: dreiging, rustige tevredenheid, en uiteindelijk feest en dramatiek. -20 years after she was given in marriage to a much older tribal chieftain, Allah Rakhi decides to flee into the forbidding mountains of Pakistan with her ten-yearold daughter, who has been promised in marriage as part of a peace treaty. Pursued by both her husband and the intended groom’s henchmen, they manage to get a lift from a sympathetic truck driver. When the latter learns of the real reason for the flight, he faces a difficult choice.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

41


el CinCo _competitie zo 26 april, 20u00 vr 1 mei, 20u00

Patón Bonassiolle is een nogal opvliegende kapitein van een voetbalploeg die in een lagere divisie van de Argentijnse voetballiga speelt. Als hij weer eens van het veld wordt gestuurd en voor geruime tijd geschorst wordt, beseft hij dat zijn voetbalcarrière voorbij is. Zijn leeftijd begint te wegen, hij is 35 nu en hij speelde al zijn hele leven bij hetzelfde team. Rijk is hij er niet van geworden, integendeel. Patón moet nu samen met zijn vrouw Ale beslissen wat hij verder met zijn leven aan wil: hij moet opnieuw van nul beginnen en eindelijk volwassen worden. En dat is moeilijk voor iemand die niet eens zijn middelbare school afmaakte. In de film word je als toeschouwer volledig ondergedompeld in de hectische voetbalwereld van een land dat leeft en ademt voor de balsport. Maar EL 5 is vooral ook het verhaal van Patón en Ale, van wie de relatie in woelig water verkeert na Patóns beslissing. Speels en met spitse, humoristische dialogen tekent de regisseur, wiens oom nog bij dezelfde (nog altijd bestaande) ploeg speelde, een authentiek beeld van een voetbalploeg, waarvan de adrenaline je om de oren spat.

regie

OV OT dB

Adrián Biniez uruguay / Argentinië / duitsland / Frankrijk / Nederland 2014 100’ Spaans Engels / Nederlands Films Boutique

-Paton is the hotheaded captain of a football team in one of the lower divisions of the Argentine league. At 35, having played for the same team all his life, he realizes his football days are over and together with his wife he needs to decide what to do with the rest of his life. He has to start from scratch, facing the fact that he has no qualifications. He grows into an adult rather late in the day.

“speels en met spitse, humoristische dialogen”

42

MO O O V 2015


el GUrí _stories v r 24 april, 20u00 do 30 april, 20u00

Hoewel Gonzalo amper 10 is, zit naar school gaan er niet in voor hem. Sinds zijn moeder enkele dagen geleden vertrok, heeft hij namelijk zijn handen vol met zijn baby-zusje en zijn oma. Elke dag zeult hij zijn zusje in een kinderwagen mee over de zanderige paadjes, langs de weinige huizen van het dorp. Iedereen is de immer opgewekte en behulpzame jongen goedgezind, stopt hem wat eten toe of laat hem klusjes doen. Want hoewel Gonzalo bij hoog en bij laag beweert dat zijn moeder snel weer terug thuis zal zijn, weten de dorpsgenoten wel beter. Wanneer de twintiger Lorena strandt in het dorp wordt de situatie er voor niemand makkelijker op… Hoewel het onderwerp het niet doet vermoeden, is EL GURI op een of andere manier in een warme jas gehuld. Ongetwijfeld zitten de charmante jongen en de ontroerende baseline hier voor iets tussen. Toch schuren de relaties van de dorpsbewoners, geportretteerd tegen een stoffige en afgebladderde achtergrond, als zandkorrels tussen je tenen. Een straaltje zon erbij doet mijmeren over hoe mooi het ooit was en dromen van wat hopelijk eens terug komt. Een wat ongemakkelijk, lastig gevoel, maar wel eentje dat hoop in zich heeft.

“doet mijmeren over hoe mooi het ooit was”

+14 regie

OV OT dB

Sergio Mazza Argentinië 2015 88’ Spaans Engels / Nederlands Fandango

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

-Gonzalo is only 10 when his mother leaves the family. The boy is left to care for his baby sister and his granny. Every day he pushes his sister’s pram through the sandy village paths. The villagers help him when and where they can. When Lorena gets stranded in the village the situation becomes more complicated for everybody.

MO O O V 2015

43


DE WARA NDE

In de Warande wonen DINA MO,

Kuns t in Zicht, Stripgids, MOOO V,

Ar -Tur, STORMOPKOMST en de Kaaim

an.

DE WARANDE TURNHOUT www.warande.be 014 41 69 91

© NASA

Warandefoto’s: © Bart Van der Moeren

K MET E D T ON


examen d’état _docz zo 26 april, 17u00 wo 29 april, 14u00

Deze documentaire volgt enkele leerlingen aan het Koninklijk Atheneum van Kinsangani. Ze studeren voor het nationaal Congolees staatsexamen, cruciaal voor hun verdere leven. Enkelen van hen werden van school gestuurd omdat ze de “prime du professeur”, een soort solidariteitstaks voor leraars, niet konden betalen. De leerkrachten zelf geven nauwelijks les, ze zijn constant in staking omdat de overheid hen niet uitbetaalt. Maar een groepje studenten laat zich niet ontmoedigen, ze huren samen een armzalig huisje, verlaten hun familie en willen dag en nacht in groep studeren als voorbereiding op het examen. Sommigen wenden zich tot magiërs, anderen vertrouwen op hun animistische religie en tenslotte kennen enkelen manieren om de verzegelde vragen te pakken te krijgen. Enkele maanden later worden de uitslagen bekendgemaakt. Voor de enen is de vreugde overweldigend, anderen moeten een bittere pil slikken.

“boeiende en soms pijnlijk onthullende documentaire”

+13 regie

OV OT dB

dieudo hamadi Frankrijk, democratische republiek congo (Senegal) 2014 92’ Frans Nederlands Bevrijdingsfilms

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Deze boeiende en soms pijnlijk onthullende documentaire legt het deficit van het Congolese onderwijs bloot. Dieudonné Hamadi, die met zijn vorige documentaire ATALAKU veelvuldig bekroond werd, kaapte met EXAMEN D’ETAT meerdere prijzen op internationale filmfestivals weg. -This documentary follows a number of students at the Royal Atheneum of Kisangani, preparing for the Congolese state exam. Their teachers are on strike because the authorities do not pay them. A group of students decides to rent a cottage where they intend to cram for the exams together. Some resort to magic, some to animist religion, and some manage to get hold of the exam questions. When the results are published they cause overwhelming joy in some, bitter disappointment in others.

MO O O V 2015

45


_discoveries

flaPPinG in the middle of nowhere daP Cánh GiUa KhônG trUnG

zo 26 april, 22u00 vr 1 mei, 14u00

Huyen en Tung zijn nog een heel jong stel. Zij is studente aan de universiteit, hij werkt voor de stad – hij herstelt straatlampen. Ze wonen in Hanoi, ver van hun familie, en hebben het in feite niet breed. En dan vergokt Tung nog zijn luttele centen bij hanengevechten. Als Huyen zwanger wordt, is er geen geld voor een abortus. Wanhopig probeert het meisje aan geld te raken. Via een transseksuele vriend komt Huyen in contact met een man die zwangere prostituees zoekt en bereid is om daar rijkelijk voor te betalen. De man behandelt haar respectvol en Huyen begint te twijfelen of ze de abortus wel wil.

“sfeervol drama, met de nodige symboliek”

regie

OV OT dB

46

diep hoang Nguyen Vietnam 2014 99’ Vietnamees Engels Premium Films

MO O O V 2015

Op een gevoelige, sensuele, maar ook verrassend openhartige wijze vertelt de film over seksualiteit en adolescentie in het Vietnam van vandaag. Je voelt als het ware de vrouwelijke hand van de cineaste. Sfeervol drama dat op een poëtische manier en met de nodige symboliek toch een realistisch beeld geeft van het harde leven in Vietnam. -Tung and Huyen, a young Hanoi couple trying hard to make ends meet, are going to have a baby. Tung turns to illegal cockfighting. In a desperate attempt to raise money for an abortion, Huyen finds a man looking for pregnant prostitutes. Her client treats her with such respect that she starts having doubts about the need for an abortion.


_stories z a 25 april, 20u00 m a 27 april, 17u00 wo 29 april, 20u00 do 30 april, 17u00

Gett, the trial of viviane amsalem In Israël kan een burgerlijke rechtbank geen echtscheiding beslechten, enkel een religieuze rechtbank met rabbijnen als rechters kan een huwelijk ontbinden, en dan nog enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de man, bekrachtigd op papier: een “gett”. Viviane vraagt al drie jaar dat haar huwelijk ontbonden zou worden, maar haar man Elisha weigert pertinent. Vol overgave probeert Viviane de niet echt vrouwvriendelijke rechters van de religieuze rechtbank ervan te overtuigen haar de “gett” te geven. GETT is een krachtig drama dat zich volledig afspeelt in de rechtbank waar de absurde procedure over meerdere jaren loopt: van de eerste dag van haar verschijnen voor het hof tot de laatste dag worden het vijf lange jaren van frustratie voor Viviane. De juridische afhankelijkheidspositie van de vrouw ten opzichte van de man in Israël is zelden treffender in beeld gebracht.

regie

OV OT dB

ronit Elkabetz & Shlomi Elkabetz Israël (duitsland, Frankrijk) 2014 115’ hebreeuws Nederlands / Frans ABc distributie

De vertolkingen zijn van een hoog niveau, maar vooral de actrice Ronit Elkabetz schittert in haar rol als Viviane Amsalem. De actrice én de film wonnen een indrukwekkend aantal prijzen op filmfestivals. -Civil courts in Israel cannot rule in divorce cases, only religious courts of law with rabbi judges can dissolve a marriage and only with the husband’s consent, which must be explicitly endorsed on paper, on a “gett”. Viviane has been fighting for a divorce for three years, but her husband Elisha adamantly refuses. Viviane keeps trying desperately to obtain her “gett” from the patriarchal religious judges.

“Gett is een krachtig drama”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

47


Opera

&ballet

in de cinema voorjaar 2015

Utopolis Mechelen en Turnhout

La Fille Mal Gardée The Royal Ballet 5 mei 2015

The Pirates of Penzance English National Opera

19 mei 2015

La Bohème Royal Opera House 10 juni 2015

Carmen English National Opera 1 juli 2015

Guillaume Tell Royal Opera House 5 juli 2015

Tickets beschikbaar vanaf €15

Ook Vip-formules beschikbaar (inclusief diner)

Bekijk het volledige programma op www.utopolis.be/opera


Ghadi _stories di 28 april, 20u00 zo 3 mei, 20u00

In een klein Libanees dorp wonen muziekleraar Leba en zijn vrouw Lara in een christelijke wijk. Zij waren al van kinds af aan bevriend met elkaar en zijn echt gelukkig. Hun eerste twee kinderen zijn meisjes en het is dan ook een grote opluchting voor de familie wanneer eindelijk een jongen geboren wordt. Al snel blijkt dat het kind het syndroom van Down heeft. Als de jongen enkele jaren later alleen maar aan het raam zit en vreemde, harde geluiden maakt, klagen buurtbewoners over overlast en dringen ze er bij Leba op aan dat hij het kind naar een instelling brengt. Maar Leba kiest voor een andere oplossing. De buurtbewoners worden raak getypeerd en via hen schetst de regisseur de verstikkende atmosfeer die in het dorp (en ruimer gezien in zijn land Libanon) heerst: intolerantie, religieuze bekrompenheid, snobisme van de hogere klasse en patriarchale onverzettelijkheid.

“een boeiende en komische fabel”

+14 regie

OV OT dB

Amin dora Libanon 2013 100’ Arabisch Engels / Nederlands Fortissimo Films

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Amin Dora kent de narratieve filmtaal als geen ander en levert met GHADI een boeiende en komische fabel af die menig toeschouwer een glimlach zal ontlokken. De film won op twee filmfestivals de publieksprijs. -Music teacher Leba and his wife live happily in the Christian quarter of a Lebanese village. They have two daughters and are thrilled when their third child is a boy. But the boy suffers from Down syndrome and grows up to sit at the window making loud noises. The neighbours start complaining and insist Leba put the boy in an institution. But Leba opts for another solution.

MO O O V 2015

49


ALLE S IS MOGE LIJ K

DANK Z IJ U

NEXT Festival - Akram Khan Cie

picture : Š Jean Louis Fernandez

DIT PROJECT IS ER DANKZIJ U.

Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreeks tal van projecten waar iedereen iets aan heeft. In 2014 ging op die manier meer dan 10 miljoen euro naar culturele projecten zoals dit.


Güeros _discoveries z a 25 april, 22u00 wo 29 april, 17u00 do 30 april, 13u30 z a 2 mei, 22u00

regie

OV OT dB

Alonso ruiz Palacios Mexico 2014 106’ Spaans Nederlands MOOOV

Mexico, 1999. In Veracruz verveelt de jonge, slungelachtige Tomás zich stierlijk. Zijn moeder stuurt hem naar zijn oudere studerende broer, Fede, bijgenaamd “Sombra”, in Mexico-Stad. Misschien dat die hem wat kan activeren. De broer woont samen met zijn vriend Santos en is in feite een nog grotere nietsnut. De UNAM, Mexico’s grootste universiteit, ligt plat. De studenten staken en alle lessen zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Maar Sombra is in staking tegen de studentenstaking, ook al heeft hij een oogje op de mooie en charismatische Ana, dj op een piratenradiozender. Zij is intussen uitgegroeid tot vaandeldraagster van de studentenprotesten. Als de jongeren horen dat een zekere Epigmenio Cruz, een legendarische cantautor (singer-songwriter) die, naar men zegt, Bob Dylan ooit eens aan het huilen bracht, op sterven ligt in een ziekenhuis, gaan ze naar hem op zoek en doorkruisen daarbij in hun aftandse auto heel Mexico-Stad.

“het debuut van een jonge en veelbelovende cineast”

De film bevat knotsgekke dialogen en heeft de nodige vaart. Hij doet denken aan het werk van Fernando Eimbcke en de vroege Jim Jarmusch, maar dan op speed. GÜEROS is een charmante, speelse, urban road-movie in zwart-wit, met een eigenzinnige beeldvoering van 4:3. Het debuut van een jonge en veelbelovende cineast. -Mexico, 1999. Hoping to put an end to his idleness, Tomas’ mother decides to send him to his elder brother Fede, nicknamed “Sombra”, a student who is in fact an even greater idler. Sombra goes on strike against a student strike, although he has fallen in love with Ana, a pirate radio dj who has become the student protest’s standard bearer. A playful urban road movie in black-and-white, this is reminiscent of Jim Jarmusch … on speed.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

51


hoPe _competitie z a 25 april, 17u00 wo 29 april, 17u00

Hope is een meisje uit Nigeria en een van de vele emigranten op weg naar Europa. Ze heeft zich verkleed als man, maar middenin de Saharawoestijn wordt ze toch als vrouw ontmaskerd. De Kameroener Leonard neemt haar in bescherming, maar hij kan niet verhinderen dat ze even later door soldaten weggevoerd en verkracht wordt. Onder hoongelach van de anderen helpt Leonard haar weer op weg. Vanaf hier is het weer ieder voor zich. Ze arriveren in een stad in de Maghreb, waar ze wachten op de overtocht naar Europa. In het ‘getto’ van de Kameroeners (de verzamelplaats van emigranten per nationaliteit) moet Leonard haar weer, zeer tegen zijn zin, beschermen. De omstandigheden zijn er extreem hard en een meedogenloze clanleider zwaait er de plak. HOPE toont een ander gezicht van de lange tocht door Afrika. Hier geen mooifilmerij of miserabilisme, maar donkere beelden met een sterke documentaire inslag en sobere cameravoering die de toeschouwer onderdompelen in de harde onderwereld van de Afrikaanse clans, die echte maffiabendes vormen. Het is een pure mannenwereld waarin het recht van de sterkste geldt. Wat de regisseur met niet-professionele acteurs heeft kunnen bereiken is verbluffend. Deze film, die de publieksprijs won op het festival van Angers 2015, grijpt je naar de keel.

regie

OV OT dB

Boris Lojkine Frankrijk 2014 86’ Frans / Engels Engels / Nederlands Pyramide Films

52

MO O O V 2015

“grijpt je naar de keel” -Hope is a Nigerian girl, one of the many emigrants to Europe. She is disguised as a man but is unmasked in the middle of the Sahara. Her protector Leonard, a Cameroon refugee, cannot stop a gang of soldiers from raping her. Hope manages to continue on her way and arrives in a Maghreb city where a lot of emigrants are waiting for the crossing to Europe. Circumstances are ruthless there and Leonard, however reluctantly, is forced into protecting her once more.


i’m not anGrY! _discoveries m a 27 april, 22u00 zo 3 mei, 14u00

regie

OV OT dB

reza dormishian Iran 2014 110’ Farsi Engels Iranian Independents

asaBani nistam!

Samen met twee werkloze muzikanten woont de Koerd Navid in een kleine flat in Teheran. Ze staan hopeloos achter met de huur. Navid leert de mooie Setareh kennen tijdens de protesten bij de presidentsverkiezingen in 2009. Ze zijn allebei politieke activisten en dolverliefd op elkaar. De vader van Setareh, een rijke meubelverkoper, vindt de verhouding van zijn dochter met Navid maar niks: een werkloze muzikant heeft Setareh niets te bieden. Navid krijgt van de vader een maand de tijd om werk te vinden en een banklening aan te gaan voor een mooie woning, misschien geeft vader dan wel zijn toestemming voor een huwelijk. Maar hoe hard Navid ook zijn best doet om werk te vinden, het lukt hem niet; een lening van een bank mag hij wel helemaal vergeten. Zijn frustratie groeit met de dag.

“zowel een hartverscheurend liefdesdrama als een scherpe politieke aanklacht”

Een bijzondere film: enerzijds een mooi en hartverscheurend liefdesverhaal, maar anderzijds ook een scherpe politieke aanklacht tegen de corruptie van de heersende hogere klasse. De frustraties van de jongeren in de uitzichtloze economische situatie betekenen een echte tijdbom die op ontploffen staat. Er wordt in de film wat gegoocheld met beelden (versnellen, vertragen). Scènes worden door elkaar vertoond, heden en verleden lopen door elkaar, en we krijgen heel aparte camerastandpunten. Blijkbaar is de film wel vertoond in Iran, maar dan in een gecensureerde versie die 15 minuten korter is. -Navid, a Kurd, shares a small Tehran flat with two unemployed musicians. They do not manage to pay the rent. During the protests in the 2009 electoral campaign Navid falls head over heels in love with Setareh, the daughter of a rich furniture salesman. The latter objects to the relationship and offers Navid one month to find a job and a bank loan for a house. Navid goes out on a desperate search for both but grows more and more frustrated.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

53


JUst eat it: a food waste storY

_docz wo 29 april, 17u00 z a 2 mei, 14u00

Het Canadese regisseurskoppel Jenny en Grant gaat een uitdaging aan: ze willen proberen om zes maanden te overleven op niets anders dan weggegooid voedsel. Volgens een van de experts die ze in de documentaire opvoeren, belandt meer dan een kwart van alle boodschappen in de vuilnisbak: schokkend voor een land (VS) waar één op de tien mensen met voedseltekort te kampen heeft. Op hun zoektocht vinden ze soms gigantische hoeveelheden afgekeurd voedsel. De verspilling, zowel bij de productie als in de supermarkten, is onvoorstelbaar groot. Ook de westerse obsessie met vervaldata en perfect afgewogen porties bij productie en verkoop heeft vernietigende gevolgen voor de hele planeet. Het koppel leert dan ook koken met wat op móét. Zowel de gevonden etenswaren als de smakelijke gerechten die ze daarmee bereiden, worden gefotografeerd.

+13 regie

OV OT dB

Grant Baldwin canada 2014 74’ Engels Nederlands Peg Leg Films

De documentaire JUST EAT IT brengt boeren, kleinhandelaars, consumenten en organisaties op het scherm. De film barst van burgerlijke ongehoorzaamheid, is heel onderhoudend en won vele publieksprijzen op filmfestivals. -Jen and Grant, a film making couple, are going to try to survive on nothing but food that has been thrown away. According to experts over a quarter of all the food bought ends up in the rubbish bin, a shocking find in the USA, where 1 in 10 have trouble finding eatable food. Jen and Grant learn to cook with what they find and meticulously photograph the resulting meals, emphasizing the size of the problem

“barst van burgerlijke ongehoorzaamheid en is heel onderhoudend”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

55


Een stad die ’s avonds net zo veilig voelt als overdag Een slim verlichte stad is een veilige stad. Daarom werkt de stad Rotterdam met het Philips CityTouch Systeem. Alle straatverlichting is nu op afstand regelbaar vanuit één systeem. De intensiteit van de verlichting kan aangepast worden en eventuele storingen worden direct zichtbaar. Zo kan iedereen veilig over straat, ook het echtpaar Broere.

Ontdek hoe onze innovaties het leven van mensen over de hele wereld verbeteren philips.com/innovationandyou


Kortfilms voor Vier ongeloofliJk lieVe kortfilMs Vol dieren en wArMe VriendschAp zo 26 april, 10u30

+3

vr 1 mei, 13u30

sneeuWVlokJe (6’)

caMIno Del aGua (8’)

Op een dag krijgt een jongetje in Afrika post vanuit het Noorden. Wat zit daar in de brief? Een sneeuwvlok! dit is iets wat het jongetje nog nooit zag. hij vindt de vlok zo bijzonder dat hij ze onder zijn hoofdkussen bewaart. Wat er dan allemaal gebeurt …

het is een lange weg van het huis van de kleine Nicole naar de bron waar ze water moet gaan halen van haar moeder. Met een fles in de hand gaat ze op pad …

PITT en WeeM (16’) Nigel cutler, 2014, duitsland zonder dialoog

FreD en anaBel (8’)

de vrienden Pitt en Weem wonen op de vuilnisbelt. Wat je daar allemaal vindt dat nog te gebruiken is! Een botervlootje om een karretje te maken, een groot blik om in te wonen, een vork om te graven… En hé, wat ligt daar tussen de rotzooi…? Pitt en Weem gaan op onderzoek uit, maar ze zijn niet de enigen die op de buit azen …

Fred de kat en Anabel de gans zijn dikke vrienden. Een hele zomer lang gaan ze samen op ontdekking en doen ze de leukste dingen. Wanneer het kouder wordt is Anabel echter verdwenen. ze is met de andere ganzen vertrokken naar het warme zuiden. Fred blijft verdrietig achter …

Natalia chernysheva, 2014, rusland zonder dialoog

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

carlos Felipe Montoya, 2014, colombia Spaans gesproken - Nederlands gedubd

ralf kukula, 2014, Vk zonder dialoog

MO O O V 2015

57


vr 1 mei, 17U00 progrAMMA 1 - 79Min

T rue l oV e s T ory, GI Ta n Ja l I r ao, InDI a , 19 MInu T en ( a nIM aT Ie)

T he G oaT, John T r enG oV e , Z uID -a Fr Ik a , 13 MInu T en (FIc T Ie)

We maken een reis door de verleidelijke, maar verraderlijke straten van Bombay. In een stad die overloopt van Bollywood, gaan we van droom naar werkelijkheid. Een filmals een schilderij. Een ode aan de romantiek.

de jonge teenager xhosa wordt onderworpen aan een rituele besnijdenis met de bedoeling om van hem een ‘echte’ man te maken en hem te zuiveren van elk homoseksueel verlangen. xhosa wordt wit geschilderd als een geit en geïsoleerd in een afgelegen hut. hij wil ontsnappen maar is de wanhoop nabij. zijn pijn en paniek worden almaar erger.

l a r eIn a , M a nuel a Br a MoV Ich, a rGen T InIë , 19 MInu T en (D oc uMen Ta Ir e)

DInol a , M a rI a M k h aT ch Va nI, GeorGIë , 15 MInu T en (FIc T Ie)

l I s T en, h a M y r a Me Z a n, runGa no n yonI, DeneM a r k en, 13 MInu T en (FIc T Ie)

“haar kroon is zo zwaar dat men hem lichter moest maken. ze kon hem niet dragen. hij zou van haar hoofd vallen. Maar nu kan ze niets anders bedenken om ermee te doen, dan hem te dragen, want ze ziet er zo prachtig uit.” Verloren in een wereld van volwassenen en vastzittend in haar gewoontes, wordt Memi verscheurd tussen de betovering van de schoonheid en de druk vanwege haar familie om koste wat het kost de koningin van het carnaval te worden.

Svaneti is een bergachtige streek in Georgië. de winter duurt er negen maanden. dorpen raken geïsoleerd door hevige sneeuwval. Een vrouw breekt met de strikte wetten en trouwt uit liefde, tegen de wil van haar familie in. Maar als haar beminde sterft, wordt ze verplicht te trouwen met de eerste man die haar wil. Een streng en hardvochtig, maar ook poëtisch verhaal uit de kaukasus.

Een vrouw in boerka gaat samen met haar zoontje naar een politiekantoor om klacht in te dienen tegen haar gewelddadige man. de vertaler die haar wordt toegewezen vertaalt haar woorden niet in de juiste betekenis. Een spannende, keiharde film over culturele isolatie en bureaucratische onkunde.

58

MO O O V 2015


Za 2 mei, 17U00 progrAMMA 2 - 69Min

l eIDI, sIMon Me s a s o T o, c ol oMBI a , 15 MInu T en (FIc T Ie)

k ay Pach a , a lVa ro s a r MIen T o, P eru, 13 MInu T en (FIc T Ie)

Leidi woont samen met haar mama en haar baby. haar vriend Alexis heeft al dagen niets meer van zich laten horen. die zonnige ochtend, na haar baby’s badje, moet Leidi bakbananen gaan kopen. Op straat vertelt een jongen haar dat hij Alexis met een ander meisje heeft gezien. Leidi zal niet naar huis gaan vooraleer ze weet waar de vader van haar kind is. Gouden Palm in cannes vorig jaar.

Maribel en carmencita zijn twee meisjes die op het marktplein werken. ze nemen foto’s met toeristen, in ruil voor fooi. Maribels vader, heeft geen vast werk, waardoor er dikwijls ruzie ontstaat met zijn vrouw Ines. Een bittere vertelling over globalisering en wat die teweegbrengt bij de locale bevolking.

T he Wa r r en, Ja Me s a D ol Phus, I sr a ël , 11 MInu T en (FIc T Ie)

ne sM a’s BIr D s, n a J Wa n a l I & MeD o o a l I, Ir a k , 6 MInu T en (FIc T Ie)

4 aV r Il 1968, M y r I a M Gh a r BI, Gua Del ouP e , 24 MInu T en (FIc T Ie)

Israëlische soldaten voeren een nachtelijke razzia uit in een Palestijns vluchtelingenkamp. Een thriller van jewelste over conflict, escalatie en de verschrikkelijke momenten tussen leven en dood.

Nesma is helemaal in de war sinds de dood van haar vader. ze vlucht naar het dak, waar ze in het geheim zorgt voor de vogels van haar gestorven vader. ze maakt er een wedstrijdje van met de jongen op het tegenovergelegen dak. haar moeder weet hier niets van. En nu moet Nesma ook nog de grotere uitdaging aan van het vrouw-worden.

de jonge Sabine woont op het platteland in Guadaloupe, samen met haar tante. Als ze ’s morgens naar school vertrekt op die 4de april 1968, met haar vrolijk jurkje aan en haar nieuwe kapsel, beseft ze niet dat haar hele wereld zal veranderen.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

59


Alles over rekrutering en selectie op vdab.be/werkgevers.

Meer info op vdab.be of bel 0800 30 700


l’oranais _stories m a 27 april, 17u00 zo 3 mei, 10u30

el wahrani

Djaffer (Jeff voor de vrienden) en Hamid raken betrokken bij de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog eind jaren 50. Ze kunnen ontkomen aan een hinderlaag van de Franse strijdkrachten, maar tijdens hun vlucht doodt Djaffer een Fransman op een nogal stuntelige manier. De vrienden duiken vijf jaar onder en voeren strijd bij het Algerijns Bevrijdingsleger (ALN). Als de Algerijnen in 1962 zegevieren, worden Djaffer en Hamid nationale helden en krijgen ze een belangrijke regeringspost toebedeeld. Pas dan komt Djaffer te weten dat zijn vrouw gestorven is. Ze werd verkracht door een Fransman (de zoon van de man die hij vermoordde) en ze liet hem een kind na, een jongen met blond haar en blauwe ogen. Djaffer erkent hem onmiddellijk als zijn zoon. Ondertussen laten de revolutionairen van weleer zich langzaamaan bedwelmen door hun verworven macht, ze verraden hun idealen en corruptie sluipt hun leven binnen. Opmerkelijk is dat de film, die ten dele met Algerijns geld gemaakt werd en in de Algerijnse bioscopen draaide, vele politieke taboes aanraakt. De bureaucraten over wie de film vertelt, zijn nog altijd aan de macht. De regisseur zelf speelt de hoofdrol in dit moedige politieke fresco dat 30 jaar Algerijnse geschiedenis omspant.

regie

OV OT dB

Lyès Salem Algerije / Frankrijk 2014 128’ Frans / Arabisch Engels / Nederlands Films distribution

-Djaffer is fighting for Algerian independence against the French in the late 1950s. In his escape from an ambush Djaffer kills a Frenchman. He goes into hiding for years, fighting with the Algerian freedom fighters. When Algeria gains independence he receives an important government position. Then Djaffer learns that his wife, now dead, was raped by a Frenchman, the son of the man he killed, and gave birth to his blue-eyed, fair-haired son. Djaffer immediately acknowledges him as his son.

“de film raakt vele politieke taboes aan”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

61


la Casa más Grande del mUndo

_familie z a 25 april, 14u00 zo 26 april, 14u00 z a 2 mei, 14u00 zo 3 mei, 10u30

N

OV OT dB

62

Het vrouwelijke regisseursduo trekt je helemaal mee in de bijzondere leefwereld van de kleine ontwapenende Rocío. Vanop de eerste rij beleef je haar onbezorgde vrolijkheid, maar ook haar angsten en verdrietjes. LA CASA MÁS GRANDE DEL MUNDO is een klein avontuur dat schittert in eenvoud. Een ‘bijouke’, en dit zeker niet alleen voor kinderen.

“een ‘bijouke”

+6 regie

Rocío woont samen met haar hoogzwangere moeder en oma in de bergen. Elke dag trekken zij en haar moeder langs de mistige bergpaadjes naar de groene weiden om er hun schapen te laten grazen. Wanneer de dag van de bevalling is aangebroken, stuurt oma Rocío alleen op pad met de kudde. Heel spannend vindt Rocío dat, want het is de eerste keer dat ze de schapen alleen mag hoeden. Al snel komt het meisje haar vriendinnetje tegen, dat ook onderweg is met een kudde. Terwijl ze aan de waterkant lachen en spelen, verliezen ze hun schapen uit het oog. Het is pas wanneer ze hun weg willen voortzetten, dat Rocío merkt dat één van de lammetjes is verdwenen. Bang voor een donderpreek van oma en mama, is het meisje vastbesloten het lammetje terug te vinden.

Ana V. Bojórquez & Lucía carreras Guatemala / Mexico 2015 74’ Spaans / Mam Nederlands (& live voorgelezen) MOOOV

MO O O V 2015

-When Rocío’s mother has to give birth the young girl is put in charge of the family’s sheep. When Rocío runs into a friend who’s also herding her flock, the girls lose themselves in play and laughter. Then Rocío discovers that one of the lambs has gone missing and she’s determined to find it, so scared is she of the repercussions at home.


la mUJer de los Perros _discoveries di 28 april, 22u00 v r 1 mei, 22u00

Een vrouw van middelbare leeftijd woont met tien honden in een zelfgemaakte hut in het niemandsland tussen Groot-Buenos Aires en de pampa. Ze vindt groenten, fruit en planten op de velden, steelt blikken voedsel in een verlaten huis en kaarsen in een kerk. Op haar dagelijkse tochten neemt ze alles wat kan dienen mee in een karretje. In de film wordt nauwelijks gesproken, we zien de anonieme vrouw door de velden wandelen, altijd omringd door haar honden, die speels om haar heen springen. ’s Nachts liggen ze allemaal rond en op haar. Op een dag is ze ziek en staat ze niet op het gewone uur op, de honden likken haar gezicht...

“een contemplatieve, observerende film”

regie

OV OT dB

Laura citarella & Veronica Llinas Argentinië 2015 95’ Spaans Engels Internationaal Film Festival rotterdam

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

In deze contemplatieve, observerende film die zich gedurende een vol jaar afspeelt – alle seizoenen komen aan de beurt – lijkt niet veel te gebeuren; toch is iedere scène een fascinerende wereld op zich. Door de ogen van de vrouw bekijken we haar weidse omgeving op een andere manier. Niet wat er gebeurd is belangrijk, maar hoe het gebeurt. Waarom de mysterieuze vrouw zo aan de rand van de maatschappij leeft, komt de toeschouwer niet te weten. Misschien heeft ze dit ontheemde leven wel zelf gekozen. Een fascinerende film, die terecht een Tiger Award won op het laatste filmfestival van Rotterdam. -An anonymous middle-aged woman lives with her ten dogs in a self-made shack between Buenos Aires and the pampas. Always surrounded by her playful dogs she goes out to scavenge in her no-man’s-land: picking fruit and vegetables from the fields, stealing candles from a church or tins of food from an isolated house. One day she has fallen ill and fails to get up at her usual hour; the dogs keep licking her face …

MO O O V 2015

63


Onze snelheid is niet te filmen. Laten we het scenario eens doornemen. Import of export, groot of klein, urgent of misschien iets minder... u bepaalt het script. Zodra u actie roept, vliegen wij voor u – terwijl u onze prestaties van begin tot eind op uw monitor volgt. U houdt de regie. En we gaan pas weer backstage als alles op uw ‘cue’ is afgeleverd. Vertrouw op FedEx voor award winnende prestaties. Op locatie in meer dan 220 landen en gebieden wereldwijd. Bel ons op 02 752 75 75 en laat ons auditie doen voor de rol. Of kijk op fedex.com/be

Partner van MOOOV Film Festival


la oBra del siGlo _discoveries di 28 april, 13u30 zo 3 mei, 10u30

ECN (Electro Nuclear City) was ooit een ambitieus gezamenlijk Sovjet-Cubaans project, opgestart in de jaren 70, om de eerste kerncentrale op Cuba te bouwen. Maar het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren 90 legde het hele project voor eeuwig stil. Nog altijd domineren de onafgewerkte gebouwen van de kerncentrale en de voor de arbeiders bedoelde woonblokken het tropische landschap. Drie generaties, grootvader Otto, vader Rafael en zoon Leo, wonen door omstandigheden gedwongen samen in een flat in één van die woontorens. Geregeld staan de mannen op ramkoers tegenover elkaar. De bijna seniele Otto kan het niet verkroppen dat zijn zoon Rafael zijn vriendin in de flat uitnodigt. En Leo is depressief omdat zijn vriendin hem liet zitten.

“voortdurend doorsneden met archiefmateriaal”

regie

OV OT dB

carlos M. Quintela cuba, Argentinië (zwitserland, duitsland) 2015 100’ Spaans Engels Internationaal Film Festival rotterdam

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Het verhaal van de drie mannen wordt in zwart-wit getoond, wel voortdurend doorsneden met archiefmateriaal in kleur, van de Cubaanse televisie die de werken aan de kerncentrale volgt. Het verschil tussen de positieve, revolutionaire sfeer van het verleden en de sombere toon van het heden kan niet groter zijn. In absurde, soms surrealistische taferelen tekent de regisseur een ‘realistisch’ beeld van een land dat bijna volledig tot stilstand gekomen is. -ECN (Electro Nuclear City) was a 1970s joint Soviet-Cuban project which was abandoned with the dissolution of the USSR. Grandfather Otto, father Rafael and son Leo are forced by circumstance to live in one the blocks of flats which were meant for the nuclear plant’s workers. The three men are at loggerheads all the time: Otto cannot accept that his son invites his girlfriend to the flat and Leo is depressed after the end of a love affair.

MO O O V 2015

65


la tierra roJa _stories m a 27 april, 20u00 do 30 april, 20u00 z a 2 mei, 10u30

In het noordoosten van Argentinië werkt de Vlaming Pierre voor een multinational. Hij laat er exotische boomsoorten omhakken en snelgroeiende bomen met zachter hout planten. Pierre is er goed ingeburgerd. Hij trouwde met Ana, een lokale onderwijzeres, met wie hij een dochter kreeg. Na hun scheiding woont het meisje bij Ana. In de regio zijn er opvallend veel misgeboortes en lijden volwassenen aan allerlei ziektes. Volgens dokter Balza ligt dat aan de pesticides die door Pierres firma gebruikt worden. Het bedrijf stelt echter de autoriteit van dokter Balza in vraag, waarop protestacties volgen, o.a. van Ana. De firmabazen halen dan maar de grove middelen boven en Pierre begint steeds meer te twijfelen aan de keuzes die hij maakte. Dit is een film met een duidelijke aanklacht tegen een problematiek die niet typisch is voor Argentinië alleen: multinationals plegen roofbouw op natuurgebieden, laten een ecologische ravage achter, maar krijgen wel de medewerking van de lokale overheden. Geert Van Rampelberg als Pierre draagt de film: een vreemdeling in Argentinië die de uitbuiting en de vervuiling niet wil zien en weinig voeling heeft met de lokale bevolking. Tot de dag dat er dramatische dingen gebeuren.

“een film met een duidelijke aanklacht”

regie

OV OT dB

diego Martínez Vignatti Argentinië / België 2015 100’ Spaans / Engels Nederlands / Frans Paradiso Films

-Pierre, a Flemish employee of a multinational in northeast Argentina, chops down exotic trees and plants fast growing softwood instead. He used to be married to Ana, a local teacher with whom he has a daughter. The pesticides used by Pierre’s firm are blamed for the miscarriages and all sorts of diseases in the area. When his company resorts to brute force to break the protest movement, which Ana has joined, Pierre has serious doubts about the choices he has made.

66

MO O O V 2015


la tirisia _competitie z a 25 april, 14u00 do 30 april, 10u30

OV OT dB

In een uniek, surrealistisch landschap wordt de intrige op een heel gestileerde wijze ontrafeld, met sterke visuele composities en een verrassende montage. De regisseur, zelf van Mixteekse afkomst, baseerde zijn scenario op verhalen van honderden vrouwen in het gebied en de tragische gevolgen van de massale emigratie van hun mannen naar de Verenigde Staten. De vrouwen moeten een hartverscheurende keuze maken tussen hun man en hun kinderen. Altijd verliezen ze, en dus lijden ze aan “la tirisia”, levenslange droefheid en zielenpijn.

“een hartverscheurende keuze tussen man en kinderen”

N

regie

Een klein, geïsoleerd dorp in de regio La Mixteca in het zuiden van CentraalMexico. De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. Twee vrouwen, Cheba en Serafina, zijn zwanger van dezelfde man, Silvestre. Cheba heeft al twee kinderen van haar man die in de VS werkt. Zij bevalt van een jongetje, maar haar man komt terug naar huis. Wat zal zij met het kind doen? Silvestre is de stiefvader van Serafina en haar moeder wil niet dat haar dochter het kind behoudt.

Jorge Pérez Solano Mexico 2014 110’ Spaans Engels / Nederlands Media Luna New Films

Uit het juryverslag van het filmfestival Chicago, voor de Roger Ebert Award: “... dit subtiel drama over twee zwangere vrouwen brengt de kijker naar een unieke plek op de wereld, maar behandelt ook universeel menselijke gevoelens. Alleen film kan zo’n onvergetelijke reis weergeven.” -In a remote village in the south of Central Mexico two women are pregnant by the same man, Silvestre. One of the women already has two children with her husband, who works in the USA. The other woman is Silvestre’s stepdaughter. The former gives birth to a son, but what is she going to do with the baby when her husband comes home? The latter’s mother does not want her daughter to keep the baby.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

67


laBoUr of love _discoveries zo 26 april, 22u00 do 30 april, 17u00

asha Jaoar maJhe

Calcutta, India, een troosteloze wijk. Een paar jaar geleden werd de regio getroffen door een zware crisis, waarbij duizenden mensen hun baan verloren. De naamloze protagonisten van dit verhaal, een jong koppel, hebben nog het geluk een fulltimejob te hebben, maar ze betalen er wel een zware tol voor. Ze leven onder stress, voortdurend in angst hun werk te verliezen. Zij vertrekt ’s ochtends vroeg naar een handtassenfabriek, wanneer hij thuiskomt van de nachtshift in een drukkerij. Ze zien elkaar niet of nauwelijks, lijken naast elkaar te leven, maar gelaten en sereen dragen ze hun lot. De regisseur schetst in deze wonderlijke, haast woordloze film de schoonheid van eenvoudige dagelijkse handelingen en laat pure poëzie bovendrijven. Dat hij geïnspireerd werd door het werk van andere Bengaalse grootmeesters als Ritwik Ghatak en vooral Satyajit Ray is duidelijk merkbaar. In Venetië vorig jaar werd Asha Jaoar Majhe terecht bekroond als beste regisseur voor zijn debuutfilm LABOUR OF LOVE in de reeks “Venice Days”. --

regie

OV OT dB

Aditya Vikram Sengupta India 2014 84’ Bengaals Engels Pascale ramonda Festival Strategies

After the crisis that hit Calcutta a few years ago, the nameless couple who are the protagonists are lucky to have fulltime jobs. They live under heavy stress, however, in constant fear of losing their jobs. She leaves in the morning for the handbag factory while he comes home from his night shift in a printer’s shop. Apparently living next to each other they carry their burden with serene resignation.

“wonderlijke, haast woordloze film”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

69


mardan _competitie zo 26 april, 17u00 wo 29 april, 22u00

Twee broers gaan zwemmen in de rivier. Wanneer Mardan daarna alleen op weg is, hoort hij in de verte het geschreeuw van zijn jongere broer, die op dat moment verkracht wordt door drie mannen. Hij kan en durft niet gaan helpen. Dat tragische voorval zal Mardan zijn hele leven lang achtervolgen. Jaren later is de sombere Mardan politieofficier geworden. Hij moet de verdwijning van de jonge bouwvakker Morad onderzoeken. Zo komt hij in contact met de Turkse vrouw van de verdwenen man. Mardan voelt zich erg aangetrokken tot haar, wat hem in grote verwarring brengt. Toch maakt hij van de speurtocht een prioriteit. Het verhaal speelt zich af in de bergen van Iraaks Koerdistan, wat de cameraman de kans gaf om dat meedogenloze, monumentale landschap op een bijzondere manier in beeld te brengen. Maar de film geeft ook ruimte aan zijn personages, in het bijzonder aan Mardan en zijn getraumatiseerde persoonlijke geschiedenis. De Koerdische regisseur, de jongere broer van Bahman Ghobadi, legt ook enkele politieke accenten in de film. Alles wordt gepolijst door de moderne, etnische muziek van Kayhan Kalhor.

“in een meedogenloos, monumentaal berglandschap”

regie

OV OT dB

Batin Ghobadi koerdistan 2014 117’ koerdisch Engels / Nederlands Versatile Films

70

MO O O V 2015

-Mardan goes for a walk in the woods and hears his younger brother screaming near the river. His brother is being raped by three men. Mardan is scared and does not interfere, a tragic incident which will haunt him all his life. Years later Mardan is a police officer in charge of the investigation into the disappearance of a young builder. He feels attracted to the missing man’s Turkish wife, which causes deep emotional confusion in him.


melBoUrne _stories m a 27 april, 14u00 wo 29 april, 22u00

Sara en Amir, een jong koppel uit Teheran, staan klaar om naar Melbourne, Australië, te vliegen voor hun studies. Enkele uren voor de vlucht zijn ze nog volop bezig met koffers pakken. Er is wat stress, want op de valreep moet er nog heel wat afgewerkt worden: het appartement opruimen, de sleutel afgeven aan de huisbaas enzovoort. Tussendoor krijgen ze talloze telefoontjes van vrienden en familie. En dan komt een jonge vrouw aanbellen om te vragen of ze eventjes op de baby van de buren kunnen letten, want zij moet dringend ergens heen. Ze leggen de baby te slapen in de slaapkamer. Iets later gebeurt er iets tragisch, waardoor de relatie tussen Amir en Sara onder druk komt te staan. MELBOURNE vertoont sterke overeenkomsten met A SEPARATION. Ook hier staan twee personages centraal en speelt het verhaal zich af in slechts één ruimte. De rol van Amir wordt trouwens gespeeld door dezelfde hoofdacteur. Opnieuw is dit een straf staaltje Iraanse cinema waarin de toeschouwer een moreel dilemma voorgelegd krijgt. Het is een thriller en een intens psychologisch drama tegelijk, waarin geweldig geloofwaardig geacteerd wordt. Een ijzersterk debuut van Nima Javidi.

“thriller en intens psychologisch drama tegelijk”

regie

OV OT dB

Nima Javidi Iran 2014 93’ Farsi Engels / Nederlands Iranian Independents

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

-Amir and Sara, a Young Tehran couple, are about to fly to Australia to finish their studies. A lot of last-minute chores need to be dealt with and they are constantly interrupted by well-wishing phone calls. In the middle of all this a young woman asks them to look after the neighbours’ baby for a while. Tragedy strikes and the young couple’s relationship comes under heavy strain.

MO O O V 2015

71


mother of the UnBorn _docz m a 27 april, 17u00 di 28 april, 20u00

Um GhaYeB

Hanan probeert al twaalf jaar zwanger te worden en dat wil maar niet lukken. Aan haar man Arabi ligt het niet: medische tests hebben uitgewezen dat bij hem alles in orde is. Hanan kreeg al verscheidene miskramen; volgens haar arts is haar baarmoeder te nauw, maar talloze operaties hebben niets geholpen. Daarom probeert ze ook het brede gamma aan tovenarij en magie van de bijgelovige dorpsgemeenschap. Zonder succes weliswaar. In het dorp krijgt Hanan de bijnaam ‘moeder van de ongeborene’. De film toont haar intieme gesprekken met haar familie en andere dorpsvrouwen. Zij is openhartig en eerlijk, dikwijls verdrietig en verbitterd (als ze geen moeder kan worden, is ze dan wel een echte vrouw?). Maar soms is ze ook grappig, nuchter of zelfs hoopvol. De debuterende cineaste combineert alle gesprekken met prachtige poëtische beelden van het arme, geïsoleerde dorpje in het zuiden van Egypte, waar Hanan woont. De documentaire toont de positie van de vrouw in een Arabisch land, de diepgewortelde traditionele patronen in een patriarchale wereld, waarin de vrouw enkel lijkt te dienen om kinderen voort te brengen.

regie

OV OT dB

Nadine Salib Egypte, Verenigde Arabische Emiraten 2014 85’ Arabisch Engels hassala Films

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

“met prachtige, poëtische beelden”

--

Hanan has had several miscarriages and after a few operations she has still not given birth, which has given her the nickname “mother of the unborn” in the South Egyptian village where she lives. We follow her in intimate conversations with her relatives and with women in her isolated, superstitious and patriarchal community, where women seem to be little more than birth-giving machines.

MO O O V 2015

73


next to her _competitie m a 27 april, 20u00 z a 2 mei, 10u30

at li laYla

De 27-jarige Chelli woont samen met haar jongere zus Gabby (24). Gabby heeft een zware mentale en motorische handicap, waardoor ze totaal afhankelijk is van Chelli. Die laat haar zus enkel alleen als ze gaat werken. Wanneer een sociaal werkster dat te weten komt, eist ze dat Gabby tijdens Chelli’s werkuren naar een opvangtehuis gaat. De zorg voor haar zus laat Chelli nog nauwelijks mogelijkheid voor sociale contacten. Toch leert ze op haar werk een man kennen, Zohar. Hij vindt het helemaal niet erg om bij haar te komen inwonen. Zo vormen ze wel een zeer bijzonder trio. Maar op een dag ontdekt Chelli iets... Dit aangrijpende werkstuk, met een dicht op de huid zittende camera, bijna uitsluitend gefilmd in een claustrofobisch aandoend, propvol gestouwd appartement, is een echte tour de force. De film gaat over opoffering, maar ook over liefde, woede, schuld en seks.

regie

OV OT dB

Asaf korman Israël 2014 90’ hebreeuws Engels / Nederlands Films Boutique

74

MO O O V 2015

Een heel sterke film over de grenzen van liefde en zelfopoffering, genuanceerd gebracht en zonder clichés. Sober en aangrijpend, met prachtige vertolkingen en realistische acteerprestaties. --

“een echte tour de force”

Chelli, 27, is raising her mentally disabled sister Gabby, 24, all by herself, only leaving her alone in the house when she is out working. A social worker forces her to place Gabby in a daycare centre. This offers Chelli an opportunity to widen her social horizons and she meets Zohar, who moves in with the two sisters. Rachel grows very dependent on Zohar’s love in her first emotional relationship with anyone but her sister.


oBedienCia PerfeCta _stories zo 26 april, 17u00 do 30 april, 17u00

Mexico, eind jaren 60. De 13-jarige Julián, afkomstig uit een gegoede Mexicaanse familie, wil priester worden en gaat naar het seminarie. Daar wordt hij al snel opgemerkt door priester Ángel de la Cruz, hoofd van de instelling en stichter van “De kruisvaders van Christus”. Ángel maakt hem tot zijn privéleerling en nodigt hem zelfs uit in zijn luxueuze privévertrekken, waar Julián opperste gehoorzaamheid moet beloven en nooit de handelingen van zijn superieur in vraag mag stellen. Julián wordt door Ángel ook herdoopt tot “Sacramento Santos”. De naïeve Julián wordt aanvankelijk verblind door Ángels charisma. De fictieve figuur van Ángel de la Cruz is gebaseerd op Marcial Maciel Degollado, een Mexicaanse priester, stichter van o.a. Regnum Christi, die jarenlang de beschuldigingen aan zijn adres van kindermisbruik en drugverslaving kon ontlopen door zijn connecties in het Vaticaan. Op het eind van zijn leven werd hij uit zijn priesterambt ontzet. Deze film, die het thema pedofilie op een subtiele manier behandelt, was in Mexico een enorm kassucces. Juan Manuel Bernal speelt de rol van Ángel de la Cruz met verve.

regie

OV OT dB

Luis urquiza Mexico 2013 100’ Spaans Engels / Nederlands Media Luna New Films

-Mexico in the late 1960s. Julian, 13, the son of well-to-do parents, enters the seminary to become a priest. Angel, the head of the institution, who is also the founder of “Christ’s Crusaders”, teaches Julian privately in his luxurious rooms. Julian, rebaptized “Sacramento Santos”, has to pledge absolute obedience and unconditional surrender to Angel’s ideas. In his naivety Julian is totally blinded by Angel’s charisma.

”een enorm kassucces in Mexico”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

75


V e rwach t h e t on V e rwach t e De Standaard brengt u de kunst bij van de onverwachte vondst. Duik in exclusief nieuws, wijk af naar een onmisbaar interview, blijf hangen bij beelden van de beste fotografen, rol om uw as bij een vurige opinie. Wat een glijbaan is voor het lichaam, is De Standaard voor de geest.

Verwacht het onVerwachte


_docz zo 26 april, 20u00 do 30 april, 17u00

PatienCe, PatienCe... t’iras aU Paradis! Warda en Mina (nu weduwe) zijn twee vrouwen van 60 jaar uit Molenbeek die tot de eerste generatie Marokkaanse immigranten behoren. Toen zij naar België kwamen, werkten hun mannen hard, maar zij moesten thuisblijven, het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Van Brussel, laat staan van België, zagen ze niets, maar klagen mocht niet. Van hun man kregen ze steevast te horen: “Patience, patience… t’iras au paradis!” Als Mina naar Marokko reist om haar familie te bezoeken, gaat ze ook naar een optreden van Tata Milouda, danseres, zangeres en stand-up comédienne, die haar de ogen opent. Ook Tata is een migrantenvrouw, maar zij vindt dat migrantenvrouwen toch wel een heel klein beetje de hemel op aarde verdienen. Terug in België schrijven Mina en Warda zich in bij ‘Dar el Amal’, het huis van de hoop. Daar leren ze Engels, werken met de computer, genieten van koken. Er worden zelfs uitstapjes georganiseerd in Brussel, en eindelijk zien ze Manneken Pis, de Grote Markt, het Atomium… Grote plannen worden gemaakt, waarom geen reisje naar New York? Voor deze vrouwen gaat er een hele nieuwe wereld open, ze durven opnieuw te dromen.

“een mooie film, met veel tederheid en humor”

regie

OV OT dB

hadja Lahbib België 2014 85’ Frans / Arabisch Nederlands clair Obscur Productions

PATIENCE PATIENCE... is een mooie film, met veel tederheid en humor gemaakt, over migrantenvrouwen van middelbare leeftijd die eindelijk van de vrijheid proeven. De soundtrack is van Arno, ze brengen hem zelfs een bezoekje in Oostende. -Warda and Mina are two 60-year-old women who belong to the first generation of Moroccan immigrants in Brussels. They have dedicated their lives to their husbands and children and have not seen anything of Brussels, Belgium, let alone the world. During a visit to her Moroccan family Mina gets to know Tata, a dancer, singer and standup comedian, also a migrant woman. Tata makes Mina realize that she is entitled to a life of her own.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

77


red amnesia _competitie di 28 april, 22u00 z a 2 mei, 14u00

regie

OV OT dB

Wang xiaoshuai china 2014 115’ Mandarijns Engels / Nederlands chinese Shadows

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

ChUanGrU Zhe

Deng is een bejaarde, wat vereenzaamde weduwe. Ze heeft twee volwassen zonen die het huis uit zijn, maar die ze nog altijd wil bemoederen. Vooral de homoseksuele zoon Bing vindt het uitermate vervelend dat ze onverwacht zijn appartement binnenkomt. Ook de vrouw van haar andere zoon Jun reageert erg geïrriteerd als ze zich met hun huishouden moeit. Op een dag krijgt Deng een anonieme telefoon, waarbij het aan de andere kant van de lijn stil blijft. De volgende dagen komen er meer telefoontjes en de oude vrouw wordt erg ongerust. Maar haar kinderen wuiven haar bezorgdheid weg: pure inbeelding, ze wordt immers een dagje ouder ... Tot er op een dag een steen door haar raam wordt gegooid. RED AMNESIA is niet alleen een geslaagde, spannende thriller, maar ook een kritische reflectie over de Chinese samenleving die nog steeds in transitie is. Actrice Lu Zhong speelt met heel veel charme en kwetsbaarheid de rol van de bejaarde vrouw. Volgens de regisseur is deze film de voltooiing van zijn trilogie over de sociale en politieke veranderingen in China (na SHANGHAI DREAMS en 11 FLOWERS).

“een geslaagde, spannende thriller”

-Deng is a lonely old widow who keeps mothering her two grown-up sons. Her son Bing is gay and finds her unexpected visits to his flat annoying. The second son’s wife also gets irritated with Deng’s meddling. When Deng starts receiving anonymous phone calls with no voice at the other end her sons dismiss her worries as an old woman’s fantasies. But then a stone is thrown through her window.

MO O O V 2015

79


Ligt je Focus helemaal op film?

Word dan nu helemaal

Met Knack, Knack Focus & Knack Weekend ben je helemaal mee. Bovendien geniet je als abonnee wekelijks van aantrekkelijke kortingen voor een waaier van culturele evenementen. Surf naar abonnementen.be en je bent helemaal mee.

Helemaal Film, helemaal Knack.


refUGiado _stories zo 26 april, 14u00 m a 27 april, 22u00 v r 1 mei, 22u15 z a 2 mei, 20u00

Als de zevenjarige Matías van een verjaardagsfeestje terugkeert, vindt hij zijn moeder Laura gewond op de vloer. Na opname in het ziekenhuis blijkt al snel dat ze mishandeld wordt door haar man, ook al is ze zwanger. Laura en Matías kunnen terecht in een vluchthuis voor vrouwen. Matías heeft het er naar zijn zin en sluit vriendschap met een meisje van zijn leeftijd. Maar zijn moeder vindt het er benauwd en wil ergens anders een nieuw leven opbouwen. Ze vlucht samen met haar zoontje, op de hielen gezeten door haar man. Zonder expliciet geweld te tonen, zonder zelfs de man echt in beeld te brengen, maakte Diego Lerman een spannende urban road-movie met een claustrofobische sfeer, gefilmd vanuit het standpunt van het kind. Dat kind is ook de katalysator van het verhaal: hij moet uiteindelijk kiezen tussen zijn vader en zijn moeder.

“een spannende urban road-movie”

regie

OV OT dB

diego Lerman Argentinië, colombia 2014 90’ Spaans Nederlands Imagine

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Een mooi voorbeeld van een maatschappelijk probleem dat op een niet belerende manier gebracht wordt. Het camerawerk is indrukwekkend: prachtig breedbeeld, perfecte composities, schitterende close-ups... Neem daarbij ook nog de uitstekende acteerprestaties en perfecte locaties en je hebt een van de betere films van het jaar. -Upon his return from a birthday party 7-year-old Matias finds his mother Laura wounded on the floor. The hospital examination reveals that she is being abused by her husband, in spite of her pregnancy. Laura and her son end up in a women’s refuge, where Matias befriends a girl his age. But Laura finds the atmosphere stifling and decides to flee with her son, pursued by her husband.

MO O O V 2015

81


ANALOOG

Gratis filmmagazine nieuws | interviews | artikels | recensies

Een duizelingwekkende dosis cinema

LIVE

DIGITAAL

www.vertigoweb.be L www.twitter.com/VERTIGObe F www.facebook.com/VERTIGObe


relatos salvaJes _stories m a 27 april, 22u00 do 30 april, 22u00 v r 1 mei, 20u00 z a 2 mei, 22u00

+15 regie

OV OT dB

damian Szifron Argentinië 2014 122’ Spaans Nederlands / Frans cinéart

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

wild tales

Wat is er nodig om je te doen knappen en je meest wraakzuchtige fantasieën los te laten: een overspelige echtgenoot? Een waardeloze medeweggebruiker? Wild Tales is een zwarte komedie over mensen die de controle verliezen in een cultuur van corruptie, economische en sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Wild Tales gaat over misleiding in de liefde, over de terugkeer van het verleden, over het geweld dat te vinden is in kleine details. Wild Tales is opgebouwd uit zes verschillende verhalen. Regisseur Damián Szifron laat in deze wilde, absurde en komische verhalen zien tot welke barbaarse acties men in staat kan zijn als het kookpunt wordt bereikt. Hij heeft ze allen goed uitgewerkt en houdt een consistente toon aan, die vooral getypeerd wordt door heerlijke, zwarte humor. Een explosievenexpert die het slachtoffer wordt van bureaucratische rompslomp, een vrouw die op haar trouwfeest ontdekt dat haar kersverse echtgenoot is vreemdgegaan… ze slaan allemaal op even gepaste als hilarische wijze terug. Op het filmfestival van Cannes ontving de film een tien minuten durende staande ovatie. -A story about love deception, the return of the past, a tragedy, or even the violence contained in an everyday detail, appear themselves to push them towards the abyss, into the undeniable pleasure of losing control.

“een zwarte komedie over mensen die de controle verliezen”

MO O O V 2015

83


river road Jia Zai shUi Cao fenG mao de di fanG

_familie zo 26 april, 10u30 vr 1 mei, 10u30 zo 3 mei, 14u00

“het verhaal neemt je vast en laat je niet meer los”

N +10 regie

Bartel woont al sinds hij klein is bij zijn opa. Zijn moeder werd namelijk ziek na de geboorte van zijn broertje Adikeer. Adikeer groeide wel op bij zijn ouders, iets wat Bartel maar moeilijk kan verteren. Wanneer Adikeer enkele maanden bij Bartel en opa komt wonen om naar school te kunnen gaan, zint dat Bartel niet. Hij doet er niets aan om vriendelijk te zijn tegen zijn broertje. Net voor het begin van de zomervakantie slaat het noodlot toe. Opa sterft en voor de twee jongens zit er niets anders op dan samen de lange weg naar het huis van hun ouders aan te vatten. Op de rug van hun kameel trekken ze langs de droge rivierbedding. Het wordt niet alleen een moeilijke zoektocht naar hun huis, maar ook naar de vriendschap voor elkaar.

OV OT dB

Li ruijun china 2014 103’ Mandarijns Engels / Nederlands Laurel Films

84

MO O O V 2015

Met weinig woorden, maar met schitterende beelden vertelt de regisseur de worsteling van twee broertjes. Het langzame tempo waarmee het desolate landschap voorbijschuift, houdt gelijke tred met het ritme waarop de jongens dichter bij elkaar komen. Hun verhaal neemt je vast en laat je niet meer los. Voor wie een uitdaging aandurft! -Bartel has lived with his granddad since his mother fell ill after the birth of his brother Adikeer. When Adikeer comes to live with Bartel and granddad Bartel cannot hide his resentment. Then the old man dies and the two brothers have to set out on the long journey home, which also turns into a quest for each other.


seGUir viviendo _stories m a 26 april, 20u00 di 28 april, 10u30 do 30 april, 15u30

regie

OV OT dB

Alejandra Sánchez Mexico 2014 81’ Spaans Nederlands MOOOV

Ciudad Juárez, Mexico. In de jaren ‘90 werd deze stad geteisterd door een “femicide”. Honderden vrouwen, die er in fabrieken werkten, werden er vermoord. Het motief voor deze moorden is nog altijd duister, daders werden bijna nooit gevonden. Jade en Caleb verloren al heel jong hun moeder, ook zij werd vermoord. Tien jaar later wordt hun adoptiemoeder (hun oma), een politiek activiste die tegen deze “femicide” strijdt, op straat neergeschoten door onbekenden. Nu is ook het leven van de kinderen in gevaar. Een journaliste neemt de taak op zich om hen naar Mexico-Stad te rijden. Vandaar kunnen ze met het vliegtuig naar Canada, waar ze asiel krijgen. Maar Jade en Caleb komen in opstand, ze willen bij hun oma in het ziekenhuis waken. In het begin zien we beelden van de kinderen op jonge leeftijd. Die haalde de regisseuse uit haar eerder gemaakte documentaire BAJO JUÁREZ en mengt ze met het fictieve verhaal.

“een mooi en ingetogen verhaal, dat je vanaf het eerste moment meeneemt”

SEGUIR VIVIENDO is een roadmovie, een innerlijke reis en een coming-of-ageverhaal waarin de personages uiteindelijk wat verzoend raken met hun lot. De regisseuse weet met weinig elementen een boeiende film te maken, met goede acteerprestaties bovendien. Dit is een mooi en ingetogen verhaal, dat je van de eerste minuut meeneemt. -Ciudad Juarez, Mexico. Jade and Caleb’s mother was murdered a decade ago. Now their adoptive mother, their granny, is also killed by a gang. The children’s lives are in danger and a journalist who has just lost her son in a car accident drives them to Mexico City, where they can take a plane to Canada to get asylum there. The children , however, want to keep watch with their granny in hospital.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

85


self made _discoveries m a 27 april, 17u00 v r 1 mei, 22u00

BoreG

SELF MADE is het verhaal over twee vrouwen, een Israëlische en een Palestijnse. Michal is een internationaal bekende kunstenares die op een morgen uit haar bed valt en daarna aan amnesie lijdt. Ze bestelt een nieuw bed, maar merkt bij het opzetten dat er een schroef ontbreekt. Als ze telefonisch een klacht indient bij het meubelbedrijf, wordt als gevolg hiervan de Palestijnse Nadine ontslagen. Die is in het bedrijf verantwoordelijk voor het correcte aantal schroeven in de juiste plasticzakjes. De twee vrouwen kruisen elkaar bij een Israëlische grenspost en daar wordt hun identiteit verwisseld: een soldaat stuurt Michal per vergissing naar het vluchtelingenkamp en Nadine naar Michals huis in Jeruzalem. Dat niemand de persoonsverwisseling merkt, is ook één van de mooie ideeën van de film: niet het uiterlijk maar de innerlijke persoon is van belang. SELF MADE is een heerlijke film die op een surrealistische manier en met veel zwarte humor de absurditeiten van de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden toont. Op een speelse, maar efficiënte wijze worden de dagelijkse vernederingen van de Palestijnse bevolking pijnlijk duidelijk. Een heel originele film! --

regie

OV OT dB

Shira Geffen Israël 2014 89’ hebreeuws, Arabisch Engels Westend Films

Michal is a famous Israeli artist suffering from amnesia. One morning she falls out of bed and orders a new bed. Assembling her new bed, she finds one screw missing and phones the furniture store to complain. Nadine, a Palestinian employee responsible for those screws, is fired. The two women run into each other at an Israeli checkpoint, where their identities are mixed up. Michal is sent to a refugee camp and Nadine ends up in Michal’s house in Jerusalem.

“een heerlijke film met veel zwarte humor”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

87


ABONNEMENT OP MO*MAGAZINE VOOR SLECHTS €20

KIEZEN Europese verkiezingen Amartya Sen Schoolverlaters in Genk en Rio Klimaatkeuzes maken Grondstoffen in Zuid-Amerika Dyab Abou Jahjah Rwanda: de hel en het helen

WWW.MO.BE - LENTE 2014 - NR 111 - P309696 - 5.5 EURO - KWARTAALUITGAVE

WWW.MO.BE - ZOMER 2014 - NR 112 - P309696 - 5.5 EURO - KWARTAALUITGAVE

© Illustratie Klaas

Verplancke

WWW.MO.BE - HERFST 2014 - NR 113 - P309696 - 5.5 EURO - KWARTAALUITGAVE

WWW.MO.BE - WINTER 2014 - NR 114 - P309696 - 5.5 EURO - KWARTAALUITGAVE

MO brengt mondiale verhalen, analyses en tendensen. Viermaal per jaar, op het ritme van de seizoenen, krijgt u een magazine

om te koesteren en te bewaren, omdat we met zijn allen betrouwbare en betrokken berichtgeving en duiding over de hele wereld nodig hebben.

ABONNEER NU VIA WWW.MO.BE/ABONNEREN /mondiaalnieuws en

@mondiaalnieuws OB61983

Volg ons ook via


siddarth _stories zo 26 april, 17u00 di 28 april, 22u15 do 30 april, 13u30 v r 1 mei, 17u00

Een arme Indische familie kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Daarom sturen ze hun twaalfjarig zoontje Siddarth een honderdtal kilometer verder naar een fabriek. Maar Siddarth komt niet terug op de afgesproken datum een paar maand later. Vertwijfeld gaat de vader op zoek. Hij botst daarbij op allerlei bureaucratische hinderpalen en hij heeft zelfs geen foto van het kind, wat het zoekwerk wel erg moeilijk maakt. Gelukkig zijn er vrienden, buren en familieleden die geld inzamelen om zijn reizen te sponsoren. SIDDARTH is een eenvoudige, authentiek aandoende film, zonder opsmuk, die zich afspeelt in de armere buurten van Indiase grootsteden. Een hartveroverende, dramatische film met een bij momenten documentaire insteek, maar altijd met grote inleving gebracht. Winnaar Canvas-award MOOOV 2014.

+13 regie

OV OT dB

richie Mehta India 2013 96’ hindi Nederlands MOOOV

-Finding it hard to make ends meet, a poor Indian family send their 12-year-old son Siddarth to work in a factory 100 km from home. When Siddarth does not return at the appointed time, his dad goes in search of him. Without even as much as a photo of his lost son, he faces all sorts of bureaucratic obstacles. Fortunately his friends, neighbours and relatives collect money to sponsor his search.

“een hartveroverende, dramatische film”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

89


sivas _competitie di 28 april, 17u00 vr 1 mei, 17u00

Aslan is een 11-jarige jongen uit een dorpje in Anatolië. Hij is trots, rebels en loopt niet zo gemakkelijk aan de leiband van de volwassenen. Hij voelt zich erg gekrenkt als hij op school niet de rol van de prins krijgt, vooral ook omdat hij stiekem verliefd is op Ayse die de prinses speelt. Nu gaat zijn rivaal Osmar, zoon van het dorpshoofd, logischerwijze met de hoofdrol lopen. Op een dag vindt Aslan een reusachtige hond, een Kangal, die voor dood achterbleef na een hondengevecht. Hij verzorgt de hond, doopt hem ‘Sivas’ en paradeert ermee door het dorp. Hij organiseert zelfs hondengevechten. Als zijn oudere broer de hond voor grof geld wil verkopen, weigert hij. Maar wanneer de broer Sivas wil inzetten voor een illegaal hondengevechtentornooi geeft hij toe. SIVAS is een debuutfilm zonder veel franjes of ingewikkelde constructies, maar met een scherpe selectie van de juiste narratieve momenten die zich traag voor onze ogen ontvouwen. Een meesterlijke coming-of-agefilm, maar schrik niet als het er soms wat ruw aan toegaat. Op het einde van de film komt weliswaar de geruststellende boodschap “no animals were harmed”, maar zoals The Hollywood Reporter schreef: “this Turkish film about a boy and his dog ain’t no ‘Lassie’”.

“een meesterlijke coming-of-agefilm”

regie

OV OT dB

kaan Müjdeci Turkije, duitsland 2014 97’ Turks Engels / Nederlands Nazli kilerci

-Aslan, a proud and rebellious 11-year-old in an Anatolian village, is hurt when the role of the prince in the school play goes to the chieftain’s son instead of him. He takes care of a huge dog that was mangled in a dog fight and starts organizing dog fights himself. He rejects his elder brother’s proposal to sell the dog for a lot of money but when his brother wants to use the dog in illegal fights Aslan consents.

90

MO O O V 2015


sUrroGate _discoveries z a 2 mei, 20u00 zo 3 mei, 17u00

regie

OV OT dB

Tali Shalom-Ezer Israël 2008 57’ hebreeuws Engels Elad Gavish Film and Television Productions

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Eli, een 32-jarige man die affectieve en seksuele problemen heeft, wordt door zijn therapeut doorverwezen naar Hagar. Hagar is een ‘surrogate’, een surrogaatpartner die tijdelijk, enkel om therapeutische redenen, de rol van sekspartner vervult. Eli zoekt haar eenmaal per week op in haar praktijk waar hij leert hoe hij zijn angsten om een vrouw aan te raken en seksuele contacten te hebben, kan overwinnen. Hun artificiële relatie raakt beiden toch dieper dan ze zelf zouden willen. De oorzaak van Hagars seksuele problemen wordt in de film slechts gesuggereerd: iets uit zijn kindertijd.

“een subtiele film over een niet-alledaagse relatie”

SURROGATE is een subtiele film over een niet-alledaagse relatie die op een uiterst delicate manier door de vrouwelijke regisseuse in beeld wordt gebracht. Surrogaatpartners zoals in de film bestaan slechts op enkele plaatsen in de wereld, o.a. in Israël en in de Verenigde Staten. In zulke therapieën, waarvoor veel geld betaald wordt, komen ware gevoelens willens nillens aan de oppervlakte en worden patiënten bijna altijd verliefd op de therapeut(e) en soms ook omgekeerd. Een uiterst fragiele, bijzondere film, niet in het minst door de geraffineerde vertolkingen van de hoofdpersonages. -Eli, a 32-year-old with sexual problems dating back to his childhood, is advised by his psychotherapist to get in touch with Hagar, a surrogate partner. Eli visits Hagar once a week, learning from her how to conquer his fears of sexual contacts with women. Their artificial relationship affects them on a deeper level than they might have wanted.

MO O O V 2015

91


DE CULTUURKRANT DE CULTUURKRANT VAN DE KEMPENVAN

OOG

OOG VOOR

VOOR FILM

Cultuurkrant Suiker vormt samen met straatkunstenfestival Trezart en filmfestival MOOOV Cluster C, een initiatief van drie culturele smaakmakers die één gezamenlijk sponsorpakket aanbieden. Een driedubbele return voor de prijs van één. INTERESSE? Contacteer Sabine Clijmans

FILM

0496 87 42 52 of sabine@suikerkrant.be


taxi teheran _discoveries zo 26 april, 22u30 di 28 april, 16u00 wo 29 april, 22u00 z a 2 mei, 17u00

Een gele taxi baant zich een weg door de drukke straten van Teheran. De grijnzende bestuurder is de regisseur zelf. Hij neemt passagiers mee uit alle lagen van de Iraanse bevolking. Onder elkaar of met hem discussiëren ze over maatschappelijke problemen. Sommigen herkennen de regisseur, zoals de illegale dvd-verkoper die zijn vorige verboden films hielp verspreiden. De film werd volledig in de auto met een dashboardcamera opgenomen, met anonieme, niet-professionele acteurs. Toch is TAXI TEHERAN niet zwaarmoedig geworden, integendeel, het is één van Panahi’s meest - soms verraderlijk - luchtige films.

“één van Panahi’s meest luchtige films” regie

OV OT dB

Jafar Panahi Iran 2015 82’ Farsi Nederlands / Frans Imagine Films

Eind 2010 werd Jafar Panahi door een Iraanse rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en kreeg hij twintig jaar beroepsverbod omdat hij ‘propaganda maakte tegen de Islamitische Republiek’. Later werden die zes jaar gevangenisstraf omgezet in huisarrest, maar het beroepsverbod bleef gelden. In uiterst moeilijke omstandigheden maakte Jafar Panahi sindsdien twee films (THIS IS NOT A FILM, 2011 en CLOSED CURTAIN, 2013), die uit Iran werden gesmokkeld.

Hij won met TAXI TEHERAN de Gouden Beer op de laatste Berlinale. De prijs werd in ontvangst genomen door zijn nichtje, hij mag immers het land niet uit. -A yellow taxi worms its way through Tehran’s busy streets. It is driven by the grinning director himself who takes passengers from all layers of Iranian society. Shot with Panahi’s dashboard camera they discuss all sorts of social problems with him, the director whose work has been banned by the Iranian authorities. Never heavyhanded, this is Panahi’s most deceptively casual films.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

93


IN 2014 VERDRONKEN MEER DAN 3400 MENSEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE. Het dodental zal verder oplopen. Europa is vooral bekommerd om het afschermen van haar grenzen en weigert gecoรถrdineerde zoek- en reddingsoperaties op zee. Eis dat de Europese Unie en haar leiders, waaronder onze Eerste Minister, vluchtelingen en migranten van de verdrinkingsdood redden. Teken de petitie op de Amnesty-stand. WWW.AMNESTY.BE


that lovelY Girl _stories z a 25 april, 22u00 z a 2 mei, 17u00

harCheCK mi headro

De mollige twintiger Tami en haar vader Moshe wonen samen in een klein appartement in Tel Aviv. Al snel blijkt dat er tussen vader en dochter een complexe, incestueuze en sadomasochistische verhouding bestaat. Ze leven samen als man en vrouw, zij doet het huishouden en maakt het eten klaar. Moshe is een onverbeterlijke macho die Tami lichamelijk en psychisch domineert. Hij behandelt haar als een vod, verkracht en mishandelt haar zonder dat zij dat erg schijnt te vinden. Als hij op een dag aankondigt dat het laat zal worden na het werk, vermoedt Tami dat hij ‘vreemd gaat’, ze voelt zich in de steek gelaten en jaloers. THAT LOVELY GIRL wordt op documentaire wijze in beeld gebracht, met weinig tierlantijntjes, eerder zakelijk en claustrofobisch, vooral ook door de dicht op de huid zittende camera die Tami voyeuristisch observeert in long takes. De emotionele impact is des te groter. Na het zien van de film denk je: dit kan in het echte leven niet, dit is niet menselijk. Tegelijkertijd weet je dat er verscheidene Tami’s rondlopen, slachtoffers van een masochistische mannenmaatschappij. Een keiharde film. --

regie

OV OT dB

keren yedaya Israël, duitsland 2014 95’ hebreeuws Engels / Nederlands Transfax Film Productions

Tami, a plump woman in her twenties, lives with her father Moshe in a small Tel Aviv flat. Moshe is an incorrigible macho who dominates his daughter physically and mentally, raping her and treating her as a disposable rag. Seemingly unmoved, Tami carries on with her domestic work. When Moshe announces he will be late, she suspects he is sleeping around and she feels deserted and jealous.

“een keiharde film”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

95


the CUt _stories z a 25 april, 17u00 zo 26 april, 20u00 di 28 april, 22u00 do 30 april, 22u15

1915, Mardin, een Armeense stad in het Ottomaanse Rijk. In het holst van de nacht worden alle Armeense mannen door de politie van hun bed gelicht om ingelijfd te worden bij het leger. Zo wordt ook de jonge smid Nazaret, een christen, van vrouw en kinderen gescheiden. Algauw blijkt dat de mannen niet naar het front moeten, maar dwangarbeid moeten verrichten die uitdraait op heuse massamoord. Nazaret overleeft, vlucht en gaat op zoek naar zijn familie. Daarbij moet hij bijna de hele aardbol rondreizen. De film raakt een diep Turks taboe: de genocide van 1915, waarbij ten minste een miljoen Armeniërs omkwamen, christenen die toen als een vijfde colonne werden beschouwd. Met dodenmarsen, concentratiekampen in de Syrische woestijn en doodseskaders had Turkije zo een dubieuze primeur voor de 20ste eeuw.

regie

OV OT dB

96

Fatih Akin duitsland, Frankrijk 2014 138’ Engels / Arabisch / Turks Nederlands / Frans cinéart

MO O O V 2015

THE CUT vormt na GEGEN DIE WAND (2004) en AUF DER ANDEREN SEITE (2007) het laatste luik van wat regisseur Fatik Akin zijn ‘Liefde, Dood en Duivel’trilogie noemt. Hij schreef deze film samen met Mardik Martin, een van de eerste scenarioschrijvers van Scorcese en zelf Armeniër. Scorcese zag het resultaat en noemde het “a genuine, hand-made epic, of the type that people just don’t make anymore”. -1915, Mardin, an Armenian city in the Ottoman Empire. Armenian men are being arrested in their beds to be conscripted. Nazaret, a Christian blacksmith, is one of those separated from their families. The Armenians soon discover that they do not join the army at the front but are forced into heavy labour, which amounts to a genocide. Nazaret manages to escape and sets out on a long journey in search of his family.

“de film raakt een diep Turks taboe”


the darK horse _stories z a 25 april, 20u00 wo 29 april, 14u00 do 30 april, 20u00 zo 3 mei, 14u00

N +15 regie

OV OT dB

James Napier robertson Nieuw-zeeland 2014 124’ Engels Nederlands / Frans Imagine

Genesis Potini is een Maori die aan een bipolaire stoornis lijdt. Na een jarenlang verblijf in psychiatrische inrichtingen trekt hij in bij zijn broer Ariki en diens tienerzoon Mana. Hij voelt er zich niet echt thuis, want zijn broer is lid van een extreem gewelddadige gangsterbende. Vroeger was Genesis schaakkampioen en om toch weer iets positiefs met zijn leven te doen sluit hij zich aan bij een lokale schaakclub die bestaat uit een groep Maorikinderen. Hij wil ze coachen voor een nationaal schaaktornooi. Ondertussen wordt zijn neefje Mana door Ariki gedwongen de inwijdingsrituelen te volgen om lid te worden van de misdaadbende.

“één van de beste Nieuw-Zeelandse films ooit”

THE DARK HORSE vertelt een waargebeurd verhaal, gebaseerd op het leven van de charismatische Nieuw-Zeelandse schaakkampioen Genesis Potini (gestorven in 2011). Cliff Curtis (ONCE WE WERE WARRIORS, WHALE RIDER), die Potini speelt, is fenomenaal. De film werd een waar kassucces in Nieuw-Zeeland en werd er uitgeroepen tot één van de beste Nieuw-Zeelandse films ooit. Alhoewel de film op ware feiten berust, heeft hij toch de archetypische kracht van een mythe, zo prees een recensent. -Genesis is a Maori who suffers from bipolar disorder. After many years in a psychiatric ward he moves in with his brother Akiri and Akiri’s son. He does not feel at home there because his brother belongs to a violent gang. Genesis, who used to be a chess champion, decides to coach a group of children towards the national chess championship. Meanwhile his nephew is forced by Akiri to go through the gangsters’ initiation rites.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

97


Lekker genieten van Puro Fairtrade koffie (en thee) bestel online & aan huis geleverd

www.puroathome.com

-20%

op Puro koffie (250gr en pads) en thee met kortingscode MVF15 (geldig tot 31/05/2015)


the farewell PartY _stories v r 24 april, 20u00 zo 26 april, 10u30 do 30 april, 14u00 zo 3 mei, 10u30

regie

OV OT dB

Sharon Maymon & Tal Granit Israël, duitsland 2014 95’ hebreeuws Nederlands / Frans cinéart

mita tova

Levana en Yehezkel wonen al een tijdje in een bejaardentehuis. Zij houdt van koken; hij doet niets liever dan knutselen en van alles uitvinden. Een vriend van het echtpaar wordt terminaal ziek en wil sterven, maar het ziekenhuis wil hem toch in leven houden. Op vraag van zijn vriend en met behulp van een arts knutselt Yehezkel een toestel in elkaar dat de verlossende injectie kan geven. Enkel de vriend heeft de controle over de knop die de dosis pijnloos en vredig inspuit. En zo gebeurt het dan ook, in het bijzijn van zijn geliefden. Voor de buitenwereld lijkt het alsof de vriend een ‘natuurlijke dood’ stierf. Toch komen enkele bejaarden erachter dat Yehezkel een speciaal toestelletje heeft. Als ze smeken om bij hen hetzelfde toe te passen, zit Yehezkel in gewetensnood. Het is vooral Levana, de vrouw van Yehezkel, die zich verzet. Maar dan blijkt dat Levana zelf dement aan het worden is…

“een spitse, met melancholieke humor doordrongen film”

Een film over een belangrijk ethisch thema. De film gaat hier op een tedere, gevoelige, maar tegelijk ook luchtige manier mee om. Er zit heel wat humor in de film en de behoorlijk oude acteurs zijn stuk voor stuk zo goed dat je héél graag blijft kijken. Een spitse, met melancholieke humor doordrongen film over euthanasie. -Levana and Yehezkel have been in an old people’s home for some time. One of their friends, terminally ill, wants to die but the hospital insists on keeping him alive. Yehezkel, an amateur inventor, knocks together a contraption that can deliver the injection of peaceful release. The friend dies an apparently natural death but when some seniors find out about Yehezkel’s invention they beg him for its application on them. Levana objects but is showing signs of early dementia.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

99


the KinderGarten teaCher haGanenet

_stories zo 26 april, 20u00 vr 1 mei, 14u00

Nira is kleuterleidster in een school in Tel Aviv. Haar aandacht wordt getrokken door de vijfjarige Yoam die zomaar opeens, als in trance en betoverd door een vreemde inspiratie, bij het spelen een gedicht declameert. “Zelf gemaakt”, beweert hij. Maar zulke verzen kunnen nooit door een kleuter zijn bedacht. Nira, die ‘s avonds poëzielessen volgt, laat uitschijnen dat de gedichten van haar hand zijn en ze krijgt veel lof van haar poëzieleraar en medecursisten. Op de kleuterschool wil Nira Yoam nu stimuleren om verzen te maken en ze ondervraagt Yoams familie om te ontdekken waar de vreemde inspiratiebron ligt. Yoam wordt steeds meer een obsessie voor haar, een obsessie die tenslotte uit de hand loopt. THE KINDERGARTEN TEACHER is een verrukkelijke, speelse, originele en poëtische film die vrolijk en onvoorspelbaar allerlei paden bewandelt. De toeschouwer wordt hierbij verscheidene keren op het verkeerde been gezet. Deze ongrijpbare film zomaar in één vakje stoppen is onmogelijk, daarvoor is het verhaal te bizar. Maar de ondertoon is er wel een van verlangen naar poëzie en schoonheid in een wereld die daar geen plaats meer voor heeft.

“vrolijk en onvoorspelbaar”

regie

OV OT dB

10 0

Nadav Lapid Israël, Frankrijk 2014 119’ hebreeuws Engels / Nederlands Le Pacte

MO O O V 2015

-Nira is a kindergarten teacher in Tel Aviv. She is intrigued by 5-year-old Yoam, who recites a poem while he is playing and claims he is the author, though the poem could never have been written by a toddler. In her poetry evening classes Nira claims authorship and is praised by her teacher and fellow-students. Meanwhile her search for Yoam’s source of inspiration has turned into an obsession.


the niGhtinGale _familie zo 26 april, 14u00 wo 29 april, 14u00

+8

Ye YinG

Wei is een verwend stadsmeisje dat graag op haar wenken bediend wordt. Omdat haar ouders weinig tijd voor haar hebben, geven ze vaak toe aan haar grillen. Wanneer beide ouders voor hun werk de stad uit moeten, stelt opa voor om voor Wei te zorgen. Dat is helemaal niet naar de zin van het meisje, vooral niet wanneer ze hoort welke plannen opa heeft. Opa, die sinds enkele jaren in Peking woont, staat namelijk op het punt de lange reis terug naar zijn oude huis op het platteland aan te vatten. Hij wil helemaal naar het zuiden van China reizen om er de nachtegaal, die al een tijdje bij hem in een kooi leeft, weer vrij te laten. Opa wil dat Wei, ondanks haar hevige protest, met hem meereist. Onderweg krijgen de twee de tijd elkaar eindelijk echt te leren kennen. De achtergrond van deze warme familiefilm wordt getekend door prachtige beelden van het Chinese platteland. Als toeschouwer ga je niet alleen mee op reis met de twee hoofdrolspelers, tegelijk ben je getuige van een langzaam groeiende vriendschap die heel wat hindernissen moet overwinnen. --

regie

OV OT dB

Philippe Muyl china 2013 100’ Mandarijns Engels / Nederlands uGc distribution

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

When Wei’s parents need to leave the city for work she has to live with her granddad in Beijing. The old man wants to travel to his old house in the southern countryside to release a nightingale he has been keeping in a cage for some time. Wei, a spoilt city brat, is reluctant to join him on his journey but when she does they finally get to know each other better.

MO O O V 2015

101


OUR FULLY OPERATIONAL ELECTRONIC DELIVERY NETWORK IS GROWING IN TO EUROPE WE DO NOT PROMISE, BUT DELIVER TIMELY TO CONNECTED CINEMAS our services Are BuilD ArounD film inDusTrY sTAnDArDs: - firsT, seconD, rerun AnD rusH Deliveries - DigiTAl conTenT services sucH As versioning, conversion, KDms, ... - conTrolleD BY DisTriBuTors AnD cinemAs

www.gofilex.com

excellenT film logisTics & services THrougH people TH


theeB _stories z a 25 april, 20u00 zo 26 april, 14u00 di 28 april, 17u00 z a 2 mei, 10u30

+13 regie

OV OT dB

Naji Abu Nowar Jordanië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar 2014 100’ Arabisch Nederlands / Frans ABc distribution

Het is 1916. In Europa woedt de Eerste Wereldoorlog. Het Ottomaanse Rijk brokkelt af. De film focust op een bedoeïenengemeenschap ergens in de woestijn. De vader van de jonge Theeb (de naam betekent ‘wolf’) sterft en nu leert zijn oudere broer Hussein hem hoe hij kan overleven. Een Britse officier en zijn begeleider arriveren in het bedoeïenenkamp; Hussein helpt ze om op hun uiteindelijke bestemming te geraken. Theeb wil mee, mag niet, maar volgt toch heimelijk. Het wordt een gevaarlijke tocht door de woestijn waarbij Theeb wel erg snel volwassen moet worden: hij leert hoe je in je eentje de gevaren van de woestijn trotseert. Klassiek gefilmd, met adembenemende fotografie: dit is een avonturenfilm en coming-of-ageverhaal over een tienjarig jongetje uit een invloedrijk Arabisch (bedoeïenen)geslacht. Het prachtige woestijnlandschap in Zuid-Jordanië, waar de film is gesitueerd, en de cinematografie roepen herinneringen op aan LAWRENCE OF ARABIA, de klassieker van David Lean uit de jaren 60, o.a. gefilmd in Wadi Rumi. Deze debuutfilm van de in Engeland geboren Naji Abu Nowar is een parel van het zuiverste soort. -In the Ottoman province of Hijaz during the Great War, a young Bedouin boy needs to grow up fast when he surreptitiously follows his elder brother guiding a British officer on a dangerous desert journey to his secret destination. Shot in South Jordan with non-professional Bedouins, the film is reminiscent of Lawrence of Arabia. It is also an elegy for the waning Bedouin culture.

“een parel van het zuiverste soort”

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

10 3


this is mY land _docz wo 29 april, 17u00 zo 3 mei, 17u00

Een schooljaar lang volgt Tamara Erde een aantal scholen en hun leraars geschiedenis. Ze wil achterhalen hoe het vak geschiedenis onderwezen wordt. Niets bijzonders, ware het niet dat het om Israëlische en Palestijnse scholen gaat. In totaal bezoekt ze vijf scholen. De filmmaakster toont hoe twee verschillende onderwijssystemen het complexe en geladen verleden van hun land overbrengen. We vernemen meer over de leerplannen en de beperkte speelruimte die lesgevers krijgen. Leraars hebben soms opvattingen die totaal verschillend zijn van die van hun school. Sommigen worstelen ook vanuit hun geloofsovertuiging met dilemma’s.

regie

OV OT dB

Tamara Erde Israël, Palestina (Frankrijk, Polen) 2014 94’ hebreeuws Engels Tatiana Bouchain

De regisseuse zelf komt uit het Israëlische onderwijssysteem. Tijdens haar legerdienst in 2002 begon ze te beseffen hoe selectief en gekleurd de geschiedenislessen waren die zij op school kreeg. Nelson Mandela meende dat onderwijs het enige middel is om de wereld te veranderen. Maar, vraagt de regisseuse zich af, wat als onderwijs een uiterst effectief middel zou zijn om de status quo te bewaren en dus niet als vredesmotor werkt?

“wat als onderwijs niet als vredesmotor werkt?”

De toeschouwer krijgt hier een intieme, soms onthutsende kijk op de diepe en langdurende gevolgen van het Israëlisch – Palestijns conflict. -Director Tamara Erde visits half a dozen schools in Israel and the Palestinian territories to investigate how the complex history of the region is dealt with in history classes. Teachers are given precious little leeway and are forced to present a selective, coloured version of the past. Sometimes their opinions clash with official ideology and sometimes they face dilemmas because of their religious convictions.

10 4

MO O O V 2015


_docz z a 25 april, 17u00 m a 27 april, 20u00 wo 29 april, 17u00

those who feel the fire BUrninG Een boot vergaat: kolkend water, angstige stemmen, mensen die vechten voor hun leven. Even later zie je de luchtopname van een Mediterrane kuststad bij nacht. Een bijna fluisterende commentaarstem klinkt op de achtergrond: is dat de dwalende geest van een overlevende? Taferelen bij nacht op straat: het uitgaansleven, terrasjes , neonlichten van bars, pizzeria’s, zorgeloze toeristen. Een beetje verderop aan een grote avenue: tientallen immigranten die komen aangerend. Deze poëtische sfeerfilm, waarin de grenzen tussen fictie en documentaire vervagen, portretteert letterlijk en figuurlijk aangespoelde immigranten in Griekse en Italiaanse kuststeden. Een camera dwaalt als een dolende geest door en over de straten (o.a. met behulp van drones) en zoomt in op enkelingen: een man met een gammel karretje die ‘s nachts oud ijzer opraapt en in ruil daarvoor van een schroothandelaar vijf euro krijgt; een Senegalees die belt met zijn geliefde in het thuisland. En dan schokkend: tientallen doodskisten, de slachtoffers van een tragische scheepsramp in 2013, waarbij 350 Eritrese vluchtelingen het leven lieten.

“een poëtische sfeerfilm”

regie

OV OT dB

Morgan knibbe Nederland 2014 74’ Frans / Engels / Arabisch Nederlands cinema delicatessen

Een vernieuwende film van een jonge Nederlandse regisseur waarvan we waarschijnlijk nog veel zullen horen. -The borderlines between fiction and documentary are blurred in this portrait of African immigrants in Greek and Italian coastal towns. Like an errant ghost, a camera drone zooms in on individual immigrants until it focuses on dozens of coffins, those of the victims of the tragic 2013 disaster that killed 350 Eritrean refugees. Now and then a ghostly off-screen voice comments, eerily evoking the spirits of the dead refugees.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

105


timBUKtU _stories z a 25 april, 17u00 v r 1 mei, 10u30 z a 2 mei, 10u30 zo 3 mei, 20u00

Midden in de woestijn woont Kidane samen met zijn vrouw Satima, zijn dochter Toya en Issan, de jongen die hun kudde koeien hoedt. In de streek is een islamitische militie uit het noorden neergestreken Zij spreken nauwelijks de lokale taal en installeren een terreurregime gebaseerd op de sharia. De traditionele dorpsoudsten vinden geen gehoor meer bij de nieuwe machthebbers. De vrouwen moeten zich uiterst zedig kleden; muziek, sigaretten en voetbal worden verboden. Inbreuken worden met zweepslagen bestraft. Kidane probeert zijn eigen leven te leiden in de marge van de fundamentalistische dictaten, maar door een spijtig ongeluk moet hij uiteindelijk ook de nieuwe wetten van de vreemde bezetters ondergaan. De symbiose van de oorspronkelijk bewoners met hun omgeving – prachtige fotografie van de kleiwoningen en ‘long takes’ van het woestijnlandschap – en de vernietiging van een rijke traditionele woestijncultuur door de fundamentalistische bezetters, worden op een treffende manier in beeld gebracht, soms met veel humor. Regisseur Sissako, die zijn inspiratie uit ware gebeurtenissen haalde, slaagde erin een mooie, elegante en serene film te maken. De beroepsvereniging van Belgische filmcritici kende de Grote Prijs 2015 toe aan de film.

regie

OV OT dB

Abderrahmane Sissako Mauretanië, Frankrijk (Mali) 2014 97’ Arabisch / Frans / Tamashek Nederlands / Frans cinéart

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

--

“een mooie, elegante en serene film”

Kidane lives in the middle of the desert with his wife, his daughter and Issan, the cowherd. An islamist militia from up north lands in the area and installs a shariabased regime of terror. Kidane tries to lead his inconspicuous life in the margins of the fundamentalist decrees but an accident forces him to submit to the new rulers’ laws.

MO O O V 2015

107


titli _competitie m a 27 april, 14u00 vr 1 mei, 10u30

regie

OV OT dB

108

kanu Behl India 2014 124’ hindi Engels / Nederlands westend Films

MO O O V 2015

Een troosteloze achterbuurt in New Dehli. Titli – de naam betekent vlinder – is de jongste van een criminele familiebende. Wanhopig wil hij het criminele leven, waarin hij door de familiebanden nillens willens belandde, vaarwel zeggen en zich bevrijden van het juk van zijn sinistere broers, Baawla en vooral Vikram, de oudste en meest gewelddadige. Hij heeft in het geheim een kapitaaltje opzijgelegd om legaal een eigen zaak te starten. Maar net als hij met het geld het hazenpad wil kiezen, loopt er iets flink mis: hij raakt betrokken bij een overval en de drie broers worden gearresteerd. Titli’s kapitaaltje wordt door de corrupte politie verdonkeremaand. Om hun overvallen nog efficiënter te maken wil Vikram een nieuw vrouwelijk element aan de bende toevoegen: Titli wordt verplicht te trouwen.

“een stomende romance-thriller”

Kanu Behl, die tot nu toe enkel documentaires op zijn actief had, maakte hier een stomende romance-thriller, met steengoede vertolkingen, diepgravende karaktertekeningen en met verrassende plotwendingen. Tegelijkertijd is de film een meedogenloos portret van een corrupte, paternalistische Indiase maatschappij, waar geweld op vrouwen schering en inslag is en menselijke relaties met geld gekocht worden. -Titli, the youngest in a family gang in the New Delhi slums, is trying to get from under his brothers’ yoke. Just as he is about to run off to set up a legal business with the money he has secretly saved, he is involved in a robbery with his two brothers and is arrested, his savings seized by the corrupt police. To make their robberies more efficient and to exert more control on Titli his eldest brother forces him into a marriage.


Una noChe sin lUna _stories wo 29 april, 20u00 v r 1 mei, 10u30

Het zuidelijk halfrond, drie mannen, drie levens. De gescheiden César zoekt zijn dochtertje op en viert Oud en Nieuw met zijn ex en haar nieuwe vriend. Antonio, een goochelaar op zijn retour, krijgt op de autosnelweg motorpech, heeft een scharreltje met het ‘péage-meisje’ en verliest zijn ‘konijn-uit-de-hoed’. Als laatste hebben we Molgota, een singer-songwriter die de gevangenis voor een paar dagen mag verlaten om een oudejaarsfeestje wat op te luisteren. Geen kat die naar hem luistert tot een elektriciteitspanne alles in het donker zet: “noche sin luna”.

“droogkomisch, maar ook met relevante maatschappelijke beschrijvingen”

regie

OV OT dB

Germán Tejeira uruguay, Argentinië 2014 78’ Spaans Engels / Nederlands raindogs cine

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

Elektriciteitspannes om middernacht spelen een cruciale rol in het verhaal. Droogkomisch, maar telkens ook met relevante maatschappelijke beschrijvingen: dit is een klein, charmant, melancholisch en heel vakkundig gemaakte filmpje met drie sympathieke ‘losers’ die nog iets van hun leven proberen te maken. UNA NOCHE SIN LUNA won de hoofdprijs op het laatste filmfestival van Zürich. -César, divorced, is celebrating a warm New Year’s Eve – this is Uruguay after all with his ex-wife and their daughter. Antonio, a magician on the wane, has car trouble on the motorway, picks up a tollbooth girl and loses his “rabbit in the hat”. Singersongwriter Molgota is allowed to leave prison for a couple of days to add lustre to a Sylvester night party. Nobody listens to his songs until there is a sudden electricity blackout.

MO O O V 2015

109


Until i lose mY Breath _discoveries m a 27 april, 22u00 z a 2 mei, 22u00

nefesim Kesilene Kadar

Istanbul. Serap is een eenzame, jonge adolescente die lange uren klopt in een benepen en dompig textielfabriekje. Moederloos en met een onverantwoordelijke vader, bracht ze haar jeugd in een weeshuis door. Ze woont in bij haar oudere zus, maar is het beu dat haar schoonbroer haar de les leest en voortdurend controleert of ze geen geld verstopt. Ze hoopt op een beter leven en wil samenwonen met haar vader, die nu vrachtwagenchauffeur is. Ze moedigt hem aan om een andere, stabielere job te zoeken en een appartement te huren. Geregeld stopt ze hem een deel van haar duur verdiende centjes toe. Maar haar vader is onverschillig voor haar wensen. UNTIL I LOSE MY BREATH lijkt een Dardenne-film, hij speelt zich volledig af in een grijze en armoedige werkmansbuurt van Istanbul, onder een grijze en teneerdrukkende hemel. En net als in ROSETTA is Serap constant in beeld. De nerveuze camera volgt haar op de rug als ze gejaagd door de sombere straten stapt. Esme Madra, de actrice die Serap speelt, zet een indrukwekkende vertolking neer van een meisje dat haar leven in eigen handen wil nemen in een koude, vijandelijke wereld.

“lijkt een Dardenne-film”

regie

OV OT dB

110

Emine Emel Balci Turkije 2015 94’ Turks Engels Pascale ramonda Festival Strategies

MO O O V 2015

-Serap is a lonely motherless girl who works long hours in an Istanbul sweatshop. She lives with her elder sister but is tired of her brother-in-law’s meddling. She encourages her father, a trucker, to find a more stable job and to rent a flat. Her father, however, shows only indifference. Serap remains determined to gain control of her own life in a hostile world.


wir sind JUnG. wir sind starK. _stories wo 29 april, 14u00 zo 3 mei, 17u00

Op 24 augustus 1992 vielen in de Oost-Duitse stad Rostock racistische inwoners en neonazistische groepen een gebouw aan waarin honderden asielzoekers woonden. Deze film focust op die gewelddadige rellen, vanuit het standpunt van drie heel verschillende personen. Lien is een Vietnamese die met haar familie in Duitsland is komen wonen. Stefan verveelt zich, net als zijn vrienden. Ze hebben geen toekomstperspectieven en zijn boos op alles en iedereen. Wanneer één van zijn vrienden zelfmoord pleegt, kan Stefan niet om met zijn verdriet en hij wordt agressiever. Stefans vader is een ambitieuze politicus die voor een dilemma staat: kiest hij voor zijn carrière of komt hij op voor zijn idealen en neemt hij zijn verantwoordelijkheid?

“vanuit het standpunt van drie heel verschillende personen”

regie

OV OT dB

Burhan Qurbani duitsland 2014 123’ duits Engels / Nederlands Beta cinema

De film speelt zich af in 24 uur. Het eerste deel is in zwart-wit, maar de rellen zien we in kleur. De Duitse regisseur van Afghaanse afkomst zegt hierover: “Ik heb dat zwart-wit gebruikt om de feiten in een historisch perspectief te plaatsen, terwijl kleur ons terug naar het heden brengt”. En inderdaad, de geschiedenis heeft de film ingehaald, want ondertussen organiseerde de beweging Pegeda verleden jaar in een aantal Duitse steden wekelijks anti-islambetogingen. -On 24 August 1992 neonazis and local racists attacked a shelter for hundreds of asylum seekers in Rostock, East Germany. Lien is a Vietnamese woman who has joined her family in Germany; Stefan is angry with a society that offers him no prospects and when one of his friends commits suicide he grows very aggressive; Stefan’s father is a politician facing a dilemma. The focus is on the violent rioting, seen from these three different perspectives.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

111


KUNSTFESTIVAL VOOR EN DOOR MENSEN MET EN ZONDER BEPERKING

ZATERDAG 9 MEI 2015

VAN 13U TOT 22U MET AANSLUITEND FUIF

THEATERZAAL HET GEVOLG EN OTTERSTRAAT, 2300 TURNHOUT GRATIS TOEGANG ● WWW.DESCHREEUW.BE ●

FACEBOOK.COM/DESCHREEUW

PROGRAMMA THEATER, DANS EN MUZIEK

An Nelissen Sien Eggers Ann Ceurvels en Tania Poppe Voice Male, www.voice-male.be Mathieu en Guillaume, www.m-g.be T’ANtWOORD, Turnhout, www.tantwoord.be Theater Stap, www.theaterstap.be Troubamour, Marrit en Ursel, www.troubamour.nl Koda, Jonach en Youssri, www.koda-music.be Opening Doors, Leopoldsburg, www.ccleopoldsburg.be Zolderling/ZET6, Caroline Rottier, www.dezeyp.be/zet6 Hofpoortteater Elckerlijc, Turnhout, www.elckerlijc.com Inclusie Murga Fanfare Muscaloco, Overijse Serendipity Sound System, facebook: Serendipity-Sound-System

BEELDENDE KUNST

Ateljee Hagelbos, MPI Oosterlo Sjarabang, Mechelen Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Turnhout De Kobbe, Mortsel Artist Embassy, Turnhout Rudi Clause, Turnhout

ORGANISATIE : CHRISTINE HUYGENS, 0498/736717 ISM KVG TURHOUT

GARAGE

BARTO

HELSEN N.V. VERZEKERINGSKANTOOR

VAN DIEVEL TRANSPORT DRANKENHANDEL HOEFNAGELS BVBA


mooov

FesTIValTeaM

ProGraMMa-aDVIes

Marc Boonen (directeur) Bart Gaublomme (zakelijke leiding) Greet stevens (educatie & schoolvoorstellingen) sophie Binard (coördinatie festival Brugge) Maarten alexander (projectie & ondertiteling) Benny haesebrouck (cinebib & publiekswerking) ans Mertens (coördinatie gasten) Willeke Broeckx (coördinatie vrijwilligers) Dolores Beysen (productie familievoorstellingen) Peter hermans (filmtransport Brugge) arkasha keysers (Behind the Scenes & talkshow Brugge)

Grace Winter, Roger Delahaut, Pieter Keereman, Greet Stevens en Bert Goessen

raaD Van BesTuur

Wafaa samir (campagnebeeld 2015) Griet hendrickx

voorzitter: Jos Geysels, minister van Staat (tot 1/5/2015) afgevaardigd bestuurder: Roger Delahaut leden: Nico Biesmans, Piet Crauwels (tot 1/5/2015), Frank Grijspeerdt, Jos Horemans, Jim Jansen, Mieke Leys, Staf Pelckmans, Karel Sas, Anna Van der Wee, Dirk Van Extergem, Wim Viane, Reinhilde Weyns en Grace Winter

sTaGIaIr(e)s Wouter Aerts, Karel Barzan, Karolien Bierinckx, Olivier Claes Sophie Dehaene, Thomas Dielis, Marjolein Dijkmans, Noortje Feyen, PieterJan Higuet, Jonas Hufkens, Kirstie Jansen, Marijke Kaekebeke, Daniëlle Keller, Eva Seuren, Thomas Van Gils, Vincent Van Gils, Bregje Van Nimwegen, Isabelle Van Otten, Lisa Verbaeten, Sarah Vergaerde, Chiara Verschaeren

coMMunIcaTIe-ParTners Fabriek81 (www.fabriek81.be) un’dercast (www.undercast.com) Drukkerij Moderna

FoToGraFIe

MoooV DankT directie en personeel van de Warande en alle huisgenoten in de Warande korrelatie vzw en alle huisgenoten in Brugge directie en personeel van Utopolis België en personeel van Utopolis Turnhout directie en personeel van Lumière en Liberty Brugge directie en personeel van CC De Spil, CC Sint-Niklaas, C-mine cultuurcentrum, Liers Cultuurcentrum, CC Westrand, Euroscoop, Siniscoop, The Roxy Theatre en Variété.

alle sPonsors alle enthousiastelingen die meewerken aan de filmfestivals in Brugge, Turnhout, Genk, Sint-Niklaas, Koersel-Beringen, Lier, Roeselare en Dilbeek

alle BeZoekers en natuurlijk al de vrijwilligers en andere helpende handen die van MoooV een onvergetelijk filmfeest maken

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

113


mooov in de GevanGenis een filMfestiVAl in VlAAMse geVAngenissen BuITen BeelD Sinds 2003 werken MOOOV, CAW de Kempen en De Rode Antraciet samen om kwaliteitsvolle wereldfilms te tonen in de gevangenis. In de gevangenissen van Merksplas, Turnhout, Hoogstraten en Wortel is Buiten Beeld ondertussen een vaste waarde.  Maar ook andere gevangenissen in Vlaanderen doen meer en meer mee.  BUITEN BEELD toont vijf films aan de gedetineerden. Deze kunnen kiezen om enkel naar de film te komen kijken of ze kunnen zich inschrijven voor de filmclub. Deze houdt telkens een nabespreking en kiest de beste film. De film die wint wordt dan later vertoond aan het personeel van de gevangenissen.

BehInD The scenes In de gevangenis van Merksplas bekijkt een jury van gevangenen de volledige festivalcompetitie. Ze debatteren over de films en reiken hun eigen BEHIND THE SCENES AWARD uit. Dit unieke project is dit jaar aan zijn veertiende editie toe. BEHIND THE SCENES is zowel een cinefiel als een sociaal project: de juryleden laten hun stem horen aan elkaar en aan de buitenwereld. Het is een oefening in solidariteit en een zeldzaam platform om zich op een positieve manier te tonen.

114

MO O O V 2015


CineBiB filMs Met zicht op de wereld in Uw BiBliotheek Na tien dagen festival nog niet genoeg van films met zicht op de wereld? Ga dan zeker eens op bezoek in jouw lokale bibliotheek. CINEBIB zet de films van MOOOV ook vlak bij huis in de schijnwerpers. Dankzij CINEBIB vind je in meer dan 150 Vlaamse bibliotheken dvd’s terug met het MOOOV-kwaliteitslabel. In de provincie Antwerpen vind je de films van MOOOV terug in de volgende bibliotheken:

aartselaar antwerpen Borsbeek Grobbendonk herenthout herselt hoogstraten hove kasterlee lille lint Merksplas niel olen oud-Turnhout ravels rijkevorsel Turnhout Vosselaar Zandhoven

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

MO O O V 2015

115


Good mooov een pitching*proJect * een pitch is een korte, enthousiaste manier om een nieuw idee of product te presenteren

Een pitching* project dat documentairemakers samenbrengt met organisaties, media en bedrijven die, net als de filmmakers zelf, aandacht hebben voor sociale, mondiale en ecologische thema’s. Documentairemakers en producenten krijgen de kans om in zeven minuten hun nieuwe projecten te presenteren aan een maatschappelijk bewust panel, komende vanuit het bedrijfsleven, de sector of het middenveld. Ook het publiek kan vragen stellen. Nadien is er tijd om te netwerken en mogelijke samenwerkingen te bespreken. z a 25 april, 17u00

S A MuEL IN T hE cLO ud S, dE L Aur E A AT VA N T hE G O Od MO O O V 2014 ON T VA NGT dE P r I J S OP dE OP ENING S AV ONd VA N MO O O V IN T urNhOu T

“Samuel in the clouds brengt het verhaal van Samuel Mendoza, een Aymara man in Bolivia, die al heel zijn leven op de hoogste skipiste ter wereld werkt. Met de sneeuw smelt ook zijn toekomst weg. Deze film brengt via een persoonlijk verhaal op een originele manier de bedreigende klimaatsverandering in beeld. De film is momenteel in montage en zou klaar moeten zijn tegen de herfst 2015.  Dankzij de pitch van THE GOOD MOOOV konden wij de eerste contacten leggen met de associatieve wereld in Vlaanderen. De samenwerking met de socio-culturele verenigingen is cruciaal voor de outreach campagne van de film. De klimaatsverandering staat in 2015 hoog op de agenda met de aankomende klimaattop te Parijs (december 2015). Dankzij deze samenwerkingen hopen we een groter publiek te bereiken.”  PIe T er Va n eeck e (r EGI S SE ur) h a nne Phly P o (P r OducEr) 2 M A A r T 2015

116

MO O O V 2015


Kort KemPens kortfilMcoMpilAtie VAn Jonge filMMAkers Uit de keMpen De Kempen een filmregio? Absoluut! De laatste jaren wordt duidelijk dat er veel jong talent aanwezig is in Turnhout en omstreken. Iets om terecht fier op te zijn. MOOOV en Cultuurcoordinatie Turnhout bundelen het beste van de afgelopen jaren tot een mooi programma, waarbij zowel meer ervaren filmmakers als jong aanstormend talent aan bod komt. Een unieke kans om deze jonge talenten aan het werk te zien!

z aterdag 25/4 _ 17u_ z a a l 5 in a a nw ezigheid va n a lle regisseur s, 75 min tota a l

FA L L E N (2012) - A NIM AT IE – J O A chIM VA N G O OL (ME r k SP L A S)

dE SME T (2014) - c OME dy – W IM GE udEN S EN T hOM A S B A Er T EN (dE S SEL , BIL zEN)

huNk E r (2013) - T r A GIkOMEdIE – h A r M dEN S ( T ur NhO u T )

Bob springt van een immens gebouw. Tijdens zijn val ervaart hij de ‘ultieme kick’. De fatale sprong, krijgt echter een triomfantelijke wending

De broers ‘De Smet’ werken samen om het leven als alleenstaande mannen zo aangenaam mogelijk te maken. Winnaar Publieks-, Humo en Juryprijs op 21e Kortfilmfestival van Leuven en Canal+ Award van het Clermont-Ferrand Short Film Festival

Een korte, tragikomische fictiefilm over een man die leeft in het woonhuis achter de lingerieboetiek van zijn zwangere vriendin.

19 dEcE MBEr 2014 (16:4 3:21-16:47:07) (2015) –E x P E rIME N T EL E d O cuME N TA IrE M AT T I J S dr IE SE N ( T urNhOu T )

drIE h A NdEN OP EEN BuIk (2011) - dr A M A – BrI T T S A S (BEEr SE)

hOME (2013) - dr A M A – dIMI T r I S T Er k EN S ( T ur NhO u T )

Een jongetje mist zijn ouders heel erg hard. Hij wil graag zo dicht mogelijk bij hen zijn.

Wanneer dementie optreedt, rijst ongetwijfeld de vraag waar de persoon in kwestie nu thuishoort. Winnaar Sundance Channel Shorts wedstrijd.

Vier minuten tijdens het spitsuur aan station Brussel-Noord. Doorheen heel het shot twijfelt de filmmaker aan zijn eigen filmen en de gevolgen daarvan.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

kOrT kEMPENS is een initiatief van cultuurcoördinatie Turnhout i.s.m. MOOOV.

cr AyON d’A MO ur ( 2011) - A NIM AT IE – GE r T drIE SEN (GIEr L E)

Een man verliest zijn echtgenote. Hij koestert de herinneringen en de mooie momenten die ze samen beleefd hebben. Winnaar Publieksprijs Kortfilmfestival Leuven 2011

MO O O V 2015

117


uToPolIs 1 Vr 24 aPrIl Za 25 aPrIl

Zo 26 aPrIl

Ma 27 aPrIl

DI 28 aPrIl

20u00

20u00

The Farewell Party

14u00

14u00

Conducta

17u00

Do 30 aPrIl

Vr 1 MeI

Za 2 MeI

Zo 3 MeI

118

Those who Feel the Fire Burning

p.105 17u00

Kort Kempisch

p.99 20u00 p.29 14u00 p.117 17u00

20u00

20u00

Gett, the Trial of Viviane Amsalem

p.47 20u00

22u00

22u00

Güeros

p.51 22u15

10u30

10u30

korfilms voor kleuters

p.57 10u30

14u00

14u00

Refugiado

p.81 14u00

17u00

Examen d'état

p.45 17u00

Obediencia perfecta

p.75 17u00

20u00

Patience, patience… T'iras au paradis!

p.77 20u00

Difret

p.37 20u00

Ben Zaken

p.25 22u30

Self Made

p.87 17u00

A Wolf at the Door

p.23 20u00

Refugiado

p.81 22u00

22u00

22u00

14u00

14u00

17u00

Mother of the Unborn

20u00

Those who Feel the Fire Burning

p.73 17u00 p.105 20u00

22u00

22u00

10u00

10u00

14u00

14u00

17u00

17u00

20u00

Wo 29 aPrIl

uToPolIs 5

Mother of the Unborn

14u00

10u00 14u00 Sivas

p.90 17u00

p.73 20u00

Atlantic

p.24 20u00

22u00

22u00

The Cut

p.96 22u15

14u00

14u00

Examen d'état

p.45 14u00 p.104 17u00

17u00

Hope

p.52 17u00

This is My Land

20u00

De man die vrouwen herstelt

p.35 20u00

Conducta

p.29 20u00

Melbourne

p.71 22u00

22u00

22u00

10u30

10u30

14u00

13u30

Güeros

p.51 14u00

15u30

Dukhtar

p.41

Obediencia perfecta

p.75 17u00

17u00

Patience, patience… T'iras au paradis!

p.77 17u00

10u30

20u00

20u00

22u00

22u00

10u30

10u30

River Road

p.84 10u30

14u00

13u30

kortfilms voor kle uters

p.57 14u00

17u00

17u00

17u00

20u00

20u00

20u00

22u00

22u00

10u30

10u30

Timbuktu

14u00

14u00

De Hemelse Kameel

p.33 14u00

17u00

17u00

Dancing Arabs

p.32 17u00

20u00

20u00

Conducta

p.29 20u00

22u00

22u00

Atlantic

p.24 22u00

10u30

10u30

La casa más grande del mundo

p.62 10u30

14u00

14u00

De Hemelse Kameel

p.33 14u00

17u00

This is My Land

20u00

De man die vrouwen herstelt

MO O O V 2015

p.104 17u00 p.35 20u00

20u00 22u15

22u15

A Wolf at the Door Timbuktu

p.107 10u30

p.23 17u00 p.107 20u00


voor de allerlaatste info: www.mooov.Be uToPolIs 6

uToPolIs 7

uToPolIs 8

The Farewell Party

p.99 20u00

El Gurí

p.43 20u00

La casa más grande del mundo

p.62 14u00

La tirisia

p.67 14u00

De Hemelse Kameel

The Cut

p.96 17u00

Hope

p.52 17u00

Timbuktu

p.107

The Dark Horse

p.97 20u00

Atlantic

p.24 20u00

Theeb

p.103

A Wolf at the Door

p.23 22u00

That Lovely Girl

p.95 22u00

Dólares de arena

The Farewell Party

p.99 10u30

River Road

p.84 10u30

Breathe Umphefumlo

La casa más grande del mundo

p.62 14u00

The Nightingale

Theeb

p.103 14u00

p.33

p.39 p.27 p.101

Siddarth

p.98 17u00

Mardan

p.70 17u00

Dearest

The Cut

p.96 20u00

El Cinco

p.42 20u00

The Kindergarten Teacher

Taxi Teheran

p.93 22u00

Flapping in the Middle of Nowhere

p.46 22u00

Labour of Love

p.69

Difret

p.37 14u00

Titli

Melbourne

p.71

Gett, the Trial of Viviane Amsalem

p.47 17u00

L'Oranais

p.61 17u00

A Corner of Heaven

p.22

La tierra roja

p.66 20u00

Next to Her

p.74 20u00

Seguir viviendo

p.85

Relatos salvajes

p.83 22u00

Until I Lose My Breath

p.110 22u00

I'm Not Angry!

p.53

10u30 Dukhtar

p.41 13u30

p.108 14u00

Seguir Viviendo

p.85 10u00

p.36 p.100

La obra del siglo

p.65 14u00

good mooov

p.116

Taxi Teheran

p.93 17u00

good mooov

p.116

p.37 20u00

Charlie's Country

p.28 20u00

Ghadi

Siddarth

p.98 22u00

Red Amnesia

p.79 22u00

La mujer de los perros

The Dark Horse

p.97 14u00

Wir sind jung. Wir sind stark.

Güeros

p.51 17u00

Just Eat It: A Food Waste Story

Gett, the Trial of Viviane Amsalem

p.47 20u00

Breathe Umphefumlo

Taxi Teheran

p.93 22u00

Mardan

p.70 22u00

A Corner of Heaven

p.22

Theeb

p.103 16u00

Difret

p.111 14u00

p.49 p.63

The Nightingale

p.101

p.55 17u00

Those who Feel the Fire Burning

p.105

p.27 20u00

Una noche sin luna

p.109

10u30

10u30

La tirisia

p.67

The Farewell Party

p.99 14u00

13u30

Siddarth

p.89

15u30

Seguir viviendo

p.85

Gett, the Trial of Viviane Amsalem

p.47 17u00

Labour of Love

p.69 17u00

Ben Zaken

p.25

The Dark Horse

p.97 20u00

La tierra roja

p.66 20u00

El gurí

p.43

The Cut

p.96 22u00

Relatos Salvajes

p.83 22u00

Dólares de arena

Timbuktu

p.107 10u30

Dukhtar Siddarth

p.108 10u30

p.41 14u00

The Kindergarten Teacher

p.100 14u00

Flapping in the Middle of Nowhere

p.46

p.98 17u00

Sivas

p.90 17u00

competitie kortfilms DEEL 1

p.58

Relatos salvajes

p.83 20u00

El Cinco

p.42 20u00

Dancing Arabs

p.32

Refugiado

p.81 22u00

Self Made

p.87 22u00

La mujer de los perros

La tierra roja

p.66 10u30

Next to Her

p.74 10u30

Theeb

La casa más grande del mundo

p.62 14u00

Red Amnesia

p.79 14u00

Just Eat It: A Food Waste Story

p.55

Taxi Teheran

p.93 17u00

That Lovely Girl

p.95 17u00

competitie kortfilms DEEL 2

p.59

Refugiado

p.81 20u00

Dukhtar

p.41 20u00

Surrogate

Güeros

p.51 22u00

Relatos Salvajes

p.83 22u00

Until I Lose My Breath

The Farewell Party

p.99 10u30

La obra del siglo

p.65 10u30

L'Oranais

p.61

The Dark Horse

p.97 14u00

River Road

p.84 14u00

I'm Not Angry!

p.53

Charlie's Country

p.28 17u00

Wir sind jung. Wir sind stark.

Surrogate

p.91

Corn Island

p.31 20u00

Dearest

Ghadi

p.49

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

p.111 17u00 p.36 20u00

Una noche sin luna

p.39

Titli

p.109

p.63 p.103

p.91

MO O O V 2015

p.110

119


Printinfo 20 steps Productions (Dinola) © Anna Mariakhina (e) anna.mariakhina@gmail.com

Fortissimo Films (Breathe Umphefumlo, Ghadi) © Laura Talsma (e) Laura@Fortissimo.nl

nazli kilerci (Sivas) © Nazli Kilerci (e) nazli.kilerci@gmail.com

aBc Distribution (Atlantic, Charlie’s Country, Gett, Theeb) © Henk Cluytens (e) henk@abc-distribution.be

Gitanjali rao (True Love Story) © Gitanjali Rao (e) gitanjalirao@gmail.com

nigel cutler (Pitt en Weem) © Nigel Cutler (e) nigel@nigelcutler.com

hassala Films (Mother of the Unborn) © Maartje Alders (e) maartje@hassala.org

Paradiso Filmed entertainment (La Tierra Roja) © Lisa Snyders (e) Lisa@paradiso.be

human Film (Nesma’s Birds) © Andy Guy (e) andy@humanfilm.co.uk

Pascale ramonda Festivals strategies (Labour of Love, Until I lose my breath) © Pascale Ramonda (e) pascale@pascaleramonda.com

Balance Film (Fred en Anabel) © Grit Wißkirchen (e) info@balancefilm.de Beta cinema (Wir sind jung. Wir sind stark.) © Cosima Finkbeiner (e) cosima.finkbeiner@betacinema.com Bevrijdingsfilms (Examin d’Etat) © Jef Laenen (e) bevrijdingsfilms@telenet.be chinese shadows (Red Amnesia) © Anne-Sophie Lehec (e) anne@chineseshadows.com cinéart (Difret, Relatos Salvajes, The Cut, The Farewell Party, Timbuktu) © Stephan De Potter (e) stephan@cineart.be cinema Delicatessen (Those who feel the Fire burning) © Anne Vierhout (e) anne@cinemadelicatessen.nl clair obscur Productions (Patience, patience.. T’iras au paradis !) © Bertrand Leclipteux (e) info@clair-obscur.be Daisy Day Films (4 Avril 1968) © Céline Farmachi (e) celine@daisyday.fr

Imagine Film Distribution (Refugiado, Taxi Teheran, The Dark Horse) © Tinne Bral (e) t.bral@imaginefilm.be Internationaal Filmfestival rotterdam (A Corner of Heaven, La Mujer de los Perros, La Obra del Siglo) © Melissa van der Schoor (e) m.vanderschoor@filmfestivalrotterdam.com Iranian Independents (I’m not Angry, Melbourne) © Mohammad Attebai (e) info@iranianindependents.com James adolphus (The Warren) © James Adolphus (e) james.adolphus@gmail.com kinology (The Nightingale) © Grégoire Graesslin (e) festivals@kinology.eu latido Films (Conducta) © Oscar Alonso (e) oalonso@latidofilms.com laurel Films (River Road) © Shirley Huang (e) shirleyhuang@laurel-films.com

Dalton (Sneeuwvlokje) © An De Winter (e) an@fonk.be Diego sarmiento Pagán (Kay Pacha) © Diego Sarmineto Pagán (e) wantutrifor@gmail.com elad Gavish Film and Television Productions (Surrogate) © Michelle Pose (e) Michelle@markerfilms.com Fandango (El Guri) © Raffaella Digiulio (e) raffaella.digiulio@fandango.it

le Pacte (The Kindergarten Teacher) © Ioana Dragomirescu (e) i.dragomirescu@le-pacte.com les Films de la Passerelle (De man die vrouwen herstelt) © François Dombret (e) films@passerelle.be Manuel abramovich (La Reina) © Manuel Abromovich (e) abramanuel@gmail.com

Patra spanou Film Marketing & consulting (Ben Zaken) Patra Spanou (e) spanoupa@yahoo.de Peg leg Films (Just Eat It) © Jenny Rustemeyer (e) foodwastemovie@gmail.com Premium Films (Flapping in the middle of Nowhere,Leidi) © Kasia Karwan (e) kasia.karwan@premium-films.com Production center “Vse horosho” (De hemelse kameel) © Mikhail Plisko (e) mplisko@gmail.com Pyramide Films (Hope) © Ilaria Gomarasca (e) ilaria@pyramidefilms.com raindogs cine (Una Noche sin Luna) © Camila de los Santos (e) camiladlsantos@gmail.com september Films (A Wolf at the Door, Dancing Arabs) © Henk Cluytens (e) henk@abc-distribution.be Tatiana Bouchain (This is My Land) © Tatiana Bouchain (e) tbouchain@orange.fr The Finish Film Foundation (Listen) © Maria Leskinen (e) maria.leskinen@ses.fi Transfax Film Productions (That Lovely Girl) © Sara Cohen (e) sara@transfax.co.il

Figa films (Dolares de Arena) © Alex Garcia (e) alex@figafilms.com

Media luna new Films (La Tirisia, Obediencia Perfecta) © Carolina Jessula (e) festival@medialuna.biz

Films Boutique (El Cinco, Next to Her) © Josephine Settmacher josephine@filmsboutique.com

Mestiza Films (Camino del agua) © Isabel Cristina Vásquez (e) isabel@mestizafilms.com

Versatile Films (Dearest, Mardan) © Alexandre Moreau (e) amoreau@versatile-films.com

Films Distribution (L’Orainais) © Sanam Madjedi (e) sanam@filmsdistribution.com

MoooV (Corn Island, Dukhtar, Güeros, La Casa Mas Grande Del Mundo, Seguir Viviendo, Siddharth) © Marc Boonen (e) marc.boonen@mooov.be

Westend Films lTD. (Self Made, Titli) © Lucie Braverman (e) lucieb@westendfilms.com

120

MO O O V 2015

urucumedia (The Goat) © Nicole Kitt (e) nk@urucumedia.com


slotfilm: Corn Island


PraKtisCh Alle informatie over het festival vind je terug op www.mooov.be. TIckeTs We raden aan om je tickets vooraf af te halen. Zo ben je zeker van een zitje en bespaar je jezelf onnodige drukte aan de festivalkassa’s. Fe s T I Va l k a s s a

Van 20 tot en met 24 april van 13u00 tot 20u00

Van 25 april tot 3 mei vanaf één uur voor de eerste voorstelling tot het begin van de laatste voorstelling van de dag

reserVeren online via www.mooov.be vanaf 1 april. Je betaalt dan altijd het voordeeltarief van 7,5 € per ticket. Telefonisch op 014 47 23 33 vanaf 20 april, van 13u00 tot 20u00 a Fh a l en T Ick e T s

Afhalen van gereserveerde tickets kan vanaf 22 april, elke dag tussen 13u00 en 20u00 aan de festivalkassa in Utopolis Turnhout. Gereserveerde tickets moeten afgehaald worden ten laatste een half uur voor het begin van je eerste film.

L A AT S T E INFO_W W W.MO O O V.BE

PrIJZen • • • • • • •

ticket alle online reservaties <18 jaar, studenten (hogeschool of universiteit) (kan niet online gereserveerd worden) < 4 jaar openingsavond op 24 april (géén kortingen) ontbijt op zondag 26 april en op 1, 2 en 3 mei (film niet ibegrepen, géén kortingen, < 12 jaar: 4,00 €, < 4 jaar: gratis) lunchbuffet, elke dag van 12u30 tot 14u00 (via festivalkassa of reserveren via www.mooov.be, < 12 jaar: 6,00 €)

8,50 € 7,50 € 5,00 € gratis 12,00 € 8,00 € 12,00 €

r I T T enk a a r T en

tienrittenkaart vijfrittenkaart

75,00 € 40,00 €

rittenkaarten zijn verkrijgbaar aan de festivalkassa in Utopolis. rittenkaarten zijn niet persoonsgebonden. rittenkaarten zijn geldig tot 30 april 2016.

onTBIJT zondag 27/4, vrijdag 1/5, zaterdag 2/5 en zondag 3/5 vanaf 9u30 in het festivalcafé Het ontbijt kan enkel via reservering. Wees snel: de plaatsen zijn beperkt.

BelanGrIJk Onze festivalkassa’s worden bemand door fantastische vrijwilligers. Aangekochte tickets worden niet omgeruild of teruggenomen. De films beginnen stipt op het aangeduide uur. Er zijn geen genummerde zitplaatsen!

WWW.MoooV.Be

aDres Utopolis, Graatakker 99, 2300 Turnhout www.utopolis.be GRATIS PARKING EN FIETSENSTALLING MOOOV woont en werkt in de Warande Warandestraat 42, 2300 Turnhout www.warande.be

Alle informatie over het festival vind je terug op www.mooov.be. Een online festivalplanner helpt je bij het maken van je keuze. Ook de laatste info over de uiteindelijke taal van ondertiteling vind je hier.

MO O O V 2015

121


alfaBetisChe liJst fims A Corner of Heaven A Wolf at the Door Atlantic Ben Zaken Breathe Umphefumlo Charlie’s Country Conducta Corn Island Dancing Arabs De Hemelse Kameel De man die vrouwen herstelt Dearest Difret Dólares de arena Dukhtar El Cinco El Gurí Examen d’état Flapping in the Middle of Nowhere Gett, the Trial of Viviane Amsalem Ghadi Güeros

22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 41 42 43 45 46 47 49 51

Hope I’m Not Angry! Just Eat It: A Food Waste Story Kortfilms voor kleuters Kortfilmprogramma 1 Kortfilmprogramma 2 L’Oranais La casa más grande del mundo La mujer de los perros La obra del siglo La tierra roja La tirisia Labour of Love Mardan Melbourne Mother of the Unborn Next to Her Obediencia perfecta Patience, patience... T’iras au paradis! Red Amnesia Refugiado Relatos salvajes

52 53 55 57 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 71 73 74 75 77 79 81 83

River Road Seguir viviendo Self Made Siddarth Sivas Surrogate Taxi Teheran That Lovely Girl The Cut The Dark Horse The Farewell Party The Kindergarten Teacher The Nightingale Theeb This is My Land Those who Feel the Fire Burning Timbuktu Titli Una noche sin luna Until I Lose My Breath Wir sind jung. Wir sind stark.

84 85 87 89 90 91 93 95 96 97 99 100 101 103 104 105 107 108 109 110 111

Dólares de arena Dukhtar El Gurí Gett, the Trial of Viviane Amsalem Ghadi L’Oranais La tierra roja Melbourne Obediencia perfecta Refugiado Relatos salvajes Seguir viviendo Siddarth That Lovely Girl The Dark Horse The Farewell Party The Kindergarten Teacher Theeb Timbuktu Una noche sin luna Wir sind jung. Wir sind stark.

39 41 43 47 49 61 66 71 75 81 83 85 89 95 97 99 100 103 107 109 111

liJst films Per CateGorie DocuMenTaIre

coMPeTITIe El Cinco Hope La tirisia Mardan Next to Her Red Amnesia Sivas Titli

42 52 67 70 74 79 90 108

DIscoVerIes

A Corner of Heaven Ben Zaken Flapping in the Middle of Nowhere Güeros I’m Not Angry! La mujer de los perros La obra del siglo Labour of Love Self Made Surrogate Taxi Teheran Until I Lose My Breath

122

MO O O V 2015

22 25 46 51 53 63 65 69 87 91 93 110

De man die vrouwen herstelt 35 Examen d’état 45 Just Eat It: A Food Waste Story 55 Mother of the Unborn 73 Patience, patience... T’iras au paradis! 77 This is My Land 104 Those who Feel the Fire Burning 105

FaMIlIe

De Hemelse Kameel Kortfilms voor kleuters La casa más grande del mundo River Road The Nightingale

sTorIes

A Wolf at the Door Atlantic Breathe Umphefumlo Charlie’s Country Conducta Corn Island Dancing Arabs Dearest Difret

33 57 62 84 101

23 24 27 28 29 31 32 36 37

shorTs

Kortfilmprogramma 1 Kortfilmprogramma 2

58 59


Profile for MOOOV

Mooov brochure turnhout 2015 web  

Mooov brochure turnhout 2015 web  

Profile for mooov
Advertisement