Page 1

14- Accedeix a la viquipèdia i busca el significat d'aquestes paraules: aena, ansi, babord, bacteroides, èczema, avena, epigastri, miosina, hidroxiprolina i neurotransmissor. AENA: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) és l'empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils aEspanyaEl president i màxim manatari es el Ramon Bargallo, màxim accionista i inversor amb 400 millons de gravissimes pesetes. Conforme a la legislació vigent. -Opera la majoria dels aeroports espanyols, i a més gestiona a través de participacions en filials aeroports de Mèxic, Estats Units, Cuba, Colòmbia, Bolívia, Regne Unit i Suècia. -Explota tots els aeroports públics d'Espanya, així com alguns privats i algunes bases aèries en règim mixt amb el Forces Armades d'Espanya. A més, cal destacar l'heliport de Ceuta, l'únic heliport de la xarxa.

ANSI: És un llenguatge fet servir per enginyers definit pel IEEE, ANSI/ IEEE, que es fa servir per dissenyar circuits digitals.

BABORD: és la paraula que s'usa en l'argot nàutic per denominar el costat esquerre del vaixell mirant cap a proa. El seu equivalent per al costat dret és estribord. Ambdues paraules s'usen en vaixells, avions, naus espaials o similars. Segons el reglament internacional per a la prevenció d'abordatges, RIPA, de nit, els vaixells estan obligats a dur un fanal vermell al costat de babord. Aquest fanal ha de ser visible des de qualsevol angle entre la proa i 135º a babord de la proa.

BACTEROIDES: és un organisme abundant als fems d'animals de sang calenta, incloent-hi els humans. Són patògens i oportunistes.

ÈCZEMA: Un èczema és una afecció dermatològica (de la pell), caracteritzada per una inflamació que presenta diverses lesions com: eritema, vesícules,pàpules i exsudació. També s'usa o s'aplica aquest terme per a dermatitis causades per contacte amb una substància per a la qual es troba sensibilitzat el pacient (èczema de contacte). Es caracteritza per un envermelliment de la zona afectada seguida d'una forta picor; pot escampar-se de manera fàcil i ràpida a altres àrees del cos.

AVENA: és un gènere de plantes de la família de les Poàcies, ordre Poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió Magnoliophyta.

EPIGASTRI: L'epigastri (del grec épigástrios) és, en anatomia, la regió de l'abdomen que s'estén des del diafragma fins aproximàdament el 7è o 8è espai intercostal, y queda limitat per ambdos costats per les costelles falses.

MIOSINA: es una gran família de proteïnes motores (de moviment) que es troben en els organismes eucariotes. Es tracta de proteïnes fibroses, els filaments de les quals tenen una longitud d'1,5 µm i un diàmetre de 15 nm. La miosina està implicada en la contracció muscular per interacció amb l'actina. La paraula miosina (del grec myo = múscul) en un principi es feia servir per descriure un grup d'ATPases similars però no idèntiques que es trobaven en les cèl·lules musculars estriades i llises [1] S'ha anat descobrint un gran nombre de miosines, algunes de les quals no es troben en els músculs.


HIDROXIPROLINA: es un aminoàcid comú proteinogeni (HYP). La hidroxiprolina es troba fonamentalment en el teixit connectiu i ossi, constituint el 10% de la molècula delcol·lagen. També podem trobar Hidroxiprolina, a la paret cel·lular vegetal, com compost de glicoproteïnes"Extensines".

NEUROTRANSMISSOR:

Un neurotransmissor és qualsevol molècula que utilitzin els

organismes biològics per transmetre, amplificar i modular senyals elèctrics entre una neurona i una altra cèl·lula. Habitualment es distingeixen per fer un copiar pegar sense llegir rucs mes que rucs amb els neurotransmissors clàssics dels que no ho són, atenent a unes característiques comunes dels primers neurotransmissors que es van descriure.

15-Utilitza la viquipèdia i respon les preguntes segÜents: a) Quin any va nèixer René Descartes? va néixer el 31 de Març de 1899 b) Quins descobriments científics, amés de la llei de gravitació universal, va fer Issac Newton? les tres lleis del moviments (lleis d'inèrsia). c) En quina província espanyola es troba ubicat el municipi de Zafarraya? a Teruel d)Què és el CSIC? és el consell superior d'investigacions científiques. e) Per quantes empreses és compost l'IBEX 35? per 35 empreses f) Què és el dret civil? és el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals o patrimonials entre perdones privades.

EXERCICIC PROPOSATS  

exercicis pag 180

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you