Issuu on Google+

Zelf kiezen hoe je wilt leven


-

-


“Ik ontdekte dat ik veel meer kan, dan ik in eerste instantie dacht. Ik ben in de tijd dat ik hier woon veel zelfstandiger geworden. Mijn eigen appartementje, dat was altijd mijn droom.” Ellie Jüngslager, cliënt Steinmetz | De Compaan

Zelf kiezen hoe je wilt leven, in en met de samenleving. Dat is van wezenlijk belang voor iedereen; ook voor mensen met een beperking. Aan hen biedt Steinmetz | de Compaan ondersteuning, zodat ze zelf kunnen bepalen hoe ze wonen, werken en hun vrije tijd besteden. Die ondersteuning geeft Steinmetz | de Compaan aan ruim 2200 cliënten: mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of met niet aangeboren hersenletsel. Al deze kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen wonen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond en de gemeenten Delft, Lansingerland, Westland en Zoetermeer.

“Als begeleider sta je naast de cliënt en stimuleer je hem om de regie over zijn eigen leven te nemen.” Peter Loonen, begeleider Steinmetz | de Compaan


-

-


“Je mag niet van een zorginstelling verwachten dat ze de gezinssituatie voor 100% vervangen. Alles staat of valt met de kwaliteit van het personeel. Ik vind het belangrijk om over de begeleiding van mijn dochter te kunnen praten. En dat kan bij Steinmetz | de Compaan.” John Hooymans, vader van Charlotte Hooymans, cliënt Steinmetz | De Compaan

Op maat en flexibel Zelf kiezen hoe je wilt leven is alleen waardevol, als er ook echt iets te kiezen valt. De ondersteuning van Steinmetz | de Compaan biedt dan ook zoveel mogelijk maatwerk en flexibiliteit. Het ondersteuningsplan is hiervoor de basis. De cliënt stelt dit plan samen met een begeleider op en ouders, familie en vrienden worden er uiteraard zoveel mogelijk bij betrokken. In het plan komt ook te staan welke basiszorg iemand nodig heeft. Werken met het ondersteuningsplan betekent je dromen en wensen ‘in en met de samenleving’ proberen waar te maken. Steinmetz | de Compaan biedt daarvoor vele mogelijkheden. Cliënten krijgen deskundige en vraaggerichte ondersteuning van de begeleiders en kunnen voor wonen, werk en activiteiten een van de ruim 130 locaties kiezen. Begeleiding aan huis, op school of op de werkplek kan ook: Steinmetz | de Compaan zet daarvoor ambulante ondersteuning in. Het is een breed en gevarieerd aanbod, ook vanwege de vele samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Wonen Steinmetz | de Compaan wil ervoor zorgen dat mensen die individueel willen wonen, daar ook de kans voor krijgen.

Er zijn vele mogelijkheden: een eigen appartement vlak bij een steunpunt of trefpunt, deeltijd-wonen om te wennen aan meer zelfstandigheid, of een eigen appartement in een groepswoning. Voor de mensen die extra veel zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn er ook woningen waar de begeleiders 24 uur per dag aanwezig zijn. Of het nu om een eigen appartement of groepswoningen

gaat, Steinmetz | de Compaan kiest voor huisvesting ‘in de wijk’. Werken Voor werk en activiteiten kunnen cliënten bij Steinmetz | de Compaan op verschillende plaatsen terecht. Er is een groot aanbod aan activiteitencentra, winkels en kinderboerderijen, maar ook een atelier en een theatergroep. Op veel van die locaties komt


-

“Senzorg * benoem ik naar mijn patiënten toe vaak als: ‘een verlengde arm’. In de thuissituatie betekent dat: de complexe hulpvraag beantwoorden. De begeleiding door Steinmetz | de Compaan is te typeren als ‘op maat’ en ‘van vele markten thuis’.” Nelleke van der Weele, maatschappelijk werker revalidatiecentrum Rijndam * Senzorg is ambulante begeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

-


“Het Activiteitencentrum zie ik niet als tijdverdrijf. Dat vind ik niks, want ik wil graag nuttig bezig zijn. Daarom maak ik dingen, die we later verkopen.” Leo van de Klugt, cliënt Steinmetz | De Compaan

‘in en met de samenleving’ zeer goed tot zijn recht. Wie op zoek gaat naar werk kan ondersteuning krijgen van een jobcoach, die bij een eventueel dienstverband begeleiding blijft geven. Jobcoaches ondersteunen ook mensen die werk buiten Steinmetz | de Compaan doen. Het streven daarbij is om zoveel mogelijk cliënten aan een betaalde baan te helpen. Ambulante ondersteuning In en met de samenleving betekent ook: als kind thuis wonen, en als volwassene een eigen huis hebben. Voor veel cliënten is dat mede door de ambulante ondersteuning van Steinmetz | de Compaan mogelijk. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit pedagogische ondersteuning van een kind, niet alleen thuis, maar ook in het kinderdagverblijf of op school. Het kan ook ondersteuning aan huis zijn voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, met een specifiek begeleidingsmodel. Eigen regie waar mogelijk Dat cliënten de regie houden is ook af te leiden uit de medezeggenschap van cliënten, die zitting hebben of vertegenwoordigd worden in een groot aantal cliëntenraden en klantenpanels. Hetzelfde geldt voor de cursussen en de ondersteuning die cliënten kunnen krijgen bij de uitoefening van hun hobby’s of sport. Zo doen de ruim 2200 medewerkers

van Steinmetz | de Compaan er alles aan om antwoord te geven op één vraag: wat wil de cliënt? Waardoor ook cliënten hun eigen leven kunnen leiden, middenin de samenleving.

Contact Heeft u een vraag over wonen, werken en ambulante ondersteuning bij Steinmetz | de Compaan? Neemt u dan contact op met: Cliëntinformatiecentrum Prinses Beatrixlaan 16 2285 VZ Rijswijk T 070 372 12 34 / 070 372 12 36 E clientinformatie@ steinmetzdecompaan.nl


Steinmetz | de Compaan Postbus 162, 2280 AD Rijswijk Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk T 070 – 322 22 46 F 070 – 381 68 37 E info@steinmetzdecompaan.nl www.steinmetzdecompaan.nl


/SdC_Onlinebladeren