Page 1

1

การเปลีย ่ น Template นอกเหนือจากใน Blogger การใส่แม่แบบอื่น ๆ นอกเหนือจากแม่แบบที่มีใน blogger สามารถทาได้โดยการเข้าไป Download ที่ต้องการได้ที่ เว็บไซต์ http://btemplates.com/ จะมีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือก โดยไฟล์ ทีด ่ าวน์โหลดมา จะเป็นไฟล์ที่บีบอัดในรูปแบบ .zip ดังนั้นเราจึงต้อง แตกไฟล์ .zip ก่อน แล้วจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .xml แล้วเราจะเอาไฟล์ .xml เข้า blog ได้อย่างไร ? วิธีการมีดังนี้ 1. มาที่บล็อกของเรา เข้าไปในส่วนของการออกแบบ แล้วเลือกที่ “สารอง/กู้คืน”

1. คลิกที่ “สารอง/กู้ คืน”

2. ก่อนทาการเปลี่ยนแปลงแม่แบบ ให้ทาการสารองแม่แบบเก่าไว้ก่อน หากเปลี่ยนแล้วมีปัญหา ไม่สวยงามอย่างที่คิด จะได้กลับมาใช้แม่แบบ เดิมได้อีก โดยมีวิธีการดังนี้


2

2. คลิกที่ “ดาวน์โหลดเทม เพลตแบบเต็ม” เพื่อทาการ สารองแม่แบบอันเดิมไว้ ซึ่ง

ไฟล์นามสกุล .xml ที่ได้เราจะได้ นี้ เก็บไว้ไใฟล์ ช้ ทหากต้ องการเปลี ่ยนแม่แบบเป็น ี่มีนามสกุ ล แบบเดิม แต่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมก็ไม่จาเป็นต้องใช้ครับ .xml มาหนึ่งไฟล์

3.

เมื่อสารองแม่แบบเดิมไว้แล้ว

คราวนี้เราก็พร้อมที่จะทาการแก้ไข

ปรับเปลี่ยนแม่แบบใหม่ๆ ตามที่เราต้องการได้โดยสบายใจครับ โดยมี วิธีการดังต่อไปนี้ 3.1 คลิกที่ “เลือกไฟล์” แล้วเข้าไป เลือกไฟล์ .xml ซึ่งเป็นแม่แบบที่ เราไป Download มาจากเว็บไซต์ http://btemplates.com/ (ซึ่งเป็น คนละตัวกับไฟล์แม่แบบที่เรา สารองไว้ในขั้นตอนที่ 2 นะครับ)

เพียงเท่านี้เราก็จะได้หน้าบล็อกแบบใหม่ ตามที่เราต้องการแล้วครับ แต่ 3.2 คลิก “Upload” ปัญหาก็คือเวลาเราเปลี่ยนแม่แบบใหม่ บางครั้งอาจไม่เข้ากับข้อมูลเดิม ที่เรามีอยู่ในบล็อก หน้าตาบล็อกของเราก็จะเพี้ยนๆ ไป ถ้าปรับแก้ได้ก็


3

OK แต่ถ้าปรับแก้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาใช้แม่แบบอันเก่า (ที่เราทาการ สารองไว้แล้ว) จะดีกว่าครับ

ตัวอย่าง Template แบบ Boston

การเปลี่ยนTemplate  

การใส่แม่แบบอื่นๆ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you