Page 1

REUNIÓ DE MARES I PARES 8 d’octubre 2012


L’ACCIÓ TUTORIAL • Tutoria en grup: 1 hora lectiva amb els alumnes DIJOUS 11.30-12.30h.  Funcionamet, convivència i participació en el centre.  L'orientació acadèmica personal i professional.  Revisió de les normes.  Hàbits d’estudi i treball.  Xerrades i participació en els projectes del centre.  Debats de temes generals d’interès. 8 d’octubre 2012


L’ACCIÓ TUTORIAL • Tutoria individual:  Seguiment acadèmic.  Orientació acadèmica.  Potenciar la maduresa dels alumnes.  Principals incidències de la gestió tutorial: absentisme i retards; la manca de comunicació... 8 d’octubre 2012


L’ACCIÓ TUTORIAL DOCENT

GRUP

ATENCIÓ PARES

ATENCIÓ ALUMNES

Neus Barranco

1A

Dijous 9 a 10

Dimarts 8 a 9

Montserrat Morral

1A

Dimarts 13:30-14:30

Dimarts 11:30-12:30

8 d’octubre 2012


NORMES DE FUNCIONAMENT • • • • •

PUNTUALITAT. ASSISTÈNCIA A CLASSE. HORA D’ESBARJO. AULES I PASSADISSOS. ALTRES NORMES IMPORTANTS.

8 d’octubre 2012


CLICKEDU • Què és? Aplicació de gestió educativa Clickedu per tal de millorar la gestió dels centres, i la comunicació amb les famílies.

8 d’octubre 2012


CLICKEDU

USUARI I CONTRASENYA AL DARRERE DEL FULLETÓ INFORMATIU 8 d’octubre 2012


CLICKEDU Què ens permet fer? • Comunicació amb l’institut (tutor/a) • Calendari • Assistència • Deures/ Treballs • Dates d’exàmens • Notícies del centre • Fotos 8 d’octubre 2012


CURRÍCULUM I EQUIP DOCENT MATÈRIA

DOCENT

Llengua catalana

Aleix Clos-Oriol Gabarro- Irene Alegre

Llengua castellana

Sonia Sendra-Núria Anguera-Montserrat Morral

Matemàtiques

Jordi Da Palma-Montserrat Morral

Ciències Socials

Toni Roselló

Ciències Naturals

Mª Jesús Martínez

Tecnologia

Neus Barranco

Música

Ana Mejuto

Educació física

Neus Carol

Anglès

Maria Térmens

Orientadora educativa

Adelina Inglés

Socials USEE

Montserrat Morral

Naturals USEE

Àstrid Mateo

Anglès USEE

Mª José Narváez

8 d’octubre 2012


HORARI DEL GRUP HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8a9

Català

Música

Castellà

Ciències socials

Anglès

9 a 10

Optativa Castellà

Optativa Català

Matemàtiques

Educació Física

Ciències Socials

10 a 11

Matemàtiques

Anglès /Tecnologia

Català

Castellà

Optativa

11:00 a 11:30

PATI

11:30 a 12:30

Ciències Naturals

Tecnologia/ Ciències Naturals

Música

Tutoria

Ciències Naturals

12:30 a 13:30

Anglès

Anglès/Ciències Naturals

Optativa

Català

Castellà

13:30 a 14:30

Tecnologia

Educació Física

Ciències Socials

Matemàtiques

Música

8 d’octubre 2012


CALENDARI CURS 2012-13 VACANCES • Nadal: Del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos. • Setmana Santa: Del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos. FESTES LOCALS • 8 de setembre i 20 de maig. FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ • 2 de novembre, 7 de desembre, 11 de febrer i 21 de maig 8 d’octubre 2012


LLIURAMENT D’INFORMES PREAVALUACIÓ

Primera setmana de novembre de 2012

1ª AVALUACIÓ

Dijous 20 de desembre de 2012

2ª AVALUACIÓ

Dijous 21 de març de 2013

3ª AVALUACIÓ I FINAL

Dijous 27 de juny de 2013

EXTRAORDINÀRIA

Primera setmana de setembre de 2013

8 d’octubre 2012


D’ALTRES DATES IMPORTANTS TREBALL DE SÍNTESI PROVES EXTRAORDINÀRIES

Entre el 10 i el 17 de juny de 2013 Entre el 2 i el 4 de setembre de 2013

8 d’octubre 2012


TREBALL DE SÍNTESI • Fomenta el treball en grup, la recerca i la relació amb l'entorn. • Els alumnes hauran de treballar en equip i individualment. • Presentació del treball realitzat davant d'un tribunal format per professors/res de l'institut. 8 d’octubre 2012


ALTRES INFORMACIONS Rafael Honrubia

dimecres 09.00-10.00 dijous 11.30-12.30

Maite Cirera

dimecres 11.30-12.30 dijous 09.00-10.00

SECRETÀRIA

Mª José Giménez

dilluns 11.30-12.30 dimarts 09.00-10.00 divendres 11.30-12.30

COORD. PEDAGÒGICA

Montse Garcia

dimarts 11.30-12.30

DIRECTOR CAP D’ESTUDIS

ADMINISTRACIÓ

Hermínia Ruisánchez De dilluns a divendres de 8 a 14h

8 d’octubre 2012


MOLTES GRÀCIES!

8 d’octubre 2012

Power primer a