__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Montserrat Altimiras Corderroure www.macimatge.com


MONTSERRAT ALTIMIRAS CORDERROURE, (Manresa, España, 1968) $VSTBFTUVEJPTEFGPUPHSBmBEFMFOM*OTUJUVUEFTUVEJTGPUPHSËmDTEF$BUBMVOZBJODSF NFOUBOEP TV BQSFOEJ[BHF DPO EJWFSTPT TFNJOBSJPT FO 6OJWFSTJUBU EF /BWBSSB 6OJWFSTJUBU EF -MFJEB $FOUSFE"SU4BOUB.ØOJDB $FOUSF$VMUVSBMi-B$BJYBwF*EFQ)BUSBCBKBEPDPNPGPUPQF SJPEJTUBFOEJWFSTBTQVCMJDBDJPOFTZBDUVBMNFOUFDPNCJOBMBEPDFODJBDPOFMUSBCBKPDPNPGSFF MBODFQBSBMFMBNFOUFBTVUSBCBKPBSUÓTUJDP Exposiciones i&MTPOJEPEFMTJMFODJPw$PMFDUJWB4BMBEFFYQPTJDJPOFT&M$BTJOP .BOSFTB #BSDFMPOB Z FOFM$FOUSPDVMUVSBMi-B-MBDVOBw "OEPSSBMB7FMMB "OEPSSB i&MmOEFMNVOEPw$PMFDUJWB$FOUSFDVMUVSFM"OESÏ.BMSBVY -F#PVSHFUZNFEJBUIÒRVF (FPSHFT#SBTTFOT %SBODZ 'SBOÎB i$PMBEPSw$PMFDUJWB(BMFSJB-BNBEFMBNBS "OEPSSBMB7FMMB "OEPSSB i&MmOEFMNVOEPw$PMFDUJWB$FOUSP$BO#BTUÏ #BSDFMPOB &TQB×B oFOQFSNBOFODJBi&OUSFCBNCBMJOBTw*OEJWJEVBM$FOUSPEFDPOHSFTPTEF"OEPSSBMB7FMMB "OEPSSB i0CKFUPEFBSUJTUBw$PMFDUJWB(BMFSJB"SUDFOUSF #BSDFMPOB &TQB×B i.JTNPNFOUPTw*OEJWJEVBM(BMFSJB"SUDFOUSF&TDBMEFT&OHPSEBOZ "OEPSSB i&MTQBTUPSFUTw*OEJWJEVBM$FOUSPDVMUVSBMEF4U+VMJËEF-ÛSJB "OEPSSB UI*OUFSOBDJPOBMFYIJCJUJPOi8PNFOJQIPUPHSBQIZw$PMFDUJWB3VTJB i.VFTUSBEFBVUPSFTEFM1SJODJQBEPEF"OEPSSBw$PMFDUJWB(BMFSJB'JBG*UËMJB i'PUØHSBGPTEF"OEPSSBw$PMFDUJWB4BMBEFDPOHSFTPTZFYQPTJDJPOFTEFM$PNÞEF"OEP SSBMB7FMMB "OEPSSB i‹#JFOBMCO'JBQw$PMFDUJWB$PNQMFKPEFQPSUJWPZTPDJPDVMUVSBMEF&ODBNQ "OEPSSB i‹.VFTUSBEFGPUPHSBmBKPWFOw$PMFDUJWB4BMBEFBSUFKPWFO-PMB"OHMBEB #BSDFMPOB &TQB×B i'PUPTQPSUw9***‹#JFOBMJOUFSOBDJPOBMEFGPUPHSBmBEFQPSUJWB$PMFDUJWB#BSDFMPOB &T QB×B i"SUGPUPw$PMFDUJWB4POJNBH#BSDFMPOB &TQB×B "VEJPWJTVBMEFJNBHFOFTEFOBUBDJØOTJODSPOJU[BEBFOFMiS$POHSFTPOBDJPOBMEFBDUJWJ EBEFTBDVÈUJDBTw*OFG#BSDFMPOB &TQB×B w4FDVFODJBTw$PMFDUJWB"VMBDVMUVSBMEFMB$BJYBEF5FSSBTTB3VCÓ &TQB×B i*NÈHFOFTw*OEJWJEVBM4BMBHSVQPGPUPHSBmDPi&MHSBw3VCÓ &TQB×B Obra en colecciones 1BMBDJPEFM&MJTJPEF1BSÓT 1BMBDJP&QJTDPQBMEFMB4FVE6SHFMM 4FEFEFMBDPNQB×JBEFEBO[B"NFSJDBO#BMMFU5IFBUSFFO/VFWB:PSL


MONTSERRAT ALTIMIRAS CORDERROURE, (Manresa, Spain, 1968) 4IFTUVEJFEQIPUPHSBQIZGSPNBUM*OTUJUVUEFTUVEJTGPUPHSËmDTEF$BUBMVOZB FYQBO EJOHIFSLOPXMFEHFBUTFWFSBMTFNJOBSTIFMEBUIF6OJWFSTJUJFTPG/BWBSSBBOE-MFJEB UIF4BOUB .POJDB"SU$FOUSF i-B$BJYBiDVMUVSBMDFOUSFBOE*EFQ4IFIBTXPSLFEBTBQIPUPKPVSOBMJTU GPSWBSJPVTQVCMJDBUJPOTBOEDVSSFOUMZDPNCJOFTUFBDIJOH GSFFMBODFXPSLBOEIFSBSUXPSL Exhibitions i5IFTPVOEPGTJMFODFw$PMMFDUJWF4BMBEFFYQPTJDJPOT&M$BTJOP .BOSFTB #BSDFMPOB BOEUIF$FOUSFDVMUVSBMi-B-MBDVOBw "OEPSSBMB7FMMB "OEPSSB i5IFFOEPGUIFXPSMEw$PMMFDUJWF$FOUSFDVMUVSFM"OESÏ.BMSBVY -F#PVSHFUJNF EJBUIÒRVF(FPSHFT#SBTTFOT %SBODZ 'SBOÎB i$PMBOEFSw$PMMFDUJWF(BMFSZ-BNBEFMBNBS "OEPSSBMB7FMMB "OEPSSB i5IFFOEPGUIFXPSMEw$PMMFDUJWF$FOUSF$BO#BTUÏJO#BSDFMPOB &TQBOZB oQFSNBOFOUFYIJCJUJPOi#FIJOEUIFTDFOFTw*OEJWJEVBM$FOUSFEFDPOHSFTTPTE"OEPSSB MB7FMMB "OEPSSB i"SUJTUTPCKFDUw$PMMFDUJWF(BMFSZ"SUDFOUSF #BSDFMPOB &TQBOZB i.ZNPNFOUTw*OEJWJEVBM(BMFSZ"SUDFOUSF&TDBMEFT&OHPSEBOZ "OEPSSB i.ZTUFSZ1MBZTw*OEJWJEVBM$FOUSFDVMUVSBMEF4U+VMJËEF-ÛSJB "OEPSSB UI*OUFSOBUJPOBMFYIJCJUJPOi8PNFOBOEQIPUPHSBQIZw$PMMFDUJWF3ÞTTJB i&YIJCJUJPOPG"OEPSSBOBSUJTUTw$PMMFDUJWF(BMFSJB'JBG*UËMJB i1IPUPHSBQIFSTPG"OEPSSBw$PMMFDUJWF4BMBEFDPOHSFTTPTJFYQPTJDJPOTDPNÞE"OEPSSB MB7FMMB "OEPSSB iSECO#JFOOJBM'JBQw$PMMFDUJWF$PNQMFYFTQPSUJVJTPDJPDVMUVSBME&ODBNQ "OEPSSB iUIFYIJCJUJPOPGZPVOHQSIPUPHSBQIFSTw$PMMFDUJWF4BMBEBSUKPWF-PMB"OHMBEB #BS DFMPOB &TQBOZB i'PUPTQPSUw9***‹#JFOOBMJOUFSOBDJPOBMEFGPUPHSBmBFTQPSUJWB$PMMFDUJWF#BSDFMPOB &TQBOZB "SUGPUP$PMFDUJWB4POJNBH#BSDFMPOB &TQBOZB "VEJPWJTVBMPG4ZODISPOJ[FE4XJNNJOHBUUIFSE$POHSFTTPG/BUJPOBM"RVBUJD"DUJWJUJFT #BSDFMPOB &TQBOZB w4FRVFODFTw$PMMFDUJWF"VMBDVMUVSBMEFMB$BJYBEF5FSSBTTB3VCÓ &TQBOZB i*NBHFTw*OEJWJEVBM4BMBHSVQGPUPHSËmDi&MHSBw3VCÓ &TQBOZB Work in collections &MZTJVN1BMBDFJO1BSJT &QJTDPQBM1BMBDFPG-B4FVE6SHFMM $PNQBOZIFBERVBSUFSTPG"NFSJDBO#BMMFU5IFBUSFJO/FX:PSL


MONTSERRAT ALTIMIRAS CORDERROURE ( Manresa , Espagne, 1968) &MMF B QPVSTVJWJ EFT ÏUVEFT EF QIPUPHSBQIJF EF Ë M*OTUJUVU EFTUVEJT GPUPHSËmDT EF $BUBMVOZBFOÏMBSHJTTBOUTPODIBNQEFGPSNBUJPOËUSBWFSTQMVTJFVSTTÏNJOBJSFTËM6OJWFSTJUÏ EF/BWBSSB M6OJWFSTJUÏEF-MFJEB MF$FOUSFE"SU4BOUB.POJDB MF$FOUSF$VMUVSFMi-B$BJYBw FUM*EFQ&MMFBUSBWBJMMÏDPNNFQIPUPKPVSOBMJTUFQPVSEJWFSTFTQVCMJDBUJPOTFUTFWPVFBDUVFMMF NFOUËMFOTFJHOFNFOUEFMBQIPUPHSBQIJFFOGSFFMBODFFOQBSBMMFMMFËMBDSÏBUJPOEFTPOPFVWSF QFSTPOOFMMF Expositions 2013.i-FTPOEVTJMFODFw$PMMFDUJWF4BMMFEFYQPTJUJPOT&M$BTJOP .BOSFTB #BSDFMPOF FUEBOT MF$FOUSFDVMUVSFMi-B-MBDVOBw Ë"OEPSSBMB7FMMB "OEPSSF

2012 - 13.i-BmOEVNPOEFw$PMMFDUJWF$FOUSFDVMUVSFM"OESÏ.BMSBVY -F#PVSHFUFUNFEJBUIÒ RVF(FPSHFT#SBTTFOT %SBODZ 'SBODF 2012 - 13.i1BTTPJSFw$PMMFDUJWF(BMFSJF-BNBEFMBNBS "OEPSSBMB7FMMB "OEPSSF 2012.i-BmOEVNPOEFw$PMMFDUJWF$FOUSF$BO#BTUÏEF#BSDFMPOF &TQBHOF 2008 – exposition permanente.i%BOTMFTDPVMJTFTw*OEJWJEVFM$FOUSFEFDPOHSFTTPTE"OEPSSB MB7FMMB "OEPSSF 2007.i0CKFUEBSUJTUFw$PMMFDUJWF(BMFSJF"SUDFOUSF #BSDFMPOF &TQBHOF 2007.i.FTNPNFOUTËNPJw*OEJWJEVFM(BMFSJF"SUDFOUSF&TDBMEFT&OHPSEBOZ "OEPSSF 1999.i-FTQFUJUTCFSHFSTw*OEJWJEVFM$FOUSFDVMUVSFMEF4U+VMJËEF-ÛSJB "OEPSSF 1996.ÒNFFYQPTJUJPOVOJWFSTFMMFi-FTGFNNFTFUMBQIPUPHSBQIJFw$PMMFDUJWF3VTTJF 1995.i.PTUSBEJBVUPSJEFM1SJODJQBUPEJ"OEPSSBw$PMMFDUJWF(BMFSJF'JBG*UBMJF 1995. i1IPUPHSBQIFTEFM"OEPSSFw$PMMFDUJWF4BMBEFDPOHSFTTPTJFYQPTJDJPOT$PNÞE"OEPSSB MB7FMMB "OEPSSF 1995.i‹#JFOOBMCO'JBQw$PMMFDUJWF$PNQMFYFTQPSUJVJTPDJPDVMUVSBME&ODBNQ "OEPSSF 1994. iÒNF FYQPTJUJPO EF QIPUPHSBQIJF KFVOFTTFw $PMMFDUJWF 4BMB EBSU KPWF -PMB "OHMBEB #BSDFMPOF &TQBHOF 1994.i'PUPTQPSUw9***‹#JFOOBMFJOUFSOBUJPOOBMFEFQIPUPHSBQIJFTQPSUJWF$PMMFDUJWF#BSDF MPOF &TQBHOF 1993."SUGPUP$PMMFDUJWF4POJNBH#BSDFMPOF &TQBHOF 1993."VEJWJTVFMEJNBHFTEFOBUBUJPOTZODISPOJTÏFBViÒNF$POHSÒTOBUJPOBMEBDUJWJUÏTBRVB UJRVFTw*OFG#BSDFMPOF &TQBHOF 1992.w4ÏRVFODFTw$PMMFDUJWF"VMBDVMUVSBMEFMB$BJYBEF5FSSBTTB3VCÓ &TQBHOF 1988.i*NBHFTw*OEJWJEVFM4BMBHSVQGPUPHSËmDi&MHSBw3VCÓ &TQBHOF Oeuvre dans des collections 1BMBJTEFM²MZTÏF Ë1BSJT 1BMBJTÏQJTDPQBMEF-B4FVE6SHFMM FO&TQBHOF -FTJÒHFTPDJBMEFM"NFSJDBO#BMMFU5IFBUSFË/FX:PSL

4


5


i.*4.0.&/504 w i#VTDP TFOUJS OP QFO TBS OPBOBMJU[BS .PNFOUPT EF RVJFUVU EF SFMBKBDJØO EF FO DVFOUSP DPONJHP NJT NB:B FTUPZ DBOTBEB EF OP QBSBS EF IBDFS .... &TUPT TPO NJT NPNFO UPT NPNFOUPT FO MPT RVF FO FM EJB B EJB UF IBDFO HP[BS IBDJFOEP MPRVFIBDFTw

6

i.:.0.&/54 w i.&4.0.&/54®.0* w i*MPPLUPGFFM OPUUPUIJOL +FDIFSDIFËSFTTFO

OPUUPBOBMZTF .PNFOUT PG RVJFUOFTT PG SFMBYBUJPO XIFSF * DBOmOENZTFMG *NUJSFEPGOPUTUPQQJOH PGEPJOH 5IFTFBSFNZNPNFOUT XIJDIXIFO TVSSPVOEFE CZ UIF EBZ UP EBZHJWF ZPVQMFBTVSFEPJOHXIBU ZPVGFFMw

UJS OPOQBTËQFOTFS Ë BOBMZTFS %FTNPNFOUTEFRVJÏ UVEF EBQBJTFNFOU EFSFUSPVWBJMMFTBWFD NPJNÐNF +FOBJBTTF[EFOFKB NBJTBSSÐUFS EFUPVKPVST faire... 7PJDJNFTNPNFOUT MPST EFTRVFMT FOMJTÏFEBOTNPORVPUJ EJFO KFKPVJTEFGBJSFDFRVF KFTFOTw


COLECCIONES / COLLECTIONS / COLLECTIONS i&OUSFCBNCBMJOBTwi#FIJOEUIFTDFOFTw i%BOTMFTDPVMJTTFTw B i#FMMF[Bwi#FBVUZwi#FBVUÏw B i"RVFMWFSBOPFODBTBwi5IBUTVNNFSBUIPNFwi$FUÏUÏMËËMBNBJ TPOw B i$BNJOPT FTQBDJPTEFTPMJUVEwi1BUIT TPMJUBSZTQBDFTww3PVUFT FTQB DFTEFTPMJUVEFw B i$ØSEPCB NJWJTJØOwi$ØSEPWB NZWJTJPOwi$ØSEPWB NBWJTJPOw B i7PZ NFBDFSDP wi*HP wi+ZWBJT w B


Entre Bambalinas Behind the scenes Dans les coulisses Data: Medida papel:Y cm Medida imagen: Y DN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBEJHJUBM JNQSFTJĂ˜O JOLKFUDPOUJOUBTQJHNFOUB das Tipo de papel:)BIOF NĂ IMFMJCSFEFĂˆDJEP BMHPEĂ˜O EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Image size: Y DN Technique used:%JHJUBM QIPUPHSBQIZ*OLKFUQSJOUJOH XJUIQJHNFOUFEJOLT Paper type:)BIOFNĂ IMF BDJEGSFFDPUUPO Edition:DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:Y cm 0HVXUHGHO¡LPDJH Y DN Technique utilisĂŠe: 1IPUP HSBQIJFOVNĂ?SJRVF JN QSFTTJPOKFUEFODSFBWFD EFTFODSFTQJHNFOUĂ?FT Type de papier:)BIOF NĂ IMFBDJEFMJCSF DPUPO Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

Data: Medida papel:YDN Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBEJHJUBM JNQSFTJĂ˜O JOLKFUDDOUJOUBTQJHNFOUB das Tipo de papel:)BIOF NĂ IMFMJCSFEFĂˆDJEP BMHPEĂ˜O EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Image size: YDN Technique used:%JHJUBM QIPUPHSBQIZ*OLKFUQSJOUJOH XJUIQJHNFOUFEJOLT Paper type:)BIOFNĂ IMF BDJEGSFFDPUUPO Edition:DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN 0HVXUHGHO¡LPDJH YDN Technique utilisĂŠe: 1IPUP HSBQIJFOVNĂ?SJRVF JN QSFTTJPOKFUEFODSFBWFD EFTFODSFTQJHNFOUĂ?FT Type de papier:)BIOF NĂ IMFBDJEFMJCSF DPUPO Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

9


10

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(


G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

11


12

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(

G$0(5,&$1%$//(77+($75(


G(1*/,6+1$7,21$/%$//(7

G(1*/,6+1$7,21$/%$//(7

G(1*/,6+1$7,21$/%$//(7

G(1*/,6+1$7,21$/%$//(7

13


14

G(1*/,6+1$7,21$/%$//(7

G%$//(71$&,21$/(63$f$

G%$//(71$&,21$/(63$f$

G%$//(71$&,21$/(63$f$


15


BELLEZ A BEAUTY BEAUTÉ 17


18

DUALITAT I

DUALITAT I

DUALITAT I

Data: Medida:9DN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBBOBMĂ˜HJDB*NQSFTJĂ˜O JOLKFUDPOUJOUBTQJHNFOUB das. Tipo de papel:)BIOF NĂ IMFMJCSFEFĂˆDJEP BMHPEĂ˜O EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Size:9DN Technique used:"OBMPHVF QIPUPHSBQIZ*OLKFUQSJOUJOH XJUIQJHNFOUFEJOLT Paper type:)BIOFNĂ IMF BDJEGSFFDPUUPO Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: 1IPUP HSBQIJFBSHFOUJRVF*N QSFTTJPOKFUEFODSFBWFD EFTFODSFTQJHNFOUĂ?FT Type de papier:)BIOF NĂ IMFBDJEFMJCSF DPUPO Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

DUALITAT II

DUALITAT II

DUALITAT II

Data: Medida:9DN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBBOBMĂ˜HJDB JNQSFTJĂ˜O JOLKFUDPOUJOUBTQJHNFOUB das. Tipo de papel:)BIOF NĂ IMFMJCSFEFĂˆDJEP BMHPEĂ˜O EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Size:9DN Technique used:"OBMPHVF QIPUPHSBQIZ*OLKFUQSJOUJOH XJUIQJHNFOUFEJOLT Paper type:)BIOFNĂ IMF BDJEGSFFDPUUPO Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: 1IP UPHSBQIJFBSHFOUJRVF JNQSFTTJPOKFUEFODSFBWFD EFTFODSFTQJHNFOUĂ?FT Type de papier:)BIOF NĂ IMFBDJEFMJCSF DPUPO Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ


LLIRI 1

LLIRI 3 Data: Medida papel:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUPHSB mB FTUFOPQFJDB QPTJUJWBEB FOFNVMTJĂ˜OMĂ“RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ)F DIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size: YDN Technique used:1JOIPMF QIPUPHSBQIZQPTJUJWFXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

LLIRI 2

LLIRI 4 Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OPQĂ? QPTJUJWĂ?Ă‹MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier: 'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

19


ORQUテ好IA I

20

ORQU


UĂ?DIA II

ORQUĂ?DIA III Data: Medida papel:9DN Medida imagen:9DN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBBOBMĂ˜HJDBQPTJUJWBEB FOQBQFMTBMBEP Tipo de papel:"SDIFT 1MBUJOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂł:DPQJBT Precio :ĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:"OBMP HVF1IPUPHSBQIZ QPTJUJWF TBMUFEQBQFS Paper type:"SDIFT1MBUJOP Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: 1IPUP HSBQIJFBSHFOUJRVFQPTJUJWĂ? BVQBQJFSTBMĂ? Type de papier:"SDIFT 1MBUJOP Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ 21


AQUEL VERANO EN CASA . . THAT SUMMER AT HOME . . CET ÉTÉ-LĂ€, Ă€ LA MAISON . . Data: Medida papel:YDN Medida imagen:Y cm TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBBOBMĂ˜HJDBQPTJUJWBEB FOQBQFMTBMBEP Tipo de papel:"SDIFT 1MBUJOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Image size: YDN Technique used:"OBMP HVFQIPUPHSBQIZ QPTJUJWF TBMUFEQBQFS Paper type:"SDIFT1MBUJOP Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN 0HVXUHGHO¡LPDJHY cm Technique utilisÊe: 1IPUP HSBQIJFBSHFOUJRVF QPTJUJW� BVQBQJFSTBM� Type de papier:"SDIFT 1MBUJOP Finition:1BTTBHFBVT�M� OJVN Edition: DPQJFT Prix:Ê

23


24

(63(5$17810,66$7*(

(/675(6*(50$16$5$

(/6//(1d2/6'(/ 足9,$

/$1,1$'(/;$9,


0$16'(0$5(

)/256

526$'(%,%/,27(&$

526(6

25


26

&2'21<6

/$&8,1$

026$,&'(/62%,2/6

-2&63(5'876


27


CAMINOS, ESPACIOS  DE  SOLITUD PATHS,  SOLITARY  SPACES  ROUTES,  ESPACES  DE  SOLITUDE 29


CASA FANTASMAGĂ&#x201C;RICA Data: Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBBOBMĂ&#x2DC;HJDBQPTJUJWBEB FOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

30

Date: Paper size:YDN Technique used:"OBMPHVF QIPUPHSBQIZQPTJUJWFXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: 1IPUP HSBQIJFBSHFOUJRVFQPTJUJWĂ? Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ


â&#x20AC;&#x153;TĂ&#x161;NELâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;OBERTURAâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;PETJADESâ&#x20AC;?

EdiciĂłn:DPQJBT

EdiciĂłn:DPQJBT

EdiciĂłn:DPQJBT

Data: Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBFTUFOPQFJDBQPTJUJ WBEBFOFNVMTJĂ&#x2DC;MĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWF QJOIPMFQIPUPHSBQIZXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish: 4FMFOJVNmOJTI Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OP QĂ?QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPO MJRVJEF Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Prix:ĂŠ

31


CLARETAT

Data: Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBFTUFOPQFJDBQPTJUJ WBEBFOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

32

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWF QJOIPMFQIPUPHSBQIZXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OPQĂ? QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier: 'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ


AYERBE I

Data: Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBFTUFOPQFJDBQPTJUJ WBEBFOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠTJTFDPN QSBOMBTEPTĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWF QJOIPMFQIPUPHSBQIZXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish:4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ JGZPVCVZUIF UXPĂŠ

AYERBE II

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OPQĂ? QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ? MĂ?OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ1PVSMBDIBU EFTEFVYĂŠ

33


ENCREUAMENT I

Data: Medida imagen:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUPHSBmBFTUFOP QFJDBQPTJUJWBEBFOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ)FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠTJTFDPNQSBOMBTEPT ĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWFQJOIPMF QIPUPHSBQIZXJUIMJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOENBEF Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ JGZPVCVZUIFUXPĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: -BQIPUPHSBQIJF BVTUĂ?OPQĂ?QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJ de Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ?OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ1PVSMBDIBUEFTEFVY ĂŠ

ENCREUAMENT II

34


35


CĂ&#x201C;RDOBA,  mi  visiĂłn

CĂ&#x201C;RDOBA, my  vision

CĂ&#x201C;RDOBA, ma  vision

Data: Medida papel:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUP HSBmBFTUFOPQFJDBQPTJUJ WBEBFOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWF QJOIPMFQIPUPHSBQIZXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish: 4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OPQĂ? QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

37


3$7,2=2&2$57,67$6

&$//(-$'(/$6)/25(6

38


,*/(6,$6$1)5$1&,6&2

0(=48,7$,

39


3/$=$'(/32752

&5,672'(/26)$52/(6,

40


085$//$0(=48,7$

&203É6'(6$1)5$1&,6&2

41


&5,672'(/26)$52/(6,,

42

0(=48,7$,,


43


Voy- me acerco - me adentro - Estoy I go - I approach- I enter- Iâ&#x20AC;&#x2122;m there Jâ&#x20AC;&#x2122; y vais - Jâ&#x20AC;&#x2122; approche - Je mâ&#x20AC;&#x2122;enfonce - Jâ&#x20AC;&#x2122;y suis Data: Medida papel:YDN TĂŠcnica utilizada:'PUPHSB mBFTUFOPQFJDBQPTJUJWBEB FOFNVMTJĂ&#x2DC;OMĂ&#x201C;RVJEB Tipo de papel:"RVBSJ )FDIPBNBOP Acabado:7JSBKFBMTFMFOJP EdiciĂłn:DPQJBT Precio:ĂŠ

Date: Paper size:YDN Technique used:1PTJUJWF QJOIPMFQIPUPHSBQIZXJUI MJRVJEFNVMTJPO Paper type:"RVBSJ)BOE made Finish:4FMFOJVNmOJTI Edition: DPQJFT Price:ĂŠ

Date: Papier Mesure:YDN Technique utilisĂŠe: La QIPUPHSBQIJFBVTUĂ?OPQĂ? QPTJUJWĂ?Ă&#x2039;MĂ?NVMTJPOMJRVJEF Type de papier:'BJUNBJO "RVBSJ

Finition:1BTTBHFBVTĂ?MĂ? OJVN Edition: DPQJFT Prix:ĂŠ

45


46

(6*8$5'$17/ ,1),1,7

$/$0$5

3$6$3$6

(6&8//6,


EL DUBTE

QUIETUD

ESCULLS I

$/路,1),1,7

47

Profile for MONTSERRAT ALTIMIRAS

Montserrat Altimiras Photography  

My personal work

Montserrat Altimiras Photography  

My personal work

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded