Page 1

- Izbor pravog domaćina


- Izbor pravog domaćina

Sadržaj VESTI 3 TURFLINE® LINIJA I SASTAV TRAVNIH SMEŠA

4

PROMOTIVNI MATERIJAL

7

DLF-TRIFOLIUM SEME & NAUKA DLF-TRIFOLIUM se usko fokusira kako na zahteve kupaca, tako i na poslednje trendove na tržištu semena trava i detelina. Koristeći jedan od najvećih svetskih istraživačkih i uzgajivačkih programa za ukrasne travnjake i travnjake za ispašu, DLF-TRIFOLIUM neprestano radi na poboljšanju kvaliteta i pouzdanosti svih svojih sorti. Kako bi osigurali da će ove sorte odgovoriti svim potrebama tržišta, one se ispituju u svetski razgranatoj mreži za testiranje, kako bi se prilagodile različitim klimatskim uslovima i nameni korišćenja. DLF-TRIFOLIUM je najveći svetski proizvođač i distributer semena trave, sa predstavništvima u Danskoj, Švedskoj, Holandiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Češkoj, Rusiji, Kini, Novom Zelandu, Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Americi. Od ovako široke svetske distributerske mreže kupci mogu očekivati najbolju uslugu i podršku.

World Cup Predstavljamo travnu smešu World Cup s obzirom na to da je DLF-TRIFOLIUM izabran za glavnog dobavljača semena trave za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Verujemo da će, zbog časti koja nam je ovim ukazana, korist imati i naši krajnji korisnici. Sa novom Turfline® World Cup travnom smešom sada je moguće da u vašem dvorištu imate travnjak sa istim kvalitetom trave - QuickAction® kao i na takmičenju u Brazilu. Travna smeša World Cup će biti dostupna samo u toku sezone 2013-14.


3

vesti

Brže zasnivanje Turbo prestavlja novu “brzo-rastuću” Turfline® travnu smešu. Italijanski ljulj u smeši je najbrže klijajuća i razvijajuća vrsta trave na tržištu. Turbo takođe sadrži QuickAction® engleski ljulj koji može da klija i da se razvija na nižim temperaturama. Zbog ove činjenice je lako popraviti travnjak u rano proleće i u kasnu jesen. Smeša je naročito otporna na gaženje uzrokovano igrama loptom i drugim porodičnim aktivnostima, omogućava brzo „ozelenjavanje“ i stvara gust busen sa manje prilike za rast korova u važnoj fazi razvoja.

Produženje zelene sezone

QuickAction® se koristi u sledećim travnim smešama: • World Cup • Sport • Turbo • Grass Fix

Kao dodatni proizvod, Turfline® predstavlja Grass Graffiti. Grass Graffiti se koristi za crtanje na travnjaku i baziran je na kredi. Nestane s travnjaka kada padne kiša ili pri košenju. Grass Graffiti je u ponudi u 3 boje: crvena, plava i bela.

Takođe je u ponudi kao dodatni proizvod, graničnik travnjaka koji sprečava širenje trave u bašte, vrtne staze itd. Graničnik travnjaka se proizvodi od tamne plastike i boja je slična boji zemljišta.

Dodatni rast

Nema razloga da budete ljubomorni na komšiju: Sa QuickAction®, trava ostaje zelena! QuickAction® je poboljšan engleski ljulj i omogućava brz i jak rast na temperaturama zemljišta i do 3°C. Sada možete vršiti korekcije na svom travnjaku tokom cele godine. QuickAction® je inovacija koja se može naći samo u DLF-TRIFOLIUM-u i sadrži sledeće osobine prelepog travnjaka: • Brz i jak rast na niskim temperaturama • Dobru otpornost na gaženje • Visoku otpornost na bolest i sušu

Više zabave na travnjaku

Promicro® je mikro mineralno rešenje za dodatni rast i postoji kao opcija za sve Turfline® travne smeše i obezbeđuje neophodne mikro elemente za rast. Stvara “zonu hranljivih materija” oko razvijajućeg semena i obezbeđuje mikro hranljive sastojke od same setve. Proizvod sadrži 40% cinka, 10% mangana i 1% gvoždja - elemente koji su neophodni u fazi zasnivanja travnjaka. Ne utiče na povećanje težine semena.

®

THE SECRET TO A GREEN LAWN

Skenirajte kod da biste saznali više o QuickAction®

Levo = Control, Sredina = Promicro®, Desno = iSeed®


4

Turfline® linija

SASTAV TRAVNIH SMEŠA TRAVNA SMEŠA

ORNAMENTAL

SPORT

OPIS Gusta, meka, nisko-rastuća trava za travnjake Ornamental dobro uspeva i na suncu i u senci. Dobro se oporavlja nakon gaženja i oštećenja. U smeše za tople i sušne predele dodata je trava sa visokom otpornošću na ovakve uslove.

Travnjak koji se intenzivno koristi Sport je otporan na gaženje i sadrži QuickAction® koji obezbeđuje brzo zasnivanje. Sport je gust i kompaktan i jako se brzo oporavlja nakon oštećenja. U smeše za tople i sušne predele dodata je trava sa visokom otpornošću na ovakve uslove.

THE SECRET TO A GREEN LAWN

TURBO

Seme trave za brzo zasnivanje Turbo sadrži jedinstveni italijanski ljulj, najbrže klijajuću vrstu trave. U isto vreme, QuickAction® osigurava najbolje ukorenjavanje, rast i deluje i na niskim temperaturama u rano proleće ili kasnu jesen.

PREDEO HLADAN & UMEREN

45% Jaki crveni puzajući vijuk 20% Crveni vijuk 20% Engleski ljulj 10% Prava livadarka 5% Ovčiji vijuk

TOPAO & SUŠAN

50% Visoki vijuk 30% Crveni vijuk 10% Engleski ljulj 10% Prava livadarka

LADAN & UMEREN H

30% Crveni vijuk 30% Engleski ljulj QuickAction® 20% Prava livadarka 15% Crveni vijuk vitki puzajući 5% Ovčiji vijuk

TOPAO & SUŠAN

65% Visoki vijuk 20% Prava livadarka 15% Engleski ljulj QuickAction®

HLADAN & UMEREN

55% Jaki crveni puzajući vijuk 20% Engleski ljulj QuickAction® 10% Italijanski ljulj 10% Prava livadarka 5% Ovčiji vijuk

THE SECRET TO A GREEN LAWN

SHADOW

Seme trave za senovita mesta Shadow je veoma otporan na senku,npr. od drveća i zgrada. Porast trave je ujednačen i gust. Shadow zahteva malo zalivanja i đubrenja. U smeše za tople i sušne predele dodata je trava sa visokom otpornošću na ovakve uslove.

GRASS FIX

Seme trave za brz oporavak travnjaka Grass Fix sadrži trave čija je osnovna uloga oporavak oštećenih travnjaka. Svako seme je presvučeno iSeed® mineralnim đubrivom, koje obezbeđuje brz i snažan prvobitni rast travnjaka. Povećana težina semena omogućava lakše sejanje.

HLADAN & UMEREN

40% Crveni vijuk 25% Crveni vijuk vitki puzajući 20% Engleski ljulj 10% Ovčiji vijuk 5% Obična livadarka

TOPAO & SUŠAN

50% Visoki vijuk 25% Crveni vijuk 15% Engleski ljulj 10% Prava livadarka

LADAN & UMEREN H 60% Engleski ljulj QuickAction® 30% Crveni vijuk 10% Prava livadarka

ED

FE R

THE SECRET TO A GREEN LAWN

ISER TIL

GRASS

SE

ECO LAWN

Eko-friendly seme trave Eco Lawn zahteva minimum zalivanja i prihranjivanja mineralnim đubrivom zato što sadrži Microclover® (mikro detelina). Microclover® sadrži azot i ”hrani” travnate biljke i u toku sušnih perioda. Ovo obezbeđuje zelenu boju travnjaka u toku cele sezone.

HLADAN & UMEREN

40% Crveni vijuk 30% Engleski ljulj 20% Crveni vijuk vitki puzajući 5% Prava livadarka 5% Mikrodetelina (Bela detelina)


5

Tur fline® linija

SASTAV TRAVNIH SMEŠA TRAVNA SMEŠA

SUNSHINE

OPIS

PREDEO ZA SVE PREDELE

Seme trave za sunčane terene Sunshine je izuzetno otporan na sušu i ima gust i kompaktan rast. Dobro uspeva na suncu i dobro se oporavlja nakon gaženja i oštećenja. Sunshine zadržava lepu zelenu boju i tokom sušnih perioda.

45% Visoki vijuk 25% Engleski ljulj 20% Crveni vijuk 10% Prava livadarka

Sastav travne smeše otporne na sušu.

WATER LESS

ZA SVE PREDELE

Seme trave za travnjak otporan na sušu Water Less zahteva manje zalivanja zbog upotrebe trava sa dubokim ukorenjavanjem. Ovo je takođe razlog za otpornost na sušu i zašto zadržava zelenu boju i tokom dužih sušnih perioda. Otporan je na gaženje,gust i dobro se oporavlja nakon oštećenja.

80% Visoki vijuk 10% Prava livadarka 10% Engleski ljulj

Sastav travne smeše otporne na sušu.

WORLD CUP

THE SECRET TO A GREEN LAWN

HLADAN & UMEREN

Travnjaci poput onih na stadionima u Brazilu World Cup je travna smeša za travnjake koja sadrži QuickAction® kao i na stadionima za svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. Brzo raste i otporan je na gaženje,gust je i dobro se oporavlja nakon oštećenja.

40% Jaki crveni puzajući vijuk 25% Engleski ljulj QuickAction® 25% Engleski ljulj 10% Prava livadarka

World Cup smeša dostupna u kutijama od 1 kg i samo u toku sezone 2013-14.

1) Travne smeše za izrazito tople i sušne predele su lako prepoznatljive sa nalepnicom ’HOT’ na svakom pakovanju. Za savete o košenju pogledati uputstvo za korisnike.

Vrste trave korišćene u Turfline® travnim smešama

VELIČINA PAKOVANJA

Crveni vijuk (Festuca rubra) je trava veoma finog lista, gusta i otporna na sušu. Takođe je otporna na senku i hladnoću i koristi se kao glavna komponenta u smešama za okućnice i zasenčene terene. Postoje tri tipa Crvenog vijuka: Crveni vijuk vitki puzajući, Crveni vijuk žvakajući i Crveni vijuk jaki puzajući.

Turfline® je dostupan u kutijama od 1kg, vrećama od 7,5 kg i standardnim vrećama od 20 kg.

Engleski ljulj (Lolium perenne) ima brz rast i dobru otpornost na gaženje. QuickAction® je poboljšani engleski ljulj za travnjake koji brže klija nego obični engleski ljulj. Ima takođe i druge poboljšane osobine poput velike otpornosti na gaženje i sušu i povećanu otpornost na bolesti. THE SECRET TO A GREEN LAWN

Prava livadarka (Poa pratensis) ima najveću otpornost na gaženje. To je čini veoma važnom komponentom u travnim smešama za sportske terene. Veoma je otporna na toplotu i hladnoću i jako se brzo oporavlja. Ovčiji vijuk (Festuca trachyphylla) ima fantastičnu otpornost na sušu, veoma je finog lista i otporan je i na hladnoću. Visoki vijuk (Festuca arundinacea) je savršena trava za izrazito sušne i tople predele jer dubok korenov sistem obezbeđuje dobro snabdevanje vodom. Otpornost na gaženje je veoma dobra, a dobro podnosi i senku.

Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) karakteriše ga brzo nicanje i ozelenjavanje, najčešće se koristi u smešama za reparaciju postojećih travnjaka. Obična livadarka (Poa trivialis) je otporna na terene pod senkom kao i na vlažne uslove. Mikrodetelina® (Trifolium repens) omogućava veću gustinu travnjaka i obogaćuje travnjak mineralnim djubrivom.


6

TurflineÂŽ

SnaĹžne performanse iznad i ispod tla


7

Promocija

Turfline® promotivni materijal overseeding

cm 2 nd cut: 3-4

cm

Promotivni materijal • Turfline® brošura sa podacima o travnim smešama i o tome kako uspostaviti i održavati travnjak. • Veliki ovalni promo-poster Turfline® linije. Jednostavan za savijanje i transport. 1st cut: 6-8

1st cut: 6-8

cm 2 nd cut: 3-4

cm 2 nd cut: 3-4

cm

cm

1st cut: 6-8

1st cut: 6-8

1st cut: 6-8

cm 2 nd cut: 3-4

cm

cm 2 nd cut: 3-4

cm 2 nd cut: 3-4

cm

cm

Ambalažni promotivni materijal • Tacna za prikaz koja obezbeđuje atraktivnu prezentaciju Turfline® proizvoda. Čini transport lakšim i palete se lako prebace od skladišta direktno u prodavnice.

User ’s guid

If you are aiming tolerant, a droug for a perfect lawn, e.g. a wear growing, dense ht tolerant or perhaps a low within the Turflinlawn you will find a mixtur e e® range that your needs. suits exactl The high stand y ards for Turflin lawn quality and e® innovation and appearance are the result of careful develo mixture. pment of each

e

DLF-TRIFOLIUM A/S.

1st cut: 6-8

Sow the seed Select a suitab is a good choicele Turfline® mixture. Grass Fix for overseeding. directions. Sow in two Feed the lawn Feed the lawn with a quality N, P and K. High fertiliser contai low nitrogen amount of nitrogen in spring ning in autumn. and Rake the lawn Rake the area so that the come into contact with seed and fertiliser moisture to germination . Lightly roll improve if possible. Irrigate the lawn Make sure the seedbed is consta establishme ntly moist. nt Water betwe irrigation should be restricAfter en 30-40 mm ted. deeper root system at a time to ensure . a Mow the lawn The first mowin g should not height than 6-8 cm. Trim be done in a lower lower blades lightly and gradually to an ideal cuttin g height of 3-4 cm.

Tu rf lin e ... th e ga ow ne r’s rd en fa vo ur ite

please contact

Low mowing

The first step is a time when to closely mow the lawn. the Choose clippings after grass is not damp. Remo mowing. ve all Rake the lawn Rake the lawn matted grass to remove and break up dead or thatch.

The grass seed is proved and local climatic conditions and tested under certified Europ is of the highes ean quality. t

use of photos

cm

Scan to watch how to establi sh a new lawn or overseeding an existing one.

Distributed by:

are with copyright

cm 2 nd cut: 2-3

this brochure

ting lawns by

1st cut: 3-4

All photos in

Improve exis

® of DLF-TRIFOL IUM A/S. For

U cilju promocije Turfline® travnih smeša Vašim potencijalnim kupcima i/ili vlasnicima okućnica, mi nudimo promotivni materijal, ambalažu i dodatne proizvode. Materijal se lako postavlja u prodavnice i takođe se može doneti na sastanke:

DLF-TRIFOLIUM • Ny Oesterg Tel. +45 46 33 ade 9 • DK 4000 03 00 • Fax Roskilde +45 46 32 08 30 • www.dl f.com • dlf@dlf.

com

Brosura

Poster

Tracna

Dodatni proizvodi • Graničnik travnjaka koji sprečava širenje trave u bašte, vrtne staze itd. • Grass Graffiti koji nudi više zabave na travnjaku (uključen prikaz). Gore pomenuti materijal možete naručiti od Vašeg distributera.

Granica travnjaka

Prikaz proizvoda Grass Graffiti


Posvećenost pronalaženju najboljeg od semena trave Turfline® je jedan od najrasprostranjenijih brendova travnih smeša na potrošačkom tržištu Evrope. Snažan razvoj ovog brenda je zasnovan na zahtevima kupaca i pouzdanim, visokokvalitetnim sortama jedinstvenog portofolia DLF-TRIFOLIUMA. Istraživanje i razvoj i inovativna rešenja su dovela DLF-TRIFOLIUM do uloge vodećeg dobavljača semena trave za vodeća sportska takmičenja širom sveta.

Sve fotografije u ovoj brošuri su vlasništvo ® DLF-TRIFOLIUM A/S. Da biste upotrebili fotografije, obratiti se DLF-TRIFOLIUM A/S.

Ova brošura predstavlja Turfline® brend i njegove inovativne travne smeše i rešenja. Saznajte korisne informacije o smešama i pogledajte koji promotivni materijal iz firme DLF-TRIFOLIUM možete ponuditi kupcima.

DLF-TRIFOLIUM • Ny Oestergade 9 • DK 4000 Roskilde • Tel. +45 46 33 03 00 • www.dlf.com • dlf@dlf.com

SER

Dlf turfline 2013  

Grass seed catalogue

Advertisement