Tiešsaiste ir

Page 1

TIEŠSAISTE IR Tiešsaistes rokasgrāmata skolotājiem

Latvijas Mākslas akadēmijas Sociālā dizaina projekts sadarbībā ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju Monta Kate Zviedre Alise Jēkabsone


01 SATURS Saturs | 01


Ievads

03-04

Tiešsaiste ir draudzīga

05

Princips 1 tematiskais dreskods Princips 2 atgriezeniskā saite Princips 3 grupu sadalīšanas metode

07 08 09-10

Tiešsaiste ir wow!

11

Princips 1 Princips 2 Princips 3 Princips 4

13 14 15 16

uzdevuma definēšana dažādi uztveres veidi dažādas prezentācijas iespējas aktualitātes prizma

Tiešsaiste ir daudzpusīga

17

Princips 1 interaktīvs tests/spēle Kahoot Princips 2 īss grupu darbs Princips 3 debates/diskusija

19 20 21-22

Pateicība

23-24

Saturs | 02


02 IEVADS Ievads | 03


Laiks izaicinājumiem! 2020. gada oktobrī Latvijas Mākslas Akadēmijas funkcionālā dizaina maģistrantūras studentes Alise un Monta Kate iepazinās ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas mācībspēku un vidusskolēnu idejām mācību procesa uzlabošanai. Šī brīža izaicinošā situācija pasaulē ir laiks, kad mācībām jānorisinās attālināti – tiešsaistē – un tā tiek zaudēta sociālā un cilvēciskā klātesamība. Kvalitatīva mācību vielas informācijas apmaiņa starp skolēnu un skolotāju kļuvusi apgrūtinoša un letarģiska. Apkopojot JVĢ skolotāju un 10. klases skolēnu sniegto un radošajās darbnīcās iegūto informāciju, tika secināts, ka skolotājiem nepieciešams rīks, kas palīdz fokusēt un intriģēt skolēnu mācību vielai tiešsaistē. Savukārt audzēkņiem – rīks, kas motivē (vērtējums, punktu krāšanas sistēma), raisa interesi (aktuālas tēmas globālā un lokālā mērogā) un ļauj atkal justies kā vienotam organismam (grupu darbi, līdzatbildība mācību procesos). LMA un JVĢ kopdizainēšanas procesā ir radījuši šādu rīku – tiešsaistes rokasgrāmatu skolotājiem, kas palīdz sasniegt iepriekš minētos izaicinājumus gan skolotāju, gan skolēnu frontēs. Dažādi tiešsaistes mācību procesa uzlabošanas principi ir sadalīti sērijās, atspoguļojot, cik tiešsaiste var būt aizraujoša, vilinoša un it nemaz biedējoša.

Ievads | 04


03

TIEŠSAISTE IR DRAUDZĪGA

Tiešsaiste ir draudzīga | 05


Šīs principu sērijas mērķis ir uzlabot kopējo atmosfēru tiešsaistes stundās. Principi ir vērsti uz socializēšanās iespēju starp skolēniem un skolotāju, savstarpējas cieņas un izpratnes attīstīšanu, kā arī klātesamības nozīmes treniņu.

Tiešsaiste ir draudzīga | 06


PRINCIPS 1 TEMATISKAIS DRESKODS Kā ieviest? 01 laicīgi, pirms plānotās tiešsaistes stundas, iedodiet skolēniem tematisko norādi par tās stundas dreskodu 02 dreskods var būt izklaidējoša rakstura (parūka, brilles, cepures, ūsas,) un/vai atbilstoši mācību tēmai (vēstures daļa, gadsimts, literatūras tēli, mūzikas/mākslas klasiķi) 03 tematisko dreskodu tiešsaistes stundā ievērojiet gan Jūs, gan skolēni

Pamatojums atraisa gaisotni un dod iespēju atraktīvai iesaistei stundā ar ieslēgtu kameru; rada socializēšanās iespēju ar klasesbiedriem un skolotāju; ja tematiski atbilst mācību priekšmeta tēmai, tad veicina personīgo iesaisti tēmas izzināšanā Tiešsaiste ir draudzīga | 07


PRINCIPS 2 ATGRIEZENISKĀ SAITE Kā ieviest? 01 pēc novadītās stundas, skolnieki un skolotājs sniedz īsu, argumentētu kritiku, vienā teikumā, viens par otra, un par skolotāja aktivitāti 02 argumentētajai kritikai seko argumentēta ieteikuma, uzlabojuma teikums 03 vērtējumus un ieteikumus autors nosūta adresētajai personai

Pamatojums nodrošina skolēna līdzatbildību stundas satura, kvalitātes un informācijas apmaiņas veidošanā

Spied šeit, lai atvērtu saiti

Tiešsaiste ir draudzīga | 08


PRINCIPS 3 GRUPU SADALĪŠANAS METODE Kā ieviest? 01 sadaliet skolēnus vienlīdzīgās grupās pēc nejaušības principa ar laimes rata palīdzību 02 tiešsaistes laikā varat dalīties ar savu ekrānu

Pamatojums interaktīva, nervus kutinoša metode kā sadalīt skolēnus grupās, izvēlēties runātāja secību bezpersoniski; iespēja skolēniem trenēt sadarbību ar dažādiem klasesbiedriem; azarts, kas katru reizi rosina klātesamību un fokusu

Tiešsaiste ir draudzīga | 09


Spied šeit, lai atvērtu saiti

Tiešsaiste ir draudzīga | 10


04

TIEŠSAISTE IR WOW!

Tiešsaiste ir wow! | 11


Šīs principu sērijas mērķis ir dažādot kvalitatīvas un uztveramas informācijas nodošanu tiešsaistes stundās. Principi ir vērsti uz skolēna uzmanības un fokusa noturēšanu mācību stundas garumā, kā arī – uz skolēna personīgās iesaistes veicināšanu. Tie palīdz attīstīt empātiju tēla/tēmas izzināšanas procesā. Patstāvīga mācīšanās ar daudzveidīgu metožu un informācijas avotu izmantošanu, veicina kritiskās domāšanas attīstīšanu, izaicinājumu un mērķu izvirzīšanas treniņu.

Tiešsaiste ir wow! | 12


PRINCIPS 1 UZDEVUMA DEFINĒŠANA Kā ieviest? 01 precīzi aprakstiet uzdevuma pamatojumu un mērķi 02 precīzi aprakstiet uzdevuma vērtēšanas kritērijus 03 uzdevuma aprakstam pievienojiet vizuālus, mūsdienīgus piemēru (attēli, video, sižeti, personīgi piemēri) 04 precīzi aprakstiet gala nodevumu

Pamatojums veido precīzu izpratni par uzdoto uzdevumu un tā nozīmi dzīvē, kā arī liek skolēnam apzināties darāmā procesa un uzdevuma jēgu

Tiešsaiste ir wow! | 13


PRINCIPS 2 DAŽĀDI UZTVERES VEIDI Kā ieviest? 01 apziniet dažādus uztveres, paaudžu, personību uztveres veidus 02 atpazīstiet un identificējiet klasē šo uztveres veidu grupas 03 uzdot uzdevumu skolēniem atrast interesantu, skaidrojošu video (vai citu aizraujošu formātu) par konkrēto stundas tēmu 04 stundas struktūras veidošanā iekļaujiet animāciju, lasāmvielu, audio, video materiālu par konkrēto stundas tēmu 05 tiešsaistes laikā atrasto materiālu rādiet ar ekrāna dalīšanas iespēju

Pamatojums dod iespēju izprast tēmu atbilstoši katra indivīda informācijas uztveres veidam un dažādojot mācību materiāla formu, palīdz noturēt uzmanību; skolēniem tiek dota iesaistes iespēja virzīt mācību procesu, sadarbojoties ar skolotāju

Spied šeit, lai atvērtu saiti

Tiešsaiste ir wow! | 14


Spied šeit, lai atvērtu saiti

Spied šeit, lai atvērtu saiti

PRINCIPS 3 DAŽĀDAS PREZENTĀCIJAS IESPĒJAS Kā ieviest? 01 uzdodiet skolēniem PowerPoint prezentācijas vietā veidot to citādi* 02 dodiet vienotus nosacījumi visiem – tēma, mērķis, iekļaujamie jautājumi 03 precizējiet formātu – individuāli vai grupās (ja grupās, nosakiet grupu sastāvu pēc nejaušības principa) 04 aiciniet prezentēt caur virtuālo platformu virtualaskola.lv ekrānu dalīšanu (screen sharing), atskaņojot ierakstīto video vai citu formātu, ko skolēni izvēlējušies *piemēri – iestudēta īsfima, luga, teātris, dzeja iepriekš samonetētā video, vienkāršas animāciju filmiņas; gatava, atbilstoša video materiāla piemeklēšana

Pamatojums iespēja iejusties attiecīgā tēla vai tēmas ādā, kas veicina personīgo iesaisti un empātiju tēla vai tēmas izzināšanā no skolēna skatupunkta Tiešsaiste ir wow! | 15


PRINCIPS 4 AKTUALITĀTES PRIZMA Kā ieviest? 01 uzziniet no skolēniem, kādas ir viņiem šobrīd aktuālas tēmas (piemēram, pandēmija, dažādu tautu un rasu diskriminācija, citi pasaules notikumi, u.c.) 02 gatavojoties tiešsaistes stundai, padomājiet par skolēniem aktuālu tēmu un/vai notikumu iesaisti stundas tēmā

Pamatojums dodot iespēju skolēnam izvēlēties tēmu, veidojas līdzatbildība vēlamā rezultāta sasniegšanai un skolēns spēj labāk noturēt uzmanību un fokusu

Tiešsaiste ir wow! | 16


05

TIEŠSAISTE IR DAUDZPUSĪGA

Tiešsaiste ir daudzpusīga | 17


Šīs principu sērijas mērķis ir nodrošināt daudzveidīgas aktivitātes tiešsaistes stundās. Principi ir vērsti uz uzmanības noturēšanas treniņu un skolēnu motivētu iesaisti tiešsaistes stundas procesos.

Tiešsaiste ir daudzpusīga | 18


Spied šeit, lai atvērtu saiti

PRINCIPS 1 INTERAKTĪVS TESTS/SPĒLE KAHOOT Kā ieviest? 01 pirms stundas sākuma (iepriekš sagatavojot), izveidojiet nelielu testiņu vietnē https://kahoot.com par tiešsaistes stundas vielu 02 tiešsaistes stundas laikā (pa vidu vai beigās) uz sava ekrāna atveriet savu izveidoto testiņu vietnē Kahoot un dalieties ar savu ekrānu 03 aiciniet skolēnus pievienoties saitei (ar savu telefonu) 04 aiciniet skolēnus sākt pildīt testiņu, tā pārbaudot viņu uzmanību vielas uztveršanā un testējot viņu zināšanas 05 skolēni tādā veidā krāj punktus, kas semestra beigās pārvēršas vērtējumā par iesaisti stundā

Pamatojums veids pārejai starp tēmām, uzmanības noturēšanai, indivīda motivācijai un interaktīvai pauzei tiešsaistes stundas laikā Tiešsaiste ir daudzpusīga | 19


PRINCIPS 2 ĪSS GRUPU DARBS Kā ieviest? 01 sadaliet skolēnus vienlīdzīgās grupās 02 tiešsaistes stundas laikā uzdodiet īsu grupas darbu, kura laikā skolēni savstarpēji izpilda 10-15min uzdevumu par stundas tēmu 03 pārvērtiet to iekšējā sacensībā starp grupām 04 grupu darbs īsi (1-2 min) jāpastāsta tiešsaistes stundas beigās vai nākamās stundas sākumā 05 skolēni tā krāj punktus, kas pārvēršas vērtējumā par iesaisti stundā

Pamatojums iespēja trenēt sadarbošanos grupu ietvaros un iegansts noturēt uzmanību visas tiešsaistes stundas laikā, aizrautīgā veidā pelnot vērtējumu

Tiešsaiste ir daudzpusīga | 20


PRINCIPS 3 DEBATES/DISKUSIJA

Kā ieviest? 01 sadalīt mācāmo tēmu loģiskos posmos 02 katra posma noslēgumā, organizēt aktīvas skolēnu–skolotāja debates vai diskusijas par konkrēto tēmas posmu 03 skolēni tā krāj punktus, kas semestra beigās pārvēršas vērtējumā par iesaisti stundā

Pamatojums skolēnam ir iespēja atkārtot mācību vielu un nonākt līdz saviem jautājumiem vai secinājumiem par konkrēto tēmu vai tēmas posmu; punktu krāšana strādā kā iniciatīva katram skolēnam iesaistīties aktīvās diskusijās un debatēs, lai nopelnītu vērtējumu

Tiešsaiste ir daudzpusīga | 21


Tiešsaiste ir daudzpusīga | 22


06 PATEICĪBA Pateicība | 23


Tiešsaistes rokasgrāmatas kopīgā veidošanā pateicamies Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktorei Ievai Tarandai, skolotājiem, projektu vadītājai Gitai un 10.klases skolēniem: Amandai Krağei, Esterei Kaķerānei, Nikolai Grīnhofai, Markusam Miķelšteinam, Esterei Pētersonei, Elizabetei Lastovskai, Paulai Madarai Purmalei, Lūcijai Bāliņai, Līvai Londenbergai, Viviānai Kaļinkai, Elzai Kasakovskai, Liānai Rozenbergai, Madarai Tīkmanei, Ievai Demmei, Patrīcijai Diānai Jansonei, Amandai Vectīrelei, Ditai Lielozolai, Markum Krauklim, Anastasijai Černovai, Marijai Esterei Surguntei, Sofijai Martinkevičai, Anetei Annijai Birķei un pārējiem

Pateicība | 24


TIEŠSAISTE IR Tiešsaistes rokasgrāmata skolotājiem

Latvijas Mākslas akadēmijas Sociālā dizaina projekts sadarbībā ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju Monta Kate Zviedre Alise Jēkabsone


Latvijas Mākslas akadēmijas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas kopdizainēšanas procesā ir radījuši rīku – tiešsaistes rokasgrāmatu skolotājiem, kas palīdz sasniegt iepriekš minētos izaicinājumus gan skolotāju, gan skolēnu frontēs. Dažādi tiešsaistes mācību procesa uzlabošanas principi ir sadalīti sērijās atspoguļojot, cik tiešsaiste var būt aizraujoša, vilinoša un it nemaz biedējoša.

“Ir grūti noturēt uzmanību sēžot un klausoties ilgā vielas pārklāstā, tam pa vidu vajadzīgas interaktīvas pauzes un diskusijas” /skolēns


01 SATURS Saturs | 01


Anotācija

03-04

Mērķis un mērķauditorija

05-06

Risināmā situācija

07-08

Process un metodes

09-16

Secinājumi

17-18

Risinājums

19-20

Izmantotie avoti

21-22

Saturs | 02


02 ANOTĀCIJA Anotācija | 03


LV Tiešsaistes vide ir kļuvusi par arvien aktuālāku jautājumu ikvienam globālās pandēmijas (Covid-19) laikā šogad. Sava sociālā dizaina projekta ietvaros, mēs sadarbojāmies ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju, lai kopīgi dizainētu un izstrādātu skolotājiem paredzētu tiešsaistes rokasgrāmatu, kas ir izmantojama tiešsaistes stundu plānošanā un veidošanā. Mūsu projekta izpētes posmā secinājām, ka gan skolēniem, gan skolotājiem ir grūtības pielāgoties tiešsaistes mācību videi. Skolotājiem trūkst zināšanu par to, kā padarīt tiešsaistes stundas skolēniem atraktīvas. Savukārt, skolēniem ir grūti noturēt uzmanību, un viņi vēlas interaktīvāku, intriģējošāku un saistošāku pieeju tiešsaistes nodarbībām. Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt skolotājiem izveidot aicinošu, atraktīvu un efektīvu tiešsaistes vidi. Rokasgrāmatā esošie principi ir pārbaudīti reālās tiešsaistes stundās gan ar skolotājiem, gan skolēniem. ENG The online environment has become an increasingly pressing matter for everyone at the time of a global pandemic (Covid-19) this year. For our social design project, we collaborated with Jurmala State Gymnasium to co-design and develop an online-learning guide for teachers to be used in planning and creating online lessons. During the research phase of our project, we concluded that both students and teachers have difficulty adapting to the online learning environment. Teachers lack knowledge on ways to make online learning more appealing for students. Students, on the other hand, have a difficult time keeping their attention and would like a more interactive, intriguing and engaging approach to online classes. This guide aims to aid teachers in creating an online environment that is more inviting, exciting and effective. The principles of this guide have been tested in real-time online lessons with both teachers and students.

Anotācija | 04


03

MĒRĶIS UN MĒRĶAUDITORIJA

Mērķis un mērķauditorija | 05


Mērķis Rast veidus kā uzlabot tiešsaistes mācību procesu, padarot to aizraujošu, saistošu intriģējošu gan skolēniem, gan skolotājiem Mērķauditorija Vidusskolas skolēni un skolotāji tiešsaistē

Mērķis un mērķauditorija | 06


04 RISINĀMĀ SITUĀCIJA

Risināmā situācija | 07


Skolotāji nezina, kā padarīt tiešsaistes stundas produktīvas un aizraujošas skolēniem, kā arī daudziem tiešsaiste ir sveša. Skolēni nespēj noturēt uzmanību stundās tikai klausoties, vēlas interaktīvāku iesaisti un brīvāku atmosfēru.

“Mums aktuālas tēmas ir pandēmija, klimata pārmaiņas, viss par un ap patstāvīgo dzīvi pēc skolas, notiekošais pasaulē un šeit, mentālā veselība, dažādu tautu un rasu diskriminācija, un vēl” /skolēns

Risināmā situācija | 08


05 PROCESS UN METODES

Process un metodes | 09


Lai iepazītos ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju un tās iemītniekiem tuvāk, izmantojām dažādas metodes, lai meklētu un izprastu skolai interesējošus jautājumus vai problēmas. Iepazināmies ar skolas direktori, skolotājiem, kā arī 10. klases skolēniem. Abas grupas – skolotāji un skolēni – mums deva ieskatu sev interesējošos, svarīgos jautājumos, saistībā ar šī brīža aktuālo attālināto mācību procesu.

Process un metodes | 10


“Skolēnus nepieciešams attīstīt un iedvesmot” /direktore

IZPĒTE Pirms došanās uz Jūrmalas Valsts ģimnāziju, mēs veicām izpēti, lai noskaidrotu vispārēju informāciju par skolu un iepazītos ar savu potenciālo sadarbības partneri. Noskaidrojām, ka skola piedāvā trīs dažādas vispārējās vidējās izglītības programmas un Latvijas skolu reitingā ierindojas 21. vietā starp citām ģimnāzijām Latvijā.

Process un metodes | 11


INTERVIJAS AR DIREKTORI UN SKOLOTĀJIEM Projekta sākumposmā, mēs veicām strukturētas intervijas gan ar skolas direktori, gan ar skolotājiem, kuras norisinājās klātienē un telefoniski. No šīm sarunām uzzinājām skolotāju viedokli par dažādiem tiešsaistes izaicinājumiem, un nostāju par tiešsaistes mācību vidi vispārīgi.

“Mēs nezinām kā padarīt tiešsaistes stundas intriģējošas, saistošas un atraktīvas, lai skolēni varētu noturēt uzmanību” /skolotājs

Process un metodes | 12


DARBNĪCA KLĀTIENĒ AR SKOLĒNIEM Mums bija iespēja iepazīties ar skolas 10. klasi klātienē, ar kuru kopā strādājām turpmāk. Klases stundas laikā, mēs sadalījām klasi divās daļās un iedevām katrai lielu, baltu papīra lapu ar dažādiem, krāsainiem marķieriem. Vienas klases puses uzdevums bija uzzīmēt un raksturot savu ideālo klātienes stundu, bet otrai – savu ideālo neklātienes jeb tiešsaistes. Secinājām, ka skolēni novērtē atraktīvu, interaktīvu mācību procesu un tiešsaistes stundas viņiem nepatīk. Process un metodes | 13


SKOLĒNU APTAUJAS Lai izprastu skolēnu nostāju par šī brīža aktuālo tiešsaistes mācību procesu, mēs veidojām aptaujas vietnē Google Forms, kuras izsūtījām skolēniem un viņi tās aizpildīja. Aptaujās jautājām, kas ir skolēnu aktuālas tēmas, kādi ir viņu ieteikumi tiešsaistes stundu uzlabošanā, un kādi (precīzi) ir rīki vai metodes, kurus viņi vēlētos, lai skolotāji pielieto tiešsaistēs.

“Aktivitātēm un tēmām stundā jābūt sasaistītām ar ikdienu un vērstām uz mūsu interesēm” /skolēns

“Mazāk monologa, vairāk – radošu aktivitāšu un uzskatāmu mācību materiālu dažādiem uztveres veidiem” /skolēns

Process un metodes | 14


DARBNĪCA TIEŠSAISTĒ AR SKOLĒNIEM Pēc ievāktās informācijas izpētē (intervijās, aptaujās, klātienes darbnīcā), mēs secinājām, ka vēlamies koncentrēties uz tiešsaistes mācību procesu un vidi, jo tā visus pārsteidza nesagatavotus, līdz ar pasaulē mainīgo situāciju pandēmijas sakarā. Izmantojot iegūto informāciju no skolēniem par to, ko un kā viņi vēlētos iegūt no tiešsaistes mācībām, Process un metodes | 15


izveidojām 10. klasei paredzētu tiešsaistes darbnīcu, lai testētu dažādus rīkus un ieteikumus, ko paši bija minējuši par vēlamiem. Viņiem bija dots uzdevums sadalīties grupās, izvēlēties vienu no viņu pašu ieteiktajām, aktuālajām tēmām un atraktīvā veidā izveidot prezentāciju, kuru prezentēt tiešsaistes darbnīcā. Iesūtījām viņiem sarakstu ar daudz citādiem prezentācijas veidiem, ko izmantot iedvesmai izpildē. Skolēni prezentēja savu veikumu un mēs kopīgi pārrunājām paveikto.

“Patika citādā pieeja tiešsaistei ar dreskodu, piemēram, brillēm vai cepurēm” /skolēns

Process un metodes | 16


06 SECINĀJUMI Secinājumi | 17


Gan skolotājiem, gan skolēniem attālinātās mācības piezagās negaidīti, līdz ar pandēmijas rezultējošajiem ierobežojumiem valstī. Tās sagādā grūtības adaptēties abām iesaistītajām pusēm, un ir skaidrs – jāizmanto jauni paņēmieni, lai sasniegtu pēc iespējas veiksmīgāku klātesamības efektu tiešsaistes stundās. Daudzi skolotāji ir neziņā par tiešsaistes iespējām un nespēj rast veidus kā stundas attālinātajā režīmā padarīt skolēniem aizraujošas un efektīvas. Skolēni cīnās ar lekciju veidā nodotas informācijas pārplūdi un nespēju noturēt uzmanību. Viņiem ir nepieciešama vilinoša, atraktīva un intriģējoša pieeja un brīva atmosfēra. Ir svarīgi būt uzklausītiem un darboties visādos veidos arī attālināti, piemēram, pildot Kahoot testiņus vai mācoties stundas laikā no materiāliem, kas atbilst dažādiem uztveres veidiem. Tiešsaistei jābūt saistošai, draudzīgai, aicinošai, vērtīgai un foršai.

Secinājumi | 18


07 RISINĀJUMS Risinājums | 19


Izveidot tiešsaistes rokasgrāmatu “Tiešsaiste ir”, lietojamu skolotājiem, iekļaujot dažādus viegli ieviešamus principus un ieteikumus, kā padarīt tiešsaisti vilinošu, aizraujošu un efektīvu. Tādā veidā sekmēt tiešsaistes mācību procesa uzlabošanu abām iesaistītajām pusēm.

Risinājums | 20


08 IZMANTOTIE AVOTI

Izmantotie avoti | 21


01 https://www.vogue.com/article/test-driving-hats-for-zoom 02 https://www.vogue.com/article/test-driving-sunglasses-for-zoom 03 https://medium.com/future-of-design-in-higher-education/ zoom-friendly-warmups-and-icebreakers-3400c8b7263 04 https://www.tomsguide.com/news/how-to-use-zoom 05 https://www.eduspire.org/technology-blog-for-teachers/ take-your-classrooms-to-the-next-level-its-time-to-kahoot/ 06 https://eu.usatoday.com/story/tech/2020/03/18/ zoom-10-tips-how-get-most/5073581002/ 07 https://medium.com/aimee-bio/ 8-reasons-why-being-a-creative-student-is-epic-for-your-future-af3cb285fe65 08 https://www.businessinsider.com/how-to-join-a-zoom-meeting 09 https://blog.openclassrooms.com/en/2018/05/07/ successfully-complete-project-presentation/ 10 https://libguides.juniata.edu/currentevents 11 https://erasmuscoursescroatia.com/blog/ 12 https://elearningindustry.com/ elearning-experience-fun-important-bottom-line 13 https://cthosts.net/ online-learning-as-fun-way-to-solve-homework.html 14 https://blog.zoom.us/ creating-culture-community-amid-social-distancing-work-from-home/ halloween/ 15 https://www.digitalartsonline.co.uk/features/motion-graphics/ best-websites-online-tools-for-learning-animation/ 16 https://www.coindesk.com/ confused-blockchain-separating-revolution-evolution 17 https://www.northeastern.edu/graduate/blog/ tips-for-taking-online-classes/ 18 https://news.csusm.edu/ask-the-experts-education-covid/ 19 https://www.intheďŹ eldstories.net/ supporting-remote-delivery-of-education-in-tunisia-during-the-covid-19-pandemic/

Izmantotie avoti | 22


Tiešsaiste ir Autori: Alise Jēkabsone, Monta Kate Zviedre LMA Dizaina nodaļa, 2020 Funkcionālā dizaina apakšnozare, MA 2. kurss Sociālais dizains, Grafikas dizains Darba vadītāji: Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne