Page 1

Garanti for et rødt København kbh.enhedslisten.dk


Garanti for et rødt København København er en fantastisk by. En by fuld af tradition, forandring, håb og drømme. I København er der plads til alle slags mennesker — unge som gamle, høj som lav, sorte som hvide. Det vil Enhedslisten styrke. kbh.enhedslisten.dk

2

Enhedslisten KBH


København er også en delt by. En by med fattigdom, hvor mennesker ikke har råd til den medicin, lægen ordinerer, når de er syge, eller til tandlægen, når de har ondt i tænderne. Kriminelle bander bruger dele af vores by som skueplads for deres kamp om narkomarkedet. Bilerne fylder og forurener i vores gader, og alt for mange er usikre på deres job i krisetiden.

havnere ordentlige forhold. Det er et fælles ansvar at give alle københavnere, der kan og vil mulighed for at arbejde. I stedet for at løbe fra ansvaret skal vi løse bandekonflikten i fællesskab. Det gør vi ved en social indsats. Det gælder det lange seje træk, der kan få børn og unge væk fra de bander, der vil have fingrene i dem.

ser. Ved at bygge de dagsinstitutioner og ungdoms- og handicapboliger, der mangler i byen. Ved at renovere de nedslidte skoler og idrætsanlæg. Ved at få ansat flere hænder til at tage sig af vores ældre, psykisk syge og handicappede. Ved at sikre mere tid til vores børn i skoler og daginstitutioner skaber vi velfærd og bekæmper krisen.

Vi løfter i samlet flok I Enhedslisten mener vi, at byens problemer skal løses i fællesskab. Det er et fælles ansvar at sikre de fattige køben-

Vi klarer krisen gennem velfærd Krisen kradser, og arbejdsløsheden truer. Vi kan skabe arbejdspladser ved at investere i velfærd frem for skattelettel-

København er fantastisk — og den kan blive endnu bedre. Enhedslisten er din garanti for, at der føres rød politik i det røde København.

Enhedslisten KBH

3


1

2

Signe Færch, Nordvest

7

Mikkel Warming, Sydhavnen

12

Kaj Jessen, Sydhavnen

18

Marianne Frederik, Amager

24

Sonja Jacobi, Christiania

4

Enhedslisten KBH

Jens Kjær Christensen, Valby

13

Rosa Lund, Nørrebro

19

Andreas W Rohde, Østerbro

25

Karl Vogt-Nielsen, Amager

3

Morten Kabell, Christianshavn

8

Allan Mylius Thomsen, Indre by

14

Steen Eskildsen, Vanløse

20

Stine Brix, Nørrebro

26

Iðunn Haraldsdóttir, Vesterbro


4

Rikke Lauritzen, Vesterbro

9

Gorm Gunnarsen, Amager

15

Bente Møller, Brønshøj

21

Bo Hårdell, Amager

27

5

Allan Ahmad, Nørrebro

10

Gyda Heding, Nørrebro

16

Anja Clausen, Christianshavn

22

Louise N. Rasmussen, Sydhavnen

6

Jaleh Tavakoli, Nordvest

11

Daniel Petersen, Nørrebro

17

Jonas Fløistrup, Nørrebro

23

Finn Sørensen, Amager

28 Kandidatliste 2009

Hanne Schmidt, Amager

Abdullah Domurcuk, Nordvest

Enhedslisten KBH

5


Ingen fattigdom i voresby

Fattigdom betyder, at et voksende antal familier ikke har råd til børnefødselsdage, foreningskontingenter og tandlæge. Det giver en social skævvridning, der ikke er København værdig Flere penge til de socialt udsatte Enhedslisten har været primus motor i at kortlægge den københavnske fattigdom. Hver sjette københavner lever under fattigdomsgrænsen. Særligt børnefamilier, kontanthjælpsmodtagere og københavnere med indvandrerbaggrund er udsatte. I dette års budget sikrede Enhedslisten lidt flere penge til de mest udsatte i København, men der er lang vej endnu. Afskaf fattigdommen i København Det er ofte pressede familier med sociale problemer, der ender i fattigdom, og fattigdommen forværrer kun problemerne. Enhedslisten vil indføre en københavnerydelse, der kan løfte alle københavnere op på den rigtige side af fattigdomsgrænsen. Der skal også støttes op med en inkluderende social indsats til de familier, der har behov for det. Derfor arbejder Enhedslisten også for at indføre gældshjælp – på den måde kan vi give en håndsrækning til Københavns mest udsatte, så de får mulighed for at komme på fode igen. Investér i de ansatte De ansatte i Københavns kommune gør et kæmpe stykke arbejde. Men socialområdet er trængt, og de ansatte løber hurtigere end nogensinde før og kontrolleres på kryds og tværs. Derfor skal der ansættes flere folk på socialområdet, og vi skal kontrollen, bureaukratiet og regelstyringen til livs.

6

Enhedslisten KBH

Mikkel Warming »I stadig flere københavnske familier har man hverken råd til at sende sine børn til fodbold og børnefødselsdage eller til den medicin, lægen udskriver — det er fattigdom. Det skriger til himlen i så rig en by som København. Derfor vil Enhedslisten afskaffe fattigdommen i Køben­ havn.«

Fattigdom i København På initiativ fra Enhedslistens socialborgmester Mikkel Warming har Københavns Kommune kortlagt fattigdommen i vores by. Hver sjette københavner lever under fattigdomsgrænsen. Og Københavns mest udsatte bliver ramt hårdt: › Over en fjerdedel har ikke råd til at købe lægeordineret medicin. › Mere end fire ud af ti har ikke råd til at gå til tandlægen. › Næsten en tredjedel har ikke penge nok til tre ordentlige måltider om dagen.


Gang i det offentlige byggeri

I København går over tusind bygningsarbejdere ledige, kommunale bygninger trænger til en kærlig hånd, og vi mangler institutioner til vores børn. Løsningen er gang i det offentlige byggeri Byg for miljøet, for børnene og for de arbejdsløse Mange af kommunens bygninger ville over en årrække kunne tjene pengene ind igen på varmeregnskabet, hvis vi efterisolerede dem og skiftede vinduer nu og her. Det skaber arbejdspladser, er godt for miljøet og er en fornuftig økonomisk investering. Derudover betyder de mange nye børn et akut behov for nye daginstitutioner. Midlertidige løsninger ændrer ikke ved, at vi skal bygge rigtig mange nye daginstitutioner — lad os komme i gang med det samme. Kommunen skal ansætte håndværkere For nogle år siden nedlagde man Københavns kommunale håndværkerafdeling. Der har siden hobet sig en masse småopgaver op. Enhedslisten arbejder for, at kommunen ansætter arbejdsløse håndværkere, så vi kan få renoveret skoletoiletter, skiftet vinduer på kommunale bygninger og meget mere. Lærlinge skal med på holdet Der mangler praktikpladser til Københavns unge, og ungdomsarbejdsløsheden truer. Enhedslisten arbejder for, at kommunen tager ansvar. Københavns Kommune skal stille krav til firmaer, der udfører bygge- og anlægsopgaver for kommunen. Mindst 15 % af de ansatte skal være under uddannelse, ellers får de ingen ordrer fra kommunen.

Signe Færch »Masser af kommunale bygninger kunne med fordel for både økonomien og klimaet efter­ isoleres. Over 1500 bygningsarbejdere og lærlinge står klar til at gå i gang. Hvad venter vi på?«

Arbejdsløshed og børn i København I juli 2009 var der i København 927 arbejdsløse bygningsarbejdere og 186 elever i skolepraktik inden for bygge og anlæg. Alene på Københavns Tekniske Skole, hvor bygge og anlæg udgør 2/3 af eleverne, var der 434 elever, der mangler praktikplads. De mange nye børn kommer til at mangle: › 711 vuggestuepladser i 2009 › 1301 vuggestue- og børnehavepladser i 2010 › 1879 vuggestue- og børnehavepladser i 2011

Enhedslisten KBH

7


Fællesskab frem for privatisering

Kommune betyder fællesskab. Kommunen er der, hvor vi løfter i flok. Det mener Enhedslisten. Desværre sniger private og individuelle løsninger sig ind alle steder. Enhedslisten knokler for, at de ufornuftige og dyre private løsninger kommer tilbage til kommunen Når nogle skal tjene på det… Når kommunale opgaver bliver lagt ud til private, skal der tjenes penge. Ligegyldigt om det er skraldeafhentning, børnepasning eller noget helt andet, så skal firmaet tjene på det. Det kan københavnerne ikke være tjent med — vores velfærd skal ikke styres efter overskud, men efter kvalitet. Derfor siger Enhedslisten nej til alle privatiseringer, vi vil nemlig hellere løfte i flok. Spræng rammerne Den borgerlige regering tvinger Københavns Kommune til at sende opgaver ud til private firmaer. Men lad da København bestemme selv! Enhedslisten mener, at vi skal sprænge regeringens rammer — lad københavnerne bestemme i København. Private løsninger — billige løsninger? Skraldeafhentningen i København er ved at blive udliciteret, så private firmaer kan overtage opgaven. Som det ser ud nu, bliver det 40 millioner kroner dyrere, end hvad Københavns Kommune selv kan hente skraldet for. Det er 40 millioner, der kommer lige fra københavnerne og ender i lommerne på et privat firma.

8

Enhedslisten KBH

Rikke Lauritzen »Privatiseringer af de offentlige opgaver er en farlig glidebane. Jeg frygter den dag, hvor driften af børnehaver sendes til et rengørings­ firma – det er allerede sket andre steder for eksempel i Assens på Fyn. Jeg kan simpelthen ikke acceptere, at københavnernes skattekro­ ner skal ende i lommerne på direktører fra det private erhvervsliv.«

Udlicitering af skraldet › Pr. 1. januar 2010 bliver skraldeafhentningen i fire københavnske bydele udliciteret. › I 2010 og 2011 kommer turen til resten af København, hvis ikke flertallet besinder sig. › Samlet set bliver det 40 millioner skattekroner dyrere, end kommunen kan klare det for. › Enhedslisten er imod alle privatiseringer og udliciteringer, vi vil hellere have fællesskab.


Flere boldbaner og legepladser

København er en by for mennesker. Børn og voksne skal ånde og leve i vores by. Derfor arbejder Enhedslisten for et København, der sprudler af liv, leg og kultur Lad børnene lege — det er sund fornuft Enhedslisten vil have en by, hvor der er plads til børnene. I skolen og dagsinstitutionen såvel som i byrummet. Derfor siger vi ud med kedelige klatrestativer og nedslidte gynger, fra da far var dreng, og ind med sikre og sjove legepladser til de mindste københavnere. Der skal satses massivt på en børnevenlig by. Enhedslisten arbejder for, at alle københavnere har et grønt område og en legeplads i nærheden af, hvor de bor. Den er gal med folkesundheden — derfor er det sund fornuft at prioritere boldbaner og andre idrætsfaciliteter. Flere penge til den frie kultur Næsten alle de penge, kommunen bruger på kultur og fritid, er bundet til at holde projekter og steder kørende — det betyder, at der ikke er penge til nye projekter og sjove idéer. Det er synd og skam, for københavnerne er et kreativt folkefærd med mange idéer. Kulturbyen København København er en kulturby, men der mangler penge — ellers vil kulturen bløde. Senest så vi, at spillestedet Stengade 30 måtte dreje nøglen om på grund af mangel på penge. Enhedslisten knokler for, at der sættes mange flere penge af til små storbyteatre, lokale spillesteder, biblioteker, kulturhuse og skøre og sjove kulturprojekter. Så kan København blive en endnu bedre by at bo i.

Morten Kabell »København skal ikke bare være en pynteby, vi kan vise frem for turisterne. København skal være en by, vi københavnere kan bruge til noget. Vores pladser og parker skal bruges til boldspil, leg og fest.«

Operaens mange millioner › Operaen får over 45 millioner om året af Københavns Kommune til drift. › Det er penge nok til at drive to folkebiblioteker, to kulturhuse, to teatre, to spillesteder for rytmisk musik og en idrætshal. Enhedslisten KBH

9


Københavnere kører kollektivt Mennesker og miljø skal gå hånd i hånd. Ordentlige og sikre forhold for cyklister, bedre kollektiv trafik, energibesparende renovering og bompenge er vejen frem Lad bompenge betale for busser, tog og metro København er ved at drukne i biler, selvom kun en fjerdedel af københavnerne ejer en bil. Problemet er de hundredtusindvis af biler, der krydser kommunegrænsen hver morgen. Enhedslisten vil indføre bompenge for at køre ind i København. Pengene skal gå til gratis og bedre kollektiv trafik med mere metro, et letbanenet, der forbinder bydelene og S-tog hvert femte minut. På den måde vil alle kunne komme hurtigere rundt i byen, og københavnernes lunger blive sparet for tonsvis af skadelige partikler. En energibesparende by På masser af kommunale ejendomme vil der være både god økonomi og sunde miljøhensyn i efterisolering, termovinduer, solfangere og tagvindmøller. Det vil sammen med fortsat højere krav til energiforbruget i nybyggeri spare på både energien og CO2-udledningen.

S-toget ankommer til Flintholm Station. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Sikker cykelby København er en cykelby. Over halvdelen af københavnerne hopper på jernhesten, når de skal i skole eller på arbejde. Enhedslisten har arbejdet hårdt for de store cykelruter, som har vist sig så populære, at de mange steder ikke er store nok til at klare myldretiden. Derfor knokler Enhedslisten for at gøre forholdene for cyklisterne bedre ved, at der anlægges nye cykelstier og cykelruter. Biler og bompenge › Hver dag krydser cirka en halv million biler vores kommunegrænse. › I Københavns mest trafikerede gader står bilerne for 90 % af luft forureningen. › Hvis København krævede 20 kroner, hver gang man krydser bygrænsen ligesom i Stockholm, kunne en tredjedel af indtægterne betale al kollektiv trafik i Københavnske tog, metro og busser.

Alan Ahmad »Byen er proppet med biler. Der skal mere plads til cykler og busser, og luftforureningen skal stoppes. Enhedslisten vil lade bompenge betale for busser, tog og metro..«

10

Enhedslisten KBH


Styrk de offentlige hospitaler Alle har ret til en god og gratis behandling på et hospital. Så kort kan det siges, men sundhedssystemet er under angreb. Enhedslisten arbejder i Region Hovedstaden for, at vi alle kan få den behandling, vi har brug for Sundheden er en fælles opgave Enhedslisten vil have fællesskab frem for privatiseringer. Derfor arbejder vi for, at favoriseringen af privathospitalerne stopper med det samme. I dag er det nemlig sådan, at privathospitalerne ingen forpligtelser har til at uddanne og forske eller til at behandle akut sygdom. De kan frit vælge, hvem de vil behandle, og de får flere penge for at lave det samme som de offentlige hospitaler. Det skal være slut.

Rigshospitalets helikopter gør klar til landing. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Kandidater til regionen Enhedslisten stiller et stærkt hold til Region Hovedstanden. › Peer Wille-Jørgensen, læge på Bispebjerg Hospital, Gladsaxe › Karin Helweg-Larsen, forsker i samfunds­ medicin og læge, Lyngby › Susanne Langer, nyligt pensioneret SOSU-uddannelseskonsulent, Østerbro › Anne Bendixen, formand for Dansk Fibromyalgi-Forening, Amager › Gry Blom Hempel, lærer på et handels­ gymnasium, Nørrebro › Peter Jørgensen, mediegrafikerelev, Østerbro › Torben Kjær, førtidspensioneret landmåler, Hillerød

Flere penge til sundhed Sundhed koster, og sundhed er ikke bare en vare, man kan effektivisere. Der skal være tid til en ordentlig behandling. Det kræver investeringer. Derfor mener Enhedslisten, at udsultningen af det offentlige sundhedssystem skal stoppes. Der skal flere penge til sygehusene. Bedre behandlingstilbud til borgerne kan ikke indfries, når økonomien halter bagud. En sundhedssektor, der er til at arbejde i Det er ingen dans på roser at være ansat i sundhedssektoren. Med mere og mere kontrol og højere arbejdstempo er det ingen overraskelse, at de ansatte flygter som aldrig før. Derfor arbejder Enhedslisten for, at personalet får reel indflydelse på de daglige arbejdsgange. Glade medarbejdere giver nu engang bedre resultater — det kommer os alle til gavn. Visioner for Region Hovedstaden Enhedslisten har visioner for Region Hovedstaden. De er: › Størst mulig åbenhed og demokrati › Ingen forringelser, udliciteringer og privatiseringer › Lige ret for alle til at modtage sundhedsydelser

Se mere på hovedstaden.enhedslisten.dk

Enhedslisten KBH

11


indre by

Livet i Indre Bys snævre gader. Foto: Mark Knudsen / Monsun

For hele Danmark – og os, der bor her Enhedslisten mener, at København er en by, man skal kunne bo i — også Indre By

Allan Mylius Thomsen »Indre by skal ikke kun være pompøse og imponerende prestigebyggerier, der giver turisterne noget pænt at kigge på. Vi vil have en by, hvor mennesker kan bo med flere beboerhuse, billige festlokaler og aktiviteter for både børn og voksne.«

Fuld skrue på Nørreport › Mindst 28.000 biler passerer Nørreport hver dag. › Nørreport er Danmarks travleste station. › Enhedslisten arbejder for mere plads til cykler ved Nørreport.

12

Enhedslisten KBH

Nørreport — Danmarks travleste station Enhedslisten vil rigtig gerne have, at Nørreport får en overhaling. Et Nørreport, hvor stationsøen hænger sammen middelalderbyen med færre vejbaner og plads til cykler og gående. Et Nørreport, hvor luften på perronerne lever op til de krav, som talrige påbud fra Miljøkontrollen har forlangt. Det kræver renovering og elektrificering af regionaltogene – noget, der har været lovet i lange tider. Vi er faktisk nogen, der bor her Indre by er hele Danmarks, men vi er faktisk også nogen, der bor her. Enhedslisten mener, at der mellem alle de flotte prestigeprojekter også må være plads til hverdagsliv i Nyboder, Frederiksstaden, Voldkvarteret, Glyptotekskvarteret og på Gl. Holm. Vi vil arbejde for beboerhuse med billige festlokaler, sund mad og aktiviteter til børn og voksne. Der skal vand i havnen Der er mange store planer langs havneløbet. Vi kigger misundeligt over på Islands Brygge, for på vores side er havnen ved at blive elsket ihjel. Hver gang der skal bygges, tages der et stykke af det vand, der netop er attraktionen. I alle projekterne — Diamanten, Realdania, Skuespilhuset, Bølgen — har eller vil man fylde op, så der er mindre vand. Enhedslisten vil sætte en stopper for de kortsigtede enkeltprojekter, og erstatte det af byplaner, hvor vand og havnefront bliver en del af byens liv — også på Indre By siden.


Christianshavn

Kanalmiljøet giver Christianshavn liv. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Anja Clausen »I Enhedslisten vil vi have, at Christiania overdrages til Københavns Kommune. Regeringen prøver at normalisere Christiania med vold og magt. Vi vil udvikle Christiania i samarbejde med christianitterne, og gå fremtiden i møde med åbent sind.«

Hvorfor rydde Pusherstreet? › Før rydningen af Pusherstreet skrev politidirektør Hanne Bech Hansen til justitsministeren om konsekvenserne af en sådan aktion: ”...hashhandlen vil flytte ud i gademiljøet i København samt til hashklubber, og der skabes dermed grundlag for at skabe markeder, hvor ‘kunderne’ ikke blot får adgang til hash, skunk med videre, men også til hårdere stoffer.” › Som et led i kampen mod bandekrigen forslår Enhedslisten, at man angriber bandernes økonomiske grundlag ved at legalisere hashen.

Det krøllede Christianshavn Den lille Ø mellem Amager og Indre by er fyldt med liv og potentiale. Enhedslisten ser mange muligheder, men holder fast i et Christianshavn til glæde for christianshavnerne Christiania Enhedslisten støtter Christiania i Folketinget og i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten er det eneste parti, der konsekvent støtter christianitterne i deres kamp for en nænsom tilbygning i stedet for voldsom overbebyggelse. Vi er for princippet om kollektiv brugsret og imod en renskuring af voldanlægget. Den stille prinsesse Trafikforholdene på Christianshavn skal forbedres. Prinsessegade er plaget af voldsom trafik fra taxaer og privatbilister. Enhedslisten ønsker at omlægge Prinsessegade til stillegade og bakker op om de børn, forældre og beboere, der i starten af 2009 demonstrerede for at gøre Prinsessegade til en stillegade. Bevar kanalmiljøet Kort efter kommunalvalget skal borgerrepræsentationen tage stilling til broerne over havnen og kanalerne. At en bro betyder færre og mindre både uden master, kan man se i den sydlige del af Christianshavns Kanal. Enhedslisten ser gerne, at Holmen bliver forbundet bedre med byen, og at cyklisterne får bedre vilkår. Men det må ikke ske på bekostning af kanalmiljøet.

Enhedslisten KBH

13


nørrebro

Gang i cyklerne ved hjørnet Blågårdsgade og Nørrebrogade. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Gyda Heding »Jeg gider ikke finde mig i, at der bliver skudt på mig og mine naboer — på Nørrebro skal der være plads til alle. Derfor foreslår Enhedslisten en 1:1 plan. For hver ekstra betjent der sendes til Nørrebro, skal der også komme en socialarbejder. Det gælder nemlig det lange seje træk, hvis problemerne skal løses.«

Bilerne på Nørrebrogade › Biltrafikken på Nørrebrogade er halveret efter lukningen for gennemkørende trafik. › De biler, der er forsvundet fra Nørrebrogade, er ikke dukket op i sidegaderne. › Halveringen af biltrafikken på Nørrebrogade betyder næsten en halvering af den sundhedsskadelige luftforurening med gasser og partikler. › Det skønnes, at op mod 500 københavnere hvert år må lade livet på grund af luftforurening fra biler.

14

Enhedslisten KBH

Fælles om fællesskab Nørrebro er en bydel for alle — en bydel med fællesskab. På Nørrebro mødes vi på pladserne, i parkerne, på caféerne og i vores medborgerhuse, og vi er sammen om vores bydel Flere penge til dagsinstitutioner og skoler I Enhedslisten ved vi, at institutioner og skoler på Nørrebro tager et stort ansvar for, at børn og unge fra starten af livet ser forskellighed som en styrke. Det vil vi belønne. Ingen lærer eller pædagog skal føle sig utilstrækkelig på grund af for få ressourcer. Derfor vil Enhedslisten have flere penge til daginstitutioner og folkeskoler. Lad være med at skyde på vores naboer Nørrebro har været hårdt ramt af skyderi i gaderne — det finder vi os ikke i. Ingen skal være utrygge, når de går på gaden. Nørrebros beboere har klart og tydeligt sagt: lad være med at skyde på vores naboer! Enhedslisten kunne ikke være mere enige. Vi mener, det er det lange seje træk, der gælder. Derfor har vi også foreslået en 1:1 plan. For hver ekstra betjent der afsættes på Nørrebro, skal der også afsættes en socialarbejder. Nørrebrogade med cykler og bus Dele af Nørrebrogade bliver nu permanent lukket for gennemkørende trafik, og hastighedsbegrænsningen bliver sat ned. Enhedslisten har stået i spidsen for udviklingen, og vi vil fortsat kæmpe for en Nørrebrogade med plads til den offentlige transport og cyklerne. Bilerne må vige, så vi slipper for trafikkaos og forurening.


vesterbro

Vesterbroerne hænger ud med bordtennis på Søndre Boulevard. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Iðunn Haraldsdóttir »Halvdelen af Vesterbros børn og unge har rødder i udlandet. Vores bydel har altid modtaget tilflyttere med åbne arme, og vi har stolte traditioner for at sige fra over for fremmedhad. Under besættelsen satte mange vesterbroere livet på spil i kampen mod nazismen - og dét skabte talemåden: ‘Istedgade overgi'r sig aldrig!’ Hvert år står blandt andre Enhedslisten bag et stemningsfuldt fakkeltog på Befrielsesnatten - det er for mig en af årets bedste aftener, hvor vi viser, at vi på Vesterbro stadigt tror på sammenhold og solidaritet.«

Fixerum på Vesterbro › Der eksisterer 73 fixerum i Europa. › Erfaringerne er helt klare: Færre narkomaner dør, fordi de får hjælp til at indtage deres stoffer ordentligt uden at dele kanyler og uden overdoser. Samtidig får kvarteret det bedre. Simpelthen fordi der kommer færre sprøjter og mindre fix på gaden, når stofbrugerne kan tage deres fix i et rum. › Enhedslisten vil tage skridtet fuldt ud og etablere et fixerum på Vesterbro.

Livet på stenbroen Der er mange meninger om Vesterbro — Enhedslisten mener, Vesterbro er en fed og farverig bydel. Derfor arbejder vi for at gøre Vesterbro til et endnu bedre sted at leve Værdige forhold for alle Enhedslisten er et af de største partier på Vesterbro. Vores styrke har gjort det muligt for os at gennemføre flere af vores mærkesager sammen med lokale beboere. Det nye sundhedsrum skaber mere værdige forhold for narkomaner og lidt mere tålelige vilkår for beboere i de narkoplagede gader. Nu arbejder vi for at skabe rigtige fixerum, så narkoen kommer væk fra gaden, og misbrugere kan få den hjælp, de har krav på. Vesterbro med liv og cykler Cyklister skal have mere plads og sikkerhed, og der skal mindre fart på bilerne. Vi har kæmpet hårdt for at få anlagt den nye cykelsti på Enghavevej. Næste skridt er at gøre Istedgade til en sikker vej at cykle på — uden at kvæle de mange små butikker. Flere gange om året arrangerer Enhedslisten gratis reparationer og udsmykning af cykler på Enghave Plads ledsaget af lækker musik — det kalder vi Pimp Your Bike, og du er også velkommen næste gang! Mere grønt Vesterbro er én af de bydele i Nordeuropa, hvor der er allermindst grønt pr. indbygger. Derfor forsvarer Enhedslisten med næb og klør hver eneste grønne plet. For nylig er det lykkedes os at redde friarealer for beboere i karréerne ved Sundevedsgade og Tøndergade, der var truet af tåbelige byggeplaner.

Enhedslisten KBH

15


østerbro

Lav sol over Sortedamssøen. Foto: Mark Knudsen / Monsun

En oase med plads til fordybelse Andreas W. Rohde »Det er spændende med en ny bydel i Nordhavn med klimavenlige huse, byvindmøller på tagene og Københavns første gennemførte affaldssortering. Men havnen skal stadig være for alle. Det er vigtigt, at man kan have sin båd liggende i havnen til en fornuftig pris – det kan man næsten ingen andre steder i København.«

Kulturhus, tak! › På hele Østerbro er der kun to medborger- og kulturhuse. Kun det ene af disse kan udleje lokaler til områdets beboere. Begge ligger på Indre Østerbro. Alene på Nørrebro findes der 4 medborger- og kulturhuse. › Enhedslisten mener, at der skal bygges et medborger- og kulturhus på Ydre Østerbro.

16

Enhedslisten KBH

Østerbro skal være en bydel, hvor alle er velkomne. En grøn bydel med oaser og åndehuller, hvor der er plads til fordybelse og fællesskab Udeliv og caféhygge Med metrobyggeriet kan Sortedamsdosseringen ikke bruges som rekreativt område de næste mange år. Ndr. Frihavnsgade bør derfor omlægges til strøg og handelsgade med caféer, hygge og udeliv, så østerbroerne fortsat kan nyde bydelen under åben himmel. Før metrobyggeriet går i gang, arbejder Enhedslisten for at sikre gode og sikre forhold for cyklisterne. Flere oaser og åndehuller Enhedslisten mener, at hele Østerbro skal være en levende bydel. Derfor arbejder vi for flere oaser og åndehuller med plads til leg og liv. På ydre Østerbro arbejder vi for at styrke det lokale sammenhold. Derfor mener vi, der skal laves medborger- og kulturhus. I Nordhavn arbejder Enhedslisten for, at der bygges en økologisk bydel, så København kan komme i front, når det gælder klimabyggeri. Østerbro — ikke kun for velhavere Østerbro skal ikke være en bydel kun for velhavere. Derfor skal der sættes en stopper for boligspekulation og usikre boligløsninger. Tomme kontorsiloer er der nok af. Der skal bygges boliger, som familier med en almindelig indkomst kan betale.


Amager

Hverdagsliv på Amagerbrogade. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Gorm Gunnarsen »Vores børn skal sikres gode rammer for et sundt udeliv. Enhedslisten arbejder for, at grønne områder som Vestamager, Amager Fælled, Kløvermarken og Amager Strandpark bevares og udvikles, så vi sikrer de bedst mulige udfoldelsesmuligheder.«

Amagers børn › I starten af 80’erne var der 9 børn pr. stue i vuggestuerne og 18 børn pr. stue i børnehaverne. › I 1991 var der 12 børn pr. stue i vuggestuerne og 22 børn pr. stue i børnehaverne. › Siden 2008 har der været 13-14 børn pr. stue i vuggestuerne og 23-26 børn pr. stue i børnehaverne. › I samme periode er antallet af ansatte faldet fra 3 fuldtidsansatte til 2,5 pr. stue.

Fra bil-Ø til børne-Ø Autobranchen præsenterede i sin tid Amager som en bil-ø. Den tid er forbi, og Amager er nu en børne-ø. Enhedslisten vil skabe plads til børn frem for biler Plads til vores børn Der skal være plads på stuen og i klassen. I daginstitutionerne og skolerne skal der være tid til leg og læring. Det kræver færre børn til hver voksen, flere nye vuggestuer, børnehaver og skoler og et loft på 24 elever i en klasse i stedet for 28 som i dag. Der skal også være plads i det fri. Enhedslisten fastholdt fra start, at Kløvermarken er til boldbaner og legepladser. Vi arbejder nu for, at den nye skole i Ørestaden placeres med direkte adgang til åbne arealer. Amagerbrogade for amagerkanerne Amagerbrogade forener amagerkanerne. Men gaden kunne være en sundere og mere sikker ramme om handel og færdsel. Derfor skal den gennemkørende biltrafik væk, og 5A skal laves om til en letbane. Så bliver Amagerbrogade en rar vej til skole og arbejde og et spændende sted at handle og mødes. Cykler på kryds og tværs På tværs af Amager arbejder Enhedslisten for bedre og mere sikre ruter for cykler. Nye anlæg som Bryggebroen og cykelstien på Øresundsvej vil vi bruge som afsæt til at skabe mere sammenhængende cykelruter. Vi vil skabe en bedre forbindelse mellem på metro, letbane og cykelruter.

Enhedslisten KBH

17


Brønshøj

Natur og åben himmel i Utterslev Mose. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Sammenhold og højt til loftet Bente Møller »Brønshøj er jo en dejlig bydel — men vi skal styrke det lokale sammenhold. Enhedslisten prøver at tage sin tørn, når vi hvert år afholder det store Sankt Hans-arrangement i Utterslev Mose.«

Idræt, ungdom og overvægt › Der er cirka 9.200 børn i Brønshøj og Husum › 15-20 % af Københavns skolebørn er overvægtige › Cirka 5 % er svært overvægtige › Derfor mener Enhedslisten, at der skal skabes bedre idrætsfaciliteter for børn og unge i Brønshøj og resten af København.

18

Enhedslisten KBH

Brønshøj er en grøn bydel med plads. En bydel med mange børn og unge. Det er Enhedslisten glade for, og det skal styrkes Sæt ind socialt København er en delt by. Det gælder også i Brønshøj. Tingbjerg har store sociale problemer. Det er problemer, der skal løses. Enhedslisten knokler for at give Tingbjerg et socialt løft. Det sker ved, at der skabes sociale netværk, og det kræver penge. Enhedslisten mener, der skal gives flere penge til sociale tiltag, så der kan komme gang i foreningsliv, klubber og aktiviteter for de unge. Styrk idrætten Den lokale idræt i Brønshøj skal styrkes. Både for folkesundhedens og sammenholdets skyld. Enhedslisten arbejder for, at Energicenter Voldparken bliver en nerve for idræt og udfoldelse. Det skaber udfoldelsesmuligheder for de yngste københavnere og dem med et par år på bagen. Så der er mulighed for børn og unge til at se hinanden i trygge rammer og mødes på tværs. Sammenhold Enhedslisten ser forskellighed som en styrke. Man skal komme hinanden ved og kende sin nabo. Derfor lægger Enhedslisten hvert år en masse kræfter i at arrangere det store Sankt Hans-arrangement i Utterslev Mose. Det er et af vores bud på, hvordan vi skaber sammenhold i Brønshøj.


nordvest

Livet ved Nørrebro Station. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Hvor godtfolk er... Jaleh Tavakoli

Enhedslisten arbejder for et mangfoldigt og trygt Nordvest med plads til nydanskere, indvandrere, flygtninge, etniske danskere, unge og gamle

»Frederikssundsvejens Skole står bare hen. Lad os da bruge lokalerne til noget, der kommer vores børn til gode — fritidsklub, idrætstilbud, leg og læring. Der er muligheder nok.«

Løft Nordvest op Gennemsnitslevealderen i Nordvest er langt under Københavns gennemsnit — det vil Enhedslisten gøre noget ved. Sundheden skal forbedres med bedre ældrepleje, gratis tandpleje, flere botilbud til hjemløse og unge, billig økologisk mad og gratis idrætsfaciliteter. Enhedslisten vil have et København, hvor alle er lige. Sådan er det nemlig ikke i dag. Det kræver store investeringer i Nordvest.

Fattigdom i 2400

Kultur, ja tak! Kulturen har potentiale til at blomstre i Nordvest med nyt kultur- og bibliotekscenter, moské og ungdomshus . Enhedslisten ønsker stadig at styrke kulturen med flere multibaner, øvelokaler, gavlmalerier, blomster og frugttræer i bybilledet.

› Gennemsnitslevealderen i Nordvest er lige så lav som i Albanien. En mand i Bispebjerg bliver i gennemsnit 69 år. › Lige nord for Nordvest i Hellerup, Gentofte og Lyngby-Taarbæk bliver borgerne i gennemsnit fem år ældre. › En mand i Nordvest tjener i gennemsnit 15.000 om måneden før skat. I Whisky-bæltet tjener de næsten dobbelt så meget.

Nordvests børn De yngste nordvestborgere har brug for bedre forhold. Enhedslisten vil skabe et Nordvest med plads til leg og læring for vores mindste. Frederikssundsvejens Skole står hen — Enhedslisten vil bruge skolen, så den kommer børn og barnlige sjæle til gode. Bellahøjbadet skal omlægges, så det også er for børn, Utterslev Mose skal have naturlegeplads for de store børn, og trafikken på de støjende og osende indfaldsveje skal reguleres, så det er sikkert at færdes i Nordvest.

Enhedslisten KBH

19


Valby

Generationer mødes på Toftegårds Plads. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Jens Kjær Christensen »De grønne områder og rekreative arealer i Valby skal have en overhaling. Toftegårds Plads skal gøres til et åbent og imødekommende sted, hvor vi kan slappe af, komme hinanden ved, og hvor de mindste kan lege.«

Sundhedshus til 100.000 mennesker › Der bor over 46.000 mennesker i Valby og over 53.000 mennesker på Vesterbro og i Kongens Enghave. Det er cirka 100.000 mennesker i alt. › Der skal oprettes et sundhedshus for Valby, Vesterbro og Kongens Enghave. Det skal ligge på Indre Vesterbro. › Enhedslisten mener, at Valby skal have sit eget sundhedshus. Indre Vesterbro er for langt væk, og der er for mange mennesker om ét sundhedshus.

20

Enhedslisten KBH

Liv, leg og idræt Plads på pladsen I Valby er der masser af områder, der kunne bruges til leg, idræt, afslapning, loppemarkeder og alt mulig andet. Toftegårds Plads skal gøres imødekommende, så der kan være liv og aktivitet. Helhedsplan for Valby Idrætspark er en stopklods. Enhedslisten vil styrke idrættens muligheder. Club Danmark Hallen skal nytænkes, og hvorfor ikke gøre Gastårnet til klatretårn? Sundhedshus til Valby Kommunen arbejder for et borgernært sundhedsvæsen. Men lige nu er planen, at et sundhedshus for Valby, Vesterbro og Kongens Enghave skal ligge på Indre Vesterbro. Det er ikke særlig borgernært, og fordelene ved et sundhedshus opvejes af ulemperne ved den lange afstand. Derfor skal der et sundhedshus til Valby. Akacieparken med plads Børn og unge i Valby skal have den bedste start på livet. Det kræver lys, luft og plads til leg. I Akacieparken har vi nogle sociale problemer, vi i dag ikke tager ordentlig hånd om — samtidig har Akacieparken hele sin levetid manglet friarealer for de mange børn og unge. Enhedslisten arbejder for, at de ubenyttede områder laves om til legepladser, boldbaner og andre aktivitetsområde, så vores mindste kan få en ordentlig start på tilværelsen.


Sydhavnen

En nysgerrig hest ved Karens Minde. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Kaj Jessen »Jeg elsker det magiske Sydhavnen for alle sine gode traditioner, for sammenhold og lokalt engagement. Men vi har områder i vores bydel, hvor fattigdom bliver mere og mere udbredt. Enhedslisten vil afskaffe fattigdom i København.«

Fattigdom i Sydhavnen › 4,6 % af beboerne i Sydhavnen lever i langvarig fattigdom. For det samlede København er det 3,9 %. › Over en tredjedel af beboerne i Sydhavnen har kun grundskolen som uddannelse. I hele København gælder det for under en fjerdedel. › Enhedslisten støtter boligselskabet KABs forslag om, at folketingspolitikere fra provinsen kan få stillet en almennyttig bolig til rådighed i stedet for at spilde 100 millioner kroner på mondæne luksusboliger i Indre By.

Et magisk sted I Sydhavnen mødes naturen og byen, haveforeninger og de almene boliger, landsbyen og storbyen. I Sydhavnen er solidaritet en selvfølge, og lokale kræfter arbejder for at gøre hverdagen bedre for beboere i alle aldre. En stolt og smuk tradition Sydhavnen skal have et socialt løft Sydhavnen er magisk, men langt fra perfekt. Fattigdommen er nemlig stor. Løsningen ligger lige for — folk skal have mulighed for at komme ud af fattigdommen. Enhedslisten står i spidsen for flere penge til de fattige, medicinhjælp, gældsrådgivning, jobmuligheder, og ikke mindst skal børn fra fattige familier have adgang til gratis kultur og fritidsaktiviteter. Et samlet Sydhavn Sydhavnen er desværre delt i to af Sydhavnsgade — det nye og det gamle. Vi vil arbejde for, at de store trafikårer elimineres, så der kan sikres fysisk sammenhæng mellem bydelene samt social og kulturel samhørighed mellem beboerne. Sydhavnen skal hænge sammen — med plads til alle. Grønt Sydhavnen De grønne områder gør Sydhavnen til noget ganske særligt, og det skal bevares. I foråret fik Enhedslisten vedtaget, at der ikke skal bygges mere på Karens Mindes jorde og Tippen. Det var første skridt til at fastholde det grønne og rekreative, så vi kan bygge videre på det store lokale engagement, Sydhavnen er så rig på.

Enhedslisten KBH

21


Vanløse

Metroen bringer Vanløseborgerne ind til centrum. Foto: Mark Knudsen / Monsun

Mellem forstad og City Steen Eskildsen »Der skal dæmmes op for den tunge trafik i Vanløse. Lad os få lavet bussluser, gågader eller noget tilsvarende. Det gør Vanløse hyggeligere, det skåner miljøet, og vi nedsætter luftforureningen, der er så usund.«

Bilerne drøner derudaf › Under 10 % af Københavns biler kommer fra Vanløse — alligevel drøner bilerne igennem bydelen. › Trafikregulering til fordel for busser og cyklister er muligt — det har vi set på Nørrebrogade. › Enhedslisten har fået masser af erfaringer med at inddrage de lokale beboere i beslutningsprocessen. Erfaringer vi gerne vil bruge til at gøre Vanløse til et bedre sted.

22

Enhedslisten KBH

Vanløse har altid været et grønt område. Både Damhussøen og Engen giver plads til koncerter, boldspil og leg. Men Enhedslisten har endnu mere i ærmet En kærlig hånd til torve og pladser Vanløses torve og pladser er godt på vej. Vanløse Torv er renoveret. Der bygges ældreboliger og institutioner på arealet ved Indertoften, og der kommer butikscenter på Banestyrelsens gamle arealer. Men flere torve og pladser trænger til en kærlig hånd for eksempel Kapseltorvet ved linje 14’s endestation. De skal gøres grønnere og mere brugervenlige. Trafikken bør reguleres Vanløse gennemskæres af mange tungt trafikerede indfaldsveje, hvor lastbiler og privatkørsel på vej ind mod byen generer de lokale beboerne. Der har på enkelte strækninger været forsøg med støjreducerende asfalt, men Enhedslisten mener langtfra, det er nok. Der skal flere initiativer i gang. Bompenge vil give en reduktion af biler på indfaldsvejene og kan betale for busser, tog og metro. Liv og sammenhæng Vanløse skal have liv og være en sammenhængende bydel. Jernbane Allé og Godthåbsvej er i dag handelsgader og ikke bare til gennemkørsel. Derfor skal trafikken reguleres. Det kan være som gå- eller sivegader for cyklisternes skyld, eller med en bussluse, der tilgodeser den offentlige transport og ærindekørsel for gadens butikker. Busruten op ad Ålekistevej skal forlænges, så flere beboere får glæde af den offentlige transport, der er nødvendig for at holde bydelen sammen.


Vil du også have et rødt København?

meld dig ind enhedslisten.dk/blivmedlem

Studiestræde 24 · 1. sal · 1455 Kbh K Meld mig ind i Enhedslisten Send mig materiale om Enhedslisten Send mig materiale om SUF (Socialistisk Ungdomsfront)

Navn . ............................................................................................... Adresse .......................................................................................... Post nr. .......................... By ....................................................... E-mail .............................................................................................. Telefon ...........................................................................................

Enhedslisten +++ 10997 +++ 0893 Sjælland USF B


Layout: Monsun

kbh.enhedslisten.dk

Garanti for et rødt København  
Garanti for et rødt København  

Valgavis for Enhedslisten KBH, Kommunalvalg 2009. Layout: Monsun - Foto: Mark Knudsen

Advertisement