Page 1

MÖNSTERÅS TURISTSÄSONGEN 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Marita Eriksson


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Denna rapport avser turistbyråverksamheten i Mönsterås kommun med de olika turismsamarbeten och aktiviteter som man har varit involverad i under säsongen 2017. I kursiverad text beskrivs planerade satsningar och möjliga förändringar inför säsongen 2018, vilket också är kopplat till den antagna turismstrategin 2014. Turismstrategin för Mönsterås kommun lyfter fram vikten av en ökad turism för kommunens utveckling, med målet att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt och långsiktigt arbete. Vilket skulle generera fler arbetstillfällen, fler besökare och fler gästnätter i Mönsterås kommun.

VERKSAMHETSBESKRIVNING TURISTBYRÅNS ÖP PETTTIDER

Turistbyrån har under sommaren 2017 varit öppen från den 17 maj till den 31 augusti. Öppettiderna har varit måndag till fredag mellan klockan 10.00 -17.00 och helger 10.00 15.00. I juli utökades öppettiderna till 19.00 samt helger till 16.00. SAMARBETE MED SWEDISH AGRO OCH KAJPLATS 1

Turistbyrån har även i år haft samarbete med Swedish Agro gällande ställplatser för husbilar och gästhamn. Swedish Agro kompletterade turistbyråns öppettider under sommaren, främst avseende mornar mellan klockan 08.00-10.00, samt första delen i maj och hela september då turistbyrån är stängd. Kajplats 1 har tagit upp betalning under deras öppettider i slutet på maj – september för gäster, som har kommit efter turistbyråns stängning. PERSONAL

Under sommaren har förutom turismsamordnaren, ytterligare fyra personer varit anställda som turistvärdar i Mönsterås. Dessa har sammanlagt jobbat cirka 800 timmar. Under veckorna 28 till 30 har en feriearbetare utökat personalstyrkan och haft ambulerande infopoint på cykel samt fotograferat evenemang, badbilder med mera. Detta fick stort genomslag både i pressen samt i radio P4 Kalmar. Inför säsongen beställdes också arbetskläder i form av blåa pikétröjor med Mönsterås kommuns logotyp, vilket ytterligare har gett ett enhetligt och professionellt intryck.

1


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

LOKALER/ HAMNO MRÅDET

Turistbyrån har ett mycket bra och vackert läge vid Mönsterås inre hamn, nära till både gästhamnsverksamheten, ställplatserna för husbilar och centrumkärnan. Utanför turistbyrån finns det bra parkeringsmöjligheter. Lokalen är dock för liten och det saknas vatten och avlopp, vilket gör att arbetsmiljön inte är den bästa för personalen. BÅTUTHYRNING

I år hade turistbyrån ett samarbete med MTL-Customs, Mattias Lindqvist med båtuthyrning i hamnen. MTL hyrde en av de röda bodarna och hade även ett par gästplatser där båtarna placerades. MTL anställde 2 sommarjobbare från v.28-31 för detta samt att rensa ogräs i hamnen för kommunens räkning. MTL fakturerade kommunen för detta. Oscar Olsson, Gata-Park var deras arbetsledare och ordnade redskap och såg till de säckar med ogräs som de rensat hämtades. Mattias var nöjd med säsongen och de hyrde ut mer båtar än förväntat under dessa veckor, totalt 10 stycken endagsuthyrningar och 3 stycken veckouthyrningar.

BESÖ KARE

Turistbyrån har under sommaren totalt haft 5863 gäster. Av dessa var 1645 tyska gäster, 163 från Danmark, 139 från Holland och cirka 170 gäster från övriga länder. I denna grupp var det England och Schweiz som dominerade. Det är första året på länge som det var fler danska än holländska gäster. Besökare på turistbyrån domineras av par i övre medelåldern, vilket är en intressant målgrupp med tanke på att de ofta är mer penningstarka. Antal besökare på turistbyrån totalt och månadsvis 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Maj

275

231

257

433

491

608

434

659*

Juni

635

809

817

1182

896

947

922

911

Juli

2239 1844

2213

2357

2043

2495

2549 2545

Aug

905 1030

1137

1789

2004

1722

1642 1748

Total

4054 3914

4424

5761

5434

5772

5547 5863

2


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

*2017 Öppnade Turistbyrån 22/5 några dagar senare än tidigare år. TELEFON OCH E-POST Nedan presenteras statistik över telefonsamtal till turistbyrån under sommaren. Telefonsamtalen handlar till största del om boende, öppettider för restauranger och datum för evenemang samt frågor kring friluftsaktiviteter. Det märks tydlig skillnad på telefonsamtal om det är något evenemang som är på gång i kommunen, då är det många som ringer och kollar tider, om det är entré, framförallt är det kyrkans konserter som har frivillig entré i form av kollekt som många ringer och frågar turistbyrån om. Antal telefonsamtal 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Maj

-

28

9

34

47

43

62

33*

Juni

-

99

59

74

72

97

66

65

Juli

-

116

120

107

106

152

165

131

Aug

-

76

86

54

91

90

93

86

319

274

269

316

382

386

315

Total

*2017 Öppnade Turistbyrån 22/5 några dagar senare än tidigare år. Turism@monsteras.se

Under 2017 (maj-aug) har vi totalt fått in 69 mail från svenska och utländska turister. Kommunen bytte mailsystem i början på sommaren och all tillfällig personal skulle få en personlig mail först innan de kunde öppna turismmailen, detta tog tid och statistiken släpade efter. Detta kan vara en förklaring varför det i statistiken ser ut som vi fått många färre mail än 2016 då 132 mail. Resterande månader är det i snitt ca 2 mail i veckan som kommer från turister. FÖRSÄLJNI NG

Under sommaren har turistbyrån tagit upp avgifter för ställplatser, båtplatser i gästhamnen, sålt fiskekort till Emån och Hällesjöarna, biljetter och t-shirt till bluesfestivalen. Vidare har Turistbyrån sålt sjökort, böcker om Mönsterås och historiska platser i kommunen, vykort, frimärke samt ett mindre utbud av souvenirer och karameller.

EVENEMANG OCH VERKSAMHET I TURISTBYRÅNS REGI TURISTBYRÅ PÅ TURNÈ

Turistbyrån har under säsongen medverkat i och vid flera evenemang. Innehållet och utbudet har varierat beroende på eventets utformning. Vi har fört statistik på gäster vi informerar när vi är med ute på event och tillsammans med Emånaktiviteteten var det i år ca 500 besökare.    

Kulturdagen i Pataholm – Tipspromenad med vinster och turistinformation. Fliserydsdagen – Kastaktivitet med vinster och turistinformation. Spelmansstämma på Oknö – Mönsterås Turism sponsrade i år med presentcheckar på Mönsterås Handel till lotterivinster. Talangjakt på torget 3


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

» EMÅNAKTIVITET

Turistnätverket beslutade att även i år under två lördagar i juli genomföra Emånaktiviteten – rastplats E 22, där det bjöds på kaffe med dopp och där Mönsteråspåsen delades ut till förbipasserade turister. I år var det sex företag som sponsrade med material och give away av olika slag till kassen. Dessa var Algots, Konsum, Södra Cell, Häradssparbanken, Ålems sparbank, Mönsterås handel och Turistbyrån. I kassen finns även turisbroschyren samt en enkel karta över kustvägen. Syftet med aktiviteten är att sprida information om Mönsterås kommun och att det är värt att svänga av E22 för en fika, en bit mat och handla med mera. Medverkade i år gjorde Sparbanken, Mönsterås handel, eventdelen på reklam o display och Turistbyrån. Totalt delades knappt 200 påsar ut under dessa lördagar, mellan klockan 09.00-13.30. Vi träffades innan och gick igenom att vi i år vill prata med alla gäster innan vi delar ut påsen. Därför delades det ut lite färre påsar i år än föregående år utifrån mottot kvalité är bättre än kvantitet. De påsar som inte gick åt delades ut till gäster på turistbyrån som semestrade i Mönsterås och övernattade i kommunen såsom i stuga, rum, husbil eller båt. Mycket uppskattad aktivitet. Total kostnad för aktiviteten för Turistbyrån med inköp av påse, Give-away, kaffe och kaka och uppsättning och nedmontering av skylt är cirka 10 000 kronor. Detta upplever vi som jobbar med aktiviteten ger mer än till exempel att köpa en annons för samma summa. Mönsterås Handel delade ut presentcheckar på 100 kronor. »Aktiviteten kommer med all sannolikhet att fortsätta under sommaren 2018. Under tre onsdagskvällar i juni arrangerades det även i år allsång i hamnen med Nöjesteamet där turistbyrån är samarrangör. Kvällarna besöktes av ca 200 personer. En utav kvällarna blev inomhus på grund av regn. Uppskattningsvis var det ca 80 % av besökarna som var från kommunen och övriga var turister. »Finns planer på att fortsätta med detta även nästa år.

4


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Mönsterås Bluesfestival drog mycket folk i år med draghjälp av det fina vädret. I gästhamnen och ställplatsen gick det inte få rum med varken en båt eller husbil till. Biljettförsäljningen till festivalen var dock densamma som förra året. Nästa år firar bluesfestivalen 25 år och Andreas Askebring ordförande i Bluesföreningen hoppas att det ska bli ett oförglömligt jubileum.

BO SCB:s statistik är fortsatt preliminär och resultatet är hittills 15425 gästnätter för maj-aug. Prognosen är dock att det kommer öka något men ändå bli sämre än förra årets resultat. Till nästa år kommer även statistik på gästnätter för husbil, i år är första gången vi rapporterat in resultat till SCB. Anders, Höjdens Lågprishotell uppger att de haft deras bästa säsong sedan de tog över hotellet för cirka tolv år sedan. De gick in i Booking.com och det märker en tydlig skillnad på beläggning och framförallt på utländska gäster. Alina Sundström, en av ägarna på Alstergården är nöjd med utvecklingen av boende och luncher sen de tog över för Alstergården. I år har de haft från januari-augusti 379 gästnätter mot året innan då hade de 368. De har ofta ”Workers som jobbar på någon av de lokala industrierna i Blomstermåla. Dock är Alstergården nu till försäljning på grund av sjukdom. Tanja på Mönsterås Bed & Breakfast har haft hög beläggning i sommar främst i juli då det var 78 procent beläggning. De har gått med i booking.com och de har bidragit att även att augusti och september har varit bra månader. Eftersom både Tanja och hennes make jobbar parallellt som lärare kommer de nu få plocka bort Booking.com vissa månader för att hinna med För cirka 3 år sedan började turismsamordnare lägga upp privata hus som boendealternativ på visitmonsteras. En del av dessa hus ligger på flera sajter. Det är kostnadsfritt att finnas på visitmonsteras.se men uthyraren får själv sköta kontakten med gästen. Det tar tid att bygga upp en ny websida och för besökare att hitta dit men fler och fler signaler kommer på att man hittat sitt boende såväl privathus eller annat boende via visitmonsteras.se. Även i år hade Bluesfestivalen ingen bo-sida på deras web utan länkade till visitmonsteras boendesida.

STÄLLPLATS HAMNEN

Även denna säsong har det varit populärt och uppskattat att övernatta med husbil i Mönsterås kommun. I Mönsterås hamn ökade antal gästnätter och det blev totalt 836 gästnätter, som är nytt rekord. 709 av dessa gästnätter var svenska, 88 tyska, 44 från Holland, 21 från Norden och resterande övriga Europa. Nyhet! Från och med i slutet på juni fick vi 4 elstolpar med 2 uttag i varje samt snedställda platser det vill säga 8 platser. Dessutom 4 extra platser längs med Swedish Agro mot norra kajen utan el. Dessa har dock inte varit så populära.

5


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Antal uppställda husbilar totalt månadsvis och årsvis Maj Juni Juli Aug Sep Totalt

2009 25 26 109 67 227

2010 2011 25 26 58 107 167 172 58 77 308

382

2012 2013 56 50 73 139 222 207 134 195 485

591

2014 58 131 231 219 639

2015 127 125 302 175 35 764

2016 137 120 253 231 96 836

2017 152 167 249 264 189 1026

Dessa uppställningsplatser i hamnen har satt Mönsterås på kartan och vi har återkommande gäster varje år. Besökarna är nöjda med det fräscha serviceutrymmet, närheten till centrum, restauranger i området, bemötandet på turistbyrån och den vackra utsikten. Dessa besökare gör sina inköp i Mönsterås butiker längs storgatan men även livsmedel, bensin och gas.

Om man skall nå bättre resultat måste det finnas ett system för att ta bättre kontroll. Turismsamordnare har ”jourtelefon” dit gästerna kan ringa om de kommer på annan tid än Swedish Agro är öppet. Det skulle inte löna sig att anställa en person som varje kväll skulle kolla av ställplats och hamn, eftersom det är så få platser. Uppskattningsvis missar vi cirka 15 procent på för och eftersäsong på grund av gäster som inte betalar. Då använder de inte serviceutrymmena utan endast parkerar från sen kväll till tidig morgon. Det är dock viktigt att visionen som antogs i Turismstrategin att ha Smålandskusten bästa service och bemötande inte glöms bort, det personliga mötet är ju alltid det bästa.

JUNGNERHOLMARNA STÄL LPLATS

I år var det andra året för ställplatser i Fliseryd Jungnerholmarna med full service till gästerna. Det finns både el, färskvatten, latrintömning, dusch och wc samt tillgång till kök för husbilsgästerna på Jungnerholmarna. ICA tog upp betalningen till ställplatsen och Fliseryds Samhällsförening tog hand om tillsyn och viss skötsel. 6


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Önskemål finns från Ica att kunna ha lite mer flexibla öppet och stängningstider på grund av vädret. Det har varit en stor ökning av gästnätter jämfört med förra året. Se tabell. 48 gästnätter var från Tyskland, 19 från Holland, 9 från Danmark, 1 från Schweiz och 1 från Norge.

Antal gästnätter för husbil och tält 2012 Apr/Maj Juni Juli Aug Sep/Okt Totalt

2013 1 6 8

15

1 3 12 15 2 33

2014 18 17 31 45 15 126

2015 27 37 32 52 15 217

2016 36 74 98 43 42 293

2017 54 55 107 102 35 353

STÄLLPLATS TIMMERNABBENS FESTPLATS

Ställplats på Festplatsen i Timmernabben. I samarbete med Mönsterås kommun och Timmernabbens idrottsförening blev det till slut ställplats på Timmernabbens Festplats. Eldsjälen i föreningen Lars Holgersson är ställplatsvärd. Det blir nytt rekord för ställplatsen och från januari till oktober är det 1570 gästnätter och Lasse tror att innan året är slut kommer det bli ytterligare ett tjugotal gästnätter. Förra året var det totalt 1221 gästnätter. Det var 175 gästnätter med tyskar, 24 från Holland, 16 från Norge och 33 stycken från övriga Europa.

7


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

STÄLLPLATS HÖGEMÅLA

Ställplatsen i direkt anslutning till golfbanan kom igång i år och det finns idag 4 elplatser och flera platser ytterligare utan el. Det finns dusch, toalett och vattenpåfyllning vid klubbstugan. Det har varit ett 15-tal husbilar i år främst vid bluesen, men förhoppningen är att det ska bli flera till nästa år. Nya ställplatser Ny plats var i år på gång nära Blomstermåla Folkets park och starten på Alsteråleden. Ansökan om bygglov söktes och överklagades dock av en granne i området, och ärendet är nu på Länsstyrelsen. Markägare valde då att vänta in det beslutet. Ny planering finns att köra igång ställplats vid ridhuset Blomstermåla nära Alsterån , Ridklubben intresserad. Ny planering finns att inrätta ställplats vid sjön Skiren, i närheten av Finsjö. CAMPING First camp

Ann-Louise Forsmark som blev ny servicechef nyligen eftersom föregående chef som skulle både ha Oknö och Gunnarsö inte fick tiden att räcka till båda anläggningarna. Ann-Louise säger att det finns mycket att jobba på och anläggningen är sliten och mycket behövs renoveras. Det enda som ökat är säsongsplatserna som ökat från 9 platser från förra året till 20 platser och totalt blev det i år 1972 gästnätter och efterfrågan på fler finns Campingen med elplatser och tält blev totalt från mitten på april 1513 gästnätter och stugor 1938 gästnätter. Totalt för alla enheter så blir det 5423 gästnätter och sammanlagt 11946 personer. Fastän stugorna kommer vara uthyrda bra i oktober på grund av revision Mönsterås Bruk och enstaka event. Ann-Louise kommer även ha några stugor att erbjuda under vintersäsongen. Det är en minskning av cirka 2000 gästnätter från förra året. Förra årets Turismrapport 2016 finns endast en siffra för både Oknö och Gunnarsö, dåvarande servicechef kunde inte dela upp dessa enheter. Butiken har gått bra och Oknöborna bidrar till en stor del av omsättningen. Till nästa år är planen att få en äventyrsgolfbana i anslutningen till restaurangen och ta bort den gamla minigolfbanan som är sliten och ful och kunna använda den platsen till mer campingtomter.

8


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Caravan Club

Föreningen har även i år haft bra beläggning från och med midsommar och en bit in i augusti. Det kyliga vårvädret gjorde att säsongen kom igång senare men resultatet i slutet på säsongen blev ungefär desamma. Totalt 1582 gästnätter + 95 säsongsplatser.

Kaffetorpet

Lars och Anna Aronsson med familj från Trekanten arrenderar och driver campingen Kaffetorpet på Oknö. Campingen var i år öppen från och med maj-september. Antal gästnätter 2015 Maj Juni Juli Aug Sep Totalt

384

2016 18 108 355 193 21 695

2017 100 144 369 210 12 835

Här är Lars sammanfattning av säsongen. ”Det som dyker upp är kvällen med bra beläggning och vi konstaterar att alla gäster varit där tidigare, eller Kurt från Eskilstuna som tog barnbarnen till Öland på villkoret att de skulle stanna på vår camping på till o från resan. Det var nyss nämnde som gjorde fjolårets snabbaste förflyttning från "second camp" efter att ha försökt rangera en sjumetersvagn i tallslänten. Eller återvändaren Rolle från Enköping som delar med sig av en mycket spännande levnadshistoria, i år kom vi till 1961, han har utlovat fortsättning nästa år!”

9


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

GÄSTHAMNAR Antal gästande båtar/gästnätter Södra Kajen totalt månadsvis och årsvis

Maj Juni Juli Aug/sep Totalt:

2009 8 14 84 37 143

2010 2011 2012 1 3 8 14 18 25 67 66 86 22 18 44 104 105 163

2013 5 17 102 24 148

2014 7 35 120 55 217

2015 20 30 129 19 198

2016 19 14 76 82 191

2017 33 42 108 75 258

Totalt har 258 båtgäster övernattat i gästhamnen Södra Kajen Mönsterås. Dessa båtar var 168 från Sverige, 56 från Tyskland, 17 från Holland, 8 från Storbritannien, 5 från Danmark och 9 från övriga länder. I år var det ny taxa, så alla båtplatser kostade 150 kronor istället för 125 kronor och tredje natten var gratis. Lakhamn/Oknö hade i år 141 gästnätter varav 99 av dessa var svenskar. Resterande gästnätter var 34 från Tyskland, 4 Danmark, 2 Holland, 1 Finland och 1 Italien. I Timmernabben hade man totalt 188 gästnätter varav 110 från Sverige, 74 Tyskland, 2 Holland och en från övriga Europa. I år ökade tyskarna åter i Timmernabben dock minskade svenskarna något. Vissa år har Timmernabben haft mer tyskar än svenskar. Pataholms segelklubbs hamnar Saltor och Korpemåla har haft 37 betalande gäster i år 30 svenskar och 7 utländska. Uppskattningvis är det ytterligare ca 100 till som varit på Saltor som kommer sent och åker tidigt. Mönsterås segelklubb har haft 48 gästnätter, mindre än förra året men ändå bättre än genomsnittet genom åren. Den största nationaliteten var tyskar med 33 gästnätter, 11 svenskar och resterande var övriga länder. *Statistiken nedan blir inte exakt eftersom bland annat rapporten från Pataholm blir främst uppskattade siffror. I år satsade Mönsterås turismverksamhet extra pengar på en annons/artikel på gästhamnsguidens websida om den hemliga farleden för att lyfta leden som båtklubbarna i kommunen har tagit fram och markerat samt en annons på vårkanten om Mönsterås gästhamn ett stenkast från Bluesfestivalen. Sammanställning antal gästande båtar/gästnätter alla hamnar i kommunen, nationalitet och gästnätter

Sverige Tyskland Holland Danmark Övr. Totalt

2014 428 326 68 77 44 943*

2015 391 265 65 53 41 815*

2016 393 277 78 48 22 818*

2017 478 233 24 11 26 772*

10


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Totalt för alla gästhamnar blev det sammanlagt 772 gästnätter.

SE OCH GÖRA Majoriteten av turistbyråns besökare önskar att få information om Mönsterås med omnejd, karta samt förslag på aktiviteter och besöksmål. Turistbyrån har på olika sätt marknadsfört kommunen. Platser och besöksmål som har rekommenderats dagligen är Storgatan, Timmernabben, Pataholm, badplatser på Oknö m.m. Bland våra utländska besökare är det i många fall friluftsaktiviteter som fiske, cykling och vandring som lockade. Den vanligaste frågan från turister var om vi har någon cykelkarta över Mönsterås kommun. Stranda Hembygdsförening, Göte Emriksson informerar om säsongen. I år var det 54 personer som gick på guidade turer samt 5 grupper med totalt 200 personer. Föreningen har även haft kulturvandringar/aftnar som besökts av 400 personer. Stranda Hembygdsmuseum och parken är en populär plats för event. Det största eventet är fordonsträffarna som i år hade 2750 besökare. I samband fordonsträffarna öppnar föreningen upp byggnader eller utställningar för besökarna. I år hade föreningen en skolplanschutställning som var populär. Andra event som varit i parken är Nationaldagsfirande, Valborgsfirande och hembygdsfest, dessa event hade cirka 1000 besökare Klosterruin Kronbäcks vänner har även i år haft guidningar för besökare under juli och augusti 1-2 dagar i veckan. Totalt hade i år 37 betalande besökare på guidningarna. Det är svårt att uppskatta hur många som besöker ruinen och utställningen. Ulrika Wretås, styrelsemedlem i Kronobäcks vänner berättar att det gått åt 400 informationsblad under sommarperioden Föreningen har som vanligt även arrangerat Kronobäcksdagen, utomhus bio och skymningskväll. I sommar har det även varit barnteater som kulturförvaltningen arrangerat, detta har varit populära event.

11


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Om besökarna varit på väg från Mönsterås och söderut, så har kustvägen varit en självklar vägbeskrivning med Timmernabben, Strömsrum och Pataholms gamla köping. Många besökare var och är också intresserade av information om Öland, Glasriket, älgparker samt Astrid Lindgrens Värld. VANDRING Vandring är populärt hos turisterna som besöker turistbyrån. Många frågar efter kartor och leder. Här finns många leder att erbjuda såsom Svartö, Lövo, Oknö, Kevershäll med mera. Nyhet! Till denna säsong blev arbetet klart med Mönsteråsleden och en ledkarta trycktes upp i samband med detta. Det nya utkikstornet på Kevershäll blev klart i maj och varit mycket välbesökt. Det bästa mätinstrumentet för antal besökare är en gästbok som finns på utkiksplatsen lite längre upp cirka 100 meter fågelvägen från tornet. Från maj till mitten på juli fick vi byta ut till en ny gästbok.

FISKE

Ems Herrgård, har det mest exklusiva fisket i Mönsterås kommun. Här har det i generationer erbjudits flugfiskare att bo och fiska i unik miljö. Det erbjuds även guidning och kursverksamhet. Ems Herrgård erbjuder maximalt tolv fiskare om dagen och sängplatser i herrgården och flyglarna uppgår till 24 stycken. Fisket på Em är normalt bokade av återkommande gäster. Många gäster kommer från England. Ibland kan det dyka upp återbud eller att en gäst får åka tidigare än beräknat, då kan lediga fiskeplatser uppkomma, då är det först till kvarn som gäller. Turistbyrån får informera fiskeintresserade gäster att ta kontakt med Ems fiskekontor och visa intresse och sedan hoppas på mycket tur. Föreningen Fiske & Fritid i Blomstermåla har hand om fisket i Alsterån kring Blomstermåla. I år har de haft rekordförsäljning av fiskekort även att de höjt priset på korten i år. Ett dagskort kostar numera 150 kronor. Fliseryds sportfiskeklubb har i år sålt 97 årskort och 204 dagskort och 19 veckokort via internet sedan kommer det komma in från ombuden som säljer åt klubben. Internet försäljningen har tidigare utgjort cirka 20-25% av dagskortförsäljningen. Grönskogs gård har haft ett mellanår med satsningar på turism och stuguthyrningen har varit skral. Martin Stensson säger att de legat lågt med marknadsföringen i år. Nästa år kommer de åter hyra ut med hjälp av Novasol. Mycket tid i år har man lagt på stora satsningar i ågrenarna 12


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

i samarbete med Emåförbundet, vilket ger mycket positiva förhoppningar på mer fisk framöver. De har fortsatt problem med att havsöringen numera nästan är obefintlig på grund av kraftverket i Karlshammar.

CYKELUTHYRNI NG

Turistbyrån hade i år fortsatt cykeluthyrning i egen regi. Turistbyrån har 4 vuxencyklar och en barncykel. Turistbyrån har hyrt ut cyklar 25 gånger totalt under säsongen, både per dag/ vecka. Förfrågan om att hyra mountainbike har inkommit vid ett flertal tillfälle. »Vi kommer fortsatt utveckla arbetet med cykelturer med fikakorg och karta, till exempel:  Cykla till Timmernabben, rabatter på Råsnäs konfektyr och Gabriel Keramik, få rabatter på mat på rökeriet, kaffet och kaka på Förlig vind  Cykelpaket: Huldas i Harrstorp(fikakorg) – Forsa – Habbestorp  Cykelpaket: Hämta fikakorg på Kajplats eller Glada kocken, cykla via Boslätt ut till Svartö och tillbaka  Cykelpaket: Nyebo – Norra Bäckebo (hämta fikakorg) – Brotorp – Skälleryd (mat alstergården) KANOT

Caféet i Pataholm har i år haft kanoter för uthyrning. Det har fungerat bra. Kanotsträckan från Pataholms köping via en bit skärgården och upp till Strömsrum är relativt lätt att paddla, även för ovana paddlare. Turistbyrån kan därför rekommendera denna sträcka även för barnfamiljer. Caféet har haft öppet varje dag juni-augusti, så tillgängligheten för att hyra kanot har varit bra. Det fanns även efterfrågan från turister att kunna paddla andra sträckor. I år har det gått att lösa på för- och eftersäsong med att Ambjörn Thunberg kört ut kanoter till valfri plats. Det är även Ambjörn som har samarbetet med Caféet. I år har det inte varit något café inte eller uthyrning av kajak på Lövö. Hoppas det åter blir aktuellt sommaren 2018, inte klart ännu.

13


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

EVENEMANG

Under hela säsongen och främst under juli månad har det funnits gott om evenemang, som både turister och Mönsteråsare kunnat njuta av. Under juni, juli och augusti har det varit ett 100-tal evenemang som varit inskrivna i evenemangskalendern. Återkommande evenemang har varit veteranfordon i Hembygdsparken, allsångskvällar, talangjakt och allsång på torget, Strandbanken med coverband i Timmernabben, Lillelördag i Pata, dragspelstämma på Oknö, guidade turer i hembygdsparken och i Kronobäcks klosterruin, olika kulturvandringar, konstutställningar och mycket mera. Mat och kulturfestival i Mönsterås köping. Ett nytt event där framförallt Mönsterås Handel med Mönsterås kommun varit initiativtagare. Syftet med evenemanget var att olika kulturer skulle integreras med mat och musik. Det kom mycket folk till Storgatan och det var långa köer till matförsäljningen. Turistbyrån har även i år haft komplettande evenemangveckoblad. Detta framförallt för målgruppen som inte har tillgång till internet. »Fortsatt arbete med evenemangen är viktigt inför nästa säsong. Personalen har fått till uppgift att kolla vad som händer i kommunen inför varje arbetspass för att inte glömma att informera om aktuella events. HANDEL

Denna sommar uppger Mönsterås handel att man bedömer att den lokala handeln har varit positiv och vädret i år har gynnat handlarna De flest handlare säger att juni i år inte var bra men att det kom igång i juli och augusti och resultatet blev samma som 2016 som var en bra sommar. Samuel Petersson, Skohörnan ser en ökning under sommaren sedan 2015 och framåt och han ser utvecklingen i hamnområdet som en bidragande orsak. Samuel har i år haft en instagramtävling ihop med Kajplats 1 om att ta en semesterbild med skor från Skohörnan och vinna middag för två på Kajplats 1. Vinnare blev en man från Timmernabben som tog en bild på en man som fiskade i skärgården i Timmernabben där skorna från Skohörnan var med på bilden. Ett kanonbra initiativ som vi hoppas kan se mer av till nästa år. Gabriel Keramik i Timmernabben hade som de flesta övriga inom handeln en sämre juni månad men än bra juli månad och en ännu bättre augusti och september månad. Gabriel Keramik har många tyska turister som besöker och handlar i butiken. Eva Aronsson, tidigare ordförande i Mönsterås Handel informerar att från och med december 2017 är alla butikslokaler från Glada Kocken ner till kommunhuset uthyrda. Hon säger vidare att ”Handeln lever fortsatt i Mönsterås kommun men vi måste fortsatt jobba för att ännu fler hittar hit året om” Magdalena ägare till Huldas i Harrstorp säsong skiljer sig lite från övriga inom handeln. Magdalena har haft en bra månad juni och augusti men sämre i juli men det totala resultatet är oförändrat mot 2016. Det sämre resultatet i juli kan bero på minskade öppettider i juli i år mot tidigare år. Nästa år kommer Magdalena åter ha öppet alla dagar i juli. En annan analys från säsongen är att ost och kex försäljning har minskat men köttförsäljningen har ökat. Magdalena har nu gjort avtal med andra köttproducenter så att det alltid finns närproducerat kött att köpa i butiken. Det egenproducerade köttet från gården räcker inte alltid till. Livsmedelsbutikerna har även i år haft uppgång sommarmånaderna.

14


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

Sofie Redborn, Ica supermarket svarar så här på frågan hur säsongen 2017 varit ”Vi har haft ökning av turister under säsongen. Trots vädret, eller tack vare så tror jag de valde denna kust. Upplevde det som att säsongen blev förlängd då det kom många holländare i år tillsammans med tyskarna som brukar komma i augusti.”

ÄTA Restaurangerna har generellt haft en bra sommar med många besökare. Nynässerveringen, Glada kocken, Nabbens rökeri, Café Förlig Wind i Pataholm och Kajplats 1 uppger att de är nöjda med sommaren. Marina på Nynäs Café och Nelsons bageri är nöjd med sommaren totalt. Juni var en sämre månad och flera musikkvällar och även skolavslutningen regnade bort. Men juli och augusti har varit mycket bra månader så totalt sätt är Marina nöjd med säsongen. Anita på Glada Kocken är nöjd med sommaren och säger att de fått många gäster från E22. Det märks att det är mer besökare utifrån under sommartid. I övrigt har restaurangen mer aktiviteter på höst och vår än sommaren. Henrik Nilsson på Kajplats 1 är nöjd med sin första säsong, bättre än förväntat. De har haft fullbokat de flesta kvällar under högsäsongen. September månad blev än sämre månad och det var endast kvällar med aktiviteter såsom quiz och trubadur som gav resultat.Det var även mycket regn i september och det påverkar också resultatet. Caféet i Pataholm har haft 9000 besökare denna säsong. De hyr även ut kanot. Uppskattningsvis har uthyrningen av kanoter ökat även i år. 4 januari i år var det översvämning i Timmernabben och Pär Lindeby, ägare av rökeriet fick lokalerna på rökeriet och restaurangen förstörda. De lyckades få iordning så att de kunde driva verksamheten från och med maj-september. Under juni, juli och augusti hade de 13200 ätande gäster på restaurangen. Detta var 370 fler än året innan, trots att juni månad var en sämre månad än det brukar. Restaurangen är endast 30 % av den totala verksamheten som består av butik, försäljning i andra butiker och catering. Pär kommer under 2017-2018 jobba för att lågsäsongen skall gå plus minus noll. Han ser nu över kostnader för korttransaktioner, byte av leverantörer med mera. Per har som mål att inom några år ha en verksamhet med vinterbonad restaurang och butik som kan ha öppet året om.

15


Mönsterås Turistbyrå 2017 En presentation av verksamheten Rapport och statistik

SUMMERING AV ÅRETS SÄSONG I JÄMFÖRELSE MED 2016

     

Turistsäsongen 2017, innebar betydligt sämre väder än 2016 och detta kan ha påverkan på olika verksamheter på varierande sätt Turistbyrån i hamnen hade cirka 300 fler besökare än 2016, turisterna ville ha främst ha förslag på vad man kan se och göra Ställplatserna i Mönsterås kommun slog nytt rekord. I år blev det totalt 2949 gästnätter på tre ställplatser. Kaffetorpets camping har ökat gästnätterna i jämförelse med förra året. Södra kajen, gästhamnen i Mönsterås fördubblade sin omsättning mot 2016 dock minskade övriga hamnar något så totalt blev det en minskning. De flesta företag inom handel och restauranger säger att de hade en något minskad omsättning i juni men ökat i juli och augusti i jämförelse mot 2016. Nettointäkten för ställplats och båt i gästhamnen Mönsterås blev i år 156 964 kronor i jämförelse mot 2016 då det var 135 592 kronor. SCB:s statistik är fortsatt preliminär och resultatet är hittills 15425 gästnätter för majaug. Prognosen är dock att det kommer öka något men ändå bli sämre än förra årets resultat.

16

Turistbyrån rapport 2017  
Turistbyrån rapport 2017  

En presentation av turismverksamheten 2017. Inklusive rapport och statistik.

Advertisement