Page 1

ĹšcieĹźka kariery Dominika Staniewicz Monster Worldwide Polska


Planowanie Kariery

2


Doradca zawodowy? Czy ja sam? Co musimy zdiagnozować? Co lubię robić? Co mi pasuje a co nie w różnych zadaniach wykonywanych? Jakie mam pasje zainteresowania? Co chciałbym w życiu jeszcze robić? Jakie mam ograniczenia? Jak mnie postrzegają inni? Jaki jest mój wizerunek? Co mówi moja mowa ciała strój słownictwo? Czego mi brakuje ? Czy jestem spełniony w życiu prywatnym? 3


4


Kariera W literaturze określa się ją jako pewien proces rozwoju osobistego i osiąganie wyznaczonych celów. W. Griffin definiuje karierę jako zestaw związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego zawodowego życia danej osoby. Możemy zatem wyróżnić dwa wymiary kariery zawodowej: obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich dotyczy rodzajów i liczby pełnionych funkcji oraz osiągniętej pozycji w hierarchii organizacji. Drugi natomiast ma ścisły związek z rozwojem osobistym danej osoby, jej aspiracjami, wartościami i potrzebami.

5


Wiemy co lubimy, czego chcemy. I co dalej? Stawiamy sobie cel nie dalej niż 3 letni Wyznaczamy cele pośrednie Porównujemy nasz obecny stan z docelowym Definiujemy nasze obszary do rozwoju Ustalamy plan REALNY działania na najbliższe 6-12 miesięcy Pod koniec danego okresu ustalamy sami ze sobą lub doradcą co udało nam się osiągnąć ZAWSZE ustalamy więcej niż jedna drogę osiągnięcia naszych marzeń

6


Czy idziemy dobra drogą? Gdzie się tego dowiedzieć? Prasa Raporty Ogłoszenia o pracę Doradcy zawodowi Znajomości ( HR, Zarządy) – jeśli je mamy Trendy szkoleniowe TV Nasze obserwacje

7


Co wpływa na nasz rozwój? Środowisko Ludzie Sytuacje Media Rodzina Wartości Sytuacje traumatyczne Doświadczenia

8


CV Co to jest? Wizytówka Bank danych Klucz do naszych marzeń Baza informacji Wizerunek Co jeszcze?


Jak powinno wyglądać CV Dane osobowe Zdjęcie Profil Osiągnięcia Czytelne Spójne Te dane dotyczą wszystkich

10


Czym się różni CV specjalisty od studenta STUDENT • • • •

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Kursy Hobby

SPECJALISTA • • • •

Doświadczenie zawodowe Wykształcenie Kursy Hobby

11


12


13


14


KTO CZYTA NASZE CV? UJĘCIE MARKETINGOWE Nasz Brand – Marka Rekomendacje MLM Wizerunek Dobór przekazu do odbiorcy Efekt pierwszeństwa Google – słowa klucze Pierwsze wrażenie Magia Internetu

15


Wskazówki Czcionka : Arial, Tahoma, Verenda Jednolite daty Jednolity kolor Zgoda na wykorzystanie cv w procesie rekrutacji Zdjęcie profesjonalne Nie używamy spacji ( TAB) Zgodne z kulturą kraju Dane prawdziwe Zgodne z savoir vivre

16


Wysłanie CV Tytuł Nr referencyjny Imię i nazwisko Treść maila

17


Najczęstsze błędy Błędy ortograficzne Niedopasowanie cv do stanowiska Brak danych kontaktowych Brak zgody na przetwarzanie danych Nazwa pracodawcy bez zakresu obowiązków Brak tytułu maila Niejasne opisy zakresu obowiązków Zbyt dużo czcionek lub kolorów Zdjęcia z wakacji

18


DEFINICJA MARKETINGU Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać a nawet kreować, i zaspokajać je. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania. (źródło - http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing)

19


Dziękuję

Sciezka kariery  

Prezentacja dotyczaca rozwoju kariery zawodowej. Dominika Staniewicz - cykl konferencji Twoja kariera

Advertisement