Page 1

EMIL GASTON PORTFOLIO


Værksted og udstillingsrum

KØDB Y E N

Bygning, funktion og kontekst Kontekst Kødbyen ligger centralt placeret på Vesterbro, klemt mellem transportåren med jernbanen i syd og boligområdet Halmtorvet mod nord. Med sin industrielle karakter og skala, skabes et distinktivt mellemrum som skiller kødbyen fra byen. Området opleves introvert da det kun er ved åbninger mod Halmtorvet man føler en relation til byen udenfor. Internt består kødbyen av en ny og en gammel del. Kropslig opleves den nye hvide del som åben og fri, og den brune som mere

styrende og klemt. Kun gennem enkelte passager kan man bevæge sig fra den ene til den andre del. Et rum der ulige hastigheder og bevægelsesmønstre mødes og fastholdes. Områdets funktionslag har ændret sig over tid og dets oprindelige formål som centrum for fødevareindustrien er ved at viskes ud. Dagens programmatiske diversitet, med både industri og kultur, vidner om et tilpasningsdygtig felt.


Optik I forbindelsen mellem det nye og det gamle, overlappende funktioner og tidsaspekter skabes en dynamisk struktur. I mødet mellem den hvide og den brune kødby, der den konstruerede bevægelse møder den frie, åbne struktur, findes et særlig vendingsfelt – hvirvelen. Menneskelige relationer anses som betragtningsværdig med tanke på stedets transformation, i form af brug og fremtræden, fra hvad det var tidligere, til hvordan det anvendes i dag. Komposition Der søges at definere nogen rumlige situationer på bakgrund af overvejelserne omkring stedet. Gennem en ophobning av graderinger fra konteksten fremkaldes et mellemværende til det styrte og det frie. Defineret af lyset, tænkes der et cirkulært bevægelsesforløb der forbinder etagerne og de funktionsmæssige zoner. Forløbet vender mellem at ligge på ind- og udsiden af bygningskroppen, samt i lysskakten, der trækker lyset helt ned til de nederste etager i både prosjektet og nabobygget. Projektet kan anskues som et felt der både genspejler og udligner sin kontekst. Der fokuseres på hvirvlen som en rumlig kobling mellem det horisontale og vertikale. Kropslig påvirkning – følelsen av både at være inde

og ude. Passagen som gennemstrømning der sætter ulige hastigheder i gennem. Tidsaspektet ligger til grund for en plasticitet, og som en faktor for funktionsmæssige transformationer. Funktion Ligeledes som kødbyen er i transformation og dens evne til å huse nye funktioner – har programmet til intensjon at være delvis udefineret. Der tænkes et blandet funktionsprogram der henvender sig til både det industrielle og det kulturelle. Et kombineret værksted og udstillingsrum. Programmatisk diversitet sørger for forskellige rumlige karakterer. Vekselvis lukkede og åbne planer, oven– og sidelys.


Bolig på Vesterbro Trippelbolig på Vesterbro, København. Et studie af kræfter der optræder på sitet og hvordan


SNITT 1:100

STUEN 1:100

1. ETG 1:100


Operativt snit Med udgangspunkt i installationen 1:1, blev der udarbejdet en strategi der spørger til kompositoriske og funktionelle relationer, en udpegning af indre rumlige/kropslige relationer, fÌnomener og begivenheder der übner for operative greb. En beskrivelse og undersøgelse af mulige boformer diskuteres igennem et materiale der opererer og etableres i flere skalaer.


Snitt på tvers av havneløpet

Snitt langs med havneløpet


BACHELOR AN ARCHITECTURAL

Bachelor An architectural module

Det kongelige Danske Kunstakademi – Arkitektskolen emilgaston.com Emil Gaston 2012

Port2  

portfolio2

Advertisement