Page 1

TISAKiVEZ FIS d.o.o. Vitez


VALUEWEIGHT - T 61 - 036 - 0 materijal: 100% pamuk težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 72 komada D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

30

32

K2

36

40

44

47

51

94

YT

DOS TUPNE B OJE PO NARUDŽB I

38

41

60

80 AZ

52 87

BX

59

57 ZU

CQ

3M

83 GL

PE

SOFSPUN - T 61 - 412 - 0 materijal: 100% pamuk težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 72 komada D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

30

36

40

DOSTUPNE B OJE PO NARUDŽB I

34

44

57 47

4

M U Š K E

M A J I C E

94 51

AZ


TIPPED POLO 63 - 032 - 0

materijal: 100% pamuk težina: 170 g/m2 - bijela težina: 180 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 36 komada

D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

85

KB

KW

RS

RW

DOS TUPNE B OJE PO NARUDŽB I

WE

WK

PREMIUM POLO 63 - 218 - 0 materijal: 100% pamuk težina: 170 g/m2 - bijela težina: 180 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 36 komada otvor: 3 dugmeta D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

30

32

34

36

40

44

47

51

94

YT

DOS TUPNE B OJE PO NARUDŽB I

38

41

52

57

93

94

3M

AZ

GL

PE

TM

YT

ZU

M U Š K E

LM

M A J I C E

5


LADY FIT VALUEWEIGHT - T 61 - 372 - 0 materijal: 100% pamuk Belcoro® težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL pakovanje: 72 komada D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

30

36

40

DOS TUPNE B OJE PO NARUDŽB I

32

34

38

44

47

51

52

57

87

94

AZ

PE

YT

ZU

LADY FIT VALUEWEIGHT V NECK 61 - 398 - 0 materijal: 100% pamuk Belcoro® težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL pakovanje: 36 komada D O STUPNE BOJE NA LAGERU

30

36

40

DO STUPNE B OJE PO NARUDŽB I

51

57

94

AZ

34

52

6

Ž E N S E

M A J I C E

Ž E N S K E

M A J I C E


LADY FIT SOFSPUN - T 61 - 414 - 0

materijal: 100% pamuk težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL pakovanje: 72 komada D OSTUPNE BOJE NA LAGERU

30

36

40

DO S TUPNE B OJE PO NARUDŽB I

34

44

47 94

51

57

AZ

LADY FIT 65/35 63 - 212 - 0 materijal: 65% polyester, 35% pamuk težina: 170 g/m2 - bijela težina: 180 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL pakovanje: 36 komada D OS TUPNE BOJE NA LAGERU

30

AZ

36

40

DOS TU PNE B OJE PO NARUDŽB I

34

38

41 FN

51

94

YT

Ž E N S K E

M A J I C E

7


PREMIUM POLO DUGI RUKAV 63 - 310 - 0 materijal: 100% pamuk *boja pepela: 90% pamuk, 10% polyester težina: 170 g/m2 - bijela težina: 180 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 36 komada

D OS TU PN E B OJE N A L AG E R U

36

40

51

DO S TU P NE B O J E P O N A RUD ŽBI

AZ

TM

94

Kratki otvor s 3 dugmeta Ranfle sa pamukom / elastinom radi zadržavanja oblika

VALUEWEIGHT DUGI RUKAV 61 - 038 - 0 materijal: 100% pamuk Belcoro® *heather siva: 97% pamuk, 3% polyester težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji veličine: S, M, L, XL, XXL pakovanje: 72 komada (60 za veličinu XXL)

32

DOSTUPNE B OJE PO NARUDŽB I

30

8

Otvor za vrat od pamuka i lykre. Proizvedene koristeći Belcoro predivo zbog mekoće i čišćeg procesa tiskanja. Ranfle sa pamukom / elastinom radi zadržavanja oblika. M U Š K E M A J I C E

30

AZ

36

40

51

94


DUKS S DUGIM PATENT ZATVARAČEM 62 - 510 - 0

materijal: 100% polyester težina: 300 g/m2 veličine: M, L, XL, XXL pakovanje: 12 komada D OS TUP N E B OJE N A L AGERU

36

40

AZ

D O S TUP N E B O J E P O N A RU DŽBI

38

SK

51 M U Š K E

M A J I C E

9


VALUEWEIGHT -T DJEČJE MAJICE 61 - 033 - 0 materijal: 100% pamuk Belcoro®, *heather siva: 97% pamuk, 3% polyester težina: 160 g/m2 - bijela težina: 165 g/m2 - u boji, veličine: 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15 *1-2 i 2-3 dostupne samo u bojama: bijela, royal plava svijetlo roza i sky plava

pakovanje: 108 komada (72 za veličinu 14-15) DOS TU P N E B OJE N A L AG ERU

10

30

36

40

32

34

52

D J E Č J E

44

51

M A J I C E


D J E Č J E

M A J I C E


KAÄŒKE TI


KB 01

BRUŠENI PAMUČNI KAČKET materijal: 100% pamuk veličina: univerzalna pakovanje: 200 / 50 kom. ostalo: 6 panela, sendvič šilt, metalna kopča

KB 03

KB 04

KB 07

KB 10

KB 11

KB 12

KG 01

KG 03

KG 04

KG 06

KG 07

KG 08

KG 10

KG 12

GLATKI PAMUČNI KAČKET materijal: 100% pamuk veličina: univerzalna pakovanje: 200 / 50 kom. ostalo: 6 panela, čičak

K A Č K E T I

13


OLOVKE

14


OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA

2700

1022

2800

P L A S T I Č N E

O L O V K E

15


OLOVKA

OLOVKA

F-621

505

OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA

2808

6836

1066

K-15

SAMO PO NARUŽBI

GEL TINTA

16

P L A S T I Č N E

GEL TINTA

O L O V K E


OLOVKA

OLOVKA

6936

6837

GEL TINTA

OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA

2806

518

706

1096

GEL TINTA

P L A S T I Č N E

O L O V K E

17


OLOVKA

OLOVKA

OLOVKA TOUCH

F10300

10105

F10200

M E TA L N I ULOŽAK

18

OLOVKA TOUCH

OLOVKA

OLOVKA

40705

1218

40438

M E T A L N E

O L O V K E


OLOVKA

OLOVKA

1263

10103

OLOVKA

OLOVKA

1147

10101

M E T A L N E

O L O V K E

19


PIS A ĆI SE T O V I

SET OLOVKA + PATENT 11601

20

SET OLOVKA + PATENT 1628

SET OLOVKA + PATENT

SET OLOVKA + PATENT

2948

385

S E T O V I


SET OLOVKA + PATENT

SET OLOVKA + PATENT

11801

11701

SET OLOVKA + PATENT

SET OLOVKA + ROLER

1355

1641

S E T O V I

21


SET 11101

SET 11201

22

S E T O V I


23


PR I VJE SCI

DOR ADA LASERSK A GRAVURA SMOLA NALJEPNICE


PRIVJESAK F 015 / 016

PRIVJESAK

PRIVJESAK

F 160 / 161

F 080

PRIVJESAK

PRIVJESAK

F 058 / 059

F 070

M E T A L N I

P R I V J E S C I

25


PRIVJESAK

PRIVJESAK

5111

26

30355

PRIVJESAK

PRIVJESAK

S016

F 050

PRIVJESAK

PRIVJESAK

F 056

F 057

PRIVJESAK

PRIVJESAK

PRIVJESAK

PRIVJESAK

F 060

F 062

F 063

F 064

P R I V J E S C I


PRIVJESAK F 090

PRIVJESAK OTVARAČ

D O R A DA LASERSK A GRAVURA SMOLA NALJEPNICE

P R I V J E S C I

27


DOR ADA LASERSK A GRAVURA SMOLA NALJEPNICE

PRIVJESAK F 053

PRIVJESAK

PRIVJESAK

F 055

F 054

28

P R I V J E S C I


PRIVJESAK + KUTIJA

PRIVJESAK

834

826

DRŽAČ TORBI

LAMPA

553

55059

PRIVJESAK + KUTIJA 5230

P R I V J E S C I

29


30

PRIVJESAK LAMPICA

PRIVJESAK LAMPICA

F 500

8615

PRIVJESAK LAMPICA

PRIVJESAK LAMPICA

55314

55415

P R I V J E S C I

L A M P I C E


RU Č N A I Z R ADA

OBLICI PREMA VAŠIM ŽELJAMA

PRIVJESAK

PRIVJESAK

KOŽNI

PLEXI

PRIVJESAK

PRIVJESAK

EVA PJENA

EVA PJENA + STIKER SMOLA P R I V J E S C I

R A Z N O

31


TRAK I CE Z A M O B I L N I

VEL I K I

I Z B OR T R A K I C A ZA SV E P R I L I K E


P R E D S TAV L J A M O

SMOLA

NALJEPNICE IDEALNE ZA SVAKODNEVNU

U P OT R E B U


POKLON SE T O V I


STOLNI SET F 400

STOLNI SET F 410

STOLNI SET F 420

MOD E R A N

DI ZA J N

S T O L N I

S E T O V I

35


POKLON SET

ETUI + USB 4GB + OLOVKA

1640

POKLON SET

ETUI + PRIVJESAK + OLOVKA

1640

POKLON SET

ETUI + PRIVJESAK + OLOVKA

1740

36

P O K L O N

S E T O V I


USB F199 - 8GB F199 - 16GB

MOGUĆNOST PRI NTANJA U FULL COLORU!

USB F112 - 8GB

SET 1440

37


ETU I Z A VI Z I T K E

38


ETUI ZA VIZITKE 145

ETUI ZA VIZITKE 135

ETUI ZA VIZITKE

ETUI ZA VIZITKE

155

2303303

K U T I J E

&

E T U I

39


TERMO ŠO L J E

40

T E R M O

Š O L J E

TERMO ŠOLJA

TERMO ŠOLJA

512

518


CLASSIC S1001 / 300ml

Šolje sa štampom za sve prilike! SAT + HIGROMETAR + TERMOMETAR 4787103 D I M E NZIJ E: 2 9 x 2 2 , 5 C M

S A T O V I

I

Š O L J E

41


ŽEN SKI KUTA K


OGLEDALO F 2000

OGLEDALO F 2001

OGLEDALO

OGLEDALO

960

964

OGLEDALO

OGLEDALO

OGLEDALO

928

927

974

O G L E D A L A

43


MAN I KUR A


MANIKURA SET F 710

MANIKURA SET F 720

MANIKURA SET

MANIKURA SET

F 730

8714

S E T O V I

Z A

M A N I K U R U

45


UPAL JA ČI UPALJAČI


FANNY

SKY

ADRIA ‘ MAT

SKY ‘ METALIC

LEDLAMP

U P A L J A Č I

47


KI ŠO B R A NI

KIŠOBRAN

KIŠOBRAN

DRVENI

DRVENI

DOST U P NE BOJE:

KIŠOBRAN

KIŠOBRAN

DRVENI MONAKO

PVC

DOSTU P NE BOJE:

48

D O S TUP NE BOJE:

K I Š O B R A N I

D O S TUP NE BOJE:


KIŠOBRAN

KIŠOBRAN

ALU

ALUMINIJSKI

DOST U P NE BOJE:

D O S TUP NE BOJE:

KIŠOBRAN

KIŠOBRAN

MEDITERAN

GOLF

DOST U P NE BOJE:

D O S TUP NE BOJE:

K I Š O B R A N I

49


NOTE SI

50


NOTES A6

NOTES A5

F 5900

F 6000

D I M: 1 4 ,8 x 2 1 cm

D IM: 14,8 x 21 cm

NOTES

NOTES

6601

58172

D I M: 7 ,7 x 1 0 ,7 cm

D IM: 9,8 x 14,6 cm

NOTES

NOTES

2836705

2836704

D I M: 7 ,7 x 1 2 ,6 cm

DIM: 7, 7 x 12,6 cm

NOTES

NOTES

2836706

2836703

D I M: 7 ,7 x 1 2 ,6 cm

DIM: 7, 7 x 12,6 cm

N O T E S I

51


Eko notesi NOTES SA STIKERIMA 7305 D IM: 14,8 x 21 cm

NOTES

EKOLOÅ KI & KVALITETNI

7302 DIM: 14,8 x 21 cm

NOTES 7330 D IM: 14,8 x 21 cm

52


NOTES SA STIKERIMA

NOTES

70326

25610

DIM: 13, 8 x 18 cm

D IM: 12 x 19 cm

NOTES

NOTES

71301

7310

D IM: 10,5 x 14,8 cm

DIM: 14 x 18 cm

SAČUVAJMO OKOLIŠ! 53


EK O CE KE R I

54

EC 2001

EC 2004

Materijal: non woven Veli훾ina: 34 x 40 cm

Materijal: non woven Veli훾ina: 34 x 40 x 9 cm

EC 2002

EC 2003

Materijal: non woven Veli훾ina: 32 x 44 cm

Materijal: non woven Veli훾ina: 35 x 44 cm


55


ARTI KLI P O N A R U D Ž B I

56


V EL I K I I Z B O R M ODEL A !

ČAŠE PO NARUDŽBI SA LASERSKOM GRAVUROM I TISKOM

Č A Š E

57


NOVO

U PONUDI TI S K A I V E Z A !

Želite jedinstven promotivni poklon? Nudimo ekskluzivnu promotivnu odjeću za bebe iz Anbinni programa, kao sasvim novu i atraktivnu promociju Vaše kompanije! DETALJNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI DIREKTNO OD NAŠEG TIMA TISKA I VEZA!


NOVO U PONUDI!

Kreirajte vlastiti dizajn

Tisak i vez Vam napravi originalne čarape! MINIMALNA KOLIČINA ZA NARUDŽBU 300 komada po jednoj veličini i boji!


EC 2000 Materijal: pamuk Veličina: 40 x 42cm K R AT K A R U ČK A M OD E L R 4 0

D U GA R U ČK A M OD E L R 8 0

PREGAČE

DOSTUPNE BOJE PLATNA:

60


SJE DA L I CE

Sjedalice raznih modela

brendirane

po vaĹĄim Ĺželjama!

61


U NI KATNI SU V E N I R I

62


V EL I K I I Z B O R U N I K ATNIH M ODE L A !

COLOR P R IN T DUGOTRA J N OS T I K VA L I T E T

63


ZASTAVE PO NARUDŽBI PLATNO, SATEN SVILA I MESH www.bhtelecom.ba

BANER PO NARUDŽBI CERADA, SATEN SVILA I MESH

64

Z A S T A V E

I

B A N E R I


Z A S T A V E

I

B A N E R I

65


promo tekstil

po nar u d Ĺžb i !


569 materijal: 100% pamuk težina: 195 g/m2 - bijela težina: 200 g/m2 - u boji veličine (m): XS, S, M, L, XL, XXL veličine (ž): XS, S, M, L, XL, XXL pakovanje: 36 komada

POLO R-569M-0

POLO R-569F-0


70


925M

924M

935M

934M

925F

924F

935F

934F

924M - Košulja - dugi rukavi

924F - Košulja - dugi rukavi

925M - Košulja - kratki rukavi

925F - Košulja - kratki rukavi

934M - Košulja - dugi rukavi

934F - Košulja - dugi rukavi

935M - Košulja - kratki rukavi

935F - Košulja - kratki rukavi

OPIS Materijal: 65% poliester, 35% pamuk Težina: 110 g/m2 - bijela Težina: 115 g/m2 - u boji Veličine (m): s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl Veličine (ž): xs, s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl Pakovanje: 12 komada D OS TU P N E B OJE P O NA R UD Ž B I ZA A R TI K L E 934 & 9 3 5

DOSTUPNE BOJE PO NARUDŽBI ZA AR TI KLE 924 & 925

R U S S E L L

71


937M

937F

936M

OPIS Materijal: 100% pamuk Težina: 120 g/m - bijela 2

Težina: 125 g/m2 - u boji Veličine (m): s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl

936M - Košulja - dugi rukavi 937M - Košulja - kratki rukavi

Veličine (ž): xs, s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl

936F - Košulja - dugi rukavi

Pakovanje: 12 komada

937F - Košulja - kratki rukavi

72

R U S S E L L

936F


916M

916F

917M

917F

OPIS Materijal: 100% pamuk Težina: 130 g/m

2

Veličine (m): s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl Veličine (ž): xs, s, m, l, xl, 2xl Pakovanje: 12 komada

916M - Košulja - dugi rukavi 917M - Košulja - kratki rukavi 916F - Košulja - dugi rukavi 917F - Košulja - kratki rukavi

R U S S E L L

73


74


870

Materijal: 100% polyester Te탑ina: 320 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL Pakovanje: 24 komada

FLEECE

FLEECE

R-870M-0

R-870F-0

FLEECE

FLEECE

872

Materijal: 100% polyester Te탑ina: 320 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL Pakovanje: 24 komada

R-872M-0

R-872F-0

75


TERMO MAJICA

TERMO MAJICA

R-262M-0

R-762M-0

Materijal: 80% pamuk, 20% polyester Te탑ina: 280 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Pakovanje: 36 komada

76

R U S S E L L

Materijal: 50% pamuk, 50% polyester Te탑ina: 295 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL *XXXL i XXXXL dostupno u bojama BH, 38, FN Pakovanje: 36 komada


DUKSERICA R-575F-0

Materijal: 50% pamuk, 50% polyester Težina: 295 g/m2 Veličine: XS, S, M, L, XL, XXL Pakovanje: 24 komada

DUKSERICA R-265M-0

Materijal: 80% pamuk, 20% polyester Težina: 280 g/m2 Veličine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Pakovanje: 24 komada

DUKSERICA R-265F-0

DUKSERICA R-266M-0

DUKSERICA R-266F-0

Materijal: 80% pamuk, 20% polyester Težina: 280 g/m2 Veličine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Pakovanje: 24 komada

R U S S E L L

77


PRS LUCI & J A K N E

JAKNA SOFTSHELL

PRSLUK SOFTSHELL

R-140M-0

R-141M-0

JAKNA SOFTSHELL

PRSLUK SOFTSHELL

R-140F-0

R-141F-0

XS , S , M, L, XL, XXL, XXXL XXXXL

Materijal: 92% polyester, 8% elastin Težina: 340 g/m2 Pakovanje: 12 komada

78

XS , S , M, L, XL, XXL


JAKNA

PRSLUK

R-040M-0

R-041M-0

JAKNA

PRSLUK

R-040F-0

R-041F-0

Materijal: 100% polyester Težina: 315 g/m2 Veličine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Pakovanje: 12 komada R U S S E L L

79


JAKNA HYDRASHELL

JAKNA HYDRAPLUS

JAKNA HYDRAPLUS

R-500M-0

R-510M-0

R-510F-0

Materijal: 100% nylon Te탑ina: 140 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL Pakovanje: 12 komada 80

R U S S E L L

Materijal: 100% nylon Te탑ina: 190 g/m2 Veli훾ine: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL *XXXL i XXXXL dostupno u bojama 36, CR, TT, FN Pakovanje: 12 komada


JAKNA SPORTSHELL R-520M-0

JAKNA SPORTSHELL R-520F-0 Materijal: 100% polyester Težina: 250 g/m2 Veličine: XS, S, M, L, XL, XXL Pakovanje: 12 komada

R U S S E L L

81


82

B I L J E Å K E


B I L J E Å K E

83


w w w.fis.ba

+387 30 715 581

+387 30 715 582

tisak@fis.ba

Tisak i vez - Promo katalog 2018  
Tisak i vez - Promo katalog 2018  
Advertisement