Page 1


najveći izdavač leksikografskih izdanja u srbiji VELIKA OPŠTA ENCIKLOPEDIJA LAROUSSE VELIKA TEMATSKA ENCIKLOPEDIJA LAROUSSE PRIMARNA INTERAKTIVNA ŠKOLSKA ENCIKLOPEDIJA

KAPITALNA IZDANJA Kapitalna izdanja su dugogodišnji zaštitni znak Mono i Manjane. U svakoj od prethodnih godina ona su bila osnova našeg prosperiteta. Na njima je izgrađena jedna od najvećih izdavačkih kuća u Srbiji danas. To je najbolji dokaz kvaliteta ovih izdanja i poverenja naših kupaca.

nova biblioteka više od putovanja 501 GRAD KOJI MORATE POSETITI 501 DESTINACIJA KOJU MORATE POSETITI


iZdavaČ RetkiH i neobiČniH knjiGa Najznačajniji i najzahtevniji deo produkcije Mono i Manjane čine enciklopedijska izdanja koja su najsloženiji i najobimniji urednički i izdavački poduhvat. Dugogodišnja saradnja sa renomiranim inostranim izdavačkim kućama (Larousse, DeAgostini, Random House, Oceano group, Mondadori) doprinela je izboru zanimljivih i pažljivo pripremljenih enciklopedija, kapitalnih monografija i celih biblioteka iz najrazličitijih oblasti: istorije, nauke, kulture i umetnosti, o čemu svedoče izdanja kao što su Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larousse u pet tomova, Velika tematska enciklopedija Larousse u dva toma, Primarna interaktivna školska enciklopedija u tri toma, Istorija čovečanstva u deset tomova, Jansonova istorija umetnosti, Arhitektura, Muzej nad muzejima, Velike zagonetke čovečanstva, atlasi u okviru kojih su objavljeni istorijski, geografski, biblijski i atlas svemira, kao i monografije posvećene Rimu, Egiptu, Grčkoj... Među naša kapitalna izdanja spada i čitav niz knjiga za decu koje su najmlađim čitaocima približile tolike daleke ili izmaštane svetove i u kojima se detinja znatiželja razvija a znanja umnožavaju. Nama je posebno stalo do naših malih čitalaca. Uz ove serije knjiga koje su zauzele istaknuto mesto u kući svakog obrazovanog čoveka, ove godine pokrenuli smo i novu biblioteku u kojoj su dve knjige o draži putovanja i lepoti sveta – 501 grad koji morate posetiti i 501 destinacija koju morate posetiti.

2


SRPSKI LARUS 2011 U PET TOMOvA

LAROUSSE

ILUSTROvANA ENCIKLOPEDIJA

3


LAROUSSE

POTPUNO NOvO SRPSKO IZDANJE

4

ima samo nekoliko leksikografskih kuća koje su poznate u celom svetu, a među njima posebno mesto zauzima larus, koji je pojam savremene enciklopedistike. Larus nastavlja moćnu francusku tradiciju u kojoj se i pojavila savremena enciklopedija – to je ona koju su Didro i D’Alamber objavili u XVIII veku i koja je vrhunac epohe prosvećenosti. Vizionar Pjer Larus obnovio je ovaj projekat u XIX veku i od tada pa do naših dana Larus je univerzalno i u celom svetu prepoznatljivo ime za najbolje enciklopedije.

Danas nam se čini da uz pomoć savremenih sredstava komunikacije u svakom trenutku možemo saznati sve o svemu. Ali prave i pouzdane informacije su često nedostupne jer su podaci nagomilani, rasejani i retko dati objektivno. To je navelo Larus da razvije novi projekat Velike ilustrovane enciklopedije, koja bi bila pristupačna svima, korisna za studije i razonodu, a koja bi istovre-


kapitalni izdavački poduhvat

100.000 odrednica na preko 3.000 stranica u 5 tomova 20.000 dopisanih i dorađenih odrednica iz srpske istorije, kulture i umetnosti

Sve što savremeni čovek treba da zna! meno bila atraktivan predmet, lepa knjiga u kojoj se zadovoljstvo otkrivanja spaja sa zadovoljstvom čitanja. Izdavanje Velike opšte ilustrovane enciklopedije Larousse za srpsko tržište bilo je posebno težak i odgovoran posao, a zahteva mnogo više od prevoda francuskog izdanja. Pet tomova koji su pred nama plod su višegodišnjeg truda velike ekipe naših stručnjaka iz različitih oblasti.

Već dve decenije kod nas nema dovoljno leksikografskih rezultata i objavljivanjem srpskog izdanja Velike opšte ilustrovane enciklopedije Larousse sa svim promenama, proširenjima i dopunama ta je praznina popunjena.

LAROUSSE

Format: 230 x 285 mm Broj strana: 3.212 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

5


vELIKA TEMATSKA ENCIKLOPEDIJA Velika tematska enciklopedija Larousse u dva toma je sveobuhvatna enciklopedija savremene koncepcije i načina izlaganja. Na 1.412 strana, na pristupačan i zanimljiv način, predstavljena su ukupna dosadašnja znanja o čoveku i svetu u kojem živi. Svakoj oblasti posvećen je zaseban, iscrpan tekst.

TEMATSKA ENCIKLOPEDIJA LAROUSSE

• VIŠE OD 3.500 ČLANAKA • 700 GRAFIČKI IZDVOJENIH TEKSTOVA • 600 MALIH REČNIKA KOJI NEPOSREDNO OBJAŠNJAVAJU I TUMAČE STRUČNE I MANJE POZNATE IZRAZE • 700 UPUTNICA NA DOPUNSKE TEKSTOVE • 1.000 TABELA • 4.200 ILUSTRACIJA U BOJI • 400 GEOGRAFSKIH, ISTORIJSKIH I EKONOMSKIH KARATA • OPŠTI INDEKS KOJI OBUHVATA 23.000 ODREDNICA SA 33.000 REFERENCI

6

Format: 190 x 280 mm Broj strana: 1.412 Povez: tvrd Bogato ilustrovano


PRIMARNA

INTERAKTIvNA

ŠKOLSKA ENCIKLOPEDIJA Primarna interaktivna školska enciklopedija izdvaja se kvalitetom, preglednošću i pristupačnošću svakom đaku. Osmišljena je tako da pomogne u svakodnevnom učenju, pruža precizna objašnjenja iz mnogih oblasti i školskih predmeta: fizike, matematike, hemije, biologije, istorije, geografije, ekologije, astronomije, interneta, jezika... Važna je jer će upotpuniti i proširiti vaša znanja, a laka je za korišćenje zahvaljujući posebnim vizuelnim i metodičkim elementima. Ova enciklopedija je nezamenljiv priručnik, pomoć u učenju i razvoju, uči kako se saznaje iz knjiga. Nije sve u surfovanju internetom; dete treba da nauči kako da se služi knjigama.

ŠKOLSKA ENCIKLOPEDIJA

Format: 195 x 260 mm Broj strana: 1.066 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

7


iStoRija ČoveČanStva kapitalno iZdanje u 10 toMova JEDINSTvEN PREGLED KULTURNE I DRUŠTvENE ISTORIJE LJUDSKOG RODA OD NJEGOvOG POSTANKA DO SAvREMENOG DObA NA SvIM KONTINENTIMA I U SvIM KULTURAMA SvETSKO IZDANJE U KOME JE NEPRISTRASNO ODREĐENO MESTO SRbIJE NA MAPI SvETA

ISTORIJA ČOVEČANSTVA

Format edicije: 220 x 290 mm Povez: tvrd Bogato ilustrovano

8

SREDNJI vEK Duga i bogata istorija srednjeg veka, a uz sva druga srednjovekovna blaga, čitalac će se susresti i sa srednjovekovnom Srbijom i njenim spomenicima kulture.

KULTURE STARIh AMERIčKIh NARODA Izuzetni svet pretkolumbovske Amerike i njenih civilizacija koje su ostvarile velika otkrića u astronomiji, matematici, arhitekturi, nauci, tehnici i umetnosti.

Preistorija Oblici proizvodnje i sredstva kojima se služio preistorijski čovek, seoska naselja koja je razvijao, megalitski spomenici koje je podizao, razvijanje keramike i metalurgije, a zatim i otkriće točka, pripitomljavanje konja i drugih životinja, začeci umetnosti na zidovima pećina...

AZIJA Glavne teme sedmog toma Istorije čovečanstva su budizam, hinduizam, konfučijanizam, zoroastrizam, šintoizam, razvoj od islamskih sultanata do demokratije, hiljadugodišnja izolacija i ogromna ekspanzija danas.


GRčKA

RIM

Civilizacije Istoka – drevni Egipat, kraljevstva Sumera, Akađana, Vavilonjana, Asiraca, Hetita, Aramejaca, Jevreja, Feničana – izuzetnost tehničkog i kulturnog razvoja, umetničke prefinjenosti, privrednog, političkog i verskog života.

Drevna Grčka je stub naše civilizacije, postavila je temelje matematike, medicine, geografije, etnologije, istorije, književnosti i umetnosti. Iz Atine potiče koncept demokratije, pa čak i sama ideja „politike“.

Uspon, slava i pad Rimskog carstva! Savremeni svet Rimu duguje temelje prava i romanske jezike, državne korene koji ujedinjuju Evropu i političke prakse imperija koje su odredili istoriju. Rim je ujedinio evromediteranski svet.

ZAčECI MODERNOG SvETA U XVI, XVII i XVIII veku, u renesansi, baroku i prosvetiteljstvu položeni su temelji sveta u kojem i danas živimo. Svet je postao spreman za uspon i razvoj kakav do tada nije zabeležen. Naučni duh pokreće nova saznanja, a umetnost doživljava svoje najblistavije trenutke.

XIX vEK Devetnaesti vek je vek pozitivizma, romantizma i realizma. To je vek velikih preokreta, plodova francuske revolucije i pripreme sovjetske revolucije, a za nas nove srpske istorije kao uspeha u borbi za slobodu.

SAvREMENO DObA Dvadeseti vek je doba slobode i najvećih razaranja, to je američka i sovjetska era i doba uspona novih svetskih sila, poput Kine i Indije. Nestajala su carstva – austrougarsko, otomansko i rusko, a čovek se iskrcao na Mesec, otkrio tajnu ljudskog genoma i strukture atoma.

ISTORIJA ČOVEČANSTVA

EGIPAT

9


janSonova

JANSONOVA ISTORIJA UMETNOSTI

ISTORIJA UMETNOSTI

Format: 220 x 290 mm Broj strana: 1.154 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

više od četrdeset godina nezaobilazna knjiga za sve one koje zanima umetnost. Dopunjeno i prošireno izdanje klasičnog dela istorije umetnosti 10

Janson vodi čitaoca kroz istoriju slikarstva, vajarstva i arhitekture, a uz pregled evropske umetnosti obrađuje vanevropske elemente koji su obogatili evropsku umetničku tradiciju: preistorijsku i primitivnu umetnost, umetnost Egipta, Bliskog istoka i islama. Grupa vrhunskih stručnjaka priredila je novo izdanje dopunivši klasično Jansonovo delo koje sada ima više od 1.100 strana. Knjiga je podeljena na trideset poglavlja koja hronološki obrađuju umetnost – od preistorijske do moderne. Ovo luksuzno izdanje sadrži brojne ilustracije i reprodukcije najpoznatijih dela umetnosti.


MuZej nad MuZejiMa

SvI NAJZNAčAJNIJI MUZEJI SvETA U JEDNOM TOMU! Otkrijte najveću zbirku remek-dela svih vremena

Muzej nad muzejima predstavlja savršenu zbirku najboljih umetničkih dela svih vremena. Upoznajte se sa trinaest najznačajnijih i najprestižnijih muzeja, čije se zbirke odlikuju naročitim bogatstvom. Ova knjiga je svojevrsna kolekcija remek-dela, od Čimabuea do Vorhola: više od 600 umetničkih slika koje su ostavile dubok trag u istoriji zapadne umetnosti, uz propratne komentare i detaljna objašnjenja.

MUZEJ NAD MUZEJIMA

Format: 290 x 310 mm Broj strana: 400 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

11


ARHITEKTURA

Arhitektura

Istorija gradnje, stilovi i tehnike, drevna zdanja i moderne građevine, stari majstori i naši savremenici. Knjiga i za čitanje i za gledanje.

Celokupnu istoriju graditeljstva i tajne arhitekture naći ćete ovde u jednom izuzetno bogatom i izvanredno oblikovanom tomu. Sve što treba znati o razdobljima i stilovima, o zanatu i lepoti, o elementima građevina i načinima njihovog uklapanja, o čuvenim građevinama i poznatim majstorima koji su ih oblikovali – sve to raspoređeno je u kratka i vizuelno izuzetno atraktivna poglavlja. Ukoliko volite da putujete i obilazite gradove, posle ove knjige videćete ono što nikada ranije ne biste primetili niti razumeli.

12

Format: 260 x 340 mm Broj strana: 400 Povez: tvrd Bogato ilustrovano


biblijski atlas Biblijski atlas obuhvata istoriju dugu preko dva milenijuma, od Avrama, oko 2000. godine pre nove ere, do Otkrovenja apostola Jovana krajem prvog veka nove ere, kojim se završava Novi zavet. Ali se tu ne zaustavlja. Vodi nas dalje od starozavetne Knjige postanja, drevnog sveta Mesopotamije i Egipta, do širenja i trijumfa hrišćanstva u prva tri veka naše ere. Prati biblijski svet koji se prostire od Španije do Irana, od Jemena do Filipije u severnoj Grčkoj. Biblija povezuje sve ove razdvojene istorijske periode i regije a Atlas nam omogućava da ih ispratimo i shvatimo. Složena i nepregledna biblijska istorija prikazana je hronološki, prateći pisane dokumente koji su najvažnije svedočanstvo daleke prošlosti.

Format: 240 x 300 mm Broj strana: 188 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

Enciklopedijski istorijski atlas sveta Istorijski atlas sveta je sveobuhvatan i detaljan prikaz čovečanstva od drevnih vremena do današnjih dana. Usponi i padovi imperija, rađanje i nestajanje nacija, napredak trgovine i tehnologije, migracije, različite kulture, jezici, ratovi i religije dati su kroz karte, tekstove, hronološke tabele i brižljivo odabrane ilustracije. Sagledavanjem istorije iz više različitih uglova, ova knjiga omogućuje shvatanje celokupne slike prošlosti bez koje se današnji svet ne može razumeti.

Format: 240 x 300 mm Broj strana: 216 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

Atlas svemira Bogato ilustrovani Atlas svemira je vodič do neverovatnih i čudesnih, a stvarnih pojava u našoj vaseljeni. Zato će biti zanimljiv svakome, od osnovaca do studenata, od onih koji žele da nauče osnove astronomije do onih koje zanimaju pojedinosti i novi pronalasci. Osvežen najnovijim otkrićima Atlas svemira predstavlja najpotpuniji prikaz svega onoga što se danas zna o beskrajnom prostoru koji nas okružuje.

BIBLISKI ATLAS

Format: 280 x 380 mm Broj strana: 354 Povez: tvrd Bogato ilustrovano Zaštitna kutija

13


501 GRAD KOJI MORATE POSETITI

IMA 501 SAvRŠEN RAZLOG DA SE PROčITAJU DvE IZvANREDNO SADRŽAJNE KNJIGE IZ NAŠE NOvE vELIKE SERIJE

14

Format: 260 x 340 mm Broj strana: 400 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

Bogato ilustrovani, sažeti i više nego pažljivo sastavljeni izbori najzanimljivijih gradova i destinacija Evrope i celog sveta pružaju izuzetnu sliku sveta, kulturnog nasleđa i savremenih civilizacija. U vremenu u kojem svako želi da putuje i upozna sve ono što svet nudi, ove knjige predstavljaju izvor nadahnuća za nezaboravan odmor i avanturu. Knjige su nastale na osnovu brojnih putovanja cele ekipe stručnih putopisaca koji su posetili svako mesto i pažljivo odabrali najzanimljivije svetske gradove i mesta u prirodi na


NOvA bIbLIOTEKA

Format: 260 x 340 mm Broj strana: 400 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

kojima se čovek susreće sa nezaboravnim bogatstvom ove planete, čovekove istorije i rezultata njegovih graditeljskih poduhvata. Ovo su knjige za putovanja i za maštanje u miru sopstvenog doma, one razvijaju duh i vedrinu, sa njima se svaki slobodan trenutak pretvara u neponovljivo uživanje. Svako mesto i svaki grad iz ovih knjiga krije neku neponovljivu tajnu i razlog bolji od svakog drugog da upravo njega posetite. Ove knjige to otkrivaju za vas.

501 DESTINACIJA KOJU MORATE POSETITI

501

15


TAJNA DRUŠTvA TAJNA DRUŠTvA ćE vAM RAZOTKRITI SEDAMDESETAK NAJZNAčAJNIJIh TAJNIh ORGANIZACIJA KOJE SU UTICALE NA ISTORIJU čOvEčANSTvA.

TAJNA DRUŠTVA I VELIKE ZAGONETKE

Bez pretenciozne namere da se u potpunosti razotkriju sve tajne organizacije, Larusovo enciklopedijsko delo Tajna društva donosi poučnu i zanimljivu priču o bratstvima posvećenika i njihovim tajnama. Posledica ograničenih informacija je ogroman prostor za stvaranje glasina i manipulacija – od „masonske zavere“ do uticaja Opus Dei, od alhemičarskog „velikog dela“ do svemoći mafija. Ali mi danas ne možemo da ignorišemo ulogu karbonara u Evropi XIX veka, moć američkog Kju kluks klana, niti da zanemarimo jakuze u Zemlji izlazećeg sunca ili delovanje moćne ilegalne organizacije Al Kaide.

16

Format: 230 x 270 mm Broj strana: 235 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

vELIKE ZAGONETKE čOvEčANSTvA Pitanja koja još uvek traže odgovor Uzbudljiva pripovest o najvećim tajnama koje su od najdavnijih vremena intrigirale ljude. Kroz traganje za odgovorima i rešenjima ova knjiga daje pregled istraživanja i otkrića koja su utvrdila sliku modernog sveta – od tajne nestalog kontinenta Atlantide, od koje je ostao mit, do velike sibirske eksplozije, od nerazrešenih misterija šamanskih kultova i čarobnjaštva do zagonetki zvezda i letećih tanjira. Format: 230 x 300 mm Broj strana: 396 Povez: tvrd Bogato ilustrovano

KAPITALNA IZDANJA 2011/2012  
KAPITALNA IZDANJA 2011/2012  

KAPITALNA IZDANJA MONO I MANJANE 2011/2012

Advertisement