Page 1

Erasmus School of Law

1e-jaars ESL Magazine

Active Academic Learning

t s m o k n e e j i b t r a t s n e g n i g i n e r studieve otspots

h e g e l l o c w a l str iperasmus s p i v & s p i t n m u l o c g o l b t s i l s ’ dean

1


COLOFON UITGAVE: Erasmus School of Law i.s.m. Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam ADRES: Erasmus School of Law Afdeling Development Postbus 1738 3000 DR Rotterdam development@law.eur.nl www.esl.eur.nl www.jfr.nl twitter.com/ESL_EUR facebook.com/EurEsl MET MEDEWERKING VAN: Tom van den Akker, Sascha Allertz, Ilham Balizi, Abdessamad Bouabid, Deborah Bruin, Shailesh Chander, Matthijs Claassen, Sanne Heestermans, Sigrid Hemels, Arnoud Houweling, Anouk Joziasse, Sven van de Kamp, Nando Leijten, Jesse van Muylwijck, Ouafa el Ouasghiri, Robby Roks, Laura Schoenmaker, Frank Smeele, Suzan Stoter, Hilleke Terpstra, Bas Vogelzang, Daan de Wit, Richard Woutering FOTO’S: Max Dereta, Marc Heeman, Jan van der Ploeg, Mildred Ramzan, Ivo Streng VORMGEVING: Monologo, Rotterdam © juli 2012

2

Welkom aan boord! Beste student, Welkom op de universiteit! Fijn dat je gekozen hebt voor een opleiding van Erasmus School of Law. Een keuze voor een dynamische faculteit, waar je het goed naar je zin zult hebben. Toegegeven, de campus is op dit moment wel wat érg bedrijvig met al die bouwvakkers en hijskranen, maar over een klein jaar zal de EUR er prachtig uitzien en van alle gemakken zijn voorzien. Dit magazine is een klein voorproefje van je studie. Ik hoop dat het je nóg wat enthousiaster maakt voor de komende vier jaar. In dit magazine komen studenten aan het woord, evenals docenten en alumni (oftewel oud-studenten), die nu een mooie baan hebben. Verder krijg je studietips en heeft student Tom de hotspots van Rotterdam voor je op een rij gezet. Je behoort tot een bijzondere lichting studenten. Want dit jaar starten we met Erasmus Law College. Onder het motto Active Academic Learning ga je in kleine onderwijsgroepen actief met je medestudenten aan de slag. Zo ben je heel praktisch bezig met je studie, krijg je veel individuele aandacht en maak je snel studievrienden. En je bereidt je optimaal voor op je carrière, of dit nu in de advocatuur, bij de politie, in de advieswereld of nog heel ergens anders is. Op bladzijde 6 vind

je meer informatie over Erasmus Law College. Active Academic Learning, dus. Hard werken, maar je hoeft het niet alléén te doen. Je medestudenten, docenten, vereniging of studieadviseurs helpen je. Maak daar gebruik van, vooral als het om wat voor reden dan ook eventjes tegenzit! En ben je een topper, dan vind je in dit magazine diverse mogelijkheden om je talenten optimaal te ontplooien. Ik wens je een geweldige studietijd toe.

Prof. Suzan Stoter Onderwijsdecaan Erasmus School of Law


Inhoud 14

VIPS & TIPS OP PAGINA 20

6

YOU’LL NEVER WORK ALONE De meeste van de 1001 redenen om lid te worden van een studievereniging ontdek je snel genoeg. De voorzitters Laura Schoenmaker, Anouk Joziasse en Matthijs Claassen geven je er alvast een paar.

ACTIVE ACADEMIC LEARNING

16

11

TIPS VAN OUD-STUDENTEN

18

EN VERDER: 4

Connect & share

STUDEREN IS TEAMSPORT

HOTSPOTS IN ROTTERDAM

8

Universiteit & maatschappij

20

Vips & tips

24

28

22

Ouafa, Sven en Ilham

26

Eerste hulp bij oponthoud ESL XXL

STARTBIJEENKOMST

27 Column

3


Connect & Studentenverenigingen Rotterdam Het Rotterdamsch Studenten Corps www.hetrsc.nl De Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging www.rvsv.nl R.S.V. Sanctus Laurentius www.laurentius.nl S.S.R.- Rotterdam www.ssrr.nl S.V.R. Gaudium www.svr-gaudium.nl Navigators Studentenvereniging Rotterdam www.nsr.nu Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap www.hetrsg.nl

4

ZIN IN JE NIEUWE STUDIE? HET EERSTE JAAR IS ALTIJD HET SPANNENDST (OF ZOU DAT MOETEN ZIJN). EEN NIEUWE COMMUNITY MET NIEUWE FRIENDS & FANS EN VOORAL: EEN NIEUWE MANIER VAN STUDEREN. JUMP IN EN JE ZULT JE SNEL THUISVOELEN!


Share

Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

Kijk op pagin a 16 en 17 voor de activiteit en van de stud ieverenigingen!

De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) is sinds 1962 de studievereniging voor de rechtenstudenten van Erasmus School of Law. Met 3.000 leden is de JFR één van de grootste juridische faculteitsverenigingen van Nederland. De JFR probeert de brug tussen de theorie en de praktijk te slaan. Om dit te bereiken organiseert de JFR tal van formele en informele activiteiten. Zo organiseerde de JFR dit jaar een studietrip voor eerstejaarsstudenten naar Berlijn, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag. Daarnaast krijgen leden 10% korting op hun studieboeken en zijn zij welkom op de maandelijkse borrels en één van de feesten.

THERE’S NO SUCH PLACE AS FAR AWAY Je ziet veel internationale studenten op de campus, vooral uit Azië en Oost-Europa. Voorlopig zit jij goed in Rotterdam, maar vanaf het 3e jaar kun je zelf als uitwisselingsstudent naar het buitenland. De faculteit heeft partnerships met universiteiten in de hele wereld, zoals die van Singapore, Istanbul, Florida en zelfs Australië. “Heel de wereld is mijn vaderland”, schreef Erasmus al in het jaar 1500.

Daarnaast heeft de JFR drie grote projecten: de Fiat Justitia, de ­Meesterweek en de Talent Trip. De Fiat Justitia is het verenigingsblad dat wordt gemaakt in samenwerking met Erasmus School of Law. Het verschijnt vijf keer per jaar en leden van de JFR krijgen het thuis­gestuurd. De Meesterweek is het grootste juridische studenten­ congres van de Benelux, waarbij de student een week lang in aanraking komt met de praktijk en toekomstige werkgevers. De Talent Trip is tot slot een jaarlijkse studiereis van de JFR. Afgelopen jaren stonden ­bestemmingen als Singapore en Kuala Lumpur, San Francisco en Los Angeles, Buenos Aires, Hong Kong en Zuid-Afrika op het programma. De JFR heeft een eigen kantoor op de campus van de universiteit, genaamd ‘de Shop’ (kamer LB-008, naast de kantine), dat heel de week is geopend. Daar kun je informatie en tips vragen aan het bestuur en ontspannen met een kopje koffie of een spelletje op de Nintendo Wii. De deur staat altijd open, dus schroom niet en stap eens gezellig binnen! Wil je nader kennismaken met de JFR? Geef je dan op voor de Introductiedagen van 7 tot en met 9 september 2012! Tijdens dit weekend met een gezellig en studiegerelateerd programma heb je de ideale kans om alvast kennis te maken met je studiegenoten! Bezoek www.jfr.nl en like ons op Facebook!

5


ACTIVE ACADEMIC LEARNING Vanaf dit collegejaar krijg je als eerstejaars student onderwijs volgens de methode van het probleemgestuurd leren (pgl). Wij noemen dit studiemodel het Erasmus Law College. In het pgl luister je als student niet ­alleen naar een docent, maar ga je vooral zelf actief aan de slag met de studiestof. Een belangrijk deel van het onderwijs vindt plaats in onderwijsgroepen, waar je ­theorie leert en een casus voorbereidt. Na afloop van de groep ga je – samen met je medestudenten – op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften en digitale media om de casus te analy­seren. Jullie bevindingen worden dan weer nabesproken in de volgende onderwijsgroep. Probleem­gestuurd leren Door de kleinschalige aanpak ontwikkel je snel academische vaardigheden zoals het vermogen om zelfstandig en planmatig te werken, informatie te zoeken, bevindingen te rapporteren en problemen te analyseren, om ze vervolgens op te lossen. Je wordt ondersteund door een begeleider (tutor) en de digitale leer­ omgeving LawWeb. Onderzoek toont aan

6

dat deze onderwijsmethode veel meer studieplezier én studiesucces brengt! Bovendien word je optimaal voorbereid op je latere carrière. Het studiejaar: 8 onderwijsblokken met 1 vak per blok Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van Erasmus Law College, dat bestaat uit onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Aan het eind van het blok doe je tentamen. Als student maak je deel uit van een law college, een groep van 80-120 personen. Binnen deze groep volg je onderwijs en doe je andere activiteiten. Er zijn 3 soorten college: hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen. In het hoorcollege luister je met al je medestudenten (ook van andere law colleges) klassikaal naar de docent. Je leert de theorie en vaak

worden actuele onderwerpen behandeld: een belangrijk nieuwsfeit of een uitspraak van de rechter. Sommige hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten, bij voorbeeld een advocaat of een rechter. In de practica oefen je met zo’n 40 personen vaardigheden die nodig zijn voor de juridische beroepspraktijk: een debat leiden, een vonnis schrijven, een pleidooi houden enzovoorts. De hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen staan niet los van elkaar, maar vullen elkaar aan. Vaak komen ook dezelfde thema’s terug. Naast de contact­ uren op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Dit vraagt veel discipline en motivatie.


Een probleem analyseren in 7 stappen Binnen de onderwijsgroep ga je aan de slag met een casus, oftewel probleem. De 7 stappen waarin je te werk gaat zijn als volgt:

1

2 3 4 De onderwijsgroep: intensief werken met 10 studenten Tweemaal per week neem je met 9 andere studenten deel aan een onderwijsgroep. Samen met hen en onder begeleiding van een tutor bespreek je en analyseer je een casus (het ‘probleem’) met een maatschappelijke context of een relatie met de beroepspraktijk. In de onderwijsgroep leer je de theorie, maar oefen je ook sociale vaardigheden (zoals discussiëren en presenteren) en procedurele vaardigheden (zoals het leiden van vergaderingen en het maken van goede notulen). Om het proces goed te laten verlopen is er een aantal vaste rollen in de groep. Eén student treedt op als gespreksleider en een ander als notulist.

Deze rollen worden wisselend ingevuld, iedereen komt aan de beurt. Active ­­Academic Learning is het motto. Je aanwezigheid én een professionele werkhouding in de groep zijn vereist en maken ook deel uit van de beoordeling. De studiestof van de onderwijsgroep vormt het belangrijkste gedeelte van de tentamenstof. Meer informatie Als je trouw de colleges volgt, wordt alles heel snel duidelijk. En goede informatie vind je in het boekje “Probleemgestuurd leren - een gids voor studenten en tutoren”, dat op de introductiedagen wordt uitgereikt. En heb je dan nog vragen, dan kun je terecht bij de tutor of het studiepunt op de 5e verdieping.

5 6 7

Begripsverheldering: is de casus duidelijk? Probleemstelling ­formuleren: welke vragen kunnen vanuit het probleem gesteld worden? Brainstorm: welke verklaringen en hypothesen zouden aan het probleem ten grondslag kunnen liggen? Probleemanalyse: bespreking van deze verklaringen en hypothesen Leerdoelen formuleren: vragen formuleren die als basis dienen voor de zelfstudie Zelfstudie: je gaat op zoek naar relevante literatuur waarmee de leerdoelen beantwoord kunnen worden Nabespreking: bespreking van de bevindingen tot alle leerdoelen zijn beantwoord

7


UNIVERSITEIT

& MAATSCHAPPIJ

HET RECHT IS DAGELIJKS IN HET NIEUWS. WETENSCHAPPERS VAN DE UNIVERSITEIT PRATEN OOK ACHTER DE SCHERMEN MEE. ONDER MEER ALS ONDERZOEKERS EN ALS ADVISEURS VAN DE POLITIEK, OP TAL VAN GEBIEDEN.

MAIN TRIAD CRIPS Als aankomend criminoloog én hiphop-fan was Robby Roks gefascineerd door de gangs van de Amerikaanse Westcoast, de Crips en de Bloods. Iets van ver weg, dacht hij, totdat hij een boek las over de Haagse Crips. Er zat een cd bij met twee gangsta-rapnummers en een e-mailadres. Robby waagde het erop en stuurde een mailtje. “En zo kwam ik in contact met Keylow, leider van de Main Triad Crips. Ik vertelde hem dat ik geïnteresseerd was in zijn ‘wereld’. We hebben zo’n twee jaar contact via e-mail gehad en toen mocht ik langskomen in Den Haag. Dat was natuurlijk wel spannend!

Volgens de FBI zijn er in Amerika zo’n 1 miljoen jongeren lid van een criminele gang

CRIPS Strapped ‘n Strong is een documentaire over het gewelddadige leven van een Haagse gang, de Crips.

8

Ik kreeg geen inwijding of zo, wel waren er regels, zoals een speciale manier van groeten. In het begin heb ik vooral rustig om me heen gekeken, niet te veel vragen gesteld. Sowieso had ik vooral contact met Keylow, de anderen waren niet zo toegankelijk. Ik wist dat ze zich bezighielden met drugsverkoop en andere delicten, maar dat deden ze natuurlijk niet in mijn bijzijn. Ik was ook de enige blanke, maar bang ben ik nooit geweest.” Als criminoloog bestudeer je het gedrag van mensen, maar kijk je ook naar de sociale context. Robby: “Als je iets aan het fenomeen ‘gangs’ wilt doen, is strenger straffen zeker niet dé oplossing. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat Keylow, en andere mensen in zijn omgeving, zich uitgesloten en gediscrimineerd voelen en aangeven problemen te ondervinden op de arbeidsmarkt. De sociale problematiek is dus een stuk complexer en dat los je niet op met zware straffen. Mijn scriptie was een biografie van het leven van Keylow, vanuit zijn perspectief. Hij vond het allemaal prima, is zelfs nog naar de buluitreiking geweest!”


UNIVERSITEIT

& MAATSCHAPPIJ

In 2011 werd in de Rotterdamse haven 434.600.000.000 kilo goederen overgeslagen

PORT OF ROTTERDAM: THE GATEWAY TO EUROPE Rotterdam is de vierde wereldhaven en was óóit zelfs de grootste. Jaarlijks komen er circa 34.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen binnen in wat wel de Gateway to Europe genoemd wordt. Er werken bijna 90.000 mensen en het economisch belang is enorm: ruim 7% van wat we met zijn allen verdienen in Nederland, wordt in dit gebied geproduceerd. Prof. mr. Frank Smeele heeft als hoogleraar Commercial Law en ‘havenhoogleraar’ van Erasmus School of Law vaak te maken met de Rotterdamse haven. Prof. Smeele: “Een haven is natuurlijk niet alleen een verzameling boten, maar vooral een knooppunt in de handel, een centrum in de internationale goederenstroom. Hierbij horen ook allerlei vormen van economische en juridische dienstverlening: financiering, verzekering, het sluiten van contracten, het oplossen en berechten van geschillen enzovoorts. De haven huisvest dus ook veel dienstverlenende bedrijven. Niet alleen scheepsbouwers, containerterminals en zeevervoerders, maar

bij voorbeeld ook banken, verzekeraars en advocatenkantoren. Al die – vaak internationale - bedrijven hebben natuurlijk baat bij een helder, eenvormig recht. In 2009 zijn hiertoe de Rotterdam Rules ondertekend. Een verdrag dat waarschijnlijk de juridische basis zal gaan vormen voor het zeevervoer van de 21e eeuw. Hierbij zijn wij als Erasmus Universiteit nauw betrokken geweest en daar zijn we best trots op. De band tussen universiteit en haven is sowieso sterk, ze liggen ook vlak bij elkaar. Je staat nu aan het begin van je studie, maar mocht je over drie jaar een praktijkgerichte, internationale kant op willen, dan kom je misschien wel in de master Commercial Law terecht, waarin je je kunt specialiseren in Maritime & Transport Law. Grote kans dat je dan je carrière maakt in de fascinerende Rotterdamse haven.”

9


UNIVERSITEIT

& MAATSCHAPPIJ

Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard euro, volgens cijfers van de Belastingdienst

BELASTINGEN GAAN NIET ALLEEN OVER CIJFERS EN GELD Bij het woord belastingen denken we vaak direct aan cijfers en geld. Terecht? Toch niet helemaal! Belastingheffen kan heel sociaal zijn, vindt hoogleraar Belastingrecht prof. dr. Sigrid Hemels.

10

“Natuurlijk, de overheid moet geld binnenhalen, geeft immers ook veel uit: meer dan 250 miljard euro per jaar”, zegt prof. Hemels. “Maar belastingen kunnen ook worden ingezet als instrument om in onze samenleving dingen voor elkaar te krijgen. Een mooi voorbeeld zijn de goede doelen, zoals ontwikkelingshulp, onderwijs en kunst. Zoals je misschien weet, kunnen donaties aan (erkende) goede doelen worden afgetrokken van de belasting die je moet betalen als burger of als onderneming. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om zo’n doel te steunen. Giftenaftrek is dus een middel om ons meer betrokken te maken bij activiteiten van algemeen nut. Privé-initiatief wordt gestimuleerd, waarbij je bovendien zélf de bestemming kunt bepalen: SOS Kinderdorp, Theater Lantaren-Venster of de Cliniclowns. Heel democratisch dus!

Wat fiscaal recht ook heel boeiend maakt, is dat het steeds internationaler wordt. Door de Europese regelgeving, maar ook omdat je te maken hebt met verschillende wetgeving in de diverse landen. Denk maar weer even aan de goede doelen: een Amerikaan die het Rijksmuseum geweldig vindt en een schenking wil doen heeft soms zoveel extra kosten, dat hij er maar vanaf ziet. En omgekeerd is het voor ons niet gemakkelijk om een goed doel in het buitenland te steunen. Daarin valt nog veel te doen. Belastingrecht ligt op het snijvlak van recht en economie. Het moet dus rechtvaardig én doelmatig zijn. Neem de discussie over de verschillende belastingschijven: hoe bepaalt de overheid welke tarieven voor de diverse inkomensgroepen gelden? En denk aan de inzet van milieuheffing om vervuiling door de industrie tegen te gaan, of de tabaksaccijnzen om het roken te ontmoedigen. Je ziet, met belastingen kan de overheid veel meer dan alleen geld binnenhalen. Dat is de materie waar wij fiscalisten over nadenken. En waar je in je studie mee aan de slag gaat!”


ALUMNI

Richard is advocaat aan de Zuidas­

WAAROM KOOS JE DESTIJDS VOOR RECHTSGELEERDHEID AAN DE EUR? Ik wilde allereerst graag in een wat grotere stad studeren. De sfeer in Rotterdam is daarbij modern en zakelijk. Mij trok dat wel, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Ook staat de EUR als universiteit goed aangeschreven in het bedrijfsleven (mede door het uitstekende MBA-programma), en heeft de rechtenfaculteit goede banden met diverse advocatenkantoren. VERTEL EENS IETS OVER JE STUDIE(TIJD) In Rotterdam is altijd wel wat te beleven, en ik heb dan ook een enorm leuke studie­ tijd gehad. Ik woonde in Kralingen, vlakbij de universiteit, waar het aangenaam toeven is en waar ook veel andere studenten wonen. Naast de studie en de gebruikelijke sociale activiteiten speelde ik gitaar, iets wat ik nog steeds erg graag doe (maar waar ik nu minder tijd voor heb). WAT DOE JE NU (WERK)? Ik ben advocaat bij Houthoff Buruma en houd me op dit moment voornamelijk

bezig met civiele cassaties. De procedure bij de Hoge Raad is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg of in hoger beroep: de Hoge Raad toetst kort gezegd alleen op rechts- en vormfouten, en doet dus geen onderzoek meer naar de feiten. Het cassatievak heeft daarbij zo zijn eigen valkuilen, maar de fijne kneepjes leer je hier al snel. Het leuke van deze praktijk is onder meer dat je je nogal eens op onontgonnen terrein bevindt. Zaken die hier worden behandeld kunnen dan uitmonden in standaardarresten zoals die je tijdens je studie bestudeert. Het met grote regelmaat doornemen en behandelen van dossiers waarin al twee instanties zijn doorlopen door een andere advocaat is ook leerzaam voor de ‘gewone’ procespraktijk: je leert dan namelijk snel waar de schoen vaak wringt. MIJN TIP AAN JOU Mijn tip is: zorg niet alleen voor goede cijfers en interessante nevenactiviteiten, maar geniet (vooral) ook van je studententijd en de vrijheid die je hebt.

11


Shailesh is belastingadviseur bij Ernst & Young WAAROM KOOS JE DESTIJDS VOOR FISCAAL RECHT AAN DE EUR? De keuze voor rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was een gemakkelijke door de allure van een wereldstad als Rotterdam gecombineerd met een internationaal georiënteerde universi­ teit. In het eerste jaar dat ik Nederlands recht studeerde kwam ik vervolgens in aanraking met het vak Inleiding fiscaal recht. Ik vond vooral de combinatie van wetgeving en belastingen erg leuk. Eerst kijken in de wet, vervolgens toepassen op een casus! Dit was net wat tastbaarder dan Nederlands recht. VERTEL EENS IETS OVER JE STUDIE(TIJD) Tijdens mijn studie heb ik mij gericht op het behalen van goede resultaten en leuke ervaringen opdoen. Het een mocht voor mij niet lijden onder het ander. Ik heb samen met de JFR een mooie studiereis naar Hong Kong georganiseerd en kijk hier nog altijd met veel plezier naar terug. Het studeren was leuk, maar de ervaringen en het leren kennen van mensen nog veel leuker!

12 12

WAT DOE JE NU (WERK)? Ik werk als belastingadviseur bij Ernst & Young op de afdeling Human Capital. Hier houd ik mij bezig met internationale uitzendingen. Wij begeleiden werkgevers op fiscaal gebied bij het uitzenden van hun werknemers en adviseren ook de werknemers omtrent hun persoon­ lijke situatie gedurende de uitzending. Bijvoorbeeld, kan ik de hypotheekrente van mijn woning nog wel opvoeren als aftrekpost in mijn Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting? De combinatie van loonbelasting en internationaal recht is complex maar tegelijk ook divers. Het vele contact met het buitenland ervaar ik ook zeker als een pluspunt. MIJN TIP AAN JOU Doe ervaring op. Probeer actief te zijn in commissies (dit is geen dagtaak en goed te combineren met je studie) en probeer in een later stadium van je studie ook te kijken naar relevante bijbanen, bijvoorbeeld als werkstudent bij een fiscaal kantoor.


Abdessamad gaat verder in de wetenschap WAAROM KOOS JE DESTIJDS VOOR CRIMINOLOGIE AAN DE EUR? Ik had eerst voor marketing gekozen, op het HBO. Maar dat was het toch niet. Ik heb best getwijfeld, dacht aan Psychologie maar daar zat mij te veel wiskunde in. Toen hoorde ik over Criminologie en dacht: dit is wat ik wil! Dat het niet de gemakkelijkste studie is om groot geld mee te verdienen en een baan mee te vinden, nam ik voor lief. Ik heb gekozen voor wat ik boeiend vind, en niet voor het geld! VERTEL EENS IETS OVER JE STUDIE(TIJD) In het begin haalde ik wel wat zesjes, kwantitatieve vakken als Methoden en technieken liggen me nu eenmaal minder goed. Ik achtte mezelf eigenlijk ook niet zo geschikt voor de universiteit, had weinig zelfvertrouwen. Misschien heeft dat met mijn achtergrond te maken, ik weet het niet. Maar de practica deed ik wel heel goed, waarop - al in mijn tweede jaar - een docent vroeg of onderzoek iets voor mij was. Dat is in de opleiding Criminologie heel belangrijk en in de master haalde ik pas echt goede cijfers. Mijn scriptie schreef ik over radicalisering en polarisatie. Een actueel onderwerp, in de jaren na de moord op Theo van Gogh was de ‘moral panic’ over Marokkaanse jongeren groot. Tijdens het schrijven van mijn scriptie zag ik een vacature bij het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Den Haag. Ik solliciteerde en kon instromen in lopend onderzoek. Dit combineerde

ik met de scriptie en uiteindelijk heb ik twee jaar bij het COT gewerkt. WAT DOE JE NU (WERK)? Mijn scriptiebegeleider prof. Van Swaaningen wilde graag dat ik zou promoveren. Dat betekent dat je na je studie een groot onderzoek doet. Dat duurt ongeveer vier jaar en dan word je doctor. Zelf twijfelde ik wel een beetje, was bang dat het niet te combineren zou zijn met een gezinsleven. Maar ik liet me overhalen en wilde onderzoek doen naar beeldvorming van jonge Marokkaanse Nederlanders in de media. Promoveren kost geld, dus vroeg ik een Mozaïekbeurs aan. Die is bedoeld om talentvolle allochtonen voor de wetenschap te winnen. In 2010 vond men mijn CV nog te licht, maar in 2011 had ik enkele publicaties op mijn naam staan. Bovendien had ik diverse onderzoekstechnieken geleerd, zoals media-analyses, focusgroepen en open interviews. En zo kreeg ik een Mozaïekbeurs van € 200.000 toegekend. Toen stond de wereld eventjes op zijn kop. Mijn familie was apetrots en ik werd gevraagd in alle media, van AD tot nu.nl. Zelfs Knevel en Van den Brink wilden me in hun programma. Dan sta je wel even te kijken! MIJN TIP AAN JOU Combineer jouw passie op een creatieve manier met de kennis die je tijdens je studie gaat opdoen om een unieke en originele bijdrage te leveren aan de wereld.

13


YOU’LL NEVER WORK ALONE De meeste van de 1001 redenen om lid te worden van hun vereniging zul je snel ontdekken, maar de voorzitters Laura Schoenmaker, Anouk Joziasse en Matthijs Claassen geven je er alvast een paar. Wat is een studievereniging? Matthijs (Christiaanse-Taxateur, Fiscaal recht): De Rotterdamse fiscalistenvereniging Christiaanse-Taxateur is een studie­vereniging die door fiscale studenten draaiende wordt gehouden. Zij organiseert activiteiten voor de fiscaal recht en fiscale economie studenten aan de Erasmus Universiteit. Deze gezellige vereniging heeft een breed aanbod van activiteiten, van serieuze inhoudelijke activiteiten tot informele borrels. Anouk (Criminologie In Actie): Een studievereniging bestaat om de studenten naast de studiestof uit te dagen op meerdere gebieden; niet alleen op academisch gebied, maar ook op sociaal gebied. Criminologie In Actie (CIA) is opgericht om studiegerelateerde activiteiten te organiseren, zoals lezingen, workshops, excursies en een jaarlijkse studiereis, maar ook informele activiteiten als feesten en borrels. Daarnaast brengen we vier keer per jaar een magazine uit. De formele activiteiten staan telkens in het teken van een ander onderdeel van de

14

criminologie en kunnen dus enorm divers zijn. Enkele voorbeelden van activiteiten van dit jaar zijn: een bezoek aan een gevangenis en een TBS-kliniek, een schietbaanexcursie, een tweedaagse trip naar Maastricht, een lezing op het gebied van DNA-onderzoek en een studiereis naar Berlijn en Warschau met als thema de Tweede Wereldoorlog. Laura (Juridische Faculteitsvereniging ­Rotterdam): De JFR is dé studievereniging voor rechtenstudenten aan de Erasmus School of Law. Met ruim 3000 leden is de JFR één van de grootste juridische studieverenigingen van Nederland. Onze vereniging is er voor jou als rechtenstudent: sinds jaar en dag organiseren wij voor onze leden diverse formele en informele activiteiten die een juridische grondslag hebben. Ons doel is dan ook de brug tussen theorie – gedoceerd in de collegebanken – en de praktijk – beoefend in de ‘echte’ wereld – te verkleinen. Een combinatie van inhoudelijke en informele activiteiten, en bovendien veel gezelligheid.

Wat organiseren jullie zoal? Anouk: Om dit soort zaken te organiseren beschikken we op dit moment over een aantal commissies, namelijk de Reiscommissie, Activiteitencommissie, ICD-commissie, Redactie, Acquisitiecommissie en Feest- en Bier Instituut (FBI). De FBI ­organiseert, zoals de naam al suggereert, onze feesten en borrels. Feesten als Beerfreax en Springbreak zijn inmiddels een begrip voor de Rotterdamse criminologie student. Dit jaar vierden we Springbreak samen met de studievereniging van Leiden, dus zelfs in Leiden ontkomen ze niet aan onze gezelligheid. Daarnaast organiseren we iedere maand een borrel, dus er is genoeg ­gelegenheid om je medestudenten beter te leren kennen. Laura: De JFR organiseert de Talent Trip naar onder andere Singapore en San ­Francisco, symposia met bekende sprekers, (buitenlandse) excursies en het grootste juridische studentencongres van de Benelux: de Meesterweek!


Studieverenigingen Rechtsgeleerdheid Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) www.jfr.nl twitter.com/JFRtweets facebook.com/JFRfb

Laura

Matthijs

Ondanks het feit dat de JFR probeert de studie levendig te maken, is er ook veel ruimte voor socializen. De JFR organiseert maandelijks een borrel, waar alle leden gratis een drankje kunnen komen drinken. Daarnaast organiseert de JFR jaarlijks drie spetterende feesten! Matthijs: De Christiaanse-Taxateur brengt fiscale studenten bij elkaar op tal van ­gelegenheden en behartigt de belangen van fiscale studenten bij het bedrijfsleven. Zo wordt er bijvoorbeeld ieder jaar een studiereis georganiseerd, een Fiscale Bedrijvendag, tentamentrainingen en organiseren we jaarlijks een congres. Daarnaast houden we met enige regelmaat ledenborrels en talloze andere informele activiteiten.

Zitten daar ook activiteiten bij die speciaal voor eerstejaarsstudenten bedoeld zijn? Laura: Daar zitten zeker activiteiten voor eerstejaars bij! Speciaal voor aankomende

Anouk

eerstejaars rechtenstudenten ­organiseren wij het introductieweekend. Dit is een ­gezellig weekend om elkaar en de studie te leren kennen. Zo hoef je tijdens de eerste collegeweek nooit in je eentje in de collegebanken te zitten! Ook organiseert de eerstejaarscommissie, een commissie voor en door eerstejaars, door het jaar heen verschillende activiteiten. Zo is er iedere jaar een eerstejaarsreis, met bestem­mingen zoals Straatsburg, Berlijn en Genève, een rechtbanktheater en een bachelor­ symposium. Ook worden er verschillende bezoeken naar de rechtbank, Brussel en de gevangenis georganiseerd. Genoeg te doen voor eerstejaars! Matthijs: Als eerstejaars fiscaal student is het handig om direct lid te worden van de Christiaanse-Taxateur, dit geeft je recht op korting op je boeken en je kunt alle ledenborrels van ons bezoeken. Daarnaast organiseren we ieder jaar een eerstejaarsactiviteit, zodat de nieuwe studenten elkaar ook leren kennen buiten de collegebanken om.

Fiscaal recht RFV Christiaanse-Taxateur www.christiaanse-taxateur.nl twitter.com/RFVChristiaanse facebook.com/christiaanse.taxateur Criminologie Criminologie in Actie (CIA) www.svcia.nl facebook.com/svcia

Kortom reden te meer om je binnenkort aan te sluiten bij een studievereniging. Mocht je meer informatie willen hebben over onze vereniging, dan kun je onze stand bezoeken tijdens de Eurekaweek of een kijkje nemen op www.christiaanse-taxateur.nl. Anouk: Volgend jaar zullen we starten met een Eerstejaarsweekend. Dit wordt speciaal georganiseerd, zodat de eerstejaars elkaar beter zullen leren kennen en jullie gelijk bekend worden met CIA. Onze vereniging is bedoeld om studenten dichter bij elkaar te brengen en om activiteiten te organiseren waar de student behoefte aan heeft om naast de studie meer over te leren. We willen laten zien wat criminologie in de praktijk nou eigenlijk inhoudt en proberen daarnaast een zo informeel mogelijke sfeer te behouden, zodat iedereen zich verbonden en welkom voelt.

15


Studeren is teamsport STUDIEVERENIGINGEN

Eerstejaarsexcursie Berlijn

ZIJN HET CREATIEVE HART VAN DE STUDENTENWERELD EN DE LINK TUSSEN STUDENTEN EN OPLEIDING. Ze zorgen voor actie: excursies, bedrijvenbezoeken, studiereizen naar exotische oorden en op zijn tijd een feestje natuurlijk. Ze staan de student bij in alle fasen van de studie en zijn een broedplaats van ideeÍn. CIA bedacht ooit zelfs een boottochtje door de Rotterdamse haven om bedrijven en stagezoekers via speeddating bij elkaar te brengen. En de ChristiaanseTaxateur was in 2010 gastheer van het LOF-congres (Landelijk Overleg Fiscalisten), een enorme eer. Voor de activiteiten van de JFR: zie de foto’s. De studievereniging is ook de plek waar je je medestudenten informeel kunt ontmoeten en waar je een vraag kunt stellen als je ergens niet uitkomt. Uit onderzoek blijkt dat studenten die lid zijn van een studievereniging sneller door hun studie heen gaan! Kortom: je ontspanning, je steuntje als even wat minder gaat en... je eerste professionele netwerk!

16

Een kleine gree

Speeddating op de Maas

In Hong Kong

De eerstejaarscommissie van de JFR organiseerde in februari een vierdaagse trip naar Berlijn voor de eerstejaars rechtenstudenten. De excursie stond in het teken van de moderne Duitse geschiedenis. In Berlijn zijn we op bezoek geweest bij de Humboldt Universiteit en bij verschillende musea.

Berlijn

Meesterweek

Borrel


Meld je aan voor de introductiedagen. Zie de brief bij d it magazine.

ep uit het JFR-jaar 2011-2012 Talent Trip

Berlijn

De JFR organiseert elk jaar een studiereis voor de gemotiveerde student: de Talent Trip. In voorgaande jaren ging de studiereis al naar bestemmingen als San Francisco, Los Angeles, Hong Kong en Buenos Aires. Dit jaar ging de reis naar zowel Singapore als Kuala Lumpur. Zoals ieder jaar verrichtten de deelnemers een rechtsvergelijkend onderzoek tijdens de reis.

Meesterweek De Meesterweek is het grootste juridische studentencongres van de Benelux en het belangrijkste evenement van de JFR. Sinds 1989 komen theorie en praktijk tijdens de Meesterweek samen en neem je er een voorschot op een succesvolle carrière. Tijdens de verschillende themadagen kom je in aanraking met de uiteenlopende werkvelden van het recht. De volgende Meesterweek staat al gepland voor maart 2013. Houd de website www.meesterweek.nl in de gaten voor updates.

Feest Meesterweek

Talent Trip

Tale

nt T

rip

JFR-Cedo feest De JFR heeft dit collegejaar samen met Cedo Nulli (de vereniging van de sociale faculteit) een enorm feest georganiseerd in club CinĂŠma Rotterdam.

JFR-Cedo fe est

17


De deugden van het Rotterdammer zijn

Een veel gehoorde klacht onder studiekiezers is dat Rotterdam geen echte studentenstad zou zijn. Hier kan ik kort over zijn: Rotterdam is inderdaad een echte stad. Het is daardoor moeilijk om alle studenten te concentreren in het centrum en zichtbaar te maken. Dat er veel studenten te zien zijn in het centrum is echter niet dat wat een stad aantrekkelijk maakt. Wonen en studeren in een stad is aantrekkelijk omdat er altijd wel iets te doen, zien of beleven is. Zo ook in Rotterdam. Een quickscan langs enkele do’s binnen het Rotterdamse. Cultuur Door zijn imposante skyline wordt Rotterdam ook wel ‘Manhattan aan de Maas’ genoemd. Het Nederlands Architectuurinstituut (1), gelegen aan het Museumpark, geeft verder vorm aan deze koosnaam (metro Eendrachtsplein). Ben je niet zo van de architectuur, ga dan naar de overkant van de straat: Boijmans Van Beuningen (2) biedt een grote variatie aan toppers. Salvador Dali en Andy Warhol behoren tot het standaardpakket. Aan de andere kant van het park tref je de Kunsthal (3). Je begrijpt, de naam van het park is niet uit de lucht gegrepen. Een straat verderop ligt dé cultuurstraat van Rotterdam: de Witte de Withstraat (4). Vol galeries (Showroom Mama), cafés (de Witte Aap) en restaurants ­(Bazar). Icoon van Rotterdam is de Erasmusbrug (5). Loop op een mooie dag over ‘de Zwaan’ en geniet. Niet alleen van de brug en de hoge gebouwen die aan beide oevers opdoemen, maar ook van de Maas; de levensader van Rotterdam. Als je vervolgens de Kop van Zuid bereikt (metro Maashaven), kunnen Lantaren Venster (6), Luxor

Door: Tom van den Akker, student Rechtsgeleerdheid

18

Theater (7), T ­ heater Zuidplein (8) of stoomschip SS Rotterdam (9) je bedienen van films, musicals, cabaret, en ander spektakel. Uitzakken met een biertje in je hand kan in Hotel New York (10) of Cruise Terminal Rotterdam (11), die beide herinneringen aan de tijd van de Holland-Amerika Lijn oproepen.

Terras Genieten van de zon op een terras is altijd goed. Je moet alleen wel even weten waar je moet zijn. Voor al uw studentikoze perikelen is de Oude Haven (12) (metro Blaak) de place to be. Flaneren en mensen kijken doe je op de nabij gelegen Meent (13). Op de hoek van de Binnenrotte bieden Van Zanten en Café Pol je zon en vertier. Aan de andere kant van het centrum vind je de Oude en Nieuwe Binnenweg. Het oude deel is met café Sijf (14) leuk, maar het nieuwe gedeelte is nog leuker. Achtereenvolgens tref je Stalles, Rotown en Boudewijn (15). Loop je nog verder kom je bij het Westerpaviljoen (16): de huiskamer van bekend Rotterdam.


Bre tje

oom

de B ou Lou rbonlaa n de C ise olig nyla an

k ade Kort e

urgla an

J ul ia

Roze nb

Prin

ses

rg

nbu

Ada msh straa ofstr. t Merulaw eg

Plas z

laan

Wete

Wou

v. Weltev Laan reden Ma n

dest

Burg .

ein

laan

b.

Trom pen

Oud

ring brug

bert brug

v.So mere n weg Oud orpw eg Lam

brug

f

nho

g

nwe

rave

's-G

van

Laan

ckstr.

v.d.V Dries lerkst r.

Bavin

eg

Wate

rtore nw

Wate rw

erk

kker

Rijsa

ijk

r.

Damst

we off inc kP wij de

rstr.

Rose-S poo

Lo

Nesserd

nd

lfr o

g

aat

Vu urp l

at

est ra

Ros

2e

de

eg E

Da lw

raven

lstr. n Hee

Puck va

Strijenses

str.

dijk

e Hille

Wal-

Groen

Burg houtsterr.Be rtu sB uls tr. B. Pa str auw aa eJ. P t ett str erso aat n A Koo driaan nin g ss Kee s Pij tr. lstr.

-

Beijer lantr. ds elaan

ntsest r.

Polderstr.

Schild-

As ter -

tse

Pu

t str aa ter

Braba

ad

Me lkp

t

bo ch

P pleutse in -

.

t

aa

str

n-

wij

ude Bo -

str

Weip orde oort

tr.

L aa n

L. deColignyp.

Cha rl.

n

nlaa

Esse

brug

bru g

t

Slo

Esse

Struiss Buiz enbur werfen str. g

Bui-

Vijve rlaan

n

at

Hofl aa

aan

H of l

Oos

str.

Vijve r

d tein

idiu Voo s rsch oter Vredeho laan sftr. Ave nue Con cord loos ia tra

Wate r-

So

Sop phia hia

Fazant enlaan

Dr.Z e ame n-ho Frits Ruysstr. Vlie fstra Vlind tlaa at M.v.d. e r s n tr Hon Stoepstraat aat Bro ing u we bijstr v.d. r s Libe s aat traa Leckestr. llens t Plan tr. tage E ike npage Dijk weg straa Pale t sti Wille Spee v. m Ru lmanstr plaTraaJeri . ats y Noo IJ Rub slaan sclu rdein enss b str. traa Boslan de Je Wille t d ruza Sion str. P.Po Chris m R Beth le tters or uy lehe strm H str. s Ada Oostm traat m . s t B r . en la Aeg msho aasstr ne a idiu fstra . ke n Vo s Lam a rsl ge bert straat t aa Tibe str l usstr Elis n M ec riasla . aat Aeg bethakle a

stra Om a mo ord sestr Cath . arin astr .

Ketenstraat

Wollefoppenstraat

Slaa k

Leo Ottplaats

Boezemweg

Hillelaan

O.z.

oud estr . tr.

Od as

an

straat

der-

Olean

n Dord tsela

laa

ren

aat

str

ep

Mi rke jns rke he s straat

t

straa

nlaa n

Mo e

Gro

stra at

erke

here

lan

Pols

tr.

elan dse s

Am

W erstriering . -

at

Texelses tra

Te lingrschelSc sestr sestrhoklan . d.

el

Klaverstr.

Lepelaarsing

dstr Voe aat tjes Bon stra ave at ntur Mij Mijns- nsheren astr. laan

v. O n lenstseSpru r. ytstr . Wu yste str. r-

aa t

Eksterstr. straat

Moe rk

ec hts e

M ne aast lpl un ein -

eg

s dijc

psw

v. Eve r

str . om

Dor

bo

.

tr.

S

s Bo om pje

rpad

Ponse tr. td uë ls

es

str .

W

mp

Po

K

t

vlie t

raa

Slotb o pleinom- Slo t-

nse oe erg

en st

Bo

str.

.d e Bo erg strS. toute oe ns

v. D iests tr. Jaers velt Sch ilpe str. roort -

eg

tr.

G

Boezemsingel Boeze e Vreden- oordbr. mkad Boezem bru g Sla

en str. Meerman str.

straat Frans Ouda Jonker

v. Alkem

Rechter

Linker

fd oo veh Leu

Maashaven

Maastunnel at tra ks Do

k

Gron dhe re

n Kaatsrondh baan eren dij

t

hoe k

traa

oom s .

k-

a

tanje ng Kasda en al da al

19

Sport

e

da

Cli

iaw

en

daal lzen

eg

uac

Cr

lein

Ro tte k a de Rot tek ade

No or dp

Hof dijk

a

str

G

de

Wi

at

se us

damsesing hie

Schaatsbaan

ch

am ses i ngel

llem

ska

P

str.

Bellevoys

Z Sch om ote erh rbo of s str.

str

en

ep

Sc h

ns

tra

straat

Jan Jan van Porcellisstr. Vuchtstraat B.v. Dantzigpark Jan Sonjéss tr.

M Ma ees rre ter str .

Sch

str .

aa Wa t len bu rge rw eg

. b rug

un

l

v.B e t r.

t ss

bee

t

raa

sst

s

's-Gravendi jkwal

Ro

Sc

Zuid

eg

Verb

terw

uk

mp

Be

Oly

orns tr

te

e Fil

e Fil

Hog

Hog

Sint-Janshaven

pad

O.z .

er

ter

Sch

le Kortewel

mw

land Geerbrug

Lin al da

Tie Maarng eb u We ren

Welleplein

t

duc

nvia

dio

Sta

on

ath

Mar

Breeweg

Breeplein

Bongert

Bree

Feyenoord

eu oss park Col ordseenoords no ark rke t-V Va Wesden-

sstr.

J. Bouwen

g

eg

STADION

e r Ze sest

m

t

Va

iaw

k

n Ra str.

P iet

Kieboo

mp Oly

par

e

L

ling

Kra ijk erd d ingeidingpa

weg

g

g rwe eg lfilte terw kwa Drin

Buitenbassinwe

Sne

g

lter

e Fi

e Fil

nwe

rtore

eg

kad

Hon

Lag

Lag

Wate

w ion

Slag

Wolv

i

Eibe

Vosse

Weimansweg

H. C r

Klaphek

weg

er erw IJ z

tad

i-

water Rijn str .

an

te S Kor

Spu

d Ou

gela

lle Ma

an erj . He str

Sandelingplein

oldsp Wouerstr. d

ntsestr. Dre traat Vlasakkers iliastr. - Immob duw .

inHe . rte tstr Ko lan A. N imantsstr . v. Haef-. fenstr

t

straat

ostr. str.

oe

t

aa

str

rstr.

Zaadakke

Riederlaan

Stichtstr. Utrechtse 5sepln.

tr.

dts

Lin

straat ct seotdu ord ImmobniDonkerslo eno g e via lialaa eg Varnkoordsew at mw Riederstra straat seu t-Varke los Wes ars- straat beekBeukela Co esterelsestr. Over- ijs weg W straat weg Blokt Beveraa straat str erstr. Groning Holstr.

Kl.

d 2 H.I H.Idoplein

Nes s

nwe

. str eg e- ndw ds g lan Ra we nd enRav. Mals sinck-

t

oo

aa

r Do

in eL

Bever-

jk

Waa lhave n

jk

nta

en hav tr. ms

edi

Zw inHe

bb Du Heer Daniël-

straat

aat

rdi

Pla

ade

etk

aat estr

Puts estr.

Hill

Maliestr.

Klosstr.

. str ek fho old Kie - n at r 2e tra s A er at He raat ttra at f- . st or tses tra Kie str s vo eg 1e ek dt- der ech sw ho Lin dr ntjan era Me ijn-

r.

t

adio

4

Friesestr.

lie

dt

Gr

nd

el

rtstr

ge

Pik

boo

ijk

Bijlstraat

d

Ros

led

t

2

o tsm

t els

Strevels-

. Ploegstraat str pa str. t

l-

ve

De

mEe in . e str st

1

l str erHe ng . eli rstr nd ete Sa A. Pi and-

da

ten

st

Zuidpold ers lev traat

Hil

eg

eH

aa str at ra

m-

l Noordpo

Polderplein

w ille

ng La t

t

g

tr.

ds

aa

nz

Lij

- ple in

D

aa

Se

penstr . Wa

B

t

aa

str

a-

li ah

str

2e

.

t

m lse PatrimoBa nium's Hof

- 1e em Blo hof

str ien em

tr. ts ns ns oo Pu arcissenium- 5 em Re N Gera storb. elira. - - 1 An 1 se L st eeuwtr. eg Fu da Sn bals denstr. ew ch st sia r Gougen ill ststr aa re e H . tr. t g Oo n ns La ge rin

Heinenoordstr.

Pantser str. Kegel

als

r-

1

lie

As

str. Wieler str.

tr. o-

aa str

. str os kro 4

Sto

ht oc eb tr.

Moerkerkeplein

ess

Rid

Lave 3 n

Pim Cil nel p hoe lerskstr Heide-pErica. str. lein

Rijsr laa . str. rse str Bo nx Weve Milli rsh o ekstraat

r.

V

Z wijduidensest r

Zuid

ens tr.

takst

. tr. str ns lie Pioe ijn sm e- 2e at str. Ja perfo r ra lst poo am at Ka stra nke s em r. o en r- Roz rijnst Pio Ran de

str Wie . ld str. recht-

t

1e

traat

Sportpark

terWa sstr.

Hil

n aa

Lents

laa

Park Honingen

aat

B

Weimans- Re d pad Ou Pietesrtr. rO.-man ietetr. str. n- .-P ns an ste W ma m . t Oo dam hil str c S daa rkolz tr. Vo st Ko its we str. ek p Bo ekra Me

aat

t

slaa

4

tuart

kstr

an

. str em at t tra ias straa ns t rte acin Hy

usstr

straa

gse Pla

3

M. S

Pie

ala

ade

e

nssoo enj Ora

ad

uid

Ho

mpe

s

Per

nk

pZ

blo en

at

ntje

pa Je zult begrijpen dat twee pagina’s te ood ietl str. Pa weinig is om Rotterdam in zijn volle Sch ral lelw eg omvang te beschrijven. Zo heb ik nog ZUID k Hil ledij led e Hil niet eens het Oude Noorden (32) (Lof ijk Bred nel gat Laa tun en o Zoetheid en Ros der stylecentre Rotabs) 8 le9dijk 19 22 pZ RIJNHAVEN il u t id eH Bred ven N.z. raa of Oostplein (33) (Hemel op Aarde en rst ha Maas ge u r Caffè Belmondo) genoemd. Enfin, zo K l u Pa ker Va kan ik nog wel even Punt Klinstr. rke doorgaan. Afrikaanderplein k no k- err.ka a ord heeft B nrkerst de is dat Rotterdam alles als sewe om er-str. Laantj p . Ko ger es- Vredesstr trP. sen sla hebande tijd vanplein ins les iet Sm la student je leven te e L ts Ma itka Pu Jan v. de n ie dr Putselaa A ben en als dat niet genoeg is kan je Bla Slaghekstraat zo C . . .z K e S laghekstraat Z MAASHAVEN ns Eg H aven tra altijd van één van de vele iebo1omplein t lid worden n ela ill Hil at Maash Koker- straa Abc Zw lev 2 aa nt estr. ede Cor Ernst 3 ier laan Pu erl r. verenigingen. rstr Ha trv. lie studenten­ s d H s l Brielse t ho tte t . e Beijerlands str . r n Mare 2 e . ie lie t ek rse St ppelstraa la r Nic n Po ders

Mijn sh pleineren n- M rave aas 's-Geelstr.sdam- tr. d

lstra

k

ngat

nsk

tey

r Ko

Boe

tje

Kralin

1 2

nin

oom

Vio

at

ee

Struis dwa enburg rsstr. HoningerBuiz e hof zenn- gatb werf cerug Spe nhof rije

Buize

soo

um

rst

g

Per

ves

t aa

M

fwe

n

id

lde tr. s re tr. rica-. s E str

e-

elen

ereldd

str

kees

eho

raat

Ha

Vijf W

es ndr i S int-A

Flak

laan na

brug

idst

e Sti

no

Zu

Dordtselaan

weg

k

Vred

erhe

r. sst ltje Entrepot

Ra

Laa

Narcissenstraat

traat

ngeri

dij

Vre plaadeh. ts

dw

la

jelaan

an

a nla rge rbo e Ruiter- Ve laantj

"Woudestein" Uitgaan komtMain asb vele soorten en oul eva maten. Stevige feesten tref je in de Excelsior rd Perron (21) en Maassilo (22). Hip en Thoma verantwoord stappen doe je in Thalia Abra m va n H erm Oude Plantage Rijc (23) of Blender (24). Voor een onbe.Bav kevo eP 1 inckstr. eef tagedr kommerd dansje ga je naar Vibesla n(25) laan t aa str (kom niet voor 01:30 uur!) of De Beurs . en rm He ntg e (26). Toffler (27) en Vief & Vuig (28) Ro kun je wat dat betreft ook altijd aantik- 2 3 Esch 4 Pers ken. Dinsdagavond en alles is dicht? oon 5 sstr am . Skihut nsd(29) op het Stadhuisplein De o 6 o s 7 Per dam 8 ons is altijdPeopen. Is dit niet echt je ding? rso Lodewijk Pincoffpln. Probeer adan Jazzcafé Dizzy (30) of dL neter . Sto m str otb club Bird (31): hier tref je altijd wel een lok r. rst e rff do bandje. g r u

Hillekopplein

traa sbeeks

stra

n str. t-

Bas Ju

de

na

have

sth

Millinxstraat Rijsoordp. rd oo

str. 1e Carnisse issestr. 2e Carn nissestr. 3e Car-

estr.

Tarw

burg ken BlanMijnki

Ou

Julia

Oran

erla

ats arss VOORSCHOTERLAAN tr. Geen zin en liever low n Lin Eva terras ust het A.v.Sol Vo msla ho str. hoteor1 an fstgras? scBreng r ebudget rt Ba s in het bier of tr raa . elde straa 's-Gra t t venw wijn naar het Vroesenpark (17), de eg Oost Oud v. So T orpb z ralingse Plas (18), het Zuiderpark renstmerug Oosteedijk Beouwslag­K r. Asse zeed nedenersstr. ndelf Slots ijk W(19) tstr. v. So tr illem a a P m of Het Park bij (20). brueren t olan de Euromast Adm Ruysb e A iralite n n straa gL nastr rug Slotl itska amb t aat de Barbecueën aan de mogeertw Boslan O ook tot ostz Oobehoort eg d hof eedijstzeedijk Groene Weterin Bene k g e w den g lijkheden.

Rob

Nassau-

f v.

Po

eling Hek keSpij str. nisse lietstr. erv

Gru

Buijserlaan

aëz

Gruttostraat

de

Plein

Ebenh

Pend Lag 4 rechts e dijk 1 tr. Port Buizerd - la ndstr. str. Meerkoetstr. Sternstr.

5

tr. ges r.

e-

tr ks v . Oeste v. Ever nd sdijckho f

Rog

hts

ijk ed ag

ltst Spe tstr. Gers elstr. pp Sto at stra -

rec

tig

nd

H

rHe den

estr .M absb bo aximilia urgstr. ch anstr Ka t . te

L

Sion

l ria

an

traat rts hoors str. ae r Versc Bas an Jun lph atend geri de M o K usst raat W

ders2 tr.

ersp

an

to Pre

N.z.

islaan aashaven M

de enka

Brie

hou

b Ta GERDESIAWEG Ring

at tra ms at oo tra jeb ses an Ro Factorij Or

ining g on ebru n

.

Delistr

c bo

k

Gas

W. -P

Nijv

r. K

kst

R

Veerlaan

ht

dij

Ho

Ta

6hkin

c eu

Tolhu

n lselaa

at

de

S

Ox

o Do

erf

er

to

Ot

stra

r. n. ntb thl mo on Pyr yrm W.-

lenw tmo

Oos

nd

ka

Ho

g we

Ge . etstr nvli . Hee etstr gvli lHoo waa arte Hellevoet- Zw t str. straa at stra land Pols

an

Schinkel str.

Vredenoordkade

Maa

va

de

Gerrit str. Broersz

kla

an

e

skad

ug

estr.

Carnis

Bare nd Na str.regt wegters-

sbr llem Wi

chts

. estr

v

len tmo str.

lh

Wi

k

a rik

me

na

i elm

7

e ad

Gae

Do

kla

Karel ert de Stoutes- plein

.

nse

liet enh str. oorn-

Oos

tech ndr n Kateselaa tRechisstr. hu

Do

str

t V oor

ert t

Palissanderstr. f v.Galen W. Smaltho str.

S. v

av

Oo seststr.voornRock jestr. an-

t

e

Maash

Bekke straa rstraa t

ug

t

en rhav Vee

ha

isse

raat

Hugo de Grootstr.

sbr lem Wil

straa

aan

maasl

West

rug

an

H

Ou

3

Mec burg klenplein Park Vijverbrug Dillenb urg Rozenburg laan

laan Uitgaan

usb

11A

ho

maa

Rijksb

nd

Jeric

Oost

e

ad

kk

dri

n He

Binnenhavenbrug

Koninginnenhoofd

ha

olp

W

s i ngel Gouwst

Frans

Oud

C

t

l. Ver

oll

fd

Korte P pertst lomr.

olp

lem

Cha rlo

K er k

straa

rts ae lph of Wo h

rnse

kade isse

Voo

Hoo

e rient kad Vlas Kerkeg

Rietd ijk

at

ra sst enW

traa

te

en hav Glas

V van

stimmereep n Schmanslaa

lebes Loods Ce ds Java

laan str.

Kips

rot

nstr.

. othln

eg

an wellla

n

de erka Müll rpier Mülle skade Sint-Job

nkade

iehave

kade shaven Sint-Job traat Lloyds

Bon

Dok

N.z.

al . Generaen str . ijd v.dHe

en

hoor Post

Schiedamsedijk

Schiedamse Ve st

. . Bo sstr W man

Hart

htsw

rg

asm

10

in

ple

an

ffm

o .H

ns

erf

eesw

eg iersw Marin

t

ot

n Bin

slo

straa

ter

nd

tr . gens tewa Wes

Rodeza

aan

tr.

n

g

Po Baden

have Park

hwe

str.

aven

m

r Blo

M n en

de

ka

as

allala

ippe

n

k

4

Oo

e

1e

dij

Nieuwe We 5 ter ing Plantage str aat

1 Vreden oord la

t vlie ard ing Har boulev s a Ma sterkade

ad

ve

ha

ers

ak

pm

liet

ngv

Hari

Pri

We

oofd

Sch

ek

Bu

a oll

Walh

sdijk

ers

WILHELMINA PLEIN

Müllerh

pad

Geld

12

nsek ade

aan

lubd

de

Gerdesiaweg

OOSTPLEIN

lsu

H Hugeer H ostr. Gillieer sstr . Hele nas tr.

dplein

g

e mw

Wa

van

Koe stra a

e he

Sc

g

g. Bur

Gro

5 Er

aat

rstr

kade

Ch arl oofd ois Charloisse nth se Hoofd Grie Dokhaven- Ch arl park o

weg Goudse

g elwe Vond

Bo

k koe

er eve ags Ha

str.

Vredenoo r

asl

r. w.str .

IJsc

Ou

str.

Oostplein

at

stra

Hoo

Willems plein

de

ndre

33

gel

Fuik

Goudse Rijweg

Goudsesin

Hoog

n have Wijn n have Wijn

Boezemdw.str.

32

Ma

a

Kate

Goudse Rijweg

rkt tema

Blaak

LEUVEHAVEN

ste WestpleinWe

rk ste

erlaa

West

n Cala

Koepelstr.

BLAAK Sp aa

kad

Park

Pann e

t

en

Grote Kerkplein traat Hoogs

Lijnb

ans

an

tr.

tr. ds

str.

Stroveer

Katshoek

aan

orm

an

Euromast

ingel Cools

Lijnb

gel

itsla

aals

nteg

ooc

de H

Park

el

13

Me

18

sesing

Me

str.

str. Schilder

24

v. Alkemad e str.

Goud

St. Ja co plaat bs s

en hov en

la Park

20

weg obs tr.

St. J St. Jobss

k

rg

eg

terw

Boezems ingel isserkade SpiegelnHaverlandstr.

.br. v.Galenbr. l niss

Spiege

Goudse plein

y e Ruf

Ad

Vriendenbr. Adm.de Ruyterbr.

t en

de

its

m.d adeho

om

P

oswijks es ingel

Crooswijkseka

Dirk Sm

bu

n pe

eland Vast

Kiev

al

Droogleever Fortuynplein

el

drac Een

dijkw

eg Pu van f s Kee ngenho Do

er

dijk

tzee

Do

aven

w ngh

t

traa

t Buy

str.

str.

en

chs ewe

ooch

emie

Piet

lhav

W

an

Churchill-

ied Sch

's-Gr

Acad

Coo

4

Wit

edij

e estz

nla

BEURS

h

Wit te de

Museumpark

30

e Jo

g

blaak

West

tersin

rieselaan Claes de V

ie dem Aca lein p

hbru

park eum Mus 2

de

lein Beursp e ravers

Beurst

tr.

plein

EENDRACHTSPLEIN

1

lein

wegp

Binnen

3

G.J. d

lh

c Hoo

g nwe 14 inne de B

Ou

g

nwe

r.

DIJKZIGT

at

kstra

inc Snell

aven

Coo

nstr.

croo aerde

Zw

aat iusstr huier Versc str. . erstr Vlieg

laan

nweg

Binne

e

Karel

at

ijnstra

Volmar

N

Matheness er

n

sserlaa

Nieuw

at

15

inne

eB ieuw

16

Ho

t

BEURS

Wes

laan

nstraat

Ae

elt st

25

hietbaanlaan

athene

anstra

Joost van Geelstr.

Schermlaan

fdijk

straa

Nes rt van

van nbarnev Olde

B

Claes de Vriese

plein

Mauritsweg Westers ingel

at dstra dellan 1e Mid

29

an

ba K. Lijn

Schouwburg plein

de ruiska West-K

Oostervantstr.

straat

str. tede

t straa dMiddell.

Hennewierstr.

Duivenvoorde

Jan van Avennessstraat

tte t ms straa

len

Doe

Doorm

er

Henegouw plein

raat

Weena

Vrie

Couwen

Karel

kelsdijk

g elwe Bok

. rg in lftsestr enbu seple21De Pomp aler j Hofplein a 27 CENTRAAL Ween STATION de 28 STADHUIS ka23 uis huisplein isstr. Kr26 Stadhu Stad

brug

tes

HOFPLEIN Stro vee r

31

plein Noorder- Cro

Rot

f

e Delfts Poort

er in

.

ho

Delft

ons Stati in ple

tstr

lia Rosastr.

17

Conr ad

rlaan Hen gouwe

Velsenluststr.

tunnel

gel Essenburgsin

e n Z Henn waterweg

nd

br

sinug gel

aat

burg

Staten

r Hee

Raampoort str.

pad

ns- singel

s venier Pro- tunnel

urg Walenb f ho

Staten

Schimmelpenninckstr.

tio

P

rsplein enie rov

r.

rd- draversst

str

f-

at tra

Ha

ord

str.

Baljuw olstr. plein Kl - Co

Sta

rho

sts

H

g ilin

de ka hie Sc

tr.

Alm 3 No erhof

ve

T el el ing ing . rss ss str nbierug enier iers e v lein PrKoerk Prov oven er kep r ust e

str. oeve

ws

er

Vij

l Mo

er Bickstr.

Bentinck plein

lju

ra

at Sch o e ote nde Vr.- ven rb Jan7 ings 4 osstr ne est . s o at tr. r. B oe Ro stra kh lk a B or V en th .em str str . on Sim

Laan zicht. str.

r ge Unplein

Boisot hof

Ba

fst

1Sch

e

gel orsinrug SpHooeve rbsingel Spoo

sVlie rstr. e ridd tr.

ey s Lum

r.

uwp

1

r.

tst oiso

strB. oort

Nie

ncklaan

Doeza

tr. oys Son

tsst Pa e

de

a tr Pa ircks D

Tro J.v Walenstr yen. burger . plein

Statensingel

weg tr. ten effs Sta Gra

n

Kolkan m tr. s

Dresselhuysbrug

tatenbrug

ge

nstraat

esselysstr.

we


VIPS & TIPS

Deze mensen moet je kennen

Decaan en onderwijs­decaan Het woord decaan stamt af van het Latijnse decanus, dat ‘hoofd over tien personen’ ­bete­kent. Anders dan op het op VWO is een decaan op de universiteit geen studie­ adviseur, maar het hoofd van de faculteit. Bij Erasmus School of Law (dat overigens geen tien maar zo’n 4400 ­studenten en 350 medewerkers heeft) is dit prof. mr. Maarten Kroeze. Hij wordt onder anderen ­terzijde gestaan door prof. mr. dr. Suzan Stoter, die als onderwijsdecaan de vormgever is van jouw studieprogramma. Dat met een ander ­Latijns woord dan weer ‘curriculum’ heet.

Jelka Carapic Werkt al dertien jaar voor de EUR. Doet allerhande cateringwerkzaamheden in de kantine… pardon het bedrijfsrestaurant De Carroussel. Volgens veel studenten is Jelka niet alleen de aardigste maar ook de snelste kassière in de wijde omtrek van het L-gebouw. Zorg dat je in haar rij staat bij het afrekenen.

20

Prof. mr. Laurens Winkel Klassieke hoogleraar met een klassiek specialisme, namelijk Romeins recht. Een niet te onderschatten tak van de rechtswetenschappen, immers ons huidige privaatrecht vindt voor het overgrote deel haar oorsprong in het Romeinse recht. Daarbij is prof. Winkel één van de meest boeiende sprekers van de Erasmus ­Universiteit. Mis dus geen college!


Het Studiepunt Als universitair student zoek je natuur­ lijk eerst op de website www.esl.eur.nl/ onderwijs als je iets niet weet. Maar als je het niet kunt vinden: bij de medewer­ kers van het Studiepunt ESL kun je met (bijna) alle vragen terecht. Ook kun je er een afspraak maken met een van de studie­adviseurs. Vijfde verdieping, lift uit, rechtsaf, na vijf meter loket links! Maar je mag ook bellen naar 010-4081560, of stuur een e-mail naar studiepuntesl@law.eur.nl.

Dillon Duitscher Zit als student in het bestuur van Erasmus School of Law. Via hem en zijn collega Martijn Roos kunnen studenten meepraten over het facultaire beleid. Daarnaast organiseren de twee studentbestuursleden onder meer de feestelijke uitreiking van de bachelor­ bul. Het bestuurswerk kost Dillon zo’n 16 uur per week. Maar hij studeert gewoon op schema. Als je Dillon of Martijn eens wilt spreken, ben je welkom in kamer L4-42, één verdieping onder het Studiepunt.

Slim studeren: 5 tips Doe-het-zelf De univer ­ siteit is geen school. Je moet je werk helemaal zelf indelen. Houd de studie ­ stof goed bij, niemand die je ‘huiswerk’ controlee rt. Doe liever iedere dag een beetje dan op één dag heel veel. Met de stelling ‘ik studeer het beste onder druk’ belazeren de mee sten zichzelf. Plan je werk Lees het studieboek niet direct van A tot Z. Bekijk eerst de inhoudsopgave en blader of scroll er eens rustig doorheen. Maak dan een schema: op welke dagen ga ik welke hoofdstukken bestuderen. Bij Bedrij fs­ kunde heet dat ‘time man ­ agement’, wij noemen het gewoon een goede planni ng. Werk samen Samenwerken is vaak leuker en effec­ tiever. Dus zoek niet alles zelf uit, maar zoe k je lotgenoten op. Durf ook naar een docent te sta ppen als je een vraag hebt. Na het college of in het

gebouw van Erasmus Sch ool of Law, verdieping 4 tot en met 7. De telefoonn um­ mers staan op www.esl. eur.nl. Gewoon dóen. Maak het praktisch Vin d je de studie wat saaier en taaier dan ‘ze’ be­ loofd hadden? Dan ben je een heel gewone studen t. Het eerste jaar is het immers vooral theorie die behandeld wordt. Daarna wordt het veel praktischer. Maak je studie levendig met de vele activiteiten van je studievereniging. Kijk op pagina 14 t/m 17. Blijf gezond Verzorg jezelf goed. Gezond ete n en regelmatig stofzui­ gen. Of doet je moeder dat voor je? Vitamine C is vaak beter dan kof­ fie. Alcohol is nog minder. Iedere avond naa r de kroeg vergroot wel je netwerk maar niet je studieprestaties. En... een bierbuik op je 30e ?

21


Ouafa, Sven en Ilham racen door hun studie OUAFA, SVEN EN ILHAM STUDEREN ALS EEN TREIN. WELKE HINTS HEBBEN ZIJ VOOR JOU?

Ouafa el Ouasghiri Fiscaal recht, master Wat vind je leuk aan Fiscaal recht? Fiscaal recht is een studie die continu aan wetswijzigingen onderhevig is. Denk je net het systeem goed te hebben begrepen, komt er weer een wetswijziging aan! Dit zorgt ervoor dat je nooit afgestudeerd zult zijn als ‘fiscalist’. Er zijn verschillende vakgebieden, allemaal op zichzelf diepgaand en interessant. Iedereen komt in aanraking met belastingen: de burgers, instellingen, bedrijven en talloze andere organisaties. Fiscaal recht is een studie met een brede kijk op het Nederlands rechts­ systeem en raakvlakken met andere disciplines: zeer interessant! Heb je wel eens een moeilijk moment gehad in je studie of misschien spijt van je keuze? Moeilijke momenten zijn er zeker geweest, maar spijt: absoluut (nog) niet! De moeilijke momenten overwin je door dóór te zetten. Er is een aantal struikelvakken geweest, maar goed, dat hoort erbij. Welke ambitie heb je voor de toekomst? Op korte termijn is mijn ambitie om af te

22

studeren. Momenteel schrijf ik mijn scriptie over islamic finance. Mijn ambitie is om in de toekomst het aanspreekpunt te zijn tussen de klanten uit het Midden-Oosten en een kantoor hier in Rotterdam, de stad waar ik ben geboren en getogen en studeer! Welke tip heb je voor de nieuwe studenten? Richt je tijdens je eerste twee studiejaren vooral op je studie. Vanaf bachelor-3 raad ik je aan om actief te worden in een commissie bij onze studievereniging R.F.V. Christiaanse-Taxateur of als vrijwilliger bij de Belastingwinkel Rotterdam. Twee fiscale verenigingen die jou in contact brengen met mogelijke toekomstige werkgevers. Mijn waardevolste tip: meld je altijd aan voor de studiereizen die worden georganiseerd. Ik ben in totaal drie keer mee geweest en geloof me: het waren drie van mijn leukste reizen ever! En: maak te allen tijde een keuze waar jij je goed bij voelt & ga ervoor!

Sven van de Kamp Rechten, 1e jaar Waarom heb je gekozen voor de rechtenstudie? Ik heb een jaar bedrijfskunde gestudeerd, maar dit bleek niet de juiste studie voor mij te zijn. In mijn volgende studie wilde ik wel graag een goede toegangspoort naar het bedrijfsleven, via een brede academische opleiding. Ik heb met een aantal kennissen gesproken die rechten hebben gestudeerd en zo werd ik zelf enthousiast voor de studie. Is de studie zoals je had verwacht? Voor het grootste gedeelte wel. Je bent erg veel met de wet bezig, maar wel in het licht van bepaalde leuke casus. Sommige vakken vond ik erg tegenvallen, waar andere erg leuk en interessant waren. Maar dit hoort er allemaal bij. Doe je nog dingen naast je studie? Jazeker! Ik heb het afgelopen jaar twee commissies gedaan bij de Juridische Faculteitsvereniging (‘JFR’). Samen met mijn commissiegenoten heb ik activiteiten voor de eerstejaarsstudenten verzorgd, van een rechtbankbezoek tot aan een reis naar Berlijn. Ook ben ik nauw betrokken


geweest bij het ‘JFR Bachelor Symposium’. Hiernaast ben ik lid bij A.R.S.R. ‘Skadi’, de Rotterdamse Studenten Roeivereniging. Hier ben ik inmiddels tweedejaars en sinds dit jaar wedstrijdroeier. Dat houdt kortweg in dat ik 7 à 8 keer in de week train om onze stad en universiteit te mogen vertegenwoordigen op nationale roeiwedstrijden. Heb je al een idee van wat je na je studie wilt doen? Ik heb nog geen concreet plan, dat is dus ook de reden dat ik voor rechten gekozen heb. Door mijn studie heb ik wel interesse voor de advocatuur gekregen, maar ik verwacht in de loop van mijn studie een richting te vinden die bij mij past. Wat dit uiteindelijk ook wordt, het is met deze studie in ieder geval allemaal mogelijk!

Ilham Balizi Criminologie, 3e jaar Waarom heb je gekozen voor Criminologie aan de EUR? Ik kom uit Antwerpen en deed op school de richting Humane wetenschappen, een sociaal studieprofiel zou je kunnen zeggen. Ik heb daarna anderhalf jaar Criminologie gestudeerd in Gent. Het vak was leuk, maar het onderwijs erg theoretisch en massaal. Je zat met zo’n zeshonderd medestudenten in een grote zaal naar een docent te luisteren, maar ik wilde veel meer zélf actief zijn. Ik heb me georiënteerd op studies in Frankrijk en Nederland en het is Rotterdam geworden vanwege het mooie programma en de kleine groep studenten. De werkgroepen zijn echt heel boeiend. Wat is zo leuk aan Criminologie? Het terrein van criminologie beslaat sociale en juridische vakken en juist de combinatie is vaak interessant. Ik heb mijn bachelor nu bijna afgerond en hoop in september te starten met de master Criminaliteit en organisaties. Dat ligt mij meer dan het toch wat uitgekauwde veiligheidsbeleid. Want naar mijn mening wordt de zwaarste

criminaliteit niet op straat gepleegd, maar door mannen in pakken achter bureaus. Ik heb alvast een literatuuronderzoek gedaan waarin ik de vastgoedfraude en de bouwfraude heb bestudeerd. Een mooie basis voor de scriptie straks!

En hoe bevalt Rotterdam? Heel goed. Net als Antwerpen is Rotterdam een levendige en multiculturele stad, waar je de leuke plekken wel een beetje moet leren kennen. Ik voel me in beide steden thuis. Welke tip heb je voor de nieuwe studenten? Wees betrokken in alle opzichten. Door écht met je studie bezig te zijn wordt het zo veel leuker. Zelf ben ik altijd erg actief geweest: bij de studievereniging CIA, als student-assistent en als ambassador van de faculteit. En we hebben een boekenclubje opgericht. Met studenten en docenten lezen we over allerlei facetten van ons vakgebied en discussiëren hier dan over.

Student en het goede doel

Je hoeft niet te wachten tot je een dikke baan hebt om iets goeds te doen voor de wereld, zo bewijst ESL-student Ouafa el Ouasghiri. Met twee kameraden richtte zij de Stichting Unite For Basic Rights op, die zich inzet voor weeskinderen. Onze definitie van ‘kind zijn’ is dat een kind geen zorgen moet hebben over eten en vooral moet leren, spelen en lachen, luidt de doelstelling van UFBR. Dit jaar ligt de focus op kinderen in Suriname. Misschien wil jij ook wel een bijdrage als vrijwilliger leveren? Kijk eens op www.ufbr.nl. Of join the club via facebook.com/ufbr, twitter.com/ufbr en LinkedIn.

23


ESL XXL

Met deze advo catenkantoren heeft ESL een partne rship: De Bok Roijers Gasseling Kneppelhout & K orthals MOOI ALS JE STRAKS TIJDENS DE SOLLICITATIE JE DVDW Leeman Verhe BUL OVER DE TAFEL SCHUIFT, MAAR WERKGEVERS ijden Huntjens Van Harmelen Beijneveld van VRAGEN MEESTAL ÓÓK NAAR JE CIJFERLIJST. Houten Wybenga Van den Herik UITBLINKERS WILLEN ZE! ERASMUS SCHOOL & Verhulst WTS advocate n OF LAW BIEDT VEEL MOGELIJKHEDEN OM JE Ten Holter ad vocaten La Gro advoca TE ONDERSCHEIDEN. ten Ploum Lodder Princen AKD Advocat en en Notaris DEAN’S LIST sen Seebregts & Sa ey Strafrechtad Ieder onderwijsblok, waarin je voor beide vakken een tenvocaten Den Hollander tamencijfer van 7 of hoger behaalt, levert een vermelding Advocaten op de Dean’s List op. Het aantal vermeldingen komt op de cijferlijst bij je bul te staan. Als je in het eerste studiejaar alle vakken zonder herexamen behaalt met het cijfer 7 of hoger, inclusief de taaltoets, ontvang je uit handen van de decaan een persoonlijk certificaat. Je wordt uitgenodigd voor het Invited Only-programma, waar je in mooie symposia (zoals Oorlog & Recht en Voetbal & Recht) je horizon verbreedt en in contact komt met geslaagde juristen. Je eerste professionele netwerk? Behaal je gemiddeld een 8,26 of hoger, dan lig je op cum laude-koers. Kijk op www.esl.eur.nl/deanslist.

ERASMUS HONOURS PROGRAMME Exclusief programma voor jaarlijks 25 bachelorstudenten vanuit de hele universiteit. Tophoogleraren uit verschillende disciplines dagen je uit om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Je volgt een programma van twintig ECTS-studiepunten náást je gewone studie. Wie het Erasmus Honours Programme succesvol afrondt, wordt gehuldigd op Talent Day, krijgt een Letter of Recommendation van de rector magnificus. In 2012 doen vijf studenten van Erasmus School of Law mee: Ahu Aydogdu, Titiaan Keijzer, Norika Salih, Marco in ’t Veld en Rob Zwarts zijn nu onze toppers. Kijk op www.eur.nl/honours.

24

LOTHGENOTEN Wat bezielt je in het vak? Dat is de centrale vraag in het gezelschap Lothgenoten. Als je het eerste jaar (Rechtsgeleerdheid of Criminologie) met topcijfers afrondt, kom je in aanmerking voor dit gezelschap. De naamgever - en nog steeds betrokken - is prof. Marc Loth, oud-decaan van Erasmus School of Law en thans raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Lothgenoten delen hun fascinatie tijdens diners en excursies en nodigen bijzondere sprekers uit. Onlangs was prof.mr. Pieter van Vollenhoven te gast. Zie www.lothgenoten.nl. MASTERCLASSES Een masterclass bestaat uit een selecte club studenten, die praktijkgerichte opdrachten maakt, vaak vanuit een bepaalde rol: advocaat, officier van justitie etc. Met een hoge tentamenscore kun je solliciteren, de hoogleraar bepaalt wie er mogen deelnemen. Een certificaat en een speciale vermelding op de bul zijn je beloning. Voor de derdejaars bachelorstudenten zijn er acht ESL-masterclasses. Kijk op www.esl.eur.nl/masterclasses.


Deborah Bruin, cum laude afgestudeerd: “Ik liep het eerste jaar wat verloren rond, moest echt mijn weg vinden”

Cum Laude met coffeeshops Deborah Bruin wist al op jonge leeftijd dat ze ‘iets met rechten’ zou gaan studeren. “Ik kan niet tegen onrecht, had van jongs af aan een sterk rechtvaardigheidsgevoel”, zegt Deborah. “Ik ben geboren en getogen op ‘Zuid’, vlakbij de Kuip. Een achterstandswijk ja, maar ik vond het altijd wel gezellig met al die culturen. Bij ons thuis studeerde niemand, een echte arbeidersfamilie. Veel kleine ondernemers ook. Ze waren trots dat ik ging studeren, alleen opa zei: “Wat moet je toch met je neus in die boeken, laat je handen eens wapperen!” hahaha.” Via HAVO en een jaar HBO kwam Deborah op de EUR terecht. “Dat was best wel een stap”, bekent ze. Ik liep het eerste jaar wat verloren rond, moest echt mijn weg vinden. Zo groot en massaal. Gelukkig is dat nu anders, met onderwijsgroepen van tien studenten. Ik ben een tussenjaar op reis geweest en heb daarna echt gekozen voor de rechtenstudie. Ik wist: Hier ga ik voor! Moet ook wel, als je je niet 100% inzet, red je het gewoon niet op de universiteit. De studie werd steeds leuker en voor mijn bachelor haalde ik gemiddeld een 7. Ik werkte als student-assistent bij prof. Mevis en werd daarna vaardighedendocent. Dat was een mooie ervaring, jonge studenten de praktische kanten van de juridische beroepspraktijk leren: een pleidooi houden, een goed verslag schrijven enzovoorts.” Deborah besloot om twee masters te doen: Strafrecht en Staats- en bestuursrecht. En met succes. Ze rondde beide masters cum laude af en verdiende een 9 met haar scriptie! Deborah: “’Onkruid vergaat niet’, was de titel van mijn scriptie, waarin ik de ontwikkeling van het Nederlandse coffeeshopbeleid behandel. Het onderwerp paste bij de twee masters en had mijn speciale interesse. Ik werkte veel in de horeca en mijn moeder was als woordvoerder actief in die wereld. En ja, ik had natuurlijk wel de nodige coffeeshops in de buurt.” Het Platform Cannabis Nederland was zo enthousiast dat het 5000 extra stuks van de scriptie liet drukken en alle belangrijke partijen in de cannabiswereld een exemplaar stuurde. Eén van de grootste complimenten die je als student kunt krijgen. Op http:// deborahbruin.nl kun je het hele verhaal lezen. Deborah is creatief, politiek actief en heeft volop ambities. “De advocatuur trekt me wel, eventueel in combinatie met een eigen adviesbureau. Mensen vragen me best vaak juridisch advies. Maar ik ga ook zéker nog onderwijs geven, dat vind ik echt top! Dus misschien kom je me nog wel tegen.”

25


EHBO: Eerste Hulp Bij Oponthoud Nominaal studeren = de norm! Nominaal betekent: je krijgt 1 vak per onderwijsblok, aan het eind doe je tentamen en dat behaal je. De snelste manier om het 1e bachelorjaar af te ronden. Niet omdat we je zo snel mogelijk weer van de universiteit af willen hebben, maar omdat het de beste weg is naar een mooie studie- en beroepscarrière. Als het lukt heb je 60 studiepunten en ga je met vlag en wimpel naar het 2e jaar. Na afloop van blok 1 en 2 mag je één tentamen herkansen. Aan het eind van het jaar kan je begin juli een van de tentamens van blok 3 t/m 8 herkansen. Je moet aan het eind van het jaar voor alle 8 vakken gemiddeld een 6,0 hebben. Vijven kunnen worden gecompenseerd, cijfers lager dan een vijf kunnen niet worden gecompenseerd. Hard werken dus, dat is de norm. Maar: je hoeft het niet alleen te doen! Laten we eerlijk zijn: vertraging in de studie is meestal je eigen schuld. Vaak een kwestie van onderschatting: “Op het VWO begon ik ook pas een paar weken vóór de examens te leren!” Maar studeren is gewoon een stuk moeilijker (anders zouden we geen universiteit zijn). Veel meer lees-

26

voer, je moet zelf uitzoeken wat je precies moet voorbereiden. En dus: neem de tijd voor je studie. Er zijn studenten die 15 uur per week werken naast de studie. Hun banksaldo is meestal een stuk hoger dan hun tentamencijfers. Maar soms wil je wel, maar lukt het gewoon niet! Het kan zijn dat het je te snel gaat, of misschien heb je moeite met de zelfstudie. Heb je achteraf gezien wel de juiste studie gekozen? Of misschien is het niveau gewoon te hoog, wat echt geen schande is. Maar het kan ook zijn dat persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Iets met je gezondheid, of wellicht voel je de druk van je ouders op je schouders? Om je te helpen zijn er de studieadviseurs Roos Erkel, Christien Dubbeldam en Hans van Meijgaarden. Niet alleen met adviezen over je studie zelf, maar ook om je bij te staan met studiegerelateerde problemen. 100% vertrouwelijk!! Uiteraard mag je ook een beroep op de studieadviseurs als je door je eigen schuld vertraagd bent. Trek tijdig aan de bel! We helpen je graag!

Studiepunt

De studieadviseurs zitten op het ‘Studiepunt’: 5e verdieping, lift uit, direct rechts. Bij het loket kun je terecht voor al je onderwijsvragen en ook een afspraak maken met één van de studieadviseurs. Maar je mag ook bellen naar (010) 408 15 60 of een mailtje sturen naar ­studieadvies@law.eur.nl. En er zijn inloop- en telefonische spreekuren. www.esl.eur.nl/onderwijs


LAW OF LOL Fiat Justitia, het magazine van de JFR, geeft je een kijkje in de juridische keuken. Deze column stond in het februarinummer en op het blog van de JFR. Ook CIA en Christiaanse-Taxateur hebben een eigen blad: CIA Magazine en De Aanslag. “Wetten kunnen soms heel vreemd zijn, zeker in het Verenigd Koninkrijk. Zo is er een wet die bepaalt dat je in Engeland een staatsbegrafenis krijgt wanneer je sterft in het parlement. Om te voorkomen dat deze staatsbegrafenissen het begrotingssaldo zouden drukken, bestaat er tevens een wet die het sterven in het parlement verboden stelt. Insteek van deze column was om lezers te laten lachen om het soms vreemde recht van Engeland. Na het lezen van bovenstaande wet en andere in de column beschreven wetten, moet ik zeggen dat dit inderdaad gelukt is. Na een aantal minuten zoeken op internet, kwam ik tot de conclusie dat er wel meer van dit soort vreemde wetten bestaan. Zo staan Engelsen in York wel heel drastische maatregelen ter beschikking om

hun land te beschermen. Een Engelsman mag, als hij een Schot met pijl en boog op de stadsmuur van York ziet, deze Schot doden. Deze wet is in het leven geroepen vanwege de vele plunderingen in het verleden van York door Schotland. Hoewel er uiteraard geen beroep meer wordt gedaan op de wet, bestaat deze nog wel. Het is echter niet toegestaan om op een zondag een Schot op de stadsmuur van York te doden. In Engeland waren wel meer dingen verboden op zondag. Zo was er een opvallende wet die stelde dat, met uitzondering van wortels, op zondag geen zaken verkocht mochten worden. Ook het eten van bepaald voedsel is op sommige dagen in Engeland verboden. Zo is het verboden om met Kerstmis

de Engelse lekkernij mince pie te eten. Dit gerecht wordt al sinds de dertiende eeuw gegeten in Engeland. De Engelse landvoogd Oliver Cromwell was echter van mening dat Kerstmis geplaagd werd door bijgeloof van de Rooms-Katholieke Kerk. Bovendien meende hij dat veel tradities, waaronder het eten van mince pie, een heidense oorsprong hadden. In 1657 verbood hij daarom alle kersttradities. Dit verbod leidde later zelfs tot een heuse volksopstand, bekend geworden onder de naam “Plum Pudding Riots”. Bovenstaande wetten zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer vreemde wetten in Engeland waar nooit een beroep op wordt gedaan en tegenwoordig meer zouden passen in een aflevering van Monty Python’s Flying Circus.”

De Rechter

27


START足 ST M O K N E E BIJ id,

s u t s u g u 0a

3 28

erdhe Rechtsgele n te n e d stu l recht Voor alle en Fiscaa ie g lo o in Crim amma): drs.-progr (excl. mr. UGUSTUS DAG 30 A R E D N O D registratie r u u 0 .3 8 over welkom lkenende a B r u r u te 0 e P .0 9 g prof. Jan samenlevin 9.30 uur de universiteit en s u m s el Era het onderwijsmod rkt het? e w e r ge: ho 10.00 uu Law Colle eving g m de digitale leero t het? 11.30 uur LawWeb: hoe werk en tour ne informatiemarkt e r s u mpu 12.00 u over de ca erdheid: Rechtsgele n te n e d Voor stu USTUS r en G 30 AUG A D R E met elkaa D n e k a DON m is epen 0 u kenn derwijsgro 13.00 - 16.0 met de on ologie: en Crimin t h c re l a a nten Fisc Voor stude TUS elkaar en 31 AUGUS aken met VRIJDAG m is n n n e e k ep 0 u derwijsgro 10.00 - 13.0 met de on

E R A S M U S S C H O O L O F L AW

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

1e-jaars ESL Magazine  

Magazine voor eerstejaars studenten Erasmus School of Law 2012-2013

Advertisement