Page 1

STUDIEPLAN Datum: 2003-07-15

Nr: 04-01-05

KURS : Elkunskap Avsnitt:

Mjuklödning

MÅL När detta avsnitt är klart skall Du:

KÄNNA TILL • •

hur arbetet skall utföras för att elektrostatiska urladdningsskador (ESD) skall undvikas. hur arbetsplatsen skall organiseras för att tillgodose kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.

KUNNA • Montera och löda komponenter samt reparera folieskador på kretskort • Avisolera och löda fast olika typer av ledningar på kontakter • Kvalitetsbedöma lödförbindningar • Kunna redogöra för olika metoder för att korrosionsskydda utförda kontakteringar

LÄROMEDEL:

FTf, FTa, Emf, Ema,

Förbindningsteknik Faktabok, Eriksson/Lundqvist Förbindningsteknik Arbetsbok, Eriksson/Lundqvist Elmekanik Faktabok, Odd Gåsö Jörgen Johnsson Elmekanik Arbetsbok, Odd Gåsö Jörgen Johnsson


Mjuklödning

Nr

Avsnitt

Läromedel

1 Mjuklödning

FTf, Sid. 2 - 10

2 Mjuklödning

Emf, sid 28 -30

3 Arbetsuppgift 1

FTa, Sid 1

Anm.

Dat

OBS! Läs nedan

Lödkolvar av den typ som visas i Arbetsboken blir allt mer sällsynta inom Elekronikindustrin. Därför har vi på Skolan numera nästan enbart lödkolvar med järnpläterade spetsar. Observera att dessa lödspetsar lätt kan skadas av tänger och andra vassa föremål. Lödspetsarna blir isåfall efter någon timmes lödning oanvändbara och måste kastas. Var försiktiga! Kontrollera gärna hur man byter spets på den typ av lödpenna som vi använder! Priset på en vanlig järnpläterad lödspets är ca: 40:- / st. ( 1993, inkl.moms) . Speciallödspetsar kan kosta mer än 1000:- / st.

4 Lodet ...

FTf, Sid. 11 - 14

5 Lod och flussmedel

Emf, sid 30 - 34

6 Arbetsuppgift 2

FTa, Sid 2

(Läs igenom om du inte hittar en

sådan kolv )

FILA INTE PÅ PLÄTERADE LÖDSPETSAR!

7 Lödutrustning

Emf, sid 35 - 36

8 Lödkolvstället

FTf, Sid. 15 - 16

9 Arbetsuppgift 3

FTa, Sid 3

10 Joining Techniques

FTf, Sid. 17 - 19

Läs Texten på engelska och försök att förstå vad

Redovisa till

som menas av sammanhanget

läraren

11 Förbehandling

FTf, sid 20 - 24

OBS. kontroll sid 23

12 Hur man lyckas med en lödning

Emf, sid 37 - 38

13 Arbetsuppgift 5 och 6

FTa, sid 6 - 10

14 Montering av komponenter

FTf, sid 24 - 27

15 Arbetsuppgift 7

FTa, sid 11

16 Färgkoden

FTf, sid 28 - 29

17 Arbetsuppgift 8

FTa, sid 12


A

C

E F

H

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

D

G

J

18 Arbetsuppgift 9

FTa, Sid 13 - 17

Läs texten

Ritningen ovan ersätter ritningen i boken.

fram till

Använd resistansvärden enligt boken.

punkt 1. Hoppa sedan till punkt 16 i boken

19 Soft Soldering

FTf, Sid. 30 - 31

20 Lödning av kontakter

FTf, Sid. 31 - 33

21 Arbetsuppgift 11

FTa, Sid 20

22 Din Arbetsplats...

FTf, Sid. 33 - 36

23 ESD

FTf, Sid. 36 - 40

Viktigt !

24 Vi har ett mätinstrument för ESD

Pröva det !

Lär. anv.

25 Mönsterkort

FTf, Sid. 41 - 50

26 Mönsterkort

Emf, sid 38 - 45

27 Montering

Emf, sid 45 - 47

28 Lödning på mönsterkort

Använd checklistan i FTf

Lär. anv.

sid. 50 ! 29 Byte av komponenter på kretskort

FTf, Sid. 51 - 56

30 Reparation av kretskort

FTf, Sid. 57 - 63

31 Reparationer

Emf, sid 49 - 52

32 Faktablad Mjuklödning

FMj.

33 Övning i montage av kontaktdon

D-sub

34 Lödövning, kontaktering och funktionstest

Ema, sid 13 - 22

35 Övning i byte av komponenter bla resistorer och IC-

Lär. anv.

Lär. anv.

kretsar samt rep. av enkelsidiga kretskort 36 Slutprov i Mjuklödning

Teoriprov + praktiskt lödprov

Lär. anv.

Elkunskap  

Första avsnittet av elkunskapen 04-01-05

Elkunskap  

Första avsnittet av elkunskapen 04-01-05

Advertisement