Page 3

Lentilki? – czeskie, fernet? – też, nawet wafelki tatranki czy samochody marki Tatra, które kojarzą się z Tatrami, leżącymi oczywiście w słowackiej części dawnej Czechosłowacji, produkowano w jej części czeskiej. Z kolei wino tokaj bardziej kojarzy się z Węgrami, choć produkowane jest również na Słowacji. O gulaszu już nie wspomnę. Janosik? Bryndza czy oscypki? Z nich dumni są też Polacy. Niedawno dowiedziałam się, że tort Sachera, wiedeński przysmak, wymyślił pochodzący ze Słowacji cukiernik. Ale kto o tym wie? Nikt przecież wspaniałego czekoladowego tortu nie będzie kojarzył ze Słowacją, bo o promocję tego specjału postarali się już Austriacy. No właśnie i zbliżamy się do kluczowego słowa: PROMOCJA! Jaki wizerunek ma Słowacja? O tym (między innymi) rozmawialiśmy z pisarzem i dziennikarzem Mariuszem Szczygłem, który przybył do Bratysławy z okazji słowackiego wydania swojej książki „Gottland“. Ten niezwykle ciekawy człowiek zwrócił mi uwagę na problem słabego wizerunku Słowaków (wywiad miesiąca, str. 6), co skutkowało rozmowami na ten temat z moimi słowackimi przyjaciółmi. Co prawda problemu (jeszcze) nie rozwiązaliśmy, ale przeżyliśmy swego rodzaju intelektualną burzę, podczas której padały różne argumenty, uzasadniające obecny stan rzeczy. Dlaczego tak jest? Wiadomo, uwarunkowania historyczne! Słowacy przez wiele lat funkcjonowali w ramach różnych krajów: Węgier, AustroWęgier, Czechosłowacji. Poszukiwaliśmy też typowych specjałów słowackich i – oprócz bryndzovych halušek – niewiele wymyśliliśmy. „Gdyby chociaż Jožin z Bažin był Słowakiem“ – westchnął ktoś podczas dyskusji. Wobec patowej sytuacji zwracamy się do Państwa o pomoc. Może zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi pomysłami popularyzacji naszej drugiej ojczyzny, by mogła ona wypracować sobie odpowiednią markę w świecie? A skoro wspomniana została Czechosłowacja, to zachęcam do zapoznania się z kontynuacją artykułu o podziale tego kraju („Ważkie wydarzenia w dziejach Słowacji”, str. 22), zamieszczoną w tym numerze „Monitora“. Poruszamy też sprawę pomysłu wspólnych polsko-słowackich zimowych igrzysk olimpijskich (str. 24). A poza tym w tym numerze – jak zwykle – wiele interesujących artykułów w stałych rubrykach, do przeczytania których zachęcam. Przyjemnej lektury!

Następca tronu i wolny obywatel 4 Z KRAJU 4 WYWIAD MIESIĄCA Mariusz Szczygieł o reporterskich romansach z Czechami 6 Z NASZEGO PODWÓRKA 9 OPOWIEŚCI POLONIJNEJ TREŚCI Ona (już nie) tańczy dla mnie 15 POLAK POTRAFI Kasi Smutniak spełniony sen o karierze 16 KINO-OKO Witamy w Polsce! Twój mercedes już tu jest 17 SŁOWACKIE PEREŁKI Wsi spokojna, wsi wesoła… 18 CZUŁYM UCHEM Dość udany debiut na polskiej scenie 18 Dyplomacja wojskowa współcześnie – status attaché wojskowego 19 FELIETON Na początek roku - o zapominalskich 20 BLIŻEJ POLSKIEJ KSIĄŻKI Silne kobiety i słabi mężczyźni 20 WAŻKIE WYDARZENIA W DZIEJACH SŁOWACJI Rozdzielenie Czechosłowacji 22 Orkiestra Owsiaka 23 Polsko-słowackie igrzyska olimpijskie 24 ANKIETA 25 SPORT?! W międzyczasie 26 OKIENKO JĘZYKOWE We środę czy w środę? 27 PORADNIK DLA POLAKÓW NA SŁOWACJI Pracować na Słowacji, mieszkając w Austrii 28 OGŁOSZENIA 29 ROZSIANI PO ŚWIECIE Między domami w Warszawie i Meksyku (część druga) 30 MIĘDZY NAMI DZIECIAKAMI Co robić w długie zimowe wieczory? 31 PIEKARNIK Zanim zaciśniemy pasa… 32

V Y D Á VA P O Ľ S K Ý K L U B – S P O LO K P O L I A KOV A I C H P R I AT E Ľ OV N A S LOV E N S K U ŠÉFREDAKTORKA: Małgorzata Wojcieszyńska • REDAKCIA: Agata Bednarczyk, Agnieszka Drzewiecka, Ingrid Majeríková, Danuta MeyzaMarušiaková, Katarzyna Pieniądz, Linda Rábeková KOREŠPONDENTI: KOŠICE – Urszula Zomerska-Szabados • TRENČÍN – Aleksandra Krcheň JAZYKOVÁ ÚPRAVA V POĽŠTINE: Maria Magdalena Nowakowska, Małgorzata Wojcieszyńska GRAFICKÁ ÚPRAVA: Stano Carduelis Stehlik ADRESA: Nám. SNP 27, 814 49 Bratislava • KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: Małgorzata Wojcieszyńska, 930 41 Kvetoslavov, Tel./Fax: 031/5602891, monitorpolonijny@gmail.com PREDPLATNÉ: Ročné predplatné 12 euro na konto Tatra banka č.ú.: 2666040059/1100 REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 1193/95 • EVIDENČNÉ ČÍSLO: EV542/08 Redakcia si vyhradzuje právo na redigovanie a skracovanie príspevkov • Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky

www.polonia.sk LUTY 2013

Działanie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”

3

Monitor Polonijny 2013/02  
Monitor Polonijny 2013/02  
Advertisement