Page 13

najbliższe miesiące, a w trakcie tych gawęd można było zapisać się do Klubu Polskiego, uiścić składkę członkowską za bieżący rok lub zamówić prenumeratę „Monitora Polonijnego”.

skich oraz dyktando polonijnego, które to przedsięwzięcia spotkały się wcześniej ze szczególnym uznaniem i zainteresowaniem klubowiczów, a które z uwagi na brak dofinansowania w roku ubiegłym się nie odbyły. Kwestie finansowania projektów, problemy z tym związane oraz raport finansowy za 2012 rok przedstawił prezes Klubu Polskiego na Słowacji Tomasz Bienkiewicz. Wśród obecnych na spotkaniu byli też m.in. redaktor naczelna „Monito-

Klub Polski Dubnica nad Wagiem: • Ogólnosłowackie Spotkanie Zielonoświątkowe, maj 2013; • Dubnickie Dni Polonijnej Przyjaźni, Współpracy i Folkloru 2013, sierpień 2013.

Klub Polski Trenczyn • Przyjaźń bez granic 2013, wrzesień 2013; LUTY 2013

ra Polonijnego” Małgorzata Wojcieszyńska i współzałożyciel naszej organizacji Ryszard Zwiewka. Śnieżna pogoda nie odstraszyła zaprzyjaźnionego z Klubem bratysławskim Andrzeja Kempy, który na spotkanie przybył z Wiednia. Andrzej Kempa, pełniący funkcję prezesa organizacji SIPPA Światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria, opowiedział o tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy w Wiedniu, a także zachęcił wszystkich do wspólnego uczestnictwa Polonii z obu krajów w kulturalnych i sportowych wydarzeniach roku 2013. Spotkanie noworoczne upłynęło w przyjemnej i sympatycznej atmosferze. Przy filiżance gorącej kawy i kieliszku wina, smakując domowych wypieków, nasi klubowicze wesoło gawędzili i omawiali plany na

Klub Polski Nitra • szkółka polonijna w Nitrze, cały rok 2013; • Moje korzenie 2013, marzec – grudzień 2013; • plenerowy Dzień Dziecka, czerwiec 2013; • VI edycja koncertu polskiej muzyki organowej, wrzesień 2013; • bożenarodzeniowe mikołajki i jasełka, grudzień 2013.

Klub Polski Koszyce • warsztaty dla dzieci – Krok za krokiem w kierunku sztuki, lipiec 2013; • W hołdzie mistrzowi Czesławowi Niemenowi - recital wokalny i fortepianowy, październik/listopad 2013.

Uczestnicząc w spotkaniu i spoglądając na ubiegłoroczne działania nowego (wybranego w lutym 2012 r.) zarządu Klubu Polskiego Bratysława, doszłam do wniosku, iż jego członkom nie brakuje ciekawych pomysłów i zaangażowania. Pozostaje już tylko trzymać kciuki za powodzenie wszystkich projektów i ich realizację w 120%! MAGDALENA ZAWISTOWSKA-OLSZEWSKA

Informujmy, że jesienią ubiegłego roku Klub Polski złożył wnioski o dofinansowanie projektów do instytucji polskich, zaś 18 stycznia do Kancelarii Rady Ministrów RS. Na przełomie marca i kwietnia spodziewamy się informacji w sprawie przydzielonych dotacji na konkretne działania. Oprócz imprez dotowanych każdy z klubów regionalnych będzie organizować mniejsze działania, finansowane ze środków własnych (np. spotkania noworoczne, zabawy karnawałowe itp.). O wszystkich imprezach i działaniach Klubu Polskiego będą mogli się Państwo dowiedzieć z łamów miesięcznika „Monitor Polonijny” i ze strony internetowej www.polonia.sk, gdzie znajdą się szczegółowe informacje o czasie i miejscu realizacji konkretnych TOMASZ BIENKIEWICZ przedsięwzięć. prezes Klubu Polskiego – Stowarzyszenia Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji 13

Monitor Polonijny 2013/02  
Monitor Polonijny 2013/02  
Advertisement