Page 10

Wieczór

polskich kolęd

w Nitrze

więta Bożego Narodzenia nitrzańskiej Polonii przedłużyły się do 27 grudnia 2012 r., a to dzięki uroczystej mszy świętej, celebrowanej przez ojców salwatorianów, i wieczorowi polskich kolęd, które tego dnia zabrzmiały w miejscowej katedrze. Tegoroczny koncert kolęd miał szczególny charakter, bowiem zgromadzona publiczność wysłuchała nie tylko tradycyjnych kolęd polskich, ale i tych starych, z okresu renesansu. Koncert rozpoczęła wywodząca się z bratysławskiej Polonii młoda skrzypaczka Alexandra Głębocka utworem „Gloria in excelsis Deo“. Po niej wystąpił zespół muzyki dawnej Musica Poetica z Tren-

Ś

10

czyna pod kierownictwem Dušana Dobiáša. Jego członkowie, ubrani w renesansowe stroje i z instrumentami z epoki, przenieśli na chwilę słuchaczy do przeszłości, a przy okazji wykonali dziewięć nieznanych, ale jakże pięknych kolęd, które dodały koncertowi specyficznej atmosfery. Wielką atrakcją wieczoru był występ solisty opery wiedeńskiej, tenora Mariana Olszewskiego, który –

ZDJĘCIA: DOMINIKA GREGUŠKOVÁ

akompaniując sobie na organach – zaśpiewał sześć naszych najpiękniejszych kolęd, między innymi „Jezus malusieńki“ i „Lulajże, Jezuniu“. Zgromadzeni w katedrze, wśród których był też konsul RP Grzegorz Nowacki z małżonką, gorącym aplauzem dziękowali wykonawcom za wspaniałą

ucztę duchową i towarzyszące jej wzruszenia. Po koncercie wszyscy spotkali się w kawiarni Atrium, by przy symbolicznej lampce wina podzielić się wrażeniami i porozmawiać. Była to też okazja do osobistych podziękowań wykonawcom, a także do złożenia sobie życzeń noworocznych. Pełne serdeczności spotkanie zapewne pozostanie w pamięci wszystkich na długo. TERESA SIPČIAK Zgodnie z życzeniem autorki jej honorarium zostanie przeznaczone na cele organizacyjne szkółki polonijnej w Nitrze.

MONITOR POLONIJNY

Monitor Polonijny 2013/02  
Monitor Polonijny 2013/02  
Advertisement