Page 2

J

ak co roku, z okazji Zielonych Świątek i Dnia Dziecka, spotkali się w plenerze członkowie i ich dzieci z trzech oddziałów Klubu Polskiego na Środkowym Poważu. Bardzo miła, rodzinna atmosfera zacieśniła więzi miedzy rodakami i wytworzyła nowe przyjaźnie między dziećmi.

Tradycyjne spotkanie polonijne na Środkowym Poważu W dniach 3-4 czerwca w pięknej scenerii Gór Strażowskich, w ośrodku rekreacyjnym „Podskalie” gościliśmy członków Klubu Polskiego z Bratysławy, Nitry oraz Martina razem z ich dziećmi. Miłym akcentem było przybycie na spotkanie pani wicekonsul Magdaleny Gondar oraz wiceprezes Klubu pani Elżbiety T. Dutkovej. Zabrzmiało „Sto lat” dla naszego jubilata inż. Franciszka Toboły z Nowej Dubnicy. Przy ognisku pani wicekonsul rozdała dzieciom paczki ze słodyczami. Potem z apetytem zjedliśmy kiełbaski. Bardzo smaczna była też zielonoświątkowa jajecznica, którą tradycyjnie jada się w tym dniu na Śląsku Cieszyńskim. Deszcz wcale nie przeszkadzał konikom, które, dzięki dyrektorowi Domu Opieki Socjalnej panu Martausowi, były do dyspozycji naszych dzieci.

Ze względu na niesprzyjającą pogodę kontynuowaliśmy program spotkania pod strzechą naszej chaty. Śpiewaniu pieśni polskich nie było końca, a rej wiodły panie Dutková i Straková. Rozmowy na tematy polonijne i klubowe były prowadzone również następnego dnia po śniadaniu. Były też możliwości pójścia na mszę św. i wycieczki po okolicy. Uczestnicy ocenili imprezę jako bardzo udaną i pożyteczną. Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Bratysławie, a szczególnie panu radcy Wojciechowi Bilińskiemu dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc, bez której realizacja naszego spotkania byłaby niemożliwa. Dziękujemy też wszystkim za udział w spotkaniu i już się cieszymy na kolejne. ZBIGNIEW PODLEŚNY Dubnica nad Wagiem FOTO: MARIOLA PERUŃSKÁ I ELŻBIETA DUTKOVÁ

MONITOR POLONIJNY

Monitor Polonijny 2006/07-08  
Monitor Polonijny 2006/07-08  
Advertisement