Page 13

Monitor05:MP 6/26/14 11:51 AM Page 13

Świętowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka w rezydencji ambasadora rP w rs

piera były dziennikarz TVP Mariusz Max-Kolonko. Stro nę na portalu Facebook o nazwie „Chcemy likwidacji TVPOLONIA“ polubiło ponad 41 tysięcy osób. Py tanie tylko, ile z tych osób to faktyczni emigranci. Rada programowa TVP Polonia nie zgadza sie z ministerstwem, podkreślając, iż MSZ nie ma prawa ingerować w ramówkę, gdyż tego typu działania zakrawają na cenzurę. A co na to sami Polacy mieszkający za granicą? Opinie Polonusów są podzielone. Część uważa, że formuła tego programu jest przestarzała, a ponadto w dobie nieograniczonego

LIPIEC-SIERPIEŃ 2014

przysmakami z grilla, wspaniałymi wypiekami i słodyczami. Toczone rozmowy dotyczyły m.in. wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się właśnie tego dnia. „Zaprosiliśmy wszystkich naszych rodaków, a naszą propozycję przyjęło około 50 osób“ – mówił ambasador RP w RS Tomasz Chłoń. „Jako pierwsi przybyli

dostępu do platform cyfrowych można na nich znaleźć wiele bardziej interesujących stacji. Bogdan Miłek z Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech twierdzi, że TVP Polonia „trochę trąci myszką, jest cepeliadą“. Natomiast dla milionów osób polskiego pochodzenia w USA TVP Polonia jest źródłem informacji, rozrywki i łącznikiem z krajem. Tak przynajmniej twierdzi Alicja Kuklińska z Kongresu Po lonii Amerykańskiej i Zrze szenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Część emigrantów ostro krytykuje pomysł likwidacji dotychczasowej

ZDJĘCIA: STANO STEHLIK

bramy ogrodu w rezydencji ambasadora RP w RS do ustawionych w cieniu drzew stołów prowadziła droga, oznaczona małymi biało-czerwonymi chorągiewkami. Na jej końcu 25 maja gości witał gospodarz spotkania Tomasz Chłoń wraz z małżonką. Spotkanie to było doskonałą okazją do wspólnego świętowania Dnia Matki i Dnia Dziecka. Na przybyłych czekały stoły zastawione

Od

do nas turyści z Polski, którzy przyjechali zwiedzić Bratysławę i okolice, a o możliwości odwiedzenia rezydencji dowiedzieli się podczas głosowania w ambasadzie“ – opowiadała Jolanta Chłoń. Serdeczna atmosfera, gościnni gospodarze, możliwość poznania nowych osób, które dopiero co przeprowadziły się na Słowację – tak w skrócie można opisać to niezwykłe RED. majowe wydarzenie.

stacji, nie widząc potrzeby zastępowania TVP Polonia nowym kanałem. Wiele osób uważa, iż za wszystkim stoi chęć uzyskania wpływu przez ministerstwo na nową telewizję i jej finanse. Widzowie TVP Polonia uważają, że zamiast tracić pieniądze na nowy kanał, lepiej uatrakcyjnić i zmodernizować już istniejący, który od 20 lat jest doskonale znany za granicą i ma całą rzeszę odbiorców. Emisja nowego kanału polonijnego TVP Polska przewidywana jest w pierwszym kwartale przyszłego roku, jednakże między MSZ a TVP nie została podpisana

jeszcze żadna umowa w tej sprawie, a ustalenia i spory ciągle trwają. Ze słowami krytyki i niezrozumienia spotkał się też pomysł ministra Sikorskiego, który zaproponował, by termin „Polonia” zacząć konsekwentnie zastępować innym - „diaspora”. Cóż, każdy z Polaków, żyjących poza granicami Polski, sam musi odpowiedzieć sobie, czy czuje się częścią Polonii, czy też polskiej diaspory i czy woli stację TV Polonia, czy też może nowy kanał dla Polaków za granicą. MAGDALENA ZAWISTOWSKAOLSZEWSKA

13

Monitor Polonijny 2014/07-08  
Monitor Polonijny 2014/07-08  
Advertisement