Page 11

Monitor05:MP 6/26/14 11:51 AM Page 11

udział prezesi poszczególnych oddziałów regionalnych oraz delegaci. W tym samym czasie reszta uczestników zielonoświątkowego spotkania korzystała z różnych atrakcji: były wśród nich wycieczki piesze, a dla dzieci malowanie twarzy czy warsztaty twórcze, prowadzone przez Gabriela Petráša, malarza i grafika z Trenczyna, znanego z przepięknych obrazów, które można było oglądać m.in. w Instytucie Polskim w Bratysławie. W godzinach popołudniowych do grona świętujących dołączyli delegaci Kongresu oraz goście specjalni, wśród których znaleźli się ambasador RP w RS Tomasz Chłoń z małżonką, konsul radca- minister Grzegorz Nowacki oraz dyrektor programowy Instytutu Polskiego

Tomasz Grabiński, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionej Polonii austriackiej. Świętowano nie tylko wybór staro-nowych władz Klubu Polskiego, w skład których wchodzili i wchodzą prezes Tomasz Bienkiewicz i jego zastępczynie Małgorzata Wojcieszyńska i Magdalena Štujberová, ale także 20-lecie stowarzyszenia. Z tej okazji na stole pojawił się też wspaniały tort jubileuszowy, a wieczorem przyszedł czas na zabawy przy znanych przebojach

w wykonaniu grupy Stage Party. Zanim jednak to nastąpiło, uczestnicy spotkania musieli poddać się testowi z wiedzy na temat Polski i Polonii, przygotowany przez Arkadiusza Kuglera. Odpowiedzi sześciu drużyn, reprezentujących różne miasta Słowacji oraz Wiedeń, oceniało jury w składzie: Jolanta Chłoń, Grzegorz Nowacki, Tomasz Grabiński. Zwycięzcami konkursu bezapelacyjnie zostali nasi przyjaciele z Austrii, Andrzej Kempa i Dorota Fischer, ale nagrody i gromkie brawa za odwagę otrzymali wszyscy uczestnicy testu. W ten sobotni wieczór zwyczajem zielonoświątkowym, o którym opowiedział Zbigniew Podleśny z Dubnicy nad Wagiem, inicjator tego typu spotkań na Słowacji i ich wieloletni organizator, podano pyszną gorącą jajecznicę. Nie zabrakło też pieczonych kiełbasek czy domowego chleba, upieczonego przez na-

szą koleżankę Klaudię Korček z Bratysławy. Wieczorną zabawę ubarwił występ wspominanego wcześniej zespołu Stage Party, do którego dołączył Stano Stehlik.

wając stare, polskie piosenki. Rześki, niedzielny poranek poświęcono sprawom ducha – w pobliskiej kapliczce została odprawiona msza święta, celebrowana przez ojca Tymoteusza Góreckiego z Marianki. W godzinach popołudniowych natomiast trzeba było się już żegnać. Rozstanie odbywało się w fantastycznej atmosferze i przekonaniu, że warto było spędzić weekend w tak doborowym towarzystwie, i że w przyszłym roku trzeba spotkać się znowu. Podziękowania za udział w zielonoświątkowym spotkaniu należą się wszystkim jego uczestnikom, szczególne zaś

ZDJĘCIA: STANO STEHLIK

Tańce rozpoczął ambasador Tomasz Chłoń z małżonką. Później tańczyli już wszyscy, ale gwoździem programu okazał się poprowadzony przez Kasię Tulejko polonez. Najbardziej wytrwali uczestnicy zielonoświątkowego spotkania siedzieli przy ognisku do nocy, śpie-

Kasi Tulejko, bez której optymizmu i uśmiechu ta impreza na pewno by się nie udała, Małgosi Wojcieszyńskiej, której wsparcie podnosi na duchu nawet największego smutasa, oraz Kasi Thomas za doskonałą rolę dyżurnej i skarbniczki. Do zobaczenia za rok, może w równie magicznym i zielonym miejscu… AGNIESZKA DRZEWIECKA

Projekt został zrealizowany z finansowym wsparciem Kancelarii Rady Ministrów RS - Program „Kultura mniejszości narodowych 2014” oraz ambasady RP w RS. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostały ufundowane przez ambasadę RP w RS, Instytut Polski w Bratysławie oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie. LIPIEC-SIERPIEŃ 2014

11

Monitor Polonijny 2014/07-08  
Monitor Polonijny 2014/07-08  
Advertisement