Monitor Polonijny 2014/04

Page 28

KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Redakcja „Monitora Polonijnego” ogłasza konkurs, adresowany do dzieci i młodzieży, pod hasłem

Bolek i Lolek na Słowacji Tematem prac mają być polscy ulubieńcy bajek filmowych, którzy niedawno obchodzili swoje 50-lecie. Pierwszy odcinek najsłynniejszej polskiej kreskówki o Bolku i Lolku zrealizowano bowiem jesienią 1963 roku. Do chwili obecnej ich przygody obejrzało około miliarda ludzi w 80 krajach na całym świecie! Bolek i Lolek byli już na Dzikim Zachodzie, a nawet odbyli podróży dookoła świata. Pora, by odwiedzili Słowację! W związku z tym narysujcie lub namalujcie (technika dowolna) propozycje kolejnych podróży Bolka i Lolka w ciekawe, Waszym zdaniem, zakątki Słowacji. Prace konkursowe prosimy przesyłać pod adresem redakcji naszego pisma do 10 czerwca br. pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lipcowym numerze „Monitora”. Wyłonieni przez specjalne jury autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, zaś wszyscy uczestnicy upominki.

K O N K U R S

JEDEN DZIEŃ

POLSKA, JAKĄ PAMIĘTAM Oficyna Niezależnych Autorów FAVORYTA ogłasza Konkurs Literacki dla Polonii i Polaków mieszkających poza Polską „Jeden Dzień. Polska, jaką pamiętam”. Honorowymi patronami konkursu są Konsul Generalny RP w Sydney, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Muzeum Emigracji w Gdyni. Patronem medialnym jest TVP Polonia. Konkurs będzie trwał od 1 marca do 1 maja 2014 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: office@favoryta.com. Spośród uczestników konkursu zostanie wybrany jeden zwycięzca, ponadto przyznane zostaną dwa wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną, ufundowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obejmującą pokr ycie kosztów tygodniowego pobytu w Polsce, czyli pobyt w hotelu, podróż po Polsce oraz koszty wstępów do muzeów (nagroda nie obejmuje kosztów podróży do i z Polski) oraz nagrodę ufundowaną przez organizatora konkursu, którą jest możliwość nieodpłatnego opublikowania własnej książki w Oficynie Niezależnych Autorów Favor yta (pakiet wydawniczy). Prace wszystkich finalistów zostaną opublikowane w wydaniu książkowym

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom „Monitora Polonijnego“, Członkom Klubu Polskiego, Przyjaciołom składam w imieniu naszej organizacji najserdeczniejsze życzenia – dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz samych sukcesów! Tomasz Bienkiewicz – prezes Klubu Polskiego na Słowacji

ŻYCZENIA

W Y B Ó R

Z

P R O G R A M U

KONDOLENCJE Renatce Strakovej z Trenczyna składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy i łączymy się w bólu z całą jej rodziną. Przyjaciele z Klubu Polskiego

I N S T Y T U T U

HORY A MESTO • 2- 6 kwietnia, Bratysława, Cinema City Aupark, Einsteinova 18 Prezentacja polskich filmów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego HORY A MESTO 2 kwietnia, godz. 19.00 – multimedialna prezentacja polskiego taternika i alpinisty Adama Pustelnika, pt. Ambicja i inne nieszczęścia 6 kwietnia, godz. 14.30 – multimedialna prezentacja polskiej alpinistki Aleksandry Dzik pt. Nanga Parbat 2013 - Niedokończona wyprawa.

DIVADLO SKRAT (SK): VNÚTRO VNÚTRA 8 kwietnia, godz. 20.00. Maski dla poszczególnych postaw tego spektaklu przygotowała polska artystka Natalia Kida. Więcej informacji: www.skrat.info

ŻYCIE RÓWNOLEGŁE • Bratysława, A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 Życie równoległe – XX wiek oczami tajnej policji – wieloletni, międzynarodowy interdyscyplinarny projekt, zainicjowany przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Nitrze. Więcej informacji: www.parallel-lives.eu, www.a4.sk

OD FOLKLORU DO JAZZU: ANNA MARIA JOPEK 9 kwietnia, godz. 19.00, Bratysława, duża sala koncertowa Słowackiego Radia, Mýtna 1 Połączenie tradycyjnego folkloru z jazzem jest nowym projektem Rada Tariški pod nazwą Folklore to Jazz.

28

L I T E R A C K I

TEATR NOWY, KRAKÓW (PL): (NA)SLEDUJ MA 11 kwietnia, godz. 20.00, Bratysława, A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 Po spektaklu odbędzie się spotkanie z Radkiem Rychcikiem i aktorką Adą Grudzińską. Więcej informacji: www.teatrnowy.com.pl

P O

JĘZYK W KULTURZE – KULTURA W JĘZYKU II 10-11 kwietnia, Bratysława, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 Konferencja Język w kulturze – kultura w języku II skupi się na problemach nauki języka polskiego cudzoziemców. W spotkaniu, połączonym z obchodami 90. rocznicy powstania lektoratu języka polskiego na UK w Bratysławie, udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia Bristol oraz uniwersytetów europejskich. POSTKOLONIALIZM I LITERATURA EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 10-12 kwietnia, Bratysława, Instytut Polski, Nám. SNP 27 Konferencja z udziałem naukowców. MONITOR POLONIJNY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.