Page 1

POSITIEF VERBETEREN VAN UW ORGANISATIE PRESENTATIES, WORKSHOPS EN VERBETERTRAJECTEN


Lucy Scharloo

Janneke van den Berg

Daphne Analbers

HR-Adviseur,

Onderzoek & Advies

Arbeid- & Organisatiepsycholoog

Arie Pieter Veldhoen

Bart Lensink

Pim Stalenhoef

Coach Werkgeluk

Verandermanager

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Sterke-punten coach

2


POSITIEF VERBETEREN ONZE AANPAK Uw onderzoek krijgt écht waarde als uw organisatie met de resultaten aan de slag gaat. De MonitorGroep heeft ruim 20 jaar ervaring in onderzoek en organisatieverbetering. Dit hebben we verwerkt in een bijzonder aanbod van workshops en trainingen waarin u de resultaten van uw medewerkers- of klantenonderzoek kunt omzetten in verbeteracties. We werken daarbij volgens de principes van de positieve psychologie, appreciative inquiry en lean management. Al onze presentaties, workshops en trainingen zijn gebaseerd op de vijf succesfactoren voor het verbeteren van de organisatie:

benadering  Positieve We stimuleren het denken in kansen en sterke punten.

❖ We houden het klein

De ambitie mag groot zijn, maar we beginnen met kleine stappen.

 Onze workshops en trainingen geven energie

We werken in onze workshops en trainingen veel met oefeningen en aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

 Vanuit de kracht van de medewerkers

Eigenaarschap van verbeterideeën en acties, ligt vooral bij de medewerkers. Zij zien als geen ander waar de organisatie kan verbeteren.

meten dan doen  Eerst Een workshop of training wordt altijd onderbouwd vanuit een meting (een test, vragenlijst, feedback).

3


VERBETER UW ORGANISATIE

VANUIT DE KRACHT VAN UW

MEDEWERKERS.

4


EEN EFFECTIEVE FOLLOW-UP

PAGINA Presentaties en teambesprekingen

7

Werkgeluk

9

Nooit meer te druk

11

Van Werkdruk naar Werkgeluk

13

VerbeterWorkshop

15

Coachen van een verbeterplan

17

Cultuur: van aanspreken naar waarderen

19

Het nieuwe beoordelen: Go Grow

21

Sterke punten gesprek

23

Sterke punten workshop

25

Goud!

27

Workshop Duurzaam Inzetbaar

29

Feedback Workshop

31

  

 5


6


PRESENTATIE VAN DE (TEAM) RESULTATEN Resultaten van een onderzoek krijgen pas echt meerwaarde als u ze bespreekt met de medewerkers. Dat is net even anders dan de informatie zenden. We verzorgen interactieve, levendige presentaties. De MonitorGroep maakt een objectieve selectie van de belangrijkste punten en licht de resultaten toe. Medewerkers vinden het prettig als de informatie zoveel mogelijk gaat over het werk op hun locatie of

afdeling. Daarom kiezen organisaties vaak voor aanvullende besprekingen per afdeling/team. We maken voor elke bespreking een duidelijke presentatie met heldere grafieken en kerncijfers.

PRAKTISCHE INFORMATIE Directieteams, Raad van toezicht, OR, afdelingen/teams of alle medewerkers. Drie kwartier tot anderhalf uur (bij teambesprekingen).

550,- incl. samenstellen van de presentatie en de voorbereiding. Vanaf 350,- voor teambesprekingen (indien meer op een dag). In-company, overlegruimte met scherm/beamer. Een medewerkersbijeenkomst kan ook extern worden georganiseerd. Presentatie van de belangrijkste resultaten, toelichtingen, ruimte voor vragen/interactie.

7


ALS JE 45 JAAR FULLTIME DAN BESTEED JE 82.800

WERKT IN JE LEVEN,

UUR AAN JE WERK.

HANDIG ALS JE IN DIE UREN OOK EEN BEETJE GELUKKIG BENT.

8


WORKSHOP WERKGELUK Als je gelukkig bent in je werk produceer je 21% meer. Maar wat bepaalt of je gelukkig bent in je werk? In de workshop Werkgeluk leren de deelnemers hun eigen geluksbronnen te herkennen en krijgen ze inzicht in hun sterke punten. Ze oefenen in het geven van complimenten en leren op een positieve manier keuzes te maken in het werk. Ze maken kennis met de cirkel van acht voor persoonlijk leiderschap

en ze kiezen voor praktische manieren om het werkgeluk blijvend te vergroten. We delen best-practices van andere organisaties die sturen op het geluk van de medewerkers. Een deelnemer vatte het resultaat van de workshop samen:

“Wat een eyeopener, de workshop Werkgeluk. Nu richt ik mij meer op de energiegevers in mijn werk!�

PRAKTISCHE INFORMATIE Max. 15 deelnemers. 3 uur 950,In-company, bij voorkeur in een grote overlegruimte of op een externe locatie. Theorie en praktische oefeningen, werken aan een persoonlijke geluksposter. Vooraf vullen de deelnemers een vragenlijst in over hun werkgeluk. Ze ontvangen een persoonlijk geluksprofiel.

9


WE HEBBEN HET DRUK. TE DRUK. INBOXEN EN TO-DOLIJSTEN PUILEN UIT EN WE RENNEN VAN DE ENE AFSPRAAK

NAAR DE VOLGENDE. WE PROBEREN ALLES TE DOEN EN TOCH BLIJFT HET GEVOEL DAT WE TEKORTSCHIETEN IN ONS WERK.

10


WORKSHOP NOOIT MEER TE DRUK Timemanagement werkt niet meer. Het uitgangspunt van deze workshop is: we moeten leren accepteren dat we in deze tijd niet alles kunnen. Het is gewoon teveel en dus moeten we leren te focussen. Vooral voor perfectionisten, altruïsten en servicegerichte mensen is dat een uitdaging, maar het kan!

De workshop is gebaseerd op de bestseller ‘Nooit meer te druk’ van Tony Crabbe. In de workshop oefenen de deelnemers in het doorvragen (waarom-vragen) en het stellen van prioriteiten. Ze krijgen veel praktische tips en we verschuiven de focus: kijk naar wat je wél hebt gedaan in plaats van wat je niet hebt gedaan! Dit zorgt ervoor dat ze veel meer focus creëren, assertiever zijn en daardoor minder stress ervaren.

PRAKTISCHE INFORMATIE Max. 15 deelnemers. 3 uur 950,In-company, bij voorkeur in een grote overlegruimte of op een externe locatie. Afwisseling van theorie en praktische oefeningen. Vooraf vullen de deelnemers een vragenlijst in over hun werkdruk. In de workshop laten we de ervaren werkdruk zien en de belangrijkste oorzaken.

11


WERKGELUK-MAKERS

12

PLEZIER IN JE WERK

JE KWALITEITEN BENUTTEN

ZINVOL WERK DOEN


VAN WERKDRUK NAAR WERKGELUK (2 WORKSHOPS) We combineren de workshops ‘Nooit meer te druk’ en ‘Werkgeluk’ en we laten zien waar deze thema’s elkaar raken. We adviseren om de workshops 2-3 weken na elkaar te plannen. In de workshop ‘Werkgeluk’ blikken we eerst terug op de ervaringen uit de workshop ‘Nooit meer te druk’ en daarna gaan we op zoek de individuele geluksbronnen en de keuzes die medewerkers kunnen maken om het werkgeluk te vergroten. Het resultaat: medewerkers met meer focus, minder stress en veel meer werkgeluk.

PRAKTISCHE INFORMATIE 10-15 deelnemers 2 workshops van elk 3 uur (9.30 - 12.30 of 13.30 - 16.30). 1.750,- voor de twee workshops samen, inclusief trainingsmateriaal. In-company, bij voorkeur een grote overlegruimte. Theorie, werkdrukoefeningen, werken aan een persoonlijke geluksposter. Vooraf vullen de deelnemers een vragenlijst in over hun werkdruk en werkgeluk. Ze ontvangen een persoonlijk geluksprofiel.

13


“WAT EEN ENTHOUSIASME EN DRIVE KWAMEN ER LOS!” HELLEN VAN DER STARRE, P&O ADVISEUR

14


VERBETERWORKSHOP In een inspirerende workshop gaan medewerkers aan de slag met de verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek. De workshop start met een terugblik op de belangrijkste resultaten. Daarna is er een brainstorm waarin medewerkers gericht hun ideeën en verbetersuggesties delen en opschrijven op grote vellen papier. Dat vormt de input voor deel twee van de workshop. Hierin maken de medewerkers

per thema een concreet verbeterplan: hoe gaan we het verbeteren, wanneer en wie gaan het doen, hoe borgen we de acties en wat is de investering. Aan het einde van de workshop bieden de medewerkers de plannen aan bij de directie. We gebruiken een energieke werkvorm waaraan iedereen actief deelneemt. Na de workshop ontvangt uw organisatie een boekje met daarin de gemaakte verbeterplannen en foto’s die zijn gemaakt tijdens de workshop.

PRAKTISCHE INFORMATIE 12 - 50 deelnemers 3 uur (9.30 - 12.30 of 13.30 - 16.30). Tarief 2.800,- (tarief o.b.v. 40 deelnemers). Voor teams vanaf 1.300,In-company of extern. Kick-off, korte brainstormrondes, uitwerken vebeterposter, pitch voor de directie. In overleg selecteren we 2-8 thema’s uit het medewerkers- of klantenonderzoek.

15


VERBETERINGEN

ECHT DOORVOEREN IN DE ORGANISATIE

16


COACHEN VAN EEN VERBETERPLAN Hoe werk je een verbeterplan uit in concrete acties? Hoe houd je de energie vast en voorkom je dat de verbetering ondersneeuwt in de dagelijkse prioriteiten? In dit traject coachen we een intern verbeterteam. In een workshop werken we samen met de medewerkers een verbeterplan uit in een SMART-projectplan. We zorgen voor de taakverdeling, faciliteren terugkomsessies en ondersteunen bij de communicatie van de resultaten naar de directie en de medewerkers. 100% succesgarantie!

PRAKTISCHE INFORMATIE Verbeterteam van 2 - 6 deelnemers. Doorlooptijd 1 jaar. 1.800,- per verbeterplan. In-company. Kleine overlegruimte. Een workshop, drie terugkomsessies en een presentatie. Gebaseerd op de resultaten van de VerbeterWorkshop.

17


Bijna de helft van alle medewerkers in Nederland wil meer feedback krijgen op zijn/haar werk en vindt dat collega’s elkaar onvoldoende aanspreken op afspraken en gedrag.

18


WORKSHOP CULTUUR: VAN AANSPREKEN NAAR WAARDEREN Gebrek aan openheid en waardering is vaak de oorzaak dat er een ‘onderstroom’ in de organisatie ontstaat. Medewerkers gaan klagen. Maar hoe doorbreek je dit? In deel 1 van deze workshop bespreken we de ervaren cultuur in de organisatie. Kernvragen hierin zijn: wat vinden we samen belangrijk? Hoe leren we om ons eraan te houden en elkaar aan te spreken? In deel 2 leren we om uit te spreken wat we juist waarderen. Hoe maken we de switch van klagen naar waarderen?

PRAKTISCHE INFORMATIE Max. 15 deelnemers, bij voorkeur mensen die met elkaar samenwerken. Twee sessies van 3 uur en een terugkomsessie van 1 uur. 1.700,In-company. Voorbeelden van verschillende culturen (filmpjes), praktische oefeningen. Vooraf vullen de deelnemers een vragenlijst in over de cultuur en de kernwaarden. We bespreken de resultaten in deel 1.

19


20


HET NIEUWE BEOORDELEN: GO GROW Steeds meer organisaties geven op een andere manier invulling aan de beoordeling: meer gericht op persoonlijke groei, kwaliteiten en passie. In de workshop gaan we het nieuwe beoordelen écht oefenen. Zo kunt u ervaren of HNB past bij uw organisatie. We bespreken de randvoorwaarden, belemmeringen, voordelen, ervaringen uit andere organisaties en kijken naar vormen van beoordelen en de sterke punten

filosofie. 

Van beoordelen naar feedback.

Van functies naar rollen.

Van vaste prik naar continu verbeteren.

PRAKTISCHE INFORMATIE Leidinggevenden, HR-medewerkers 3 uur 900,In-company. Spel, oefeningen en voorbeelden uit andere organisaties. Vooraf vullen de deelnemers twee verschillende feedbackformulieren in.

21


22


STERKE PUNTEN GESPREK Iedereen heeft talenten, unieke kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan heel goed kunnen organiseren, analyseren of een echte verbinder zijn. Als je weet wat je sterke punten zijn, kun je ze verder ontwikkelen en koppelen aan je werk. Dat geeft een boost aan je (werk)plezier, creativiteit en je gevoel van flow. De deelnemer doet eerst een sterke-punten-test. Hierna bespreekt de coach de resultaten met de

deelnemer en wordt gekeken naar de mogelijkheden om de sterke punten nog meer in te zetten in het werk.

PRAKTISCHE INFORMATIE Individueel coachingsgesprek 1,5 uur 150,- inclusief het boek ‘Ontdek je sterke punten’. In-company. Test met coachingsgesprek. Sessie inclusief afnemen van een gevalideerde sterke-punten-test.

23


ANDERE KIJK OP ORGANISATIES. DEZE TIJD ROEPT OM EEN ANDERE KIJK OP ORGANISEREN VAN HET WERK. DE KLASSIEKE ORGANISATIE, GEBASEERD OP HIËRARCHIE EN MEDEWERKERS IN HOKJES, LEIDT TOT REACTIEF GEDRAG. MAAR ALS ORGANISATIE WIL JE JUIST MEDEWERKERS DIE PROACTIEF ZIJN, DIE LEIDING NEMEN EN ZELF ORGANISEREN.

24


STERKE PUNTEN WORKSHOP In deze workshop gaan we met medewerkers kijken naar hun sterke punten en we geven een overzicht van alle sterke punten in het team, geclusterd per thema. Daarna leren we de deelnemers om feedback te geven en elkaar te helpen om de sterke punten nog beter te benutten en verder uit te bouwen in het werk. Het resultaat: een team met veel meer passie, samenwerking en energie. De workshop is het meest geschikt voor een team of voor teamleiders die hierna hun medewerkers willen coachen op sterke punten.

PRAKTISCHE INFORMATIE Max. 10 deelnemers die vooraf een sterke-punten-gesprek hebben gehad. 3,5 uur (9.30 - 13.00 of 13.30 - 17.00) 1.000,In-company. Intervisie en oefeningen. Deelnemers werken aan een PEP (Persoonlijk Energie Plan). Vooraf ontvangen de deelnemers een vragenlijst over sterke punten.

25


Potentieelontwikkeling voor mensen en de organisaties waar zij werken

26


GOUD! In Nederland heerst een zesjescultuur. We kijken vooral naar waar we minder goed in zijn. Maar wil je excelleren in wat je doet, dan zal je moeten kijken naar de dingen waar je ĂŠcht goed in bent. In deze workshop spelen we met een team het spel van GOUD. We gaan met de deelnemers op zoek naar persoonlijke waarden, ambities en talenten. Belemmeringen om te groeien worden uitgesproken, dromen

worden gedeeld. Het spel is geschikt voor alle niveaus, iedereen doet actief mee en het is laagdrempelig. Mensen benoemen elkaars sterke punten en daarmee krijgt het team GOUD in handen!

PRAKTISCHE INFORMATIE Teams van 6 - 8 medewerkers. 2 uur (13.00 - 15.00 of 15.00 - 17.00) 525,- (het team mag het spel houden) In-company. Bij voorkeur een grote (sta)tafel. Het team leert de talenten en waarden van elkaar kennen. Vooraf vullen de deelnemers de GOUD-vragenlijst in. Tijdens de workshop zien de deelnemers of de inschatting van de talenten klopt.

27


28


WORKSHOP DUURZAAM INZETBAAR Duurzaam inzetbare medewerkers hebben een aantal dingen gemeen: ze worden uitgedaagd en geïnspireerd door hun werk, ze zijn fysiek en mentaal fit, ze bewegen mee met veranderingen en werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling. In deze workshop gaan we in teams aan de slag met deze onderwerpen. Medewerkers brengen in kaart

hoe ze hier invulling aan willen geven op hun werk en worden daarbij ondersteund met tips en suggesties. Thema’s: Werkvermogen, Employability en Vitaliteit. Het resultaat: de deelnemers gaan écht iets veranderen in hun werk. U krijgt een organisatie met gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier doorwerken tot na hun 67e.

PRAKTISCHE INFORMATIE Teams van 10 - 15 medewerkers. 3 uur (13.30 - 16.30) 900,In-company. Deelnemers leggen hun doelen vast in een Veranderplan. Vooraf vullen de deelnemers een vragenlijst over hun veranderbereidheid, vitaliteit, employability en werkvermogen.

29


OEFENEN MET

UITSPREKEN, LEREN LUISTEREN.

30


WORKSHOP FEEDBACK Veel mensen gaan feedback geven liever uit de weg. Toch is goede feedback van onschatbare waarde. Het is nodig voor een soepele samenwerking met collega’s en een basis voor persoonlijke groei en teamontwikkeling. Feedback gaat over sterke punten (waardering, complimenten) en leer/ ontwikkelpunten. Onze workshop geeft medewerkers een mooie basis voor het delen van feedback. Tijdens de workshop gaan medewerkers met elkaar in gesprek over het geven en ontvangen van feedback, krijgen ze tips, delen ze elkaars waarden, gaan we in op openheid en een gezonde feedbackcultuur en oefenen de medewerkers met het delen van feedback. We beginnen met humor en we bouwen het geven van feedback langzaam op. De workshop bestaat voor ca. 40% uit voorbeelden en theorie en 60% uit praktijk en oefeningen.

PRAKTISCHE INFORMATIE Tot 10 deelnemers, bij voorkeur mensen die samenwerken. 3 uur. 900,EĂŠn overlegruimte, bij voorkeur met extra kleine ruimtes voor een-op-een gesprekken. Principes van goede feedback, zelf oefenen, filmpjes, tips en het geven van complimenten. Vooraf een vragenlijst ter voorbereiding.

31


IK GEEF U GRAAG MEER INFORMATIE OVER ONZE WORKSHOPS, TRAININGEN EN VERBETERTRAJECTEN.

32

Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht

www.monitorgroep.nl info@monitorgroep.nl 030 2887 558

MonitorGroep workshops en trainingen 2018  

Meten en Verbeteren. Overzicht van onze workshops, trainingen, presentaties en verbetertrajecten.

MonitorGroep workshops en trainingen 2018  

Meten en Verbeteren. Overzicht van onze workshops, trainingen, presentaties en verbetertrajecten.