Page 1

PO VO

KopKrant

Aanpak taalachterstand Den Helder Noord

Leerkrachten over hun ervaring PO-VO overdracht

3

9

Doorgaande lijn chronisch zieke leerlingen

12

juni 2016

Waardevol VO-onderwijs voor AZC leerlingen Nieuwe pilot talentvolle leerlingen Hollands Kroon John Bruinsma: ‘Geef leerling een rol in eigen VO-advies’

‘Communicatie als bindmiddel’

Elk kind een passende onderwijsplek

Kopkrant - uitgave juni 2016  
Kopkrant - uitgave juni 2016  

De KopKrant is een uitgave van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO en VO. Meer informatie vindt u op de website www.swvkopvann...

Advertisement