Page 1

Monique Zewas elf toen ik haarvoor het eerst zag.Wijs voor haar leeftij{ brutaleblik in haardonkereogen, blakendvan het zelfvertrouwen.Niet gehinderd door enige gênestapteze op me af enzei; oZeg, kan jrj eigenlijk nog iets andersdan een beetjevoorlezenop televisie?' Monique keek elke avond naarNetwerk, zei ze, en ze wond zich nogal eensop over de onderwerpen.Vooral de uitzendingenover het Midden-Oosten. Als dochtervan eenEgyptischevader en eenNederlandsemoederlagendie onderwerpenhaarna aanhet hart. Ofze eensmet haar oudersen haar zus mocht langskomenin de studio?'Natuurlijk', zei ik. Enzo geschiedde. Niet bijster onder de indruk van alle hectiekrond eenuitzending,het licht, de camera's,de make-up, zei ze na afloop: 'Best eengoedeuitzending,maar weetje wat ik miste?' En ze had nog gelijk ook. Inmiddels is Monique zestienen ontneemt eenzeldzameoogziekte haar steedsmeer het zicht. Maar zelaatzich niet kisten. Zeweigert haartalentenen haar intelligentie te laten kooien door een lichamelijk defect.Ze is hoofdredacteurvan de schoolkrant,heeft haar eerstemanuscript voor een autobiografische roman afgerond en koestert nog altijd grootseplannenvoor het leven. Vanuit een innerlijke overtuigingskracht die je bij veel volwassenenzelden tegenkomt. Laatst schreefzenog een ingezonden stuk aan hetNederlands Dagblad, over het verhitte debat rond de Deensecartoons over de profeet Mohammed.En het stuk werd geplaatst. Monique is nog altijd mijn jongste criticaster.En als ze dit leest zegl ze waarschijnlijk 'Weetje wat je beter had kururen schrijven?' En het zov zamaar kur,nen daize opnieuw gelijkheeft. Houd haar in de gaten, wantze gaat het nog ver schoppen,deze Monique.

Sven Kockelmonn Reogelen? E-mailnaar: redactie@studiokromagaz ine.nl s 23200, of schrijfnaar:Postbu l202ED Hilversum Wegensdrukke werleaamhedenheeft Fons de Poel beslotenzíjn regelmatíge bijdrage aan de rubriek Ílisselstroom te beëindigen.

N\

t $

<) I

$

\ \ È tJ

j't \s

s\ \ { É)

q \

,è \ È

t\

http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/KRO_Magazine_-_Wisselstroom  
http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/KRO_Magazine_-_Wisselstroom  

http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/KRO_Magazine_-_Wisselstroom.pdf

Advertisement