Page 1


Bruiswater

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 1

20-03-2009 09:46:59


Monique Samuel Bruiswater Mijn ontdekkingen met God Uitgeverij Jes! · Zoetermeer

Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Zie voor meer informatie www.jesvoorjou.nl. De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Ontwerp omslag: Arjan Boone (www.sprekend.com) Foto omslag: Arjan Bokhorst Vormgeving binnenwerk: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw

ISBN 978 90 239 2359 6 NUR 707 © 2009 Uitgeverij Jes! · Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 2

20-03-2009 09:46:59


BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 3

20-03-2009 09:46:59


BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 4

20-03-2009 09:47:00


Hé allemaal! Hoe je in je geloof staat, weet ik niet. Eigenlijk weet ik helemaal niet wie je bent, hoe je heet, wat je leeftijd is en waar je woont. Kortom, ik weet niets over jou. Maar God kent jou wel en niet zo’n klein beetje ook. Hij kent jouw naam, je leeftijd, je woonplaats en Hij weet nog meer, veel meer. Ik kan jou niet rechtstreeks toespreken, maar Hij wel. Ik bid tot God dat Hij jou en iedere andere lezer aanraakt en laat spetteren en bruisen. Ik hoop dat dit boek iets kan bijdragen aan wie jij bent en aan wie jij mag zijn. Zelf ben ik jong; ik was vijftien toen ik met het schrijven van dit boek begon en nu ben ik maar een paar jaar ouder. Ook ik heb m’n twijfels, m’n vragen, m’n worstelingen en m’n onbegrip. Ik weet lang niet alles van en over God. Daarom wil ik ook niet suggereren of claimen dat ik de antwoorden op alle vragen heb. Dit boek heb ik dan ook niet uit m’n mouw geschud, verre van dat! Het is een proces geweest van bidden, bijbellezen, mediteren, luisteren, vragen en vooral geloven dat het niet onmogelijk is om als jongere een boek voor jongeren te schrijven. Zelfs in de momenten dat ik nauwelijks nog in God geloofde, wist ik dat ik Bruiswater moest schrijven om dicht bij Hem te blijven. En God heeft mij daarbij geholpen. De periode van schrijven is soms best een beproeving geweest en eigenlijk heb ik tijdens het werken aan dit boek ontzettend veel over God en mezelf geleerd. Dat alleen al maakte het meer dan waard! De titel Bruiswater heb ik niet voor niets gekozen. Wanneer wij ons leven aan God geven, vergeving van zonden ontvangen, ons hart meer en meer voor Hem openstellen en Zijn Geest tot ons komt, zal dat tot de wonderlijkste dingen leiden. We zullen veranderen, dingen doen die we bij onszelf nooit voor mogelijk 5

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 5

20-03-2009 09:47:01


hadden gehouden, vol sprankelende energie zijn voor en door Hem. De ene dag wat meer dan de andere en de ene persoon wat meer dan de ander, maar bruisen zullen we. Want Gods Geest is ons bruisende water. Hoe dat allemaal gaat, daar kom je tijdens het lezen van dit boek hopelijk nog wel achter. In dit boek staan niet alleen bijbelstudies, maar ook gedichten, anekdotes en quotes. Zo moet Bruiswater lekker gevarieerd blijven. Ik hoop dat je voor jezelf een manier vindt om met dit boek om te gaan. Misschien lees je het ’s morgens, misschien ’s avonds, misschien lees je het elke dag of één keer in de week. Het is allemaal oké. Het is geen dagboek, dit boek is er om je te prikkelen en je de nodige denkstof te geven. Hoe je dat voor jezelf praktisch invult is helemaal aan jou. Ik heb geprobeerd de studies kort, krachtig en dichtbij jouw en mijn leven te laten. Achterin het boek vind je een aantal verdiepende studies die net wat meer bieden dan de korte anekdotes en overdenkingen in de rest van Bruiswater. Veel plezier bij het lezen van dit boek. Hopelijk ben je af en toe lekker ondersteboven van de stukjes! Be blessed, Monique PS: Dit boek is niet heilig! Maak er aantekeningen in, kras, onderstreep, maak het van jou! Je zult merken dat het boek dan ook veel persoonlijker wordt.

6

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 6

20-03-2009 09:47:01


Dank aan God die alles gemaakt heeft en aan wie alles toebehoort. U bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde. In U eindigt een leven vol dood en ellende en begint een leven vol licht en heerlijkheid. In U eindigt een leven van woede en ongerechtigheid en begint een leven van liefde en trouw. U bent een God die redt, die vrijheid brengt. U bent een God die tranen droogt en de zon doet doorbreken. U bent een God die leeft! Met alles wat ik heb en alles wat ik ben behoor ik U toe. God, neem mij alstublieft in genade aan.

7

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 7

20-03-2009 09:47:01


BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 8

20-03-2009 09:47:02


1. Je bent jong en je wilt wat Jong? Ja dus! ‘Ik vraag me af of God wel bestaat.’ ‘Ik wil wel geloven, maar ik vind het zo moeilijk.’ ‘Ik ben nog zo jong, ik wil gewoon nog even mijn eigen gang gaan.’ ‘Geloven in God draait alleen maar om wetjes.’ ‘Ik houd het vuur van mijn geloof nog even op een laag pitje, de grote vlammen komen later wel.’ ‘Wat mensen wel of niet geloven moeten ze zelf weten, ik ga mijn geloof niet aan anderen opdringen.’

Het valt mij steeds weer op dat veel jongeren met een christelijke achtergrond het geloof iets voor later vinden. Met argumenten als ‘ik ben nog zo jong, twijfelen mag’ en ‘ik ben er nog helemaal niet zeker van’ schuiven veel jongeren God op de lange baan. Zelf had ik daar in ieder geval ook een handje van. Ik ging naar de kerk en keek vol verwondering naar al die grote volwassen mensen die blijkbaar van alles in die grote God zagen. Voor mij was de kerk vooral een sociale aangelegenheid: veel gezelligheid met leeftijdsgenoten. Of alles wat ik in de kerk hoorde wel waar was, of God echt leefde en ook mijn God was, daar hield ik me niet zo mee bezig. Het was allemaal zo vanzelfsprekend. Maar later ontdekte ik dat het geloof een proces is, een weg, een reis. Geloven heeft geen duidelijk begin- of eindpunt. Groeien in het geloven, zekerder worden over God, makkelijker voor Hem uit komen: dat gaat in stapjes. Dat leer je 9

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 9

20-03-2009 09:47:03


niet in een dag. Het is dus niet raar dat je als jongere nog twijfelt, het groeiproces is nog maar net begonnen! Aan de andere kant, volwassenen die een beetje eerlijk zijn twijfelen ook. Voor twijfel hoef je eigenlijk niet jong of oud te zijn.

Het valt mij steeds weer op dat veel jongeren met een christelijke achtergrond het geloof iets voor later vinden.

Het is natuurlijk maar de vraag of zo’n stapsgewijs groeiproces wel boeiend is. Ik (en waarschijnlijk veel jongeren met mij) houd me liever bezig met nieuwe ervaringen en het verkennen van de wereld. Toen ik van de basisschool af was had ik al snel de behoefte om verder te kijken dan mijn vertrouwde christelijke omgeving. Maar in mijn omgeving leek verkennen en experimenteren soms moeilijk te combineren met het christelijk geloof. Als christen mocht je niets. Alles was eng en alles was zondig. Nou, laat dat groeien maar zitten! Het leek wel alsof jongere én christen zijn een onmogelijke combinatie was. Maar wat je van je kerk, je school, je vrienden of je dominee ook meekrijgt: God denkt heel anders over die ik-ben-(te-) jong-kwestie. Uit het Oude en Nieuwe Testament blijkt dat Hij (soms) juist jongeren gebruikt. Samuël was nog erg jong toen God hem riep en vroeg Zijn profeet te worden. Maar toch werd juist hij door God uitgekozen en niet één van de oudere priesters die in de tempel aanwezig waren. Of lees het eerste hoofdstuk van Jeremia, daar vindt tussen God en de jonge Jeremia een woordenwisseling plaats. Op een gegeven moment schreeuwt Jeremia het uit: ‘Nee, Heer, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Maar 10

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 10

20-03-2009 09:47:04


God antwoordt: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden.’ (Jer.1:6-8) Jongeren die profeteren? Ja, dat kan! Maar dat is niet het enige waar God jongeren voor uitkiest. Neem nu Daniël op het moment dat hij door de koning van Babel ‘geselecteerd’ werd. Waarschijnlijk was hij toen nog maar een tiener. Toch gebruikte God juist deze jongen om (door middel van zijn eigenwijsheid en stoere daden) over Hem te getuigen. En laten we David niet vergeten! De jongste zoon, een kleine jongen in een groot gezin met veel grotere en oudere broers. Toch kiest God dit schaapherdertje om de grootste koning uit de (Joodse) geschiedenis te worden.

God denkt heel anders over die ik-ben-(te)-jong-kwestie.

We zijn jong, maar voor God maakt dat niets uit. In 1 Timoteüs 4:12 staat: ‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.’ Dat is Gods opdracht voor ons. Wij mogen een generatie zijn die al op jonge leeftijd actief is, die vastberaden in het geloof staat en een ander geluid laat horen dan de meeste jongeren om ons heen. We krijgen die vastberadenheid en drive niet in één dag. We zullen met vallen en opstaan leren om met God te wandelen. Het is een proces, een levensreis die Hij met een ieder van ons wil maken. Als je dat zelf wilt natuurlijk. Ik heb lang getwijfeld of ik wel echt christen wilde zijn. Of ik de stap wel wilde maken om me aan zo’n bijzondere God te verbinden. Of ik mijn jeugd wel op 11

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 11

20-03-2009 09:47:05


wilde geven. Nou, ik kan je dit vertellen: jongere en christen zijn gaat wel heel goed samen. Ik heb zelfs meer uit mijn jeugd kunnen halen. Er is niemand die jou als jongere zo waardeert als God. Voor Hem ben ik wat volwassenen nog niet in mij zien: een volwaardig mens. Iemand die mag genieten, mag feesten, mag lachen en mag nadenken over onderwerpen waarvan de meeste jongeren het gevoel hebben dat ze het nog niets aangaat. Toen ik eenmaal op m’n knieën viel en op Gods aanbod om Zijn kind te worden inging, ontdekte ik dat dit de stap was die mij in die nieuwe wereld bracht waarnaar ik al die tijd zo verlangd had. Het bood de uitdaging en de boeiende ervaringen die ik zocht.

Hij kan geweldige dingen met jou! Hij kan jou gebruiken zoals Hij Jeremia, Daniël, David en Timotheüs gebruikt heeft.

Schrik jezelf niet af door te denken dat je nog te jong bent om echt voor God te gaan. Je bent jong en je wilt wat. Ga daar voor! Ga met Hem! Hij kan geweldige dingen met jou! Hij kan jou gebruiken zoals Hij Jeremia, Daniël, David en Timoteüs gebruikt heeft. Wij zijn een generatie die net zoals deze mannen geschiedenis kan maken. Hij wil jou niet ondanks dat je jong bent. Hij wil jou juist omdat je jong bent. En ja, dat maakt nogal een verschil.

12

BC- Bruiswater binnwrk DEF 2.indd 12

20-03-2009 09:47:06

bruiswater+compleet  

http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/bruiswater compleet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you