Page 1

Wel

24

magazine

VlaamsBrabant

bpost PB- PP B- 31991 BELGIE(N) - BELGIQUE

Dossier•Gezondheid In de Kijker•Psychiatrische hulp voor asielzoekers Het wereldje Wel•ZorgBrug

Provinciaal informatieblad voor de welzijnssector • juli-augustus-september 2016 Verschijnt vier keer per jaar. P911755 • dienst Welzijn, Provincieplein 1, 3010 Leuven

1

Wel. 24  

Wel is het driemaandelijks welzijnsmagazine van de provincie Vlaams-Brabant. Wat kom je te weten in deze editie? Waar zijn mensen het gezo...

Wel. 24  

Wel is het driemaandelijks welzijnsmagazine van de provincie Vlaams-Brabant. Wat kom je te weten in deze editie? Waar zijn mensen het gezo...

Advertisement