Page 6

Vraagstelling Dementie wordt meestal in verband gebracht met hoogbejaarde personen. Wat weinig is geweten, is dat dementie ook jongere personen kan treffen. We spreken van jongdementie wanneer de eerste symptomen van de ziekte duidelijk worden voor de leeftijd van 65 jaar. Er zijn weinig kwaliteitsvolle epidemiologische gegevens beschikbaar over de omvang van de groep personen met jongdementie. Uitzonderingen hierop zijn het Verenigd Koninkrijk (Harvey e.a., 2003; Ratnavalli e.a., 2002 en Renvoize e.a., 2011) en Japan (Ikejima e.a., 2009; Ikeda e.a., 2004). Onderlinge vergelijking van de bestaande studies is vaak moeilijk omwille van verschillende definities van jongdementie en diversiteit in meetmethodes. Bij gebrek aan eigen onderzoek, zijn schattingen met betrekking tot het voorkomen van jongdementie in BelgiĂŤ gebaseerd op buitenlandse studies. Internationaal onderzoek leert ook dat het vaak lang duurt vooraleer de diagnose jongdementie wordt gesteld (Van Vliet e.a., 2010; Beattie e.a., 2002). De

Jongdementie onder de loep  
Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Advertisement