Page 32

MEER INFO Over jongdementie: www.jongdementie.info Over de zorgcirkels jongdementie www.zorgcirkelsjongdementie.be dagverzorgingscentrum in Ambroos: www.wzh-ambroos.be Over dementie: www.dementie.be www.vlaamsbrabant.be/dementie Over ondersteuning door lotgenoten: www.alzheimerliga.be Over het prevalentie-onderzoek: Philippe.Mortier@uzleuven.be Ronny.Bruffaerts@kuleuven.be Mathieu.Vandenbulcke@uzleuven.be

Over het onderzoek bij de mantelzorgers: Marieke.vanvracem@kuleuven.be Nele.spruytte@kuleuven.be Chantal.vanaudenhove@kuleuven.be www.kuleuven.be/lucas Provincie Vlaams-brbanat Annemie Balcaen, dienst welzijn annemie.balcaen@vlaamsbrabant.be tel: 016-26 77 79 BELEIDSVERANTWOORDELIJKE:

gedeputeerde Monique Swinnen 016-26 70 57 kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

Jongdementie onder de loep  
Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Advertisement