Page 27

de competenties worden aangescherpt van iedereen die werkt met personen met jongdementie. Hulpverleners, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en buddy’s krijgen aangepaste vorming.

- ontmoetingsgroep voor personen met beginnende (jong) dementie. Tweemaande-

ZORGCIRKEL 8

lijks gaat er een praatcafé jongdementie door in Leuven, georganiseerd door ECD Memo en Alzheimer Liga Vlaanderen. In het najaar van 2016 start opnieuw een ontmoetingscirkel, waar mensen die onlangs de diagnose dementie kregen, gedurende tien bijeenkomsten hun ervaringen kunnen uitwisselen met lotgenoten. Gelijktijdig hiermee wordt een psycho-educatiereeks voor mantelzorgers van personen met dementie ingericht, in samenwerking met de christelijke mutualiteit. Dit alles vindt plaats in het ontmoetingshuis jongdementie.

www.zorgcirkelsjongdementie.be Hét ontmoetingshuis ’s Hertogenlaan 97, 3000 Leuven 016-29 50 59

27

Jongdementie onder de loep  
Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Advertisement