Page 25

met jongdementie postief wordt geconnoteerd (i.c. het ervaren van het gevoel sterk te zijn en zich ontspannen te voelen) en dat het contact met de zorg gekoppeld is aan goede ervaringen maar ook vaak aan het ervaren van enige frustratie en onmacht. 4. Een vierde en laatste conclusie is dat er tussen de ondervraagden grote verschillen zijn in de wijze waarop zij hun situatie beleven.

Een groeiend zorgaanbod: 2 initiatieven uit de provincie in de kijker Er is een uitgebreid zorgaanbod voor personen met jondementie in de provincie Vlaams-Brabant dat bovendien sinds de lancering van het eerste Dementieplan Vlaanderen in 2010 gestaag toegenomen is: • Gespecialiseerde diagnostische centra en geheugenklinieken; • Mogelijkheid tot thuisbegeleiding dementie; • Mogelijkheid tot respijtzorg, door bijvoorbeeld oppasdiensten of gespecialiseerde dagopvangcentra voor personen met jongdementie; • Meer en meer gespecialiseerde wooneenheden voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra; • Een aangepaste crisisunit jongdementie in UZ Gasthuisberg; • Ontmoetingsgroepen voor personen met jongdementie en mantelzorgers. In een samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland is een toegankelijke website ontwikkeld met veel informatie: www.jongdementie.info.

Ook de provincie Vlaams-Brabant neemt jongdementie ter harte en de twee volgende initiatieven krijgen in 2016 financiële ondersteuning om hun werking mogelijk te maken.

25

Jongdementie onder de loep  
Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Advertisement