Page 11

Figuur 1: Type cognitieve stoornis bij de geïdentificeerde patiënten met jongdementie in Vlaams-Brabant

2/3

vrouwen

80 tot 200 personen tussen 45 en 65 jaar in Vlaams-Brabant met jongdementie

de gerapporteerde prevalentiecijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van het aantalpatiënten met jongdementie in Vlaams-Brabant.

1,8% HUNTINGTON

3,5% VASCULAIR TYPE

5,3% MIDDELEN GERELATEERD

1/3

mannen

53 jaar gemiddelde leeftijd eerste symptomen cognitieve stoornis

1,8%

1,8%

PARKINSON

ANDERE

1,8% TRAUMA GERELATEERD

17,5% FRONTOTEMPORALE TYPE

66,7% ALZHEIMER

11

Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Jongdementie onder de loep  

Jongdementie onder de loep DE PREVALENTIE IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE BELEVING EN NODEN VAN MANTELZORGERS EN HET ZORGAANBOD

Advertisement