Page 1

55

n In het wiel va l' de 'Kannibaay!’ d

‘Allez, allez, Ed

der n le b e d in r e Gend chool op de polities an m/v er d Identiteit is me

Info rm at

Brab in cie Vlaa m sva n de prov ie m ag azin e

an t | m aa rt 20

13

Duurzaam (ver)bouwadvies

Het slimste huis | 1


Vooraf Beste Vlaams-Brabanders, We hebben graag wat leven in de brouwerij. Het mag best een beetje bruisen in Vlaams-Brabant. Daar zorgen onze inwoners zelf wel voor, er wordt van alles georganiseerd, feesten en cultuur en uitstappen en nog veel meer. Als provinciebestuur willen we dat helpen mogelijk maken. De uitleendienst stelt een podium, een geluidsinstallatie, verlichting of ander materiaal ter beschikking aan wie een activiteit wil opzetten. We zorgen voor een verzekering voor de vele vrijwilligers die nodig zijn om al het werk gedaan te krijgen. We hebben ook graag bezoekers over de vloer. Er komen steeds meer toeristen, maar ook VlaamsBrabanders trekken er vaak op uit in eigen streek. We helpen al die bezoekers op weg met wandelwegen en fietsroutes, met informatie en leuke arrangementen. Vlaams-Brabant ontdekken is boeiender dan je zou denken. Als provincie willen we onze toeristische troeven ten volle uitspelen. We doen dat allemaal met plezier, omdat we graag hebben dat iedereen zich kan uitleven en kan genieten van de goede Vlaams-Brabantse sfeer.

Namens de deputatie, Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

14

‘In 20 gemeenten is uitgebreid duurzaam bouwadvies gratis.’

Colofon de Vlaamse Brabander maart 2013  |  nr. 55 Verschijnt 7 keer per jaar. Een uitgave van de Informatiedienst van de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie.

2 | de Vlaamse Brabander

Realisatie Jansen & Janssen, www.jaja.be

Redactieadres Provincie Vlaams-Brabant Informatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven T 016-26 70 00  F 016-26 71 68 e-mail: info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be

Verantwoordelijke uitgever Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Inhoud Maart 2013

6

6

Hulp om te feesten?

8

In het wiel van de 'Kannibaal'

11 12

In beeld

Het is feest als u bij de provincie leent! Het topmateriaal van de provinciale ­uitleendienst in de kijker.

Vooruitkijken

Ontdek het nieuwe belevingsparcours rond Eddy Merckx: van koersgeschiedenis tot fietstoerisme.

Knowhow

Vlot Vlaanderen Handige knooppunten moeten helpen om de vier toekomstige tramlijnen naar Brussel beter te benutten.

In de coulissen

Diversiteit op de ­politieschool Gender in de blender: hoe ­agenten-in-spe leren omgaan met de complexiteit van ­transgendersituaties.

14 15 16

8

Passie

Duurzaam bouwadvies Sylvie Vanderhoydonck en Filip Thues uit Schaffen over hun passie voor verbouwen en het Steunpunt DuBO.

Vraag van de lezer

Hoever staat het met de herinrichting van de ­stationsbuurt in Diest? Wedstrijd

Win een weekendje weg

WIN

Geniet van een charmeweekend in Londerzeel.

4

| 3


KORT

Uw herinnering op Erfgoeddag Koestert u ook mooie herinneringen aan een bijzondere plek in uw omgeving? Die boom waaronder u voor het eerst kuste, het schoolgebouw waar u zo veel kattenkwaad uithaalde, of het café uit uw jeugd? Welke plaats doet u mijmerend terugdenken aan die goede oude tijd? Het Rijksarchief van Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant zoeken

uw herinnering voor Erfgoeddag op 21 april. Stuur voor 31 maart een foto van de plaats van uw herinnering en het verhaal van uw bijzondere band hiermee naar rijksarchief.leuven@ arch.be, of geef een foto af in de leeszaal van het Rijksarchief, Vaartstraat 24 in Leuven. Uit de inzendingen worden de meest sprekende fotoverhalen gekozen. Het Rijksarchief en het

Documentatiecentrum vullen die verhalen dan verder aan met boeken, archiefstukken, kaarten, affiches, enz. uit hun collecties. Op Erfgoeddag worden de verrassende resultaten tentoongesteld, en een collage gepresenteerd van de fotoverhalen die de selectie net niet haalden. www.vlaamsbrabant.be/erfgoeddag

Filosofeer en feest mee! Wat loopt er mis met onze economie en waar willen we naartoe? Was de crisis te vermijden? Stelt u zich ook zulke vragen? Dan is het Feest van de Filosofie een uitgelezen kans om uw licht op te steken bij enkele welingelichte centrale gasten. Het Feest draait dit jaar rond ‘Economie en waarde’ en wordt georganiseerd door het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, in samenwerking met het STUK, 30CC en de provincie. Onder meer Giorgio Agamben, Joris Luyendijk, Tom Hodgkinson en Bas Haring houden lezingen en nemen deel aan debatten waarin ze onderzoeken hoe geld zich verhoudt tot macht, ecologie en identiteit. Daarnaast worden workshops georganiseerd en staan er muziek-, film- en theatervoorstellingen rond het thema op het programma. Voor de liefhebbers is er een filosofische stadswandeling en voor de jongsten een sessie filosoferen met kinderen. Kom op zaterdag 30 maart naar Leuven en filosofeer mee. Feest van de Filosofie, zaterdag 30 maart in Leuven, tickets en informatie: www.feestvandefilosofie.be

Koesterburen:

al 100 basisscholen koesterburen (mv.) zijn planten en dieren in uw omgeving die beschermd en gekoesterd moeten worden om hen meer kansen te geven in hun leefgebied. De provincie ontwikkelde voor basisen secundaire scholen twee verschillende educatieve koesterburenkits. Zo’n kit is een praktische handleiding waarmee scholen aan de slag kunnen om de lokale biodiversiteit te beschermen én te verbeteren. In het pakket zit naast spelmateriaal een educatieve map met een top dertien van koesterburen. Dat zijn dieren zoals de huiszwaluw,


Sneller nieuwe fietspaden De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de aanleg van fietsinfrasctuctuur een duwtje in de rug gegeven. Het keurde een vernieuwd fietsfonds goed, met aangepast subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Gemeentes kunnen hierdoor met minder papier en minder tussenstappen fietspaden (her)aanleggen. Vanaf 1 maart kunnen Vlaams-Brabantse gemeenten ineens 80% subsidies krijgen voor de aanleg van nieuwe fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 40% subsidies komt van de provincie en daarbovenop komt er nog eens 40% van het Vlaamse gewest. De provincieraad hoopt hiermee zo veel mogelijk gemeentebesturen te overtuigen om meer veilige fietspaden aan te leggen. www.vlaamsbrabant.be/fietsfonds

Mooie stemmen in het Koortornooi Houdt u ook van koorliederen? In het jaarlijkse provinciaal koortornooi komen dit jaar de koren van de tweede en derde afdeling aan bod. Volgend jaar is het dan weer de beurt aan de deelnemers in de ere-afdeling, de uitmuntendheid en de eerste afdeling. Op de zondagen 17 en 24 maart, 28 april en 5 mei kunt u in het Don Boscovormingscentrum in Oud-Heverlee vanaf 13.30 uur gratis genieten van de optredens. De jury kiest uit het repertoire van elk koor enkele liederen die tijdens het tornooi gezongen worden. Door hun deelname verdienen de koren een provinciale subsidie. Aangezien de kapel van het vormingscentrum naar jaarlijkse gewoonte goed gevuld is, raden we u aan om tijdig aanwezig te zijn.

op www.vlaamsbrabant.be/koortornooien ontdekt u welke koren op welke datum optreden.

doen mee! de kamsalamander en de ijsvogel. De kit legt uit hoe de leerlingen elke soort kunnen helpen in de schoolomgeving en thuis. In januari deelde de provincie al haar honderdste lagereschool-koesterburenkit uit. De Sint-Norbertusschool uit Heverlee ontving bovenop de kit ook een voederhuisje, een vlinderhuis en een insectenblok voor solitaire bijen.

lagere scholen kunnen hun kit bestellen via mos@vlaamsbrabant.be Secundaire scholen mailen naar mos.secundair@vlaamsbrabant.be

| 5


In beeld

nst

De uitleendie

Het perfecte Hebt u materiaal nodig voor een feest, fuif, quiz, optreden, tentoonstelling of kamp? Klop dan zeker eens aan bij de provinciale uitleendienst. Zowat alle Vlaams-Brabantse erkende verenigingen en organisaties kunnen er terecht voor gratis materiaal van de bovenste plank.

T

opper in ons aanbod is ongetwijfeld het audiovisueel materiaal’, leidt coördinator Tim Jonckers ons doorheen het magazijn. ‘Luidsprekers, spots, videocamera’s … Alles is van professionele kwaliteit en met de grootste zorg onderhouden. Verenigingen die geregeld een optreden of feestje organiseren, hebben de weg duidelijk gevonden: er gaat geen weekend voorbij zonder dat het meeste van ons materiaal is uitgeleend (zie infografiek).’ De provinciale uitleendienst heeft twee vestigingen: in Leuven en Asse. Naast het beeld-, geluid- en lichtmateriaal, hebben ze er voor zowat elk type evenement iets in de rekken liggen: sport- en spel-

6 | dedeVlaamse VlaamseBrabander Brabander

materiaal, walkietalkies, veiligheidskoffers, toe­ gankelijkheidsmateriaal, podia, tentoon­stellingskasten …

Vernieuwd aanbod ‘Bovendien vernieuwen we het aanbod continu’, zegt Tim. Dat gebeurt volgens de noden van het verenigingsleven: ‘Neem nu de nieuwe regelgeving om gehoorschade tegen te gaan. In het decreet staat dat het bij elk optreden of elke fuif verplicht is om een geluidsregistratiesysteem te plaatsen indien het geluidsvolume hoger is dan 95db. Op zich misschien een goed initiatief, alleen kan geen enkel jeugdhuis de installatie van 4.000 euro betalen. Daarom stelt de provincie dergelijke installaties ter beschikking.’

fee Naar aanleiding van de Pukkelpop-ramp in 2011 zal de uitleendienst ook het aanbod aan veiligheidsmateriaal aanzienlijk uitbreiden, met zaken als extra walkietalkies, brandblusapparaten, grote lichtkranten en noodverlichting.

Pioniersrol Maar er hoeft niet altijd een actuele aanleiding te zijn voor nieuwe aankopen. Even graag vervult de uitleendienst een pioniersrol voor innovatief materiaal. Dit jaar zijn dat bijvoorbeeld de multifunctionele scoreborden voor balsporten. Zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik, passen ze zich automatisch aan de beoefende balsport aan. Ook het nieuwe quizsysteem met afdrukknoppen is uniek in de provincie. Ten slotte nog wat praktisch nieuws: de uitleenbalie in Asse is sinds 8 maart gehuisvest in een nieuw gebouw, loods 104 op de PIVO-site. Men zegge het voort! www.vlaamsbrabant.be/ uitleendienst Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Walter Zelderloo


Meest uitgeleende items in 2012

est

Lichtbalken met telkens 8 spots: 380 x uitgeleend

Luidsprekersets (klein en groot): 2205 x uitgeleend

’s: Draadloze micro d 1641 x uitgeleen

Beamers: 1532 x uitgeleend

Walkietalkies (set van 4): 894 x uitgeleend

Pioneer dj-sets: 558 x uitgeleend

Podium: 7680m²/jaar uitgeleend © Sarah Wouters

| 7


n Vooruitkijke dy Merckx n Ed

In het wiel va

‘Allez, allez, Is uw stalen ros al klaar voor het wielervoorjaar? Als de zon op zich laat wachten, kunt u alvast terecht in het Sportimonium voor een digitaal belevingsparcours rond Eddy Merckx. Zodra de lente in zicht is, kunt u ook fietsen langs allerlei bijzondere plaatsen van ons wielererfgoed.

I

n het wiel van Eddy Merckx’ werd gelanceerd door Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Rupelstreek-Vaartland en het Sportimonium, speciaal voor de honderdste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen. ‘Het lag voor de hand dat we Eddy Merckx als boegbeeld zouden kiezen’, vertelt Astrid Clymans van Toerisme Vlaams-Brabant. ‘Hij is een monument in de sportwereld en woont bovendien in onze provincie. Eddy Merckx is dan ook de rode draad doorheen het hele project.’

Stel uw eigen ­gidsbeurt samen Het Sportimonium in Hofstade bouwde voor de gelegenheid een digitaal belevingsparcours uit met bijzondere aandacht voor de wielersport. Met een tablet in de hand wandelt u door de tentoonstelling. Onderweg kunt u foto’s, videobeelden, audiofragmenten en achtergrondinfor-

8 | de Vlaamse Brabander

matie opvragen waar u dat wenst. Een radiocommentaar bij een overwinning van Merckx? Foto’s van Merckx als baanwielrenner? Beelden van de mooiste gloriemomenten? Heuse schlagers over de 'Kannibaal'? U kunt zo diep grasduinen als u zelf wilt, dankzij de digitale gids op uw tablet. Wist u bijvoorbeeld waarom Merckx altijd een sleutel bij had om zijn zadel hoger of lager te zetten? Hij moest af en toe zijn houding veranderen omdat hij een blijvend rugletsel had overgehouden aan een zware valpartij op de piste in Blois in 1969. Zijn gangmaker kwam bij die val om het leven, en Merckx kroop door het oog van de naald. Als het even anders was geweest, was zijn carrière jammerlijk bij één Tourzege blijven hangen. En wist u dat Merckx, lang voor er hoogtestages bestonden, met zuurstofarme lucht trainde in zijn garage? Met dokters naast zich, om zich


Fiets door onze provincie en ontdek boeiende weetjes op de tablets in het Sportimonium.

Wist u dat Merckx, lang voor er hoogtestages bestonden, met zuurstofarme lucht trainde in zijn garage?

Eddy!’ optimaal voor te bereiden op een wedstrijd in Mexico?

Bier en champagne op de fiets De tentoonstelling is opgebouwd rond negen thema’s, waaronder 'sport voor iedereen’, 'sport en spektakel’, 'sport en wetenschap’, 'sport en opvoeding’. ‘De tentoonstelling is niet veranderd of uitgebreid, maar met de tablets kunnen we natuurlijk veel meer vertellen en inzoomen op de wielersport’, zegt Chris Schwartz, wetenschappelijk medewerker van het Sportimonium. ‘Eddy Merckx is de rode draad, maar we maken ook zijsprongetjes naar andere wielergoden, naar de wielerjournalistiek, naar de voedingsgewoonten in het peloton. We focussen dan wel op het wielererfgoed, ook andere sportliefhebbers komen aan hun trekken.’

DAT ENE PROJECT

‘Fietsen langs streekproducten’ Gedeputeerde Monique Swinnen is onder meer verantwoordelijk voor Toerisme, Platteland en Streekproducten. Drie domeinen die in de fietsroute ‘Bierseizoenen’ perfect samenkomen. ‘Het project ‘In het wiel van Eddy Merckx’ is een mooie aanwinst voor het uitgebreide aanbod van toeristische fiets- en belevingsroutes in Vlaams-Brabant. Als ik nog een andere route in de kijker mag zetten, kies ik voor de fietsroute ‘Bierseizoenen’. Bij een zonnige fiets­ tocht hoort een terrasje met, als het even kan, een lokaal streekbier zoals de Aarschotse bruine. Sinds eind vorig jaar is het typische, zure bier weer verkrijgbaar dankzij de enthousiaste samenwerking van verschillende Aarschottenaren. De oude bruine is intussen zelfs al gelauwerd door de vzw Vlaanderen Lekkerland.’

‘Deze fietsroute brengt u door Aarschot en het heuvelende Hageland, voorbij molens en vergeten brouwerijen. U kunt hier gemakkelijk een hele dag genieten van de groene omgeving en ’s avonds de dag afsluiten met een bierseizoenenmenu in een van de gezellige brasseries of restaurants van de stad. Wist u dat er elk seizoen een ander menu op de kaart staat op basis van de Aarschotse Bruine en lekkere streekproducten? We hebben dan ook keuze genoeg in onze regio: witloof in de winter, asperges in de lente, aardbeien en perziken in de zomer en appelen en peren in de herfst!’

vraag de gratis brochure van deze fietsroute aan op www.toerismeaarschot.be Bierseizoenenfietsroute: 39,2 km Start: ’t Bruine Café, Elisabethlaan 103, 3200 Aarschot Knooppunten: 10 – 48 – 19 – 56 – 81 – 03 – 02 – 04 – 89 – 63 – 62 – 92 – 09 – 10 – aanlooproute tot ’t Bruine Café

| 9


n Vooruitkijke dy Merckx n Ed

In het wiel va

Het kasteel in de Plantentuin van Meise.

Fietskaart en arrangementen De kaart met de fietsroutes kost 2 euro en is verkrijgbaar in het Sportimonium, bij de toeristische diensten en in de fietscafés onderweg. Onderweg zijn er ook drie grote touchscreens waar u de kaart vindt, de mobiele site en een filmpje over het project. Alle informatie is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Met een dagarrangement combineert u de fietsroute met het Sportimonium, dat door het IOC erkend is als ‘Olympisch museum’. Groepen kunnen een initiatie op de wielerpiste boeken en kunnen met hun peloton ook wielerlegendes als Ludo Peeters, René Dillen, Kurt Onclin of Johnny Macharis achtervolgen.

U kunt in het museum overigens ook de evolutie van de fiets volgen, van loopfiets naar ‘boneshaker’ (zonder luchtbanden) en van elitaire ‘dandy-horse’ naar het ‘paard van de armen’. En u leert er dat ook pepmiddelen van alle tijden zijn. ‘Ongelooflijk maar waar,’ zegt Chris Schwartz, ‘maar op oude foto’s ziet u bier staan op de bevoorradingstafels. En een flinke portie champagne voor de finale maakte de coureurs nét dat tikkeltje roekelozer, waardoor ze meer risico namen in de sprint.’

Meten met atleten Wie de overwinningsdrang voelt opkomen, kan de competitie aangaan met

10 | de Vlaamse Brabander

zijn medebezoekers. ‘Op de tablet kunt u een interactief spel spelen, met puzzel– opdrachten en vragen over Merckx of over de wielersport in het algemeen’, zegt Chris Schwartz. ‘Bovendien: het Sportimonium zou geen sportmuseum zijn als ze niet aan de actieve medemens zouden denken. Bezoekers kunnen zich meten met atleten. Aan de hand van een tiental testen kunnen ze hun fysieke conditie vergelijken met die van bijvoorbeeld turnster Aagje Vanwalleghem, spurtbom Hanna Mariën of roeikampioen Christophe Raes. En in de tuin kunt u zich laten gaan in verschillende volkssporten, zoals beugelen of boltra.’

Fietsroutes Wilt u het wielererfgoed van de streek liever al trappend verkennen? Dat kan ook! Toerisme Vlaams-Brabant en toerisme Rupelstreek-Vaartland tekenden drie fietsroutes uit vanaf het Sportimonium. De eerste route van zo’n 50 km loopt in de Groene Gordel en brengt u langs de woonplaats en de voormalige fietsfabriek van Eddy Merckx in Sint-Brixius-Rode. De twee andere routes, telkens 40 à 50 km lang, vertrekken noordwaarts richting Scheldeland. De routes zijn gebaseerd op het knooppuntennetwerk, dus u kunt ze naar believen korter of langer maken. Langs de fietsroutes staan 35 bordjes met meer uitleg over de koershistorie van de streek. Fietsers met smartphones kunnen er een QR-code inscannen en komen zo terecht op de mobiele website www.inhetwielvanEddyMerckx.be, waar ze meer informatie, anekdotes, kermisliedjes en beeldmateriaal vinden. Astrid

Clymans: ‘In Nieuwenrode vertellen we bijvoorbeeld het verhaal van de vier generaties fietsenmakers Emrin. In Peutie komt Lomme Driessens aan bod, de koersdirecteur die Merckx meerdere keren heeft vervloekt als hij te vroeg uit het peloton ontsnapte. In Casa Grinta kunnen fietsers

‘In Elewijt kunt u testen of u r­ echtop kunt blijven op de wielerpiste Den Reggel.’ zich vergapen aan meer dan 300 gesigneerde truitjes, van renners zoals Tom Boonen, Fabian Cancellara of Lars Boom. En in Elewijt kunt u testen of u rechtop kunt blijven op de wielerpiste Den Reggel. Dat zijn leuke extraatjes voor fietsliefhebbers.’

www.inhetwielvanEddyMerckx.be Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Monique Swinnen

'In het wiel van Eddy Merckx' past binnen een nationaal impulsprogramma rond wieler­e rfgoed in het kader van 100 jaar ronde van Vlaanderen. Ook in andere Vlaamse provincies lopen leuke projecten. Meer info: www.ronde100.be’


Knowhow

l

Slimmer mobie

De Lijn onderzoekt vier nieuwe tramverbindingen in de provincie Vlaams-Brabant. In de voorbereidende fase van het milieueffectenonderzoek adviseerde de provincie vooral om een vlotte aansluiting op auto- en fietsverkeer te garanderen.

Milieueffectenonderzoek voor de Mobiliteitsvisie 2020 ‘De haltes moeten knooppunten worden, waar u kunt overstappen van de tram naar de auto of de fiets.’

Tram als

(deel-)oplossing van de file

Z

owat 400.000 pendelaars ondervinden elke dag dat de wegen in het centrum van onze provincie dichtgeslibd zijn. Daarom ontwikkelde De Lijn een Mobiliteitsvisie 2020. In een eerste fase plant de vervoermaatschappij vier interregionale tramverbindingen in VlaamsBrabant: een lijn Boom/Bornem-Brussel, een lijn Ninove/Gooik-Brussel en een lijn Heist-op-den-Berg-Brussel. Er komt ook een ‘Ringtram’ tussen Jette, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren.

Optimale verknoping De provincie Vlaams-Brabant is opgetogen met de plannen. ‘Het uitgangspunt om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, is het realiseren van duurzaam en veilig verkeer voor elke verkeersdeelnemer,’. ‘Door in te zetten op alternatieven voor het autoverkeer, moet er meer wegcapa-

citeit vrijkomen voor wie geen alternatief heeft.’ Voor de provincie is de mobiliteit van de toekomst dus een én-én-én-verhaal. Kwalitatief openbaar vervoer maakt deel uit van de oplossingsstrategie voor het mobiliteitsprobleem in het centrum van onze provincie. Naast het GEN-netwerk (treinverbindingen) zijn ook de realisatie van de 4 tramlijnen essentieel om hoogwaardig openbaar vervoer op regionaal niveau uit te bouwen. Voordat De Lijn het exacte tracé van de tramlijnen vastlegt, moet ze nadenken over een optimale verknoping. Zo luidde het advies van de provincie Vlaams-Brabant in de voorbereidende fase van het milieueffectenonderzoek. Daan Demey: ‘Ons vervoer is modulair geworden: we gaan bijvoorbeeld met de auto naar het station, en van het station met de fiets naar ons werk. En daar moeten we op inspelen door van de haltes echte knooppunten te maken. Er moeten voldoende fietsenstallin-

gen en parkeerplaatsen zijn. Het openbaar vervoer moet zo goed mogelijk aansluiten op fietsroutes of op autowegen.’

Alternatieve tracés Op dit moment zijn enkel de zones van de tramlijnen bepaald. De Lijn heeft een aantal mogelijke tracés voorgesteld. Voor de zomer zal een rapport met aanbevelingen uit het milieueffectenonderzoek klaar zijn. Die gaan over lucht- en waterkwaliteit, maar ook over geluid en andere soorten hinder voor de mens. Op basis van die aanbevelingen en andere factoren zoals kostenanalyse en reizigerspotentieel zal De Lijn een tracé kiezen. Daarna krijgen bepaalde zones een nieuwe bestemming in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan. Beleidsverantwoordelijken: ­gedeputeerde Julien Dekeyser­ ­(ruimtelijke ordening) en gedeputeerde Tom Dehaene (mobiliteit)

| 11


en

In de couliss

teit enderdiversi

G

Gender in de blender op de politieschool

Identiteit M

elissa Cornelis startte in oktober als inspecteur bij politiezone BrusselWest. Daarvoor volgde ze gedurende een jaar de basisopleiding in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse. Vast onderdeel van de opleiding is de lezingenreeks ‘Diversiteit in de praktijk’, waar ook ‘Gender in de blender’ een namiddag aan bod kwam.

Johan werd Sarah

Mensen kunnen heel erg verschillend zijn en dat zijn we niet altijd gewoon. De provincie ­Vlaams-Brabant organiseert daarom vormingen ‘Gender in de ­blender’, om mensen beter te leren omgaan met gender­ diversiteit. Ook de politieschool in Asse nam dit ­onderwerp op in haar opleidingsaanbod.

12 | de Vlaamse Brabander

De namiddag startte met een getuigenis van iemand die een geslachtsoperatie had ondergaan. ‘Het verhaal van Sarah is toch aan de ribben blijven plakken’, vertelt Melissa Cornelis. ‘Ik had er nooit bij stilgestaan hoe moeilijk het voor zo iemand moet zijn. 'Ze' werd geboren als een 'hij', trouwde en kreeg kinderen, had een goeie job, maar voelde dat 'hij' niet in het juiste lichaam zat. Vooral zijn kinderen hadden het er moeilijk mee dat hun papa geen man meer wilde zijn.’ Na de getuigenis gaf een medewerker van Sensoa meer duiding over het thema


is meer dan m/v transgender. Melissa Cornelis: ‘We kregen een fotoreeks te zien en moesten raden of de persoon op de foto een man of een vrouw was. Ik zat er toch meestal naast, moet ik toegeven. Als politie-inspecteurs moeten we correct met transgenders omgaan. Toen Sarah tijdens haar over-

‘Ik lachte er wat mee, maar nu zou ik nooit meer zo reageren.’ gang eens in aanraking kwam met een politieman, toonde die weinig begrip voor haar: ze stond nog geregistreerd als man, maar was als vrouw gekleed. Uiteindelijk moeten wij gewoon ons werk doen en respect tonen. Ongeacht of we nu een man in vrouwen- of mannenkleren voor ons hebben.’

Andere blik ‘Of ik het al eens meegemaakt heb in de praktijk? Al één keer, tijdens mijn stage,’ zegt Melissa. ‘Tijdens een controle zat een man met vrouwenkleren in een auto. Hij kwam terug van een fuif en was voor de grap verkleed. Ik lachte er wat mee, maar voor hetzelfde geld was die persoon transgender. Nu zou ik nooit meer zo reageren. Het komt niet zo vaak voor, maar tijdens een verkeerscontrole kan het wel eens gebeuren. Die lezing over transgender heeft mijn blik wel veranderd, ja.’

Omgaan met diversiteit Coördinator van het ‘Gender in de blender’-project is Wivina Van der Steen, medewerker van de Dienst diversiteit en gelijke kansen. ‘Het gaat erom dat iedereen een

unieke seksuele identiteit heeft, en dat iedereen zich vrij mag voelen om die identiteit te beleven. Het project richtte zich oorspronkelijk op adolescenten, die toch al worstelen met hun identiteit.’ ‘Seksuele identiteit is een complex ding’, gaat Wivina Van der Steen verder. ‘Aan de ene kant is er uw biologische geslacht, aan de andere kant zijn er voor mannen en vrouwen andere sociale verwachtingen. Daarbovenop komt de psychologische beleving van uw geslacht en de seksuele geaardheid. Een mix van dit alles en we spreken over genderdiversiteit. Transgender gaat over mannen die zich vrouw voelen of omgekeerd. Ook daar hebt u veel verschillen in. Een transseksueel, iemand die een geslachtsverandering heeft ondergaan, is niet hetzelfde als een travestiet, een man die vrouwenkleren draagt. En transseksualiteit, de beleving van uw geslacht, is ook iets heel anders dan homoseksualiteit, uw seksuele geaardheid.

79 % transfoob geweld Er zijn weinig cijfers over transgender, omdat veel mensen er niet voor durven uit te komen. In de periode tussen 1993 en 2011 veranderden 554 personen van geslacht. Meer mannen kozen ervoor om vrouw te worden dan omgekeerd. Naar schatting 1 tot 5 % van de mannen verkleedt zich wel eens als vrouw. Uit Europees onderzoek blijkt dat 79 % van de transgenders al met transfoob geweld geconfronteerd werden. Wivina Van der Steen: ‘Dat is echt een dramatisch cijfer. Het kan toch niet dat je klappen krijgt als je toont wie je bent?' Het project bestaat al sinds 2008. ‘Het idee is ontstaan naar aanleiding van een fototentoonstelling over transgender personen in het provinciehuis. Leerkrachten kwamen ons zeggen dat hun leerlingen erg geïntri-

Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld Eind januari lanceerden de verschillende regeringen in ons land het ‘Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld. Het plan wil meer preventie, meer sensibilisatie en een wetsverandering. Zo wordt de antipestwet uitgebreid naar de bescherming van transgenders. Politiescholen en opleidingen in de psychosociale sector moeten er meer aandacht aan besteden. Ook scholen zullen verplicht worden om stil te staan bij transgender en homoseksualiteit.

geerd waren door de foto’s. Toen hebben we een educatieve map samengesteld en een website opgezet. Ondertussen gaven we vorming aan leerlingen van de

‘Het is toch erg dat je klappen krijgt als je toont wie je bent?’ middelbare school, maar ook aan hulpverleners, leerkrachten en aan inspecteurs in opleiding. De bezoekersaantallen van de website gender in de blender blijven groeien. Een teken aan de wand dat veel mensen met dit thema bezig zijn. We gaan met het project door tot het fenomeen maatschappelijk aanvaard is’.  www.genderindeblender.be Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Karin Jiroflée | 13


Passie

en

Slim (ver)bouw

Sylvie Vanderhoydonck en Filip Thues uit Schaffen vroegen en kregen goede raad bijj het Steunpunt Dubo.

Duurzaam bouw Wilt u energiezuinig en kwaliteitsvol (ver)bouwen? Steek dan zoals Sylvie en Filip zeker uw licht op bij het Steunpunt Dubo, het provinciale steunpunt voor Duurzaam Bouwen. Naast het gratis infoloket kunt u er ook uitgebreid bouwadvies op maat krijgen.

S

ylvie Vanderhoydonck en Filip Thues uit Schaffen vonden na een lange zoektocht een huis op een geschikte locatie. ‘We keken wel meteen tegen een enorme renovatie aan’, zegt Sylvie. ‘We wisten van niets.’

14 | de Vlaamse Brabander

Ideale hulplijn ‘Ik heb meteen een BouwTeamcursus gevolgd, die de provincie Vlaams-Brabant samen met Dialoog vzw en Infrax organiseert. Op twee zaterdagen krijgt u info over duurzaam bouwen, isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie en regenwater’, gaat Sylvie verder. ‘Het steunpunt Dubo is een ideale hulplijn. Drie uur lang heeft een adviseur alle onderdelen van ons huis overlopen. We leerden vooral vooruit denken. Toen we ons dak vernieuwden, hebben we een dakoversteek voorzien, om later de buitenmuur te isoleren. We bellen en mailen nog regelmatig met het steunpunt’, aldus Sylvie.

Onafhankelijk advies ‘Het Steunpunt Dubo geeft onafhankelijk advies’, zegt Hilde Hacour van de dienst Leefmilieu. ‘Voor specifieke vragen kunt u het gratis infoloket bellen of mailen. U kunt ook een afspraak maken voor uitgebreid duurzaam bouwadvies. Een professioneel adviseur screent de plannen drie uur lang. Dat kost 25 euro op basis van plannen en

50 euro voor advies ter plaatse. 20 van de 65 gemeenten in de provincie hebben een akkoord met het steunpunt. Voor inwoners van die gemeenten is het advies gratis.’

‘In 20 ­gemeenten is uitgebreid ­duurzaam bouw­ advies gratis.’ ‘Het steunpunt organiseert gratis infosessies samen met gemeenten’, vervolgt Hilde Hacour. ‘U kunt ook een BouwTeamcursus van twee zaterdagen volgen.’

www.dubovlaamsbrabant.be of T 016-23 26 49 Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Luc Robijns


Vraag van de lezer Hoe ver staat het met de herinrichting van de ­stationsomgeving in Diest? Eind vorig jaar heeft de provincie het inrichtingsplan van de stationswijk voorlopig vastgesteld. Het plan voorziet in nieuwe woningen en kantoren en de heraanleg van de verkeerssituatie rond het station. Zo komt er in 3 woonerven ruimte voor 80 rijwoningen en 211 appartementen langs de Demerloop. Aan het Zwartebeekplein moet de nieuwe woonontwikkeling, met maximaal 5 bouwlagen, een frisse uitstraling geven aan de buurt. Over de aangepaste inrichtingsplannen loopt een openbaar onderzoek tot 26 april. Tot dan kunt u het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan inkijken op

het stadhuis en op het provinciehuis en eventuele bezwaren formuleren. Een bureau aangesteld door de stad Diest zal de nieuwe stationsomgeving ontwerpen. Dit jaar moet het ontwerp klaar zijn. De werken aan het nieuwe busstation zouden dan starten begin 2014, de heraanleg van het stationsplein vanaf 2016. Begin 2018 zouden alle grote infrastructuurwerken klaar moeten zijn, zodat het hele project tegen 2020 afgerond is. www.poortvandiestendemer.be Dienst ruimtelijke ordening, 016-26 75 90 Beleidsverantwoordelijke: ­gedeputeerde Julien Dekeyser

Stel uw vraag aan de provincie

advies Dakisolatie: nu ook premie voor verhuurders De provincie Vlaams-Brabant geeft een extra premie aan eigenaars of huurders die het financieel moeilijker hebben. Sinds eind vorig jaar kunnen ook verhuurders de premie aanvragen. Eigenaars-verhuurders die in het Vlaamse sociale dakisolatieproject stappen, krijgen van de Vlaamse overheid praktische begeleiding en een premie van 23 euro per m2. De provincie Vlaams-Brabant doet daar nu nog 6 tot 8 euro per m2 bij. Met de extra premie wil de provincie ook kwetsbare huurders beter beschermen.

Hebt u ook een prangende vraag waarbij de provincie u kan helpen? Mail dan naar: info@vlaamsbrabant.be

of schrijf naar: Provincie Vlaams-Brabant Informatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven

WIN Win een weekendje voor 2 personen ter waarde van 140 euro in charmehotel Den Berg in Londerzeel. De prijs geldt voor 2 nachten met ontbijt en voordeelpakket ‘In het wiel van Eddy Merckx’ (Toegang Sportimonium voor 2 personen + 1 tablet + 1 fietskaart + 1 gratis voordeelkaart), op te nemen voor 3 november 2013.

De fietslus 'In het wiel van Eddy Merckx', die aan het Sportimonium vertrekt en naar zijn woonplaats leidt, passeert ook de gemeente van die andere wielerlegende, Raymond Impanis. Welke gemeente is dat? (Je vindt het antwoord op www.inhetwielvaneddymerckx.be ) a. Grimbergen b. Kampenhout c. Meise

Beantwoord onderstaande vraag via de bon of stuur voor 15 april een mailtje met het juiste antwoord naar onderstaand adres. Een onschuldige hand kiest de winnaar uit de juiste antwoorden.

• wedstrijd@vlaamsbrabant.be met de vermelding ‘weekendje weg’ • Provincie Vlaams-Brabant, Informatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven

WEDSTRIJDBon Naam: Adres: Antwoord:

| 15


Ee n

v r o li jk c u lt u u r f e s t iva l

vo or ki nd er en va n 3 to t 12 ja ar

en hun oude rs, groot oude rs, en ieder een die mee wil viere n

www.kinderhoogdag.be

Waar & wanneer? 10/03/2013 Galmaarden

08/09/2013

Keerbergen

21/04/2013 Zoutleeuw

22/09/2013

Diest

26/05/2013 Wezembeek-Oppem

13/10/2013

Grimbergen

02/06/2013 St.-Genesius-Rode

03/11/2013

Kapelle-od-bos

16/06/2013

01/12/2013

Herent

Zemst

De Vlaamse Brabander 55  

De Vlaamse Brabander is het informatiemagazine van het provinciebestuur: uitgave maart

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you