Page 1

RACHUNEK NR 2/09/2012 Miejsce wystawienia: WARSAWA Data wystawienia: 22.09.2012 Data sprzedaży: 22.09.2012 Sposób zapłaty: Termin zapłaty: Sprzedawca:

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Tłumaczenia Monika Warzecha ul. Tłumaczy 13/120 00-304 Warszawa

NIP: 564-16-36-098

Poz.

Nazwa usługi

Jm

Ilość

Cena jednostkowa Wartość PLN PLN

1

Tłumaczenie pisemne dokumentu .doc [POL>ENG] 103 068 znaków

1125 91,62

45,03

4 125,47

2

Tłumaczenie pisemne dokumentu .pdf [ENG>POL] 554 705 znaków

1125 493,1

45,03

22 202,99

3

Tłumaczenie pisemne dokumentu .ppt [POL>ENG] 8 843 znaków

1125

7,86

45,03

353,96

4

Tłumaczenie pisemne dokumentu .pdf [ENG>POL] 84 528 znaków

1125 75,14

45,03

3 383,37

Razem

26 682,42

Razem do zapłaty: 26 682,42 zł Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze

data i podpis odbiorcy faktury

podpis wystawcy faktury

***Nauka wystawienia dokumentów księgowych***

PRZELEW 30 DNI 23.10.2012

rachunek uproszczony  

rachunek uproszczony wystawiony za cztery tłumaczenia, 1 plik word, jedna prezenacja power point oraz dwa dokumenty pdf.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you