Page 1

JAARGANG 2014

UiT-BIJLAGE MEISE

1 JUNI Avondmarkt Wolvertem Naar jaarlijkse gewoonte wordt het begin van de zomer ingezet met de avondmarkt in Wolvertem, deze keer op 20 juni 2014. De Hoogstraat, het Gemeenteplein, de Stationsstraat en de Tramlaan worden bezaaid met toffe kraampjes. De kermis, met nieuwe attracties, vind je in de Tramlaan. Vanaf 18 uur kan jong en oud genieten van doorlopende animatie en muziek over de hele markt. Een kinderclown zorgt voor ‘t plezier van de allerkleinsten, een Streetband voor ‘t plezier van de groteren. Om kwart over zeven verklaart het college van burgemeester en schepenen officieel de avondmarkt voor geopend. De supercoole covergroep “Bump’ zingt en swingt vanaf 21 uur de pannen van het dak. Nog op het grote podium: de jaar-

NUMMER 5

15 JULI

lijkse ballenworp om kwart over tien, voor ieder kind dat een bal kan te pakken krijgen.

KF Sint-Cecilia Jean De Ridder werd dit jaar 85 jaar en in intieme kring met eigen werk in de bloemetjes gezet. Zijn werk kan nu ook gehoord worden tijdens het muzikaal optreden op de avondmarkt in Wolvertem. De Koninklijke Fanfare staat voor deze uitvoering onder de gelegenheidsleiding van Gregory Willems, die samen met Dirk Vanderveken ook de jonge muzikantjes klaarstoomt voor hun musical in november.

DJ Joost sluit de avond af met een fantastische dj-set. In de Stationsstraat zal Jeugdhuis ‘t Sloefke zorgen voor een speciaal licht- en geluidsspektakel met eigen DJ’s. Iedereen is welkom op dit feestelijk evenement.

Jaarmarkt zaterdag 21 juni 2014

centrum Wolvertem Traditioneel wordt de jaarmarkt om 10 uur geopend met wedstrijden van Brabantse trekpaarden, rijpaarden, Welsh pony’s, Shetland pony’s en ezels. Kinderen die graag ‘ns hun troetel- of huisdieren tonen aan de buitenwereld, kunnen dit doen op de kinderjaarmarkt. Vooraf inschrijven is wel aan te raden via info@meise.be. Van de kinderjaarmarkt naar de

kinderboerderij. Schapen, geitjes, kippen en nog meer kippen zullen worden tentoongesteld. Nog om 10 uur verkoopt het gemeentebestuur openbaar oude en verloren voorwerpen. Mis het niet! Tussen 11 in de voornoen en 13 uur na de noen worden in het Administratief Centrum kindertekeningen

tentoongesteld. De deelnemertjes die in de prijzen vallen kunnen enkel en alleen dan hun prijzen komen afhalen. Om half twaalf zet dansgroep Excess haar beste beentje voor aan het Administratief Centrum. Om de jaarmarkt af te sluiten worden er om 12 uur prijzen uitgereikt aan de mededingers van de kinderjaarmarkt.


Laat nu net de feestelijkheden naar aanleiding van de renovatie van de Boskapel samenvallen met de herdenking van WO1, en nog allebei in Imde ook. Vandaar de titel ‘Oorlog en Vrede in Imde’. De organisatoren hebben samen een heel mooi programma opgesteld, waardoor je zowel van het ene als van het andere niets mag missen.

WANDELINGEN ‘T FLUITEKRUID ‘t Fluitekruid trapt de festiviteiten rond de Boskapel af op 14 oogst met twee wandelingen van 6 km. Tussen acht uur en drie uur in de namiddag kunnen de deelnemers vertrekken aan de tent naast de Boskapel.

TENTOONSTELLING MARIABEELDEN Tientallen Lieve Vrouwebeeldjes onder stolp zullen om 10 uur onthuld worden in de Boskapel. Geen nood als je op 14 augustus niet direct kan komen, de tentoonstelling blijft te bezichtigen tot en met 15 augustus 2014.

FRONTLIJN WANDELING In samenwerking met de Oudstrijders Londerzeel organiseert ‘t Fluitekruid dezelfde dag ook een begeleide wandeling (om half elf en half drie) langs de frontlinie van de Slag bij Imde (ongeveer 7 km).

VAN BOSKAPEL NAAR BOSKAPEL Op 14 oogst 2014 om 14 uur vertrekken 2 fietstochten, 35 km en 60 km, van de boskapel van Imde naar die van Buggen hout (H/T), via knooppunten.

DE TERUGTOCHT 1914-2014 4 augustus 1914. Het Duitse leger valt België binnen. Na verwoede gevechten in Luik, Namen en aan de Gete trok het Belgische leger zich na enkele weken onder druk van een overweldigende vijand terug naar de stellingen rond Antwerpen. Deze tocht, die voor een groot deel door VlaamsBrabant ging, en ondernomen werd door een uitgeput maar nog niet verslagen leger, willen De Patrouilleurs opnieuw laten herbeleven van 12 tot 17 augustus 2014. Soldaten te voet, cyclisten, ruiters, paardenwagens en veldkeukens gaan terug in colonne van op het slagveld in Halen tot in de martelarenstad Dendermonde, via onze gemeente. Hun aankomst in Imde is voorzien op 14 augustus 2014 rond 17 uur. Zij nemen op 15 augustus 2014 een rustdag bij ons, waardoor er mogelijkheid is om het kampement te bezoeken en eventueel een soepje te proeven uit de authentieke veldkeuken.

TOEN LEVEN OVERLEVEN WAS De Brabantse Kouters neemt de oorlog en wat die teweegbracht in het dagelijkse leven van de mensen uit deze streek, onder de loep met een rondreizende tentoonstelling. De verhalen, personages en het bronnenmateriaal zijn samengebracht in de bagage van zes fietsen. Elke fiets belicht een ander thema: de inval, opeisingen door de Duitsers, liefdadigheidsacties, vluchtelingen, maar ook ontspanning en wederopbouw komen aan bod. Meise heeft de eer om de tentoonstelling officieel te openen op 14 augustus 2014 om 19 uur in de Lindeboom.

FIETSROUTES In samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant heeft Toerisme Brabantse Kouters drie fietsroutes op het knooppuntennetwerk

uitgestippeld. De lussen van respectievelijk 31, 40 en 45 km nemen je mee langs nog zichtbare herinneringen van WO1. De fietslussen en een overzicht van de relicten zijn in kaart gebracht en vanaf half juni gratis te verkrijgen in de toerismekantoren. Meer info op http://toenlevenoverlevenwas.be

OORLOG EN VREDE IN IMDE

ZANGSTONDE Op 14 augustus 2014 om 21 uur voorziet het Boskapelcomité in de tent naast de Boskapel een zangstonde met Marialiederen, een kaarsenprocessie en een Vredeswake.

PLECHTIGHEID SLAG BIJ IMDE De overblijvende familieleden van de gesneuvelden in de Slag bij Imde worden uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen op 15 oogst om half tien aan de kerk. De stoet trekt naar het monument aan de Dreef, gevolgd door een Vredesmis om 10 uur. Daarna gaat het naar het Koutermonument. De plechtigheid wordt afgesloten met een receptie in de Lindeboom.

WANDELING NATUURPUNT De Boskapel ... de naam alleen al verraadt de historische wortels van dit prachtige monument: een kapel in een bosrijke omgeving. We kunnen dit bos - vandaag zo’n twee hectaren groot - maar best koesteren. Natuurpunt beheert in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Laurentius, vanaf dit jaar het bos rond de Boskapel. Het loont de moeite om met Natuurpunt mee te stappen op 15 augustus 2014 om half twee, terwijl ze ons vermaken met interessante weetjes en feiten.

HET ZAL ER NIET OPNIEUW STUIVEN IN IMDE EN DUS ZEKER GEEN GEWEERVUUR MEER, ONGEVEER 100 JAAR NA DE BERUCHTE SLAG BIJ IMDE. MAAR MAG ER WEL OPNIEUW EEN SCHIETGEBEDJE WEERKLINKEN IN DE PAS GERENOVEERDE BOSKAPEL?

PROCESSIE, VIERING, BREUGHELFESTIJN

TENTOONSTELLING SLAG BIJ IMDE

Op 15 augustus 2014 vertrekt om half drie aan de kerk de processie met Mariabeeld op paardenkar naar de Boskapel voor een misviering in openlucht om drie uur. Daarna is er een gezellige bijeenkomst voorzien in de tent met een Breughelfestijn, opgeluisterd door de Foreverband. En ook voor de kinderen is er animatie voorzien.

Aan de hand van een maquette, kaarten en tekeningen stellen de Oudstrijders van Londerzeel een reconstructie voor van het verloop van de Slag bij Imde - een trieste balans van enkele uren gevecht, 80 gesneuvelden, een heel aantal gewonden en het werk van Juffer Orianne. Nieuwsgierig? Kom naar de kerk van Imde op 15, 16 of 17 augustus 2014.


GESCHIEDENIS BOSKAPEL Rond 1658 hebben onbekende vrome mensen een Lieve-Vrouwbeeldje opgehangen aan een oude eik in het bos dat toebehoorde aan de baron van Imde. Doordat de tweede helft van de 17de eeuw werd gekenmerkt door vele oorlogen en ziekten zoals cholera en pest, kwam er vlug een grote toeloop. Rond 1682 bereikte de Mariadevotie een hoogtepunt. In 1694 liet Pastoor De Munck het beeldje in een houten kapel plaatsen en op 18 juni 1695 werd de eerste steen gelegd door de prinses van Chimay, barones van Imde en toen eigenares van de grond. In datzelfde jaar werd de kapel onder de aanroeping ‘Behoudenis der Kranken’ geplaatst en zo kreeg de Boskapel de naam die ze nu nog altijd draagt. Met de hulp van de Prins van Thurn en Tassis werd in 1707 de tegenwoordige Boskapel opgericht. De oudste kapel doet nu dienst als sacristie en het nieuwe deel vormt de huidige gebedsruimte. Opvallend binnenin zijn : een merkwaardige gepolychromeerde houten drapering, versierd met engeltjes achter het hoofdaltaar en zeven schilderijtjes die de Zeven Smarten van Maria voorstellen en dateren uit de 18de eeuw. Het zeldzame positieforgel werd opgesteld in 1805. Het Mariabeeldje met het kind Jezus op haar linkerarm draagt een kleedje uit goudbrokaat en een met kant omhuld blauw manteltje. Het oudste beeldje van slechts 25 cm was houtsnijwerk uit de 17de eeuw. Boktoraantasting en diefstal maakten de vervanging noodzakelijk door een hedendaagse creatie van Marcel Cloots uit Westrode, gekapt uit hout van de neergebliksemde eik in het bos links naast de kapel. In 2008 werd het 350-jarig bestaan van de Boskapel gevierd met een beeldententoonstelling, een barokconcert en op 25 mei een eucharistieviering met ziekenzalving uitgezonden op TV EEN. Sinds 2008 is buiten een oud bushokje ingericht als rust-, gebeds- en bezinningsplaats, wanneer de ka-

pel gesloten is. Het hele bouwwerk heeft heel wat geleden onder de eeuwenlange typische Vlaamse weersomstandigheden en een grondige restauratie drong zich op. De definitieve restauratie is uiteindelijk gestart op 6 augustus 2012 in samenwerking met de gemeente en de cel Erfgoed Vlaanderen. Deze zomer wordt de Boskapel met een inhuldigingsviering op 15 augustus 2014 opnieuw officieel heropend.

DE SLAG BIJ IMDE Bij hun inval in België op 4 augustus 1914, dachten de Duitsers dat hun doortocht naar Parijs door ons land eerder een gezondheidswandeling zou worden. Velen meenden dat het Belgisch Leger zich zou moeten beperken tot toekijken aan de rand van de weg. De Belgen leverden echter een moedig vertragend gevecht en trokken zich uiteindelijk terug achter de dubbele fortengordel rond Antwerpen, om er vergeefs te wachten op de beloofde Franse en vooral Britse versterkingen. Vanuit die forten lanceerden zij regelmatig uitvallen tegen de Duitse troepen die in onze regio gelegerd waren, o.m. om zo de druk van het Duitse offensief tegen de Fransen te verminderen. Tijdens één van die uitvallen vond de Slag van Imde plaats. Heel vroeg in de morgen van 24 augustus 1914, vertrokken 3 colonnes van Belgische soldaten uit de forten van Breendonk en Liezele. De oostelijke colonne had als bestemming de Heide, op de grens tussen Steenhuffel en Malderen. De centrale colonne, vooral be-

staande uit militairen van het 3de Regiment Jagers te Voet, moest oprukken naar Wolvertem (waar Duitsers gesignaleerd waren) via Londerzeel, de oostelijke colonne ging richting Grimbergen, waar 1600 Duitse soldaten aanwezig waren. Verkenners werden voorop gestuurd. De oostelijke colonne kwam het eerst in contact met Duitsers en slaagde erin die te verdrijven (Slag van Nerom). Een deel van de centrale colonne kwam bij het binnentrekken van Imde om 13 uur onder Duits vuur, waarbij uiteindelijk een 30-tal Belgen gedood werden. Het andere deel nam om 14 uur vanop de Imdekouter de Duitsers bij het kasteel Goethals onder vuur. Ze werden onmiddellijk zelf beschoten door de Duitsers vanuit twee richtingen, maar ook vanuit Rossem en vanaf de Provinciale Baan tussen Imde en Slozen, door eigen Belgische troepen die hen verkeerdelijk voor Duitsers aanzagen. Tot overmaat van ramp schoten de Belgische kanonnen, die opgesteld stonden op de Grote Dries in Rossem en die, het krijgsgewoel horend, wilden tussenkomen om de Belgische troepen te steunen, letterlijk te kort, omdat zij, door de verhevenheid van de Imdekouter, geen zicht hadden op hun objectief. De Belgische soldaten op de Imdekouter werden dus vanuit vijf kanten onder vuur genomen, er was, op enkele ondiepe grachten na, zeer weinig mogelijkheid om dekking te zoeken. De slachting duurde tot 16.00 uur, uiteindelijk lieten 5 Belgische officieren en 80 soldaten het leven, ruim 100 anderen werden ernstig gewond. Hoeveel er nadien nog aan hun verwondingen bezweken zijn, is niet precies geweten. In het lazaret te Londerzeel waren er dat minstens 17. De achtergelaten doden werden voorlopig in 2 massagraven op de Imdekouter begraven. Later zouden ze ontgraven, geïdentificeerd en herbegraven worden door het werk van juffer Orianne. Deze samenvatting, is gebaseerd op de verslagen van 2 militaire onderzoekscommissies. Bron: Louis De Bondt & Francis Hallemans, “1914-1918 in Londerzeel en Noordwest-Brabant”.

PROCLAMATIECONCERT De leerlingen van de muziekopleiding van KF De Eendracht van Westrode tonen hun kunnen aan het grote publiek op zaterdag 21 juni 2014 vanaf 10 uur. Ze treden op in Zaal De Eendracht, hetzij afzonderlijk, hetzij in een samenspel met andere leerlingen. Als slot zal ook het jeugdensemble Muzikalowé een kort optreden geven.

BERICHT Meeting Amerikaanse wagens op zondag 29 juni 2014 vanaf de noen op de Kapellelaan 480 in Meise.

BERICHT KVLV Meuzegem nodigt iedereen uit op dinsdagavond 10 juni 2014, om half acht, voor een workshop bloemschikken in de Parochiezaal van Imde.

PAS ZWANGER?

KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U ! Kom samen met de dames van Femma Meise-Eversem kleding herstellen of onder hun begeleiding een nieuw naai- of ander handwerkje maken.

Woensdag 2 juli 2014 OM 20 UUR in gc Linde

Ben je zwanger van je eerste kindje en wil je praktische info om je voor te bereiden op de komst van dit kleine wonder? Dan ben je samen met je partner welkom op de gratis infoavond “Pas zwanger” op maandag 23 juni 2014 vanaf half negen ‘s avonds in de CM Thuiszorgwinkel. Een vroedvrouw en een CM-consulente beantwoorden heel wat van je vragen: “Is het nodig dat ik bepaalde gewoonten verander? Hoe kan ik omgaan met mijn ongemakken? Hoe ontwikkelt het baby’tje zich in mijn buik? Hoe regel ik mijn bevallingsrust? Hoe zit het met borstvoedingsverlof, kraamgeld, kinderbijslag, ...? Waar en hoe kan ik bevallen?” Tot slot leidt een medewerker van de CM-Thuiszorgwinkel je rond en maak je kennis met de verschillende producten voor jonge gezinnen: van afkolfapparaat over babyweegschaal tot reisbedje.


GEMEENTELIJK ZAALVOETBALTORNOOI

GEENE CONCURRENTIE MOGELIJK MET GOEDE EN ... sfeervolle beiaardbespelingen vanuit de SintMartinustoren, met een luisterplaats voor de kerk van Meise.

Zondag 1 juni 2014 Zondag 22 juni 2014

tegen de noen, om kwart over elf

EUCHARISTIE PINKSTEREN De eucharistieviering in de kerk van OnzeLieve-Vrouw van de Rozenkrans in Westrode wordt op 8 juni 2014 om 10 uur opgeluisterd door Schola Cantorum Westrode. Het koor zingt de Messe Brève van Gounod alsook Magnificat (Paul Schollaert), Als een heel zachte adem (Jacobs/De Courreges), Oh Happy Day (Edwin Hawkins), Halleluja (Leonard Cohen) en Onze Lieve Vrouw der Schelde.

BERICHT KWB Westrode springt wekelijks op de fiets. Iedereen mag mee.

Woensdag 4 juni 2014 om 18 uur Woensdag 11 juni 2014 om 18 uur Woensdag 18 juni 2014 om 18 uur Zaterdag 21 juni 2014 om 10 uur Woensdag 25 juni 2014 om 18 uur Woensdag 2 juli 2014 om 18 uur Woensdag 9 juli 2014 om 18 uur Zaterdag 12 juli 2014 om 9 uur De sportievelingen verzamelen steeds aan het Parochiehuis van Westrode.

DESSERTENBUFFET KVLV Westrode nodigt iedereen uit op haar dessertenbuffet, op zondag 1 juni 2014 in den achternoen, vanaf 14 uur.

in het parochiehuis van Westrode

FIETSEN Femma Meise-Eversem organiseert sportieve zomer-dinsdagavonden! Het vertrek is steeds voorzien om 19 uur aan gc Linde, bij de ingang langs de Hof te Rodestraat. Iedere deelnemer zorgt voor de eigen veiligheid. De vereniging streeft ernaar terug te zijn rond 22 uur. En ... onderweg of aan het einde van de rit vinden de deelnemers wel ergens een terrasje. Einde augustus worden er prijzen verloot onder de sportieve deelneemsters.

FEEST! 34ste WOLVENTOCHT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke sportdienst een zaalvoetbaltornooi tijdens de maand juni. Dit jaar vindt het tornooi plaats op zondag 15 juni vanaf 9 uur in de morgend. Er wordt opnieuw gespeeld volgens een poulesysteem van 2 x 5 ploegen in de sportschuur van Wolvertem en in de sporthal Meise. Schiftingen vinden in de voormiddag plaats, het klassement en de finale in de namiddag. Aan het tornooi mogen 10 ploegen deelnemen die samengesteld zijn uit verenigingen, een vriendenkring, een wijk of familie. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg (verzekering, onkosten officiële scheidsrechters en water). Trofee voor elke ploeg. Het inschrijvingsformulier is te verkrijgen op de sportdienst Meise, Tramlaan 8, 1861 Wolvertem of via mail sport@meise.be. Inschrijvingen moeten binnen vóór 7 juni 2014! Na inschrijving ontvangt iedere ploeg het wedstrijdschema.

Op zondag 6 juli 2014 tussen 7 uur en 15 uur organiseert WSV ‘t Fluitekruid haar 34ste Wolventocht. De wandeling gaat langs de rustige en landelijk wandelwegen van Wolvertem en omstreken, zoals Rossem, Brussegem, Slozen. Zeker de moeite waard. Er kan gekozen worden uit 5-10-15-20-25 of 30 km. Openbaar vervoer : bus De Lijn 250 BrusselLonderzeel en 251 Brussel-Puurs, telkens halte Gemeenteplein Wolvertem op 300 m van de start, de gemeentelijke Fusieschool, Hoogstraat 40 in Wolvertem. Soep, taart, broodjes, frietjes en ijsjes zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.

De kernleden van Femma Meise-Eversem trekken een rode draad doorheen een avond van gezellig samenzijn met een brokje animatie en een overheerlijke maaltijd, op woensdag 4 juni 2014 vanaf half acht ‘s avonds, in gc Linde.

__ Ikke, zei Vetpot, ik leg altijd mijn geld onder mijn hoofdkussen. __ En ik, zei Spaantjes Pee, ik heb dat ook al geprobeerd, maar ik lag dan veel te hoog en kon niet slapen. (Uit het Nieuws- en Annoncenblad van Wolverthem en Omstreken van zondag 19 juli 1914)

Nog met Femma Meise-Eversem tijdens de zomerdinsdagavonden ... . Op 24 juni 2014 en onder begeleiding van een gids van Natuurpunt, wordt een tocht ondernomen door het Land Van Oppem. Vertrek om 19 uur, aan gc Linde, bij de ingang langs de Hof te Rodestraat. En ook hier zorgt iedere deelnemer voor de eigen veiligheid.

WANDELING PLANTEN OP UW BORD MMMM ... SMULLEN MAAR

STOEFFEN

WANDELEN

De ouderraad van de gemeentelijke basisschool De Leertuin nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse barbecue.

Zaterdag 21 juni 2014 vanaf 17 uur

Een ontdekkingstocht tussen de planten die je normaal op je bord aantreft. Soms oude bekenden, soms ietwat vergeten, maar telkens met een link naar de Belgische keuken. In openlucht ontmoet je planten als asperges, boekweit en tuinbonen en in het Plantenpaleis tref je tropische smaakmakers als de vanilleorchidee, de cacaoboom en de bananenplan. Aan de kassa ontvang je de gratis wandelfolder.

in de Plantentuin van Meise van 5 juli tot 5 september 2014


ADMINISTRATIEF CENTRUM TRAMLAAN 8, WOLVERTHEM DONDERDAG 10 JULI OM 18 UUR - - 2014 - -

VLAANDEREN FEEST! UITNODIGING Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit voor een typisch Vlaamse en gezellige bijeenkomst. De ingrediënten van deze avond zijn proevertjes van Vlaamse stoverij, streekbieren en andere streekgebonden drankjes, ondersteund door een streepje muziek van

de Meisekes ---

Inschrijven is nodig en kan tot 1 juli 2014 bij Tina Van Nuffel, tel 02/892 20 88 of e-mail tina.vannuffel@meise.be

GULDENSPORENFEEST

LUISTERPLAATS VOOR DE SINT-MARTINUSKERK VAN MEISE

Zoo dikwijls ik aan Vlaandren dacht, Aan ‘t Vlaandren van te voren, Stond voor mijn oog, in volle pracht, Een kerk vol gulden sporen. ‘k Omhelsde heel het heldenras, Op Vlaandrens grond geboren, Tot heel mijn hart geworden was, Een kerk vol gulden sporen. En ‘k trad er binnen, Vlaamsch en vrij, En ‘k heb het er gezworen : ‘k Zal strijden tot mijn Vlaandren zij, Een kerk vol gulden sporen. J. Thibot (uit het Nieuws- en Annoncenblad van Wolverthem en Omstreken van zondag 12 juli 1914)

VRIJDAG 11 JULI OM 19 UUR - - 2014 - VLAANDEREN FEEST! BEIAARDCONCER T

Sfeervolle en feestelijke muziek ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag!

UiT-bijlage juni en juli 2014  

io Gemeente Meise

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you