Page 1

Olsztyn, dn. 20.09.2013

Zleceniodawca: Rachunek dot. umowy o dzieło dnia61-773 01.07.2013 mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek z100, Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Monika Pszczolińska ul. Jana Janowicza 6/40, 10-692 Olsztyn, NIP:84-21-71-91-64

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3558,38 2. Kwota uzysku: 1779,19 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1779,19 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 320,25 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 3238,13 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem euro i 13 centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Przykładowy rachunek za wykonane tłumaczenie do umowy o dzieło.

Advertisement