Reqmagazyn wydanie 5

Page 20

Dorota Orzeszek

UX user experience

Dostępność - nie tylko dla niepełnosprawnych Czym jest dostępność?

D

ostępność (ang. accessibility) to sposób tworzenia produktów, których mogą używać wszyscy potencjalni użytkownicy - zarówno ci w pełni sprawni jak i osoby o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne lub dzieci). Jest to pojęcie podobne do bardziej znanej użyteczności (ang. usability), lecz odnoszące się nie do możliwości wygodnej obsługi założonych funkcjonalności produktu, ale do samej możliwości jego użycia przez wszystkich zainteresowanych.

centruje się raczej na dostosowaniu istniejących rozwiązań do potrzeb użytkowników o specjalnych potrzebach, podczas gdy drugie jest relatywnie nową filozofią projektowania, której celem jest zapewnienie równego dostępu do technologii wszystkim użytkownikom.

Komu to służy?

Powszechnie uważa się, że zapewnienie dostępności produktów i usług informatycznych jest działaniem skierowanym przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości działania te mają także pozytywChoć dostępność jest kluczowa dla użytkowników ny wpływ na dostępność technologii dla dzieci czy o ograniczonej sprawności, warto pamiętać, że osób starszych a często poprawiają też jakość inskutkuje też wygodniejszą i bardziej intuicyjną obsługą produktu dla wszystkich. Innym pojęciem stosowanym w kontekście dostępności jest tzw. projektowanie uniwersalne (ang. universal design). Choć istota dostępności i projektowania uniwersalnego jest taka sama, pierwsze z tych pojęć powstało znacznie wcześniej i kon20