Page 1


___________________________________________________________ MONIKA-NAISET LIITTO RY:N VUOSI 2014 03 YLEISTÄ 04 YHTEISTYÖ JÄRJESTÖKUMPPANEIDEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA 09 VAIKUTTAMIS- JA ASIANTUNTIJATYÖ 12 ___________________________________________________________

TUKEA JA APUA VÄKIVALLASTA SELVIYTYMISEEN

VOIMAVARAKESKUS MONIKA 17 TURVAKOTI MONA 20 ___________________________________________________________

TUKEA JA APUA KOTOUTUMISEEN

MONINAISTEN TILA 24 OSAAVAT NAISET –PROJEKTI 26 ___________________________________________________________ MUUT PROJEKTIT 2014 27 EU-PROJEKTIT 27 ___________________________________________________________ TALOUS 28 TULOSLASKELMA JA TASE 29


________________ Monika-Naiset liitto ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tuominen

Monika-Naiset liitto ry:n vuosi 2014 Kohti uutta Monika-Naiset

liitto

uuden ajanjakson

käynnistyi elokuussa Kalasatamassa

ry:n

15.

historiassa.

uudistunein

varta vasten

aloitti

Juhlanaiheita lakiuudistusten muutosten tuoman epä-

Toiminta

varmuuden keskelle toivat mm. turvakotimme 10vuotissyntymäpäivä ja Solidaarisuuden myöntämä Ihmisoikeuspalkinto. Näitä juhlistimme uusien tilojen Avoimet Ovet -tilaisuuden yhteydessä joulukuussa.

toimintavuosi

yhdistyksen

ilmein

meille

Helsingin

suunnitelluissa ja

remontoiduissa tiloissa. Muuton myötä hyvästelimme yli 10 vuotta yhdistyksen kotipaikkana toimineen toimiston

Lisää iloa saimme itsenäisyyspäivänä, kun Voimavara-

Sörnäisissä.

keskuksen johtajan Natalie Vuoden

2014

moinen.

toimintasuunnitelma

Asetimme

tavoitteet

oli

kunnianhi-

korkealle

kaikissa

yksiköissä. Työn tulokset, joista tämän vuosikatsauksen sivuilta

voit

lukea,

muuttovuoden

osoittavat,

keskellä

että

onnistuimme

Gerbertin

tekemä asian-

tuntijatyö maahanmuuttajanaisten ja hyvien etnisten suhteiden parissa palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansiomerkillä.

työlään

saavuttamaan

asetetut tavoitteet pääosin hyvin.

Vuosi jää mieleen myös hedelmällisenä järjestöyhteistyön vuotena. Järjestölähtöisen työn voima on sen tekijöiden yhteistyössä: suuri kiitos kumppaneillemme

Johtoajatuksena

talouden

varmistaa toiminnan

riittävä

rahoituspohjan selkeyttäminen. tuttiin ta

erityisesti ja

set vuodelle

tasapainottamisessa perusrahoitus Tässä

RAY-rahoitteisen

joulukuussa

saadut

2015

hyvät

antavat

oli

työssä

vuoden ponnistuksista yhteisten asioiden parissa!

ja onnis-

Lämpimän kiitoksensa ansaitsee aktiivinen hallituksemme

osal-

ja erityisesti henkilöstömme – tuo 24 monikulttuurisen

rahoituspäätök-

ammattilaisen joukkue, joka yhteiseen hiileen puhaltaen

toiminnan eväät

toiminnal-

lemme myös tulevaisuudessa.

teki työtään niin muuttolaatikoiden ja rakennustelineiden kuin lakiuudistusten ja rahoitusrakennemuutosten keskellä rauhallisesti ja ammattimaisesti.

Naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien palvelujen ja erityisesti turvakotitoiminnan rahoitus olivat pinnalla syyskaudella, kun eduskunnassa käsiteltiin mm. uutta turvakotilakia ja Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaista yleissopimusta, ns. Istanbulin sopimusta. Vaikuttamistyössämme nostimme esille naiserityisten palvelujen turvaamisen tarpeen ja Turvakoti Monan tulevaisuuden.

3

Tällä porukalla on ilo jatkaa työtä ja rakentaa tulevaisuutta ympärillä rakentuvan Kalasataman keskellä.

Jenni Tuominen Toiminnanjohtaja


_________________ Hallituksen puheenjohtajana toimi Nasima Razmyar.

Yleistä Hallitus

Toimintamuodot

Liiton hallituksessa toimivat puheenjohtaja Nasima Razmyar, varapuheenjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen sekä jäseninä Jukka Mäki, Tuija Kaasalainen, Mania Alkhatib, Anna Vohlonen-Cordóva, Veli Hukkanen, Kaisla Löyttyjärvi (12.6.2014 saakka) ja Anastasija Kamali Hallituksen esittelijänä toimi (27.11.2014 alkaen). toiminnanjohtaja Jenni Tuominen ja sihteerinä Anastasija Kamali. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Lisäksi järjestettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Monika-Naiset liitto ry:n ydintoimintaa eli väkivallan uhrien tuki- ja auttamistyötä tehtiin Voimavarakeskus Monikassa ja Turvakoti Monassa. Lisäksi kotouttavaa työtä tehtiin MoniNaisten Tila -toiminnassa ja Osaavat naisettoiminnassa. Toiminnan johtamisen, talouden, vaikuttamisen, viestinnän ja kansainvälisen yhteistyön toimintoja organisoi hallinto.

Liiton jäsenistö Liiton jäsenkunnan muodosti yhteensä 10 jäsenjärjestöä ja noin 100 henkilöjäsentä. Jäsenjärjestöt olivat:

• • • • • • • • • • 4

Amucorf ry Empowerment of African Women Irakin Naisten Yhdistys ry MonaLiiku ry (Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry) Non-Residential Nepali Association Omega ry

Toiminnan organisointi ja esinaisten ryhmä Liiton toiminnan organisoinnista ja johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja hallituksen alaisuudessa. Päivittäistä työtä organisoidaan esinaisten johdolla: hallinnon ja kotouttavan toiminnan lähiesinaisena toimii toiminnanjohtaja, Voimavarakeskus Monikan ja Turvakoti Monan johtajat yksiköidensä lähiesinaisina. Talous- ja hallintosuunnittelija osallistuu esinaisten kokouksiin. Esinaisten ryhmä kokoontui viikoittain.

Tilat

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry Suomi-Syyria Ystävyysseura ry Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (kannatusjäsen) Wadajir ry

Monika-Naiset liitto ry:n keskustoimisto oli Sörnäisissä Kinaporinkatu 2, 00500 Helsinki ja syyskuusta alkaen Kalasatamassa Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki. Turvakoti Mona toimii salaisessa osoitteessa. Aluetyötä jatkettiin Vantaan Myyringissä osoitteessa Liesitori 1, 01600 Vantaa.


Henkilöstö

Henkilöstön koulutus

Liitto työllisti vuoden aikana keskimäärin 24 työntekijää, joista 17 kokoaikaikaisia ja 7 osaaikaisia. Liitto tarjosi aktiivisesti työelämävalmennus- ja työharjoittelupaikkoja maahanmuuttajataustaisille naisille; maahanmuuttajataustaisille naisille; työharjoittelijoita oli 12 ja lisäksi yksi henkilö oli kuntouttavassa työtoiminnassa. Henkilöstö oli monikulttuurista ja sen ansiosta asiakastyötä pystyttiin tekemään useilla eri kielillä. Toimisto- ja työkieli oli suomi.

Henkilökunnalle tarjottiin vuoden aikana mahdollisuuksia syventää omaa osaamistaan ja hankkia uutta tietoa osallistumalla oman toimialueensa koulutuksiin. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin uusien sähköisten järjestelmien käyttökoulutuksia.

Työhyvinvointi ja työsuojelutoiminta Työhyvinvointiin ja työterveyteen panostettiin kertomusvuoden aikana monin tavoin. Työterveyden palvelut ostettiin Diacorista. Työergonomiaan panostettiin hankkimalla uusia toimistokalusteita. Henkilöstölle tarjottiin säännöllistä työnohjausta TMI Marko Lumbergin kanssa. Vuoden aikana henkilökunta kokoontui yhteisiin kokouksiin ja juhlallisuuksiin. Lisäksi yksiköt pitivät omia tiimi- ja virkistäytymispäiviään. Työhyvinvointia ylläpidettiin myös henkilöstön yhteisillä liikuntatempauksilla. Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat Ljudmila Putkinen, Svetlana Fogel, Venla Ouattara ja Erika Vassiljeva. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Ljudmila Putkinen ja varavaltuutettuna Venla Ouattara. Työsuojelutoimintaa johti toiminnanjohtaja. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa.

5

_________ Kuva: Henkilöstön joukkue jäsenjärjestö MonaLiikun jalkapalloturnauksessa.


Toiminnan rahoitus Liiton toimintaa vuonna 2014 rahoittivat: Raha-automaattiyhdistys:

Uudenmaan ELY-keskus:

Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen toimintaan

Ak-avustus Voimavarakeskus Monikan toimintaan

Ak-avustus MoniNaisten Tilan toimintaan

Oikeusministeriö: • Early Legal Intervention -hankkeen omavastuuosuuteen (EU ISEC-ohjelma)

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen toimintaan

Erityisavustus MoniNaisten Tilan kerhotoimintaan

Muut kaupungit:

• •

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta: Voimavarakeskus Monikan aluetyöhön Kemin kaupunki: MoniNaisten Tilan aluetyöhön

_____________

Toiminnallisten vertaistukiryhmien kehittämiseen Voimavarakeskuksessa

Muut avustukset •

Helsingin kaupunki: • Sosiaali- ja terveyslautakunta: Voimavarakeskuksen ja MoniNaisten Tilan toimintakuluihin, Turvakoti Monan toimintaan Elinkeino-osasto: tukihenkilökoulutuksen järjestämiseen Maahanmuuttoasioiden neuvottelukunta: viestinnän kehittämiseen ja koulutustoimintaan

Osaavat naiset -projektin toimintaan

Stiftelsen Den Sjunde Mars Fonden MoniNaisten Tilan lapsityöhön

EU-rahoitus: EU ISEC -ohjelma: STOP Traffick! ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksipalvelujen kysynnän vähentämiseksi EU ISEC -ohjelma: Early Legal Intervention for Victims of Trafficking alkuvaiheen oikeudellisen tuen muotojen tunnistamiseksi ja analysoimiseksi ihmiskaupan uhreille

Lahjoitukset/palkinnot Zonta Club of Helsinki IV: lahjoitus järjestön toimintaan

• • •

Emmaus ry: lahjoitus järjestön toimintaan Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus: Ihmisoikeuspalkinto Turvakoti Monalle

Kuva: Raha-automaattiyhdistyksen avustuspäätökset julkaistiin joulukuussa. Ne antavat liitollemme hyvän pohjan tulevaan.

6


Uudet tilat ja muutto Kalasatamaan

Sähköiset järjestelmät toiminnan tukena

Kevätkaudella henkilöstöä työllisti uuden toimistotilan etsiminen. Sopivat tilat löydettiin toukokuussa Kalasatamasta Valtasampo Oy:n omistamasta kiinteistöstä.

Yksi merkittävimmistä toimintavuoden tavoitteista oli vahvistaa organisaation rakenteita uusimalla sähköisiä

Vuokrasopimukseen sisältyi tilojen remontointi vuokralaisen tarpeita vastaaviksi pääosin vuokranantajan kustannuksella ja mahdollisuus osallistua tilojen suunnitteluun. Prosessi oli työllistävä, mutta se kannatti: lopputuloksena syntyi asiakastyön tarpeisiin sopiva ja

arviointiprosesseja.

toiminnallisesti järkevä tila.

järjestelmiä. Prosessin tavoitteena oli tehostaa ja sujuvoittaa dokumentointia ja tulosten ja vaikuttavuuden

Kokemukset olivat pääosin positiivisia: Fivaldi ja Welho tehostivat taloushallinnon ja työajanseurannan prosesseja ja Sofia CRM –työkalusta saatiin tukea asiakastyön dokumentointiin ja seurantaan. Postiviidakko -työkalulla käynnistettiin onnistuneesti sähköiset uutis- ja jäsenkirjeet. Tietoturvajärjestelmä parani merkittävästi uuden varmuuskopiointijärjestelmän myötä.

_____________

____________

Kuva: Uusien toimitilojen suunnittelusta vastasi arkkitehti Despina Sfakiotaki. Kuvassa arkkitehti työstämässä MoniNaisten Tilan suunnitelmaa.

Kuva: Muutto sujui rivakasti, vaikka uusien tilojen remontti oli muuttopäivänä 28.8. vielä kesken. Kuvassa talous- ja hallintosuunnittelija ohjeistamassa muuttomiehiä.

7


Vapaaehtoistoiminta

Kertomusvuonna vapaaehtoistoiminta oli aktiivista kaikissa yksiköissä. Vapaaehtoiset suunnittelivat ja organisoivat ryhmiä MoniNaisten Talolla sekä toimivat asiointiapuna ja tukihenkilöinä Voimavarakeskus Monikassa ja Turvakoti Monassa. Toiminnassa oli mukana n. 35 aktiivista vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ilta järjestettiin kolmesti ja vapaaehtoiset saivat ryhmäohjausta kuukausittain. Uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin tapahtumissa. Uusille toiminnasta kiinnostuneille järjestettiin 40 tunnin mittainen tukihenkilökoulutus. Kouluttajina toimi liiton työntekijöitä, jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja vierailevia asiantuntijoita. Koulutuksen suoritti yhteensä 15 henkilöä. Koulutuspalaute oli erittäin positiivista ja osallistujat kokivat saaneensa siitä erinomaiset valmiudet vapaaehtoistyöhön väkivaltaa kokeneen maahanmuuttajanaisen tukihenkilönä toimimiseen.

_____________

_____________

Kuva: Tukihenkilökoulutus valmensi tulevaan vapaaehtoisen tukihenkilön tehtävään antaen tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, auttamistyöstä ja palveluista väkivallan uhreille. Koulutuksessa vieraili mm. poliisi, lastensuojelun työntekijä ja Vuoden 2014 Pakolaisnainen.

Kuvat: Vapaaehtoisten organisoima Nosturi Gives! -tapahtuma Turvakoti Monalle järjestettiin joulukuussa Helsingin Nosturissa.

8


Yhteistyö järjestökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa

Vuosi 2014 oli sidosryhmäyhteistyön roolin vanhojen sessä

järjestöja otti aktiivisen

kumppanuuksien

elävöittämi-

ja uusien yhteistyökumppanuuksien solmimi-

sessa. Tavoitteena verkostoja, tojen

hedelmällisen vuosi. Liitto

oli

luoda

jotka perustuvat

nivomiseen

aitoja

yhteistyön

avoimuuteen,

toimin-

ja päällekkäisyyksien ja kilpaile-

misen välttämiseen. Tarvittaessa yhteistyö kirjattiin aie- ja yhteistyösopimusten muotoon. Yhteistyötä tehtiin osallistumalla kumppaneiden ohjaus- ja johtoryhmiin, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, tapaamisia ja tutustumiskäyntejä. Yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille kerrottiin toiminnasta ja tuloksista

aikaisempaa

enemmän

uutiskirjeiden,

lisääntyneen sosiaalisen median ja blogiviestinnän avulla. Suurin yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä

Jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen Toimintavuoden tavoite jäsenjärjestöyhteistyön vahvistamisesta onnistui hyvin ja toiminta oli selvästi aikaisempia vuosia aktiivisempaa. järjestöjä tavattiin ahkerasti tapaamisten merkeissä. Lisäksi

Kevätkaudella jäsenjärjestöjärjestimme

yhteisen jäsenjärjestöillan. Tiedonkulkua parannettiin säännöllisten jäsenkirjeiden avulla. Lisäksi jäsenjärjestöjä tuettiin tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua maksullisiin koulutuksiin ja tarjoamalla pienimuotoista yhdistysneuvontaa. Ilahduttavaa olikin, että jäsenjärjestöt MonaLiiku ry ja Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry saivat ensimmäisen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen projektilleen.

yhteen

tuonut tapahtuma oli uusien tilojen Avoimet Ovet ja Turvakoti

Monan 10-vuotisjuhlatilaisuus

joulu-

kuussa, johon osallistui n. 150 kutsuvierasta.

____________ Kuva: Liitto osallistui yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa World NGO Day-tapahtumaan helmikuussa. Kuvassa Osaavat naiset –projektin projektivastaava Heidi Hirvonen (vas.), MoniNaisten Tilan koordinaattori Daniela Björklund, Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n puheenjohtaja Mania Alkhatib ja Irakin Naisten Yhdistys ry:n puheenjohtaja Ala Saeed.

9


Yhteistyökumppanit

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10

Akateemiset naiset ry / Luetaan yhdessä -verkosto Amnesty Suomen Osasto Amucorf ry Demarinaiset Diakonia-ammattikorkeakoulu Emmaus ry Empowerment of African Women Ensi-ja turvakotien liitto ry Exit ry Familia Club ry Fida Lähetystori Global Clinic Helsingin Tulkkikeskus HOK Elanto Ihmiskauppakoordinaattori Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä/ Joutsenon vastaanottokeskus Ihmisoikeusliitto ry IIRIS PRO Irakin Naisten Yhdistys ry Kaapatut Lapset ry Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus Kalliolan Nuoret ry Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS ry Kohtaamispaikka Myyrinki Kulttuurikeskus Caisa Laurea-ammattikorkeakoulu Lyömätön Linja Espoossa ry / Miehen Linja Maria Akatemia Marttaliitto ry Metropolia Ammattikorkeakoulu Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry (MonaLiiku ry) Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry Naisasialiitto Unioni Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisten Linja Suomessa ry

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Non-Residential Nepali Association Nuorisoasuntoliitto Omega ry Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun turvakoti ry Poliisiammattikorkeakoulu ProMartat ry Pro-tukipiste ry Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry Rikosuhripäivystys ry Sininauhaliitto Sininauhasäätiö Setlementti naapuri ry:n Didar -hanke ja Naistari SOL Palvelut Oy Sovinto ry SOSTE ry Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA Suomen Mielenterveysseura ry Suomen Pakolaisapu ry / Järjestöhautomo Suomen Pakolaisneuvonta ry Suomen Punainen Risti Helsingin Uudenmaan piiri Suomi-Syyria Ystävyysseura ry Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs Tokmanni-konserni Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry Työterveyslaitos /NuMat -hanke Väestöliitto ry Vähemmistövaltuutetun toimisto/Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vantaan aikuisopisto Vantaan Nicehearts ry VATES-säätiö / Välityömarkkinat -hanke Viola Väkivallasta vapaaksi ry Wadajir ry Y-säätiö Yhteiset Lapsemme ry Zonta Club of Helsinki IV


____________ Kuva: Turvakoti Mona juhli 10-vuotistaivaltaan joulukuussa. Kuvassa turvakodin johtaja ja yhteistyökumppaneita Pääkaupungin Turvakoti ry:stä.

11


Vaikuttamis- ja asiantuntijatyö Liitto teki kertomusvuoden aikana aktiivista vaikuttamistyötä sekä maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaan väkivaltaan että etniseen yhdenvertaisuuteen ja kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisen tiivistä vaikuttamistyö oli syyskaudella, jolloin eduskunnassa oli käsittelyssä useita liiton toimialaan liittyviä lakiuudistuksia, mm. rikosuhrimaksu, uusi turvakotilaki ja ns. Istanbulin sopimus. Viranomaisten ja päättäjien työtä seurattiin aktiivisesti ja oltiin mukana asiantuntijaryhmissä, annettiin lausuntoja, osallistuttiin kutsuttuina kuulemisiin ja muihin tilaisuuksiin.

Asiantuntijakuulemiset •

Kuulemistilaisuus eduskunnan työ- ja tasaarvovaliokunnasssa hallituksen esityksestä Istanbulin sopimukseen liittyen (HE 155/2014 vp) 4.11.2014 Kuulemistilaisuus hallituksen esityksestä eduskunnalle liikuntalakiin liittyen (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus) (HE 190/2014) 18.11.2014

Puheenvuorot seminaareissa ja tilaisuuksissa Asiantuntijoidemme puheenvuoroja muiden tahojen järjestämissä seminaareissa ja tilaisuuksissa oli kertomusvuonna 13.

Työ- ja ohjausryhmät Annetut lausunnot

Arki sujuvaksi -hankkeen ohjausryhmä (Marttaliitto ry)

Sisäministeriölle (Etno) koskien Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta tehdyn Suomen seitsemännen määräaikaisraportin tarkastelua, 23.1.2014

• •

Sisäministeriölle luonnoksista hallituksen esityksiksi laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta, 20.8.2014 Oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun 8 §n muuttamisesta, 2.9.2014

Ei rasismille! -hankkeen ohjausryhmä (SPR) Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työjaosto (Sisäministeriö) Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön kehittämistä selvittävä ryhmä (Sisäministeriö)

Ihmiskaupan vastainen järjestöverkosto (Pro-tukipiste ry)

• •

Sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi turvakodeista ja valtion korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle, 11.9.2014

Jade -projektin ohjausryhmä (Kantti ry) Jenginuoret -hankkeen ohjausryhmä (Kriminaalihuollon tukisäätiö ry) Joku Raja! -verkosto (Amnesty International, Suomen osasto ry)

Järjestöjen Istanbul-puhelin yhteistyöryhmä (Ensi- ja turvakotien liitto)

Järjestöjen työryhmä Istanbulin sopimuksen ratifioimiseksi (Amnesty International, Suomen osasto ry)

Kehollisuus maahanmuuttajatraumatyössäjohtoryhmä (Metropolia ammattikorkeakoulu)

• •

Kitke! -hankkeen verkosto (Ihmisoikeusliitto)

12

Oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, 15.10.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp) (Istanbulin sopimus), 10.11.2014

• • • •

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä (Helsingin kaupunki) Lähisuhdeväkivallan sovittelun yhteistyö-, kehittämisja koordinointityöryhmä (Helsingin sovittelutoiminta) MaaVa -verkosto (SPR) Marak -moniammatillinen riskinarviointi asiantuntijaryhmä (THL) Nuorten Exit -ohjausryhmä (Exit ry)


• • • • • • • • • • • • •

Paperittomien verkosto (Pakolaisapu) Poliisin ja etnisten järjestöjen yhteistyöfoorumi Right to Choose -hankkeen ohjausryhmä Siirtolaisten työriisto Suomessa (Ihmisoikeusliitto) SOPU -hankkeen ohjausryhmä (Kalliolan Nuoret) Sosiaalialan neuvottelukunta (Metropolia ammattikorkeakoulu) TANE Sukupuoli- ja valta -jaosto (Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmienehkäisytyöryhmä (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto) Tukiasuntotoiminnan työryhmä Turvakotipalvelut kuntoon alueellisesti kattavasti 2014–2015 sidosryhmä (THL) Uhripoliittinen toimikunta (Oikeusministeriö) Uusien toimintojen ohjausryhmä (Naisten Linja) Väkivaltatyön resurssiryhmä (THL)

Jäsenyydet katto-organisaatioissa • • • •

SOSTE ry Kepa ry Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mielenterveyden Keskusliitto ry

Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin verkostoitumalla ja tapaamalla kansainvälisiä toimijoita. Liitto oli jäsenenä European Network for Migrant Women ENOMWverkostossa (EWL) ja Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n EuroGender –verkostossa. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin myös osallistumalla EUprojekteihin (sivu 29).

_______________ Kuva: Iranissa toimivat naisten asemaa sekä perhe- ja tasa-arvoasioita hoitavat virkamiehet ja asiantuntijat kävivät UNFPA:n järjestämällä Suomen opintomatkallaan myös Monika-Naiset liitossa.

13


Viestintä ja medianäkyvyys

Sosiaalisen median käyttö

Kertomusvuoden aikana liiton viestintää tehostettiin ja ulkoasua uudistettiin. Viestintäsuunnitelma päivitettiin ja se otettiin tiedotustoiminnan tueksi kaikissa yksiköissä.

Liitto oli aktiivisesti esillä sosiaalisen median kanavissaan Facebookissa ja Twitterissä. Facebook-seuraajien määrä oli vuoden lopussa noin 900. Lisäksi perustettiin Twitter-tili. Seuraajien määrä oli loppuvuonna 300. Temaattisena fokuksena Twitterissä olivat maahanmuutto-, väkivaltaja tasa-arvoteemoihin liittyvät ajankohtaiset asiat.

Viestintäsuunnitelman jalkauttamiseksi perustettiin viestintätiimi, johon kuuluivat tiedottaja, toiminnanjohtaja, Voimavarakeskuksen johtaja, Turvakoti Monan johtaja ja Osaavat Naiset- ja MoniNaisten Tila -toimintojen vetäjät. Myös Monika-Naiset liitto ry:n graafinen ohjeistus laadittiin ja otettiin käyttöön.

Blogitekstejä julkaistiin vuoden aikana yhteensä 12. Merkittävä vuoden aikana toteutettu viestintätoiminnon uudistus oli sähköisten uutis- ja jäsenkirjeiden käyttöönotto.

Julkaisut STOP Traffick! Tackling Demand for Sexual Services of Trafficked Women and Girls. EU ISEC -projektin tutkimusraportti 2014.

Järjestetyt seminaarit ja koulutukset Liitto järjesti vuoden aikana 4 seminaaritilaisuutta ihmiskauppaan ja maahanmuuttajanaisten työllistämiseen liittyen. Lisäksi henkilöstö koulutti alan viranomaisia ja toimijoita useissa koulutustilaisuuksissa.

________________ Kuva: Vuoden aikana saimme myös uuden visuaalisen ilmeen, kun yhdistyksen logon rinnalle syntyi oranssin ja violetin väreissä hymyilevä Monika-Nainen.

Liitto sai kertomusvuonna hyvin medianäkyvyyttä. Uutisia oli yhteensä 34. Edellisten vuosien tapaan toimittajat olivat aktiivisesti yhteydessä liittoon ja pyysivät neuvoja maahanmuuttajataustaisten haastateltavien etsimisessä. Vuoden aikana annettiin 3 tiedotetta: • • •

STOP Traffick! -tutkimusraportti julkaistu, 9.4.2014 Maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämisprojekti ylittänyt tavoitteensa, 14.10.2014 Maahanmuuttajanaisia ja heidän lapsiaan palveleva Turvakoti Mona saa Solidaarisuuden ihmisoikeuspalkinnon, 30.10.2014

Toimittajien kanssa verkostoiduttiin tilaisuuksissa ja mm. viestintätoimisto Communiken järjestämillä Mediatreffeillä.

14

_______________ Kuva: Osaavat naiset –seminaari lokakuussa keräsi Eurooppasalin täyteen keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisestä.


Osallistuminen messuihin ja tapahtumiin • • • • •

Anna aikaa –tapahtuma, Kepa ry, 6.2. Asunnottomuusmessut, Sininauhasäätiö 14.3. Maailma kylässä–festivaali, Kepa ry, 23.5–24.5. Feministinen Foorumi, FemF, 8.11. Terveys- ja liikuntatapahtuma, THL, 11.12.

Palkinnot ja huomionosoitukset •

Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuus myönsi 8 000 euron ihmisoikeuspalkinnon kymmenen vuotta täyttäneelle Turvakoti Monalle tunnustuksena uraauurtavasta ihmisoikeustyöstä 30.10.;

Monika-Naiset liiton hallitus ojensi Monika-Naiset liiton pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Reet Nurmelle Keskuskauppakamarin myöntämän Elämäntyömerkin eläkkeelle jäämisen yhteydessä 28.11.;

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kutsui turvakodin pitkäaikaisen ja hyvin sitoutuneen vapaaehtoisemme Susanna Gulinin Presidentin Linnassa järjestettyyn itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon 6.12.;

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi myönnettiin Voimavarakeskuksen johtajalle Natalie Gerbertille ansiokkaasta työstään maahanmuuttajanaisten kotouttamiseksi ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi 6.12.

_______________ Kuva: Vapaaehtoisemme Susanna Gulin kättelemässä presidenttiparia Linnan juhlissa.

15


VÄKIVALTATYÖ

A U P A A J TUKEA A T S A L L A V I VÄK N E E S I M Y T Y SELVI

16


Voimavarakeskus Monika Voimavarakeskus tarjoaa matalan kynnyksen kriisiapua ja ohjaus- ja neuvontapalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsiperheille sekä toimii osaamiskeskuksena viranomaisille ja sidosryhmille. Kohderyhmä: pari- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset lapsineen, tappouhkaukset, vainoaminen, pakkoavioliitto, kunniaan liittyvä väkivalta ja ihmiskauppa V. 2014 392 asiakasta, jotka olivat kotoisin 50 eri maasta. Auttavaan puhelimeen (24h, valtakunnallinen) tuli yhteensä 1 698 soittoa, viranomaisyhteydenottoja oli 192. Tukiasumistoiminnassa oli 19 Y-säätiöltä vuokrattua tukiasuntoa, joissa asui 23 naista ja 20 lasta.

Voimavarakeskuksen vuosi 2014 Voimavarakeskuksen vuosi oli työntäyteinen niin asiakas- kuin vaikuttamistyönkin puolella. Matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen tarjottiin Helsingissä ja Vantaalla. Yhteydenottoja tuli ympäri Suomea ja joitakin myös ulkomailta. Suurin osa apua hakeneista naisista oli helsinkiläisiä. Akuuttikriisiavun lisäksi tarjosimme Voimavarakeskuksessa pitkäaikaista yksilötukea, kuten myös mahdollisuutta osallistua vertaistukiryhmään eri kielillä. Lisäksi koordinoimme liiton tukiasumistoimintaa. Asiakaskuntamme

______________________ Voimavarakeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert

oli hyvin monikulttuurinen ja henkilöstömme laajalle kieliosaamiselle oli siis tarvetta. Vuoden aikana kielitaitopankkimme sai lisäystä, kun Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijat tekijät opetukseen kuuluvia tulkkaustunteja Voimavarakeskuksessa. Tästä yhteistyöstä oli suuri apu monikulttuurisen asiakaskuntamme auttamisessa.

17


Väkivaltaa kokeneiden naisten auttaminen asettaa jatkuvasti uusia vaatimuksia henkilöstömme osaamiselle. Yksi Voimavarakeskuksen kriisityöntekijöistä suoritti vuonna 2014 erityistason psykoterapeutin koulutuksen, ja näin molemmilla Voimavarakeskuksen kriisityöntekijöillä on nyt psykoterapeutin koulutus. Voimavarakeskus oli aktiivisesti mukana liiton mm. Istanbulin sopimuksen vaikuttamistyössä ratifiointiin liittyen. Esille nostettiin myös pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön muutostarpeita, että seksin oston kriminalisoinnin ajankohtaisuutta. Vuoden aikana Voimavarakeskus oli asiantuntijana Euroopan Unionin ISEC-rahoitteisessa Stop Traffick! – projektissa. Hankkeeseen osallistuminen antoi lisää tietoa ja osaamista yksikkömme ihmiskaupanvastaiseen työhön. Teimme intensiivistä yhteistyötä ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmän ja alan toimijoiden kanssa.

Voimavarakeskuksen asiantuntijuus on huomattu laajasti esimerkiksi pakkoavioliittoon ja ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyen. Tämä näkyi vuoden aikana mm. viranomaisten konsultaatiopyyntöjen lisääntymisessä ja monenlaisissa aiheeseen liittyvissä luennointi-, ja haastattelupyynnöissä. Levitimme käytännön työstä kertynyttä osaamistamme aktiivisesti eri asiantuntija- ja lainvalmistelutyöryhmissä. Loppuvuonna toimintamme pääpaino oli asiakastyössä ja aktiivisessa tiedottamisessa, jotta uusi toimitila tuli tutuksi niin asiakkaille kuin palveluohjausta tekeville viranomaisille.

Natalie Gerbert Voimavarakeskus Monikan johtaja

________ Kuva: Stop Traffick! – hankkeen kansallinen seminaari toi yhteen alan toimijoita. Paneelissa Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Voimavarakeskuksen johtaja Natalie Gerbert, neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen OM:stä ja tarkastaja Terhi Naumanen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

18


VUONNA 2014 VOIMAVARAKESKUS MONIKASSA:

19


Turvakoti Mona Vuonna 2004 perustettu Turvakoti Mona on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. Se on ainoa Suomessa toimiva turvakoti, jonka osoitetta ei turvallisuussyistä ole julkisesti ilmoitettu. Turvakodin henkilöstö on monikulttuurinen ja asiakkaita palvellaan useilla eri kielillä. Turvakoti Monan täyttöaste vuonna 2014 oli 95 %. Turvakodissa oli kertomusvuonna asiakkaana 75 naista ja 58 lasta.

Turvakoti Monan vuosi 2014 Turvakoti Monan 10Vietimme vuonna vuotisjuhlavuotta. Kymmenessä vuodessa turvakoti on majoittanut yhteensä 639 naista ja 454 lasta. Myös kertomusvuosi oli meillä työntäyteinen, turvakodin täyttöaste oli 95 %.

________________ Turvakoti Monan johtaja Ljudmila Kettunen

20

Turvakoti on toiminut alusta alkaen valtakunnallisesti ja erikoistunut lähisuhdeväkivallan ohella maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteisiin, kuten kunniaan liittyvään väkivaltaan ja ihmiskauppaan. Alkuajoista suurimpia kehityksiä on se, että turvakoti on pystynyt tukemaan entistä paremmin myös naisten mukana tulevia lapsia järjestämällä heille erilaisia kerhoja ja työstämällä tunteita toiminnallisten menetelmien avulla. Lapsi ei voi hyvin, jos äiti ei voi hyvin, siksi panostamme äitiyden ja lasten tukemiseen erikseen.


Vuonna 2014 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi ensimmäistä kertaa turvakodin toiminnalle kiinteän järjestöavustuksen ja rahoituspohja saatiin vakaammaksi. Vuoden aikana seurasimme tarkasti myös uuden turvakotilain valmistelua ja pyrimme varautumaan sen mukanaan tuomiin muutoksiin. saimme onneksi myönteisen Joulukuussa rahoituspäätöksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta lain siirtymävaiheen rahoittamisesta. Ilonaihetta juhlavuoteen toi Kehitysyhteistyö Someille myöntämä ihmisoikeuslidaarisuusjärjestön palkinto.

Teimme yhteistyötä useiden järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Ihmisoikeusliiton kanssa aloitimme uudenlaista yhteistyötä kun Kitke -hankkeen miestyöntekijä kävi keskustelemassa asiakkaidemme kanssa ihmisoikeuksista ja luomassa positiivista miehen mallia. Lisäksi ennalta estävän toimintalinjan poliisit Helsingin Poliisilaitoksella ovat käyneet keskustelemassa asiakkaidemme kanssa. Asiakkaamme ovat saaneet päiviinsä mielekästä tekemistä myös aktiivisten vapaaehtoistemme ansiosta, jotka ovat jatkaneet kerhotoiminnan järjestämistä. Syksyllä peräti kuusi uutta vapaaehtoista aloitti vapaaehtoistyön Turvakoti Monassa. Moni heistä osallistuu toimintaan viikoittain. Toimintamme kiinnosti myös kansainvälisiä toimijoita. Ryhmä venäläisiä viranomaisia vieraili turvakodilla huhtikuussa. Turvakodin johtaja kävi vastavierailulla Venäjällä toukokuussa. Kansainvälinen ryhmä GRETA (”the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings”) kävi tarkastus- ja tutustumisvierailulla kesäkuussa. Lisäksi turvakodin työntekijöitä ja vapaaehtoisia Göteborgin Trojka-projektista, sosiaalialan järjestöjen edustajia Pietarista ja virkailijoita Viron sosiaaliministeriöstä tutustui työhömme. Myös palkittu jordanialainen kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Rana Husseini vieraili toimistolla.

_____________ Kuva: Solidaarisuuden hallituksen ja Solid 2000 –rahaston edustajat Ulf Sundqvist, Tarja Kantola ja Solidaarisuuden toiminnanjohtaja Miia Nuikka ojensivat ihmisoikeuspalkinnon Turvakoti Monalle lokakuussa.

Turvakodin henkilöstö teki raskasta työtä ja kaikkiin asioihin ei koskaan totu: saimme hoidettavaksemme vakavia kunniaan liittyvän väkivallan tapauksia, jossa asiakas oli varma, että tämä tapettaisiin, jos käyttäytyisi vastoin yhteisönsä normeja. Teemme parhaamme asiakkaidemme arjen turvaamisessa.

Ljudmila Kettunen Turvakoti Monan johtaja

21


VUONNA 2014 TURVAKOTI MONASSA: ASIAKASMÄÄRÄ 75

ASIAKKAISTA MAJOITTUI

58

KOKO VUODEN TÄYTTÖASTE OLI

YKSIN ILMAN LAPSIA 43 32 NAISTA

LASTA

ASIAKKAIDEN LÄHTÖALUE

22

PERHEELLISIÄ

TURVAKOTIJAKSON JÄLKEINEN SIJOITTUMINEN


KOTOUTTAVA TOIMINTA

A U P A A J A E K TU N E E S I M U T U KOTO

23


MoniNaisten Tila Tavoitteet: syrjäytymisen ennaltaehkäisy, naisten omaehtoisen suoriutumisen ja peruspalveluihin pääsyn tukeminen, kotona lapsia hoitavien äitien ja suomen kieltä heikosti taitavien aktivoiminen. V. 2014 käyntikertoja ryhmätoiminnoissa 294 ja yksilöohjausta sai 67 asiakasta.

_____________________ MoniNaisten Tilan koordinaattori Kaisla Löyttyjärvi

MoniNaisten Tilan vuosi MoniNaisten Tila on jatkoa MoniNaisten Talo -hankkeelle ja vuoden 2014 alussa toiminnan nimi muuttui MoniNaisten Tila–toiminnaksi. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajataustaisten naisten syrjäytymistä ja tukea heidän kotoutumistaan Suomeen matalan kynnyksen periaatteella. Toiminnan ydin on suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa kotoutumisen tukemisessa strukturoidulla ryhmätoiminnalla sekä jatkopolkuihin panostavalla yksilöohjauksella. Toiminnalla aktivoitiin myös kotona lapsia hoitavia äitejä, ja niitä joilla on heikko suomen kielen taito ja koulutustaso. Kohderyhminä olivat helsinkiläiset maahanmuuttajanaiset, erityisesti Somaliasta, Irakista, muista arabimaista, Afganistanista, sekä Afrikan muista osista ja Kaakkois-Aasian maista tulevat naiset.

24

Vuoden 2014 aikana päätavoite oli uuden toimintamuodon vakiinnuttaminen. Kevät 2014 painottuikin yksilöohjaukseen ja neuvontaan sekä uudenlaisen toimintamuodon käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tilan toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa: Moniheli ry, Familia Club ry, Kalliolan Nuoret ry, ProMartat ry, MonaLiiku ry ja Sovinto ry. Kumppaniverkostoon liittyi vuonna 2014 myös SPR:n Ei rasismille -hanke. Tilan ohjelman toteuttamisessa oli mukana 12 aktiivista vapaaehtoista. Tilan koordinaattori oli mukana MaaVa, maahanmuuttaja vapaaehtoiseksi -verkostossa, jonka kautta välittyi Tilan toimintaa hyödyttävää tietoa. Tilassa oli syys-joulukuun aikana kaksi sosionomiopiskelijaharjoittelijaa ja yksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleva harjoittelija.


_____________________ Kuva: Koordinaattorin ja ohjaajan yhteistyön hedelminä voidaan pitää useita vuoden aikana vakiintuneita toimintamuotoja Tilassa.

Kesällä käynnistettiin vertaistukiryhmä toiminta ja varsinainen viikko-ohjelma syyskuussa uusissa tiloissa. Kesällä alkanut tiedotus uudesta toimitilasta ja toiminnasta tuotti odotetun laista asiakasvirtaa, joka kasvoi syyskauden aikana tasaisesti. Uusien toimitilojen ja muuttuneen ohjelmasisällön johdosta saimme ”vanhojen” asiakkaiden lisäksi uusia naisia. Tärkeä syyskauden tavoite oli uusien tilojen sisäänajo palvelemaan mahdollisimman hyvin toimintaa. Viikkoohjelman lisäksi Tilassa toteutettiin teematilaisuuksia sekä pientä galleriatoimintaa.

Vuosi 2014 antoi hyvän alkusysäyksen Tilan johtoajatukselle tavoittaa yksilö massojen sijasta ja luoda luottamuksellinen suhde, joka on vahvana pohjana kotoutumisen todelliselle toteutumiselle yksilön henkilökohtaisten tarpeiden, tavoitteiden ja unelmien valossa.

MoniNaisten Tilan koordinaattori Kaisla Löyttyjärvi

___________________ Kuva: MoniNaisten Tilassa järjestettiin monenlaista ryhmätoimintaa ja viikoittain kokoontuikin keskimäärin 8 ryhmää.

25


VUONNA 2014 MONINAISTEN TILASSA:

26


Osaavat naiset -projekti Tavoitteena Osaavat naiset – projektissa on helsinkiläisten ja vantaalaisten pitkäaikaistyÜttÜmien maahanmuuttajataustaisten naisten tyÜmarkkinoille auttaminen. TyÜmuotoina projektissa ovat yksilÜohjaus (neuvonta, ansioluettelot, tyÜhakemukset, yhteys tyÜnantajiin, tuki tyÜhaastatteluissa ja tyÜjaksojen aikana), tyÜpajatoiminta sekä hankeinfot. Projektin avulla tyÜ- tai opintopolkunsa alkuun pääsi yli 90 tyÜnhakijaa.

1SPKFLUJ PO ZMJUUéOZU TJMMF BTFUFUVO WVPTJUBWPJUUFFO LPMNFOB QFSéLLéJTFOé WVPOOB  KB WVPOOB  QSPKFLUJO BWVMMB UZùFMéNééO KB LPVMVUVLTJJO QééTJ ZMJ  UZùOIBLJKBB Osat yönhakijoista ohjautui avoimille työmarkkinoille, osa välityömarkkinoille eli esimerkiksi työkokeilutai palkkatukijaksolle. Työnhakijoita ohjataan jatkuvasti myös ammatillisiin koulutuksiin eri oppilaitoksiin. Suurin osa Osaavat naiset -projektin asiakkaista on muuttanut Suomeen Venäjältä, Virosta tai Somaliasta. Projektin asiakastyön muotoja ovat yksilöohjaus, työpajatoiminta sekä TE-toimistoissa pidettävät infotilaisuudet.

____________________ Osaavat naiset -projektivastaava Heidi Hirvonen

Osaavat naiset -projektin vuosi Osaavat naiset -projektin ydintavoitteena on auttaa pitkäaikaistyÜttÜmiä maahanmuuttajataustaisia naisia tyÜelämään. Projekti toimii Helsingissä ja Vantaalla, ja se toteutetaan yhteistyÜssä TE-palvelujen kanssa. Projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Osaavat naiset -projektin määrällinen vuositavoite on ohjata tyÜelämään vähintään 30 helsinkiläistä ja vantaalaista naista.

27

Osaavat naiset -projektin tyÜntekijät tarjoavat ohjausta ja neuvontaa tyÜelämään liittyvissä kysymyksissä, apua ansioluettelon ja tyÜhakemuksen tekemiseen sekä tukea tyÜhaastatteluun ja tyÜjakson aikana esiin nouseviin kysymyksiin. Projektissa saavutetut erinomaiset tulokset perustuvat tyÜnhakijan pitkäjänteiseen tukemiseen ja yksilÜllisen tyÜllistymispolun räätälÜintiin. Projektin tyÜntekijät kuuntelevat tyÜnhakijoiden toiveita ja etsivät sopivia tyÜpaikkoja projektissa luotujen tyÜantajaverkostojen avulla. Asiakasohjauksessa kartoitetaan ja vahvistetaan tyÜnhakijan käsitystä omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan. Vertaistuellinen ryhmätyÜskentely tyÜpajoissa on tehokas ja kannustava tyÜmuoto. TyÜpajoissa nousee usein esiin kaksi asiaa ylitse muiden: suomen kieltä ja tietoteknisiä taitoja halutaan oppia lisää ja niitä tarvitaan koulutus- ja tyÜpaikan lÜytymiseen.


Projektin työpajoihin osallistuneiden työnsaantia voivat hidastaa useat tekijät, mm.

Vuonna 2014 Osaavat naiset -projektista valmistui Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Sini Moilasen ja Saara Tirrosen lopputyö Asiakkaiden

• riittämätön suomen kielen taitotaso

voimaantumisen kokemuksia Osaavat naiset -projektissa (30.4.2014). Lopputyöhön haastatellut projektin työnhakijat kokivat, että Osaavat naiset -projekti on

• vaikeus päästä ammatilliseen koulutukseen • vaikeus ylläpitää suomen kieltä työttömyysjaksojen aikana • verkostojen puute • itseluottamuksen puute • työkokeilukierre • ei tietoa piilotyöpaikoista

toimintaympäristönä asiakkaita kannustava ja heidän motivaatiotaan tukeva. Erityisesti projektityöntekijöiltä saatu henkinen ja sosiaalinen tuki lisäsi haastateltavien mukaan heidän luottamustaan oman työllisyystilanteensa kohenemiseen:

• hoivavastuu kasaantuu naisille Toimintavuonna 2014 Osaavat naiset -projekti teki yhteistyötä pääkaupunkiseudun TE-toimistojen kanssa, erityisesti Työvoiman Palvelukeskus Duuri oli tärkeä yhteistyökumppani. Vuoden aikana pidettiin useita infotilaisuuksia TE-toimistoissa Helsingissä ja Vantaalla. Vuonna 2014 projektissa tehtiin yhteistyötä pääkaupunkiseudun työantajien kanssa. Helsingin ja Vantaan kaupunkien toimipaikat (asukastalot, palvelutalot, leikkipuistot) sekä esimerkiksi SOL Palvelut Oy, IIRIS Pro, Tokmanni-konsernin Tarjoustalo-myymälät tarjosivat työmahdollisuuksia projektin asiakkaille. Verkostoyhteistyötä tehtiin myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, ja Osaavat naiset –projektia esiteltiin aktiivisesti rekrytointitapahtumissa ja asiantuntijafoorumeilla. Osaavat naiset-projekti onkin tullut tunnetuksi niin maahanmuutto- kuin tasa-arvotyötä tekevien tahojen kanssa. Yhteistyötä on tehty myös Uudenmaan välityömarkkinasektorin toimijoiden, Vantaan työllisyysverkoston sekä VATES-säätiön Välityömarkkinat osana työelämää -projektin kanssa.

___________________

28

Kuva: YLE:n toimittaja Anna Savonius vieraili Osaavat naiset –projektin työpajassa 16.12.

”Joskus löytää töitä, mutta se on vaikeaa. Jos sinä itse löytää se vaikeaa. Mä ei tiedä miksi mutta jos työvoimatoimisto auttaa, se menee nopeasti. Esimerkiksi jos (Osaavat naiset-projekti) auttaa, se menee nopeasti, heti.”

Heidi Hirvonen Osaavat naiset –projektin projektivastaava


Muut projektit 2014 MoniNaisten Tilan kerhotoiminnan kehittäminen / Opetus- ja kulttuuriministeriö MoniNaisten Tilan kerhotoimintaa toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Toiminnalla edistettiin maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten naisten yhteyksiä ja tuettiin monikulttuurisuutta ja rasismin vastaista toimintaa. Lapsityön kehittäminen MoniNaisten Tilassa / Stiftelsen den Sjunde Mars Fonden MoniNaisten Tilan lasten parissa tehtävään työhön saatiin avustus Stiftelsen Den Sjunde Mars Fondenilta. Se antoi lisäresurssin lastenhoitajan henkilöstökuluihin. Avustus mahdollisti pienten lasten äitien pääsyn mukaan kotoutumista tukevaan toimintaan. Osaavat naiset / Uudenmaan ELY-keskus Osaavat naiset -projektin tarkoituksena on auttaa pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajanaisia työelämään. Tukihenkilökoulutus / Helsingin kaupungin elinkeino-osasto Vapaaehtoisia tukihenkilöitä koulutettiin 40 tunnin mittaisessa koulutuksessa. Koulutuksen teemana oli väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamistyö. Viestintätoiminnan kehittäminen ja jäsenjärjestöjen kouluttaminen / Helsingin kaupungin elinkeino-osaston maahanmuuttoasioiden neuvottelukunta Toiminnassa otettiin käyttöön Postiviidakko-työkalu sähköisten uutis- ja jäsenkirjeiden lähettämiseksi, jonka avulla tehostettiin viestintää ja saatiin toiminnan tuloksia esille. Lisäksi tuettiin jäsenjärjestöjen pääsyä koulutuksiin ja maksullisiin tilaisuuksiin. Toiminnallisten vertaistukiryhmien kehittäminen Voimavarakeskuksessa / Oikeusministeriö Projektissa kehitettiin ja testattiin uudenlaisia tukimuotoja sellaisille väkivaltaa kokeneille naisille, joiden suomen kielen osaaminen ei ole riittävä perinteiseen vertaistukiryhmään osallistumisen.

EU-projektit Euroopan komission ISEC-rahaston rahoittamassa STOP Traffick! –projektissa (2012–2014) tähdättiin ihmiskaupan ja prostituution kysynnän vähentämiseen. Hankkeessa toteutettiin tutkimus yhteistyössä Irlannin, Bulgarian, Kyproksen, Liettuan ja Suomen kesken. Suomessa tutkimuksen toteutti Monika-Naiset liitto. Hankkeen ja tutkimuksen tuloksista kerrottiin 12.2.2014 järjestetyssä “Kuinka ihmiskauppaa voidaan ehkäistä?” STOP Traffick!- projektin kansallisessa seminaarissa Helsingissä. Hankkeessa toteutetun online-kyselytutkimuksen tutkimusraportti julkaistiin 2.4014. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin seminaari ”Ihmisoikeudet prostituutiopolitiikassa" 27.8. Kertomusvuoden aikana liitto oli mukana EU/ISEC-ohjelmassa Early Legal Intervention for Victims of Trafficking (2014–2015). Projektin kansallista omarahoitusosuutta tuki Oikeusministeriö. Projektin tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida alkuvaiheen oikeudellisen tuen muotoja (Early legal intervention, ELI) ihmiskaupan uhreille EU:ssa. Projektissa toteutettiin vertaileva tutkimus siitä, kuinka projektiin osallistuvat EU-jäsenvaltiot (Bulgaria, Suomi, Irlanti, Liettua, Englanti) täyttävät sitoumuksensa EU-direktiivin 2011/36/EU toimeenpanosta. Projekti käynnistettiin Dublinissa huhtikuussa 2014 ja yhteistyötä jatkettiin vuoden mittaan verkostotapaamisissa Brysselissä ja Lontoossa. Hankkeissa tuotetut suomenkieliset materiaalit otetaan käyttöön liiton ihmiskaupan vastaisen työn tueksi.

29


Talous Monika-Naiset liiton tuotot koostuvat pääosin Raha-automaattiyhdistyksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin ja Vantaan kaupunkien, Uudenmaan ELY-keskuksen, muiden ministeriöiden, säätiöiden ja EU:n rahoituksesta sekä palveluja ostavien kuntien ja tukiasumistoiminnan tuotoista.

Työ talouden tasapainottamiseksi jatkui ja tuotti hyvää tulosta. Tilikauden tulos oli positiivinen 6 094 euroa ja vaikka oman pääoman osuus jäi vielä negatiiviseksi 8 763 euroa, on kehityssuunta hyvä verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Työtä taseen vakauttamiseksi jatketaan. Maksuvalmius parani edellisvuodesta, kun avustusten maksuaikataulut ja avustussummat olivat ennalta positiivinen muutos oli Turvakoti tiedossa. Tässä Monan siirtyminen yksittäisistä maksusitoumuksista Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustuksen piiriin 2014 alkaen. Talouden osalta hallitus keskittyi riittävien perusrahoitusten turvaamiseen. Myös hallintoa kuormittavista pienistä projektirahoituksista ja EU-hankkeista päätettiin luopua toistaiseksi kokonaan.

30

____________ Talous- ja hallintosuunnittelija Miia And

Tulevina vuosina yhdistyksen toimintaan voi vaikuttaa kuntien ja valtion kireä taloustilanne. Myös rahoitusrakenteisiin on tulossa muutoksia, kun turvakotitoiminnan rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle 2015 alkaen. Muutoksiin pyritään varautumaan ja turvaamaan yhdistyksen hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen palkanmaksun ja tilinpäätöksessä avustamisen hoiti Tilitoimisto Leerma Oy. Tilintarkastajana toimi Katariina Kaskimies Ernst & Young Oy:stä. Miia And Talous- ja hallintosuunnittelija


Tuloslaskelma ja Tase

TULOSLASKELMA

2014

2013

Avustukset

173 655,56

765 963,22

Muut tuotot

977 432,82

710 959,27

1 151 088,38

1 476 922,49

-1 033 594,13

-1 256 340,01

-2 550,07

-3 400,11

-360 336,69

-413 440,60

Varsinainen toiminta

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-245 392,51

-196 258,23

Varainhankinta Tuotot

3 884,60

1 320,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut

39,92

6,87

-1 181,70

-3 447,37

Yleisavustukset Saadut yleisavustukset Tilikauden yli/alijäämä

TASE

248 743,87

276 000,00

6 094,18

77 621,27

2014

2013

VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Koneet ja kalusto

7 650,23

10 200,30

Lyhytaikaiset saamiset

159 592,41

139 084,14

Rahat ja pankkisaamiset

130 552,86

20 923,52

Vaihtuvat vastaavat

VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset

-8 763,74

-14 857,92

0,00

3 792,24

Lyhyt aikainen vieras pääoma

306 559,24

181 273,64

Taseen loppusumma

297 795,50

170 207,96

31


MONIKA-NAISET LIITTO RY Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa ja ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä tukien jäsenjärjestöjensä toimintaa. Liitto toimii asiantuntijana, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Monikulttuurisen henkilöstön ansiosta asiakkaita voidaan palvella useilla eri kielillä.

____________________________ Monika-Naiset liitto ry Hermannin Rantatie 12 A 00580 Helsinki Puhelin (09) 72 79 9999 Fax (09) 72 79 9997 info@monikanaiset.fi www.monikanaiset.fi

Profile for Monika-Naiset liitto ry

Vuosikatsaus 2014 Monika-Naiset liitto ry  

Monika-Naiset liitto ry

Vuosikatsaus 2014 Monika-Naiset liitto ry  

Monika-Naiset liitto ry

Advertisement