Page 1

ANIMACYJNY CHARAKTER KSIĄŻEK OBRAZKOWYCH oprac. Monika Żołędziejewska


KSIĄŻKA OBRAZKOWA DEFINICJA BARBARY BADER, 1976

Tekst, ilustracje i całościowy projekt; może być wykonana ręcznie albo stanowić komercyjny produkt; jest społecznym, kulturowym i historycznym dokumentem, a przede wszystkim jest doświadczeniem dla dziecka. Jako forma sztuki zależy od współbrzmienia obrazów i słów, zaprojektowanych na rozkładówkach w dramacie przewracania kolejnych stron.


SYMETRYCZNE BARBARA BADER, 1975

KOMPLEMENTARNE

M. NIKOLAJEVA, C. SCOTT, 2001

POSZERZAJĄCE / UWYDATNIAJĄCE KONTRAPUNKTUJĄCE SYLLEPTYCZNE METAFORYCZNE

KSIĄŻKA OBRAZKOWA

ERUDYCYJNE MICHAŁ ZAJĄC PROSTE SKOMPLIKOWANE NARRACYJNE MAŁGORZATA CACKOWSKA 2016 NIENARRACYJNE KRISTIN HALLBERG

IKONOTEKST

oprac. własne


KSIĄŻKA IKONOTEKSTOWA (IKONICZNA) DEFINICJA KRISTIN HALLBERG

obraz

tekst

ikonotekst

oprac. własne


KSIĄŻKA OBRAZKOWA DEFINICJA MAŁGORZATY CACKOWSKIEJ

narracyjne

nienarracyjne

tekst + obraz

tekst + obraz

narracja wizualna

obraz

oprac. własne


WYRÓŻNIKI GATUNKOWE • integralność tekstu i obrazu • niewielka ilość stron (32 – 48 ), duży format • przemyślana architektura książki – ważne są wszystkie parateksty (okładka, obwoluta, wyklejka) K. Zabawa, za: M. Zając

• charakter transgresyjny • obecność dorosłego pośrednika

oprac. własne


METODY PRACY Z TEKSTEM LITERACKIM W OPARCIU O INTEGRACJE SZTUK tekst metoda pozawerbalna literacki [Alicja Baluch] metoda kinestetyczna [ Katarzyna Krasoń] metoda ekspresyjnego wykonania [Alicja Ungherer-Gołąb]

METODA DIALOGOWA [Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak]

oprac. własne za: D. Świerczyńska-Jelonek, G. Walczewska-Klimczak


METODA DIALOGOWA To taki sposób organizowania środowiska

edukacyjnego, który przez aktywność poznawczą, działania twórcze i zaangażowanie emocjonalne

prowadzi dzieci do konstruowania wiedzy o rzeczywistości. To metoda pracy oparta na dialogu między wszystkimi jego uczestnikami. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Walczewska-Klimczak, Dziecko w dialogu z tekstem literackim, s.12


DZIECKO POZNAJE ŚWIAT POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE kultura

otoczenie

doświadczenie • projekcja dziecka

• identyfikacja


METODA DIALOGOWA

DZIEĆMI

DIALOG DZIECKIEM

NAUCZYCIELEM

oprac. własne


NOWE KOMPETENCJE CZYTELNICZE

Alfabetyzacja wizualna rozwijanie kompetencji wizualnych


NOŚNIK NARRACJI = OBRAZ OZNACZENIE RUCHU LITERATURA WIZUALNA

KSIĄŻKA OBRAZKOWA A

KOMIKS

SEGMENTACJA TEKSTU CHARAKTER FABULARNY

Oprac. własne


RYTM

SCENA CZASOPRZESTRZEŃ

KSIĄŻKA OBRAZKOWA A

AKTORZY DIALOGICZNOŚĆ

TEATR

LUDYCZNOŚĆ

PERSWAZYJNOŚĆ


LISTA KSIĄŻEK ZALECANYCH • Cali D., Bloch S., Wróg, Wydawnictwo Zakamarki, Poznań 2014. • Chmielewska I., Kłopot, Wydawnictwo Wytwórnia, Warszawa 2010. • Chmielewska I., Oczy, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2015. • Chmielewska I., Pamiętnik Blumki, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2011. • Heekyoung I., Chmielewska I., Maum, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2016. • Pawlak P., Ignatek szuka przyjaciela, Nasza Księgarnia, 2015. • Tan S., Przybysz, Kultura Gniewu, Warszawa 2013. • Tan S., Zgubione Znalezione, Kultura Gniewu, Warszaw 2013.

Animacyjny charakter książek obrazkowych styczeń 2018  

popopopo

Animacyjny charakter książek obrazkowych styczeń 2018  

popopopo

Advertisement