Page 1

Rachunek do umowy o dzieło Rachunek nr: Za wykonanie prac zgodnie z umową nr:

1

z dnia:

22.09.2013

12/98/34

z dnia:

19.07.2013

Zamawiający: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103, tel. 000-000-001, Fax: 000-000-001

Wykonawca: MonikaKr, ul. Nowy Świat 110/2, 59-345 Wrocław, NIP: 000-000-00-00, tel.: 000-000-000, fax: 000-000-000

Rozliczenie umowy

Kwota brutto Koszty uzyskania przychodu:

2879,30 euro 50% 1439,65 euro 19%

Podstawa opodatkowania: Podatek dochodowy

273,53 euro

Do wypłaty:

2605,77 euro

Słownie:

dwa tysiące pięć euro siedemdziesiąt siedem eurocentów

UWAGI: 1. OBWE 2. Traktat o Unii Europejskiej 3. Wersje Skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i ustanawiającego Wspólnotę Europejską Razem znaków: 115 172 Nauka wystawienia dokumentów księgowych. Podpisy

........................... Podpis zamawiającego

......................... Podpis wykonawcy


Sposób płatności

Wymienioną kwotę otrzymałem dn. 1) Przelew proszę wykonać na konto: 2) Nazwa banku Numer konta

1) Wypełnić w przypadku wpłaty gotówkowej

2)

Podpis Wypełnić w przypadku płatności przelewem

Rach do umowy o dzielo  

PRZYKŁADOWY Rachunek do umowy o dzieło, gdzie następuje przeniesienie praw autorskich (koszty uzyskania przychodu 50%) oraz podatek wynosi 1...

Rach do umowy o dzielo  

PRZYKŁADOWY Rachunek do umowy o dzieło, gdzie następuje przeniesienie praw autorskich (koszty uzyskania przychodu 50%) oraz podatek wynosi 1...

Advertisement