Page 1

A short story about nouns

by Mokapi


Irregular Plural man = men person = people mouse = mice child = children foot = feet goose = geese tooth = teeth louse = lice woman = women deer = deer ox =oxen

fruit = fruit species = species sheep = sheep

GÄ…ski, gÄ…ski ! Do domu!


Plural nouns that end in ves: a wife a knife a shelf a wolf a loaf a life a half a thief

wives knives shelves wolves loaves lives halves thieves

a chief a roof a handkerchief

chiefs roofs handkerchiefs


- es or - s? Aby utworzyć liczbę mnogą rzeczownika należy do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodać literkę s:

a dog a book a car a bed a note

dogs books cars beds notes


Jeśli rzeczownik kończy się literami ch - s - ss - sh - x, wtedy w liczbie mnogiej rzeczownik ma końcówkę es: a dress a box a fox a bush a bus a watch

dresses boxes foxes bushes buses watches


Jeśli rzeczownik kończy się na literę "e" to do rzeczownika dodajemy tylko końcówkę „s" :

a nose a horse a rose a prize a price

noses horses roses prizes prices


Jeśli rzeczownik kończy się na "o” , to w liczbie mnogiej ma najczęściej końcówkę "es":

a tomato a potato a hero

tomatoes potatoes heroes


niepoliczalny much

zdanie twierdzące

przeczenia

pytanie

ilość

*

+

+

dużo

+

+

+

+

dużo

policzalny

+

many a lot of

+

+

+

+

+

dużo

lots of

+

+

+

+

+

dużo

+

+

+

+

+

mnóstwo

a few

+

+

+

kilka

few

+

+

a number of

plenty of

+

sporo

mało

a little

+

+

little

+

+

niewiele

+

+

kilka

+

several

some

+

+

any

+

+

www.ang.pl

+

+

trochę

+

trochę

+

trochę


I have a few cookies.

Mam kilka ciastek.

Only few people live here.

Tylko kilku (niewielu) ludzi tu mieszka.

I have a little time.

Mam trochę czasu.

I have little time.

Mam niewiele czasu.

I need some money.

Potrzebuje trochę pieniędzy.

Do you want some cake?

Chcesz trochę ciasta?

Do you have any money?

Masz jakieś pieniądze? Masz trochę pieniędzy?

I don't have any money.

Nie mam żadnych pieniędzy. Nie mam ani trochę pieniędzy.

www.ang.pl


How much time do you have? Ile masz czasu?

I haven't much time.

Nie mam dużo czasu.

I have many books.

Mam dużo książek.

I don't have many books.

Nie mam wielu książek.

Do you have many books?

Masz dużo książek?

www.ang.pl

Do you have a lot of time?

Czy masz dużo czasu?

I don't have a lot of time.

Nie mam dużo czasu.

She has lots of friends.

Ona ma wielu przyjaciół.

Do you have lots of work?

Czy masz dużo pracy?

A short story about nouns  

:-)

Advertisement