__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Podobno słońce wybuchnie Monika Drożyńska


Podobno słońce wybuchnie

Olsztyn 2018


4

nieskończoność ż V blm 1. def «nieskończona przestrzeń, nieskończony czas; bezmiar, bez­ kres»: „Poczuł ogrom ziemi, straszliwą nie­ skończoność nieba”. Prus Bolesław Przemiany, 58.  2. mat «nieskończony wzrost lub nieskończona ilość» // «wielkość dowolnie duża, oznaczana symbolem ∞»  3. albo «potknięta ósemka»: „A to jest potknięta ósemka, czyli nieskończoność. A co to jest nieskończoność? Potknięta ósemka”. Słapak Tymon, wypowiedź ustna.

5


6

7


8

1. Na początku był Papu Ziemia albo Matka Ziemia. 2. Matka Ziemia była pramatką wszystkich matek, zaś Papu Ziemia pratatkiem wszyst­ kich tatków. 3. Było tak albo tak, są dwie historie i obie są równoważne. 4. Matka wszystkich matek była jak grzybnia w lesie. Łączyła wszystko oddolnie, odżywiała i trzymała w kupie. 5. Papu prawdopodobnie przyleciał z kosmosu. Na kawałku meteorytu, jak bakterie, które za­ częły wchodzić w relacje z gazem, aż namnożyło się życie. 6. Możliwe, że Papu też był takim paprochem. 7. I tak upłynął miesiąc pierwszy. 8. A wtedy Papu rzekł: «Potrzebuję papu». 9. I stało się tak, jak powie­ dział. 10. Przypłynęła do niego pierwsza ryba. Nazwał ją rybą chińską, bo przez swoje wąsy przypominała Chińczyka. 11. I widział Papu, że była smaczna. 12. A potem pojawiło się dużo innych ryb, mysz, którą można było pomylić z ptakiem i kalmary. 13. Ryby traktowały kalmary jako prze­ kąskę, a nazywało się to kalmabalizm. 14. I tak upłynął miesiąc drugi. 15. I żyły sobie zwierzęta, gadały, chodziły na imprezki i tańczyły ­makarynę. 16. Tylko myć się nie miały czasu, więc pojawiły się bak­ terie. 17. Tak się stało. 18. Były wśród bakterii ptasiemiec, pleśń gnijąca, plastikoza i wszyst­ kie były naprawdę wspaniałe. 19. I tak rozpanoszyły się bakterie po świecie, że w końcu przejęły stanowisko po zwierzętach. 20. Wtedy zaczął powstawać zupełnie nowy świat. 21. Stało się tak, choć możliwe, że było zupełnie inaczej. Działo się to wszystko w czasie zwanym późność. Późność była piliony lat temu, jeszcze przed przeszłością.

9


10

11


12

13

Kalmar tęczowy (loligo multicoloris) Systematyka Domena

publiczna

Królestwo

niebieskie

Typ Gromada Rząd Rodzina

niepokorny/spod ciemnej gwiazdy Travel dusz Soprano


14

15


16

17 Dzień 1 — Proszę pana, czy słońce kiedyś wybuchnie? — Nie, słońce nigdy nie wybuchnie. Dzień 2 — Proszę pana, czy słońce kiedyś wybuchnie? — Tak, słońce na pewno wybuchnie.


20

21


22

kupidyn [łac. cupido ‘pragnienie’, ‘pożądanie’], bakteria należąca do grupy bakterii miłości, szczególnie wyspecjalizowanej fizjol. grupy bakterii, które lubią, że się kocha; wraz ze swędziterią tworzy króle­ stwo Amorum/Prokaryota (według innych systematyków zaliczane do Chorobum/Monera); mnoży się przez zakochanie w bakterii swę­ dziterii [patrz: swędziteria – bakteria, która lubi, że swędzi tyłek], w sprzyjających warunkach bardzo szybko (co 1-2 sekundy); efektem jest powstanie bakterii miłości zwykłej [patrz: miłość zwykła] i epide­ mia miłości obejmująca cały świat. Wszyscy się kochają i przytulają i tak się zaraża ta epidemia. Wykazuje strukturalne podobieństwo (rodzina krętków) z grupą bakterii przekrzywionych, na czele z bakterią pięk predaktyk, odpo­ wiedzialną za ból gałek ocznych [patrz: pięk predaktyk]. Kupidyn występuje powszechnie w otoczeniu człowieka, w wo­ dzie, glebie, pożywieniu, jest zawieszony w powietrzu; w przyrodzie odgrywa podstawową rolę w: nieobecność kupidyna w otoczeniu uniemożliwiłaby życie na Ziemi. Żyje w symbiozie (bakterioryza) z daboterią i szaleństwem (bakterie z rodziny Rhizobia­ceae: Rhizobium, Azorhizobium,  Sinorhizobium, Plastikoza) oraz licznymi gatunkami bakterii kwiatopchełek (z rodzaju Klebsiella, Ptasiemiec, Pleśń Gnijąca). Kupidyn został po raz pierwszy zaobserwowany przez Goździka Stefana, który odkrył go podczas stwarzania świata w 2018 roku.

23


24

25


26

27

— Toperz — Nietoperz — Nie! Toperz — Nietoperz! — Toperz!!


28

29


30

31


32

Nie wiemy, co to jest świat i gdzie został stworzony. Astronomowie z plane­ tarium mówią, że życie przyleciało z kosmosu, ale w sumie to nie są pewni. Jak się nad tym zastanowić, to światów jest wiele. Stworzenie świata to praca naukowa na temat tego, jak o stworzeniu świata opowiedziałyby zwierzęta. Jak by opowiedziały rośliny. Jak bakterie. Co by było, gdyby któregoś dnia zadzwoniły planety i powiedziały: „Wiesz, to nie było wcale tak, że małpa się przekształciła w człowieka”. Od czego by zaczęły? „Naukowy” znaczy ważny. Symbolizuje zasoby związane z władzą, językiem i kontrolą produkcji wiedzy. Obrazy tu pokazane są intuicyjne, nazywają świat na nowo. Powstają zgodnie z zasadą: „jeśli tak czujesz, to znaczy, że tak jest”. Wszyscy mamy rację. W tej książeczce są Opowieści o Stworzeniu Świata autorstwa dzieci i do­ rosłych, którzy dali głos wyobrażonym przez siebie zwierzętom, roślinom i planetom. Powstały podczas wspólnej pracy podczas warsztatów prowadzo­ nych przez Monikę Drożyńską w różnych miastach w Polsce.

Lista prac okładka i s. 4–5, 9: Świat został stworzony w Olsztynie, widok wystawy w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie, 2018 s. 2–3, 14–15, 18–19, 26–27: Stworzenie świata 4, rysunek na tkaninie, fragment, praca wspólna w ramach warsztatów w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie, 2018 s. 6–7: Stworzenie świata 3, rysunek na tkaninie, fragment, praca wspólna w ramach warsztatów w Galerii Labirynt w Lublinie, 2016 s. 8: Monika Drożyńska przy pracy s.12–13, 24–25: Stworzenie świata 2, 2015, rysunek na tkaninie, praca wspólna z Tymonem Słapakiem s. 16–17: Mapa wystawy, 2018, rysunek Moniki Drożyńskiej s. 18–19: Warsztat z astronomami z Planetarium w Olsztynie, 2018 s. 20–21: Stworzenie świata 5, 2018, detal, rysunek Stefana Goździka, powstały w ramach warsztatów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w ­Warszawie s. 22–23: Stworzenie świata 4, 2017, detal, rysunek Natasza Bober

33


Monika Drożyńska Świat został stworzony w Olsztynie 8 marca — 8 kwietnia 2018 BWA Galeria Sztuki w Olsztynie DYREKTORka Małgorzata Bojarska-Waszczuk Kurator Sarmen Beglarian Tekst Aleksandra Lipczak Zdjęcia Justyna Banasiak Monika Drożyńska Kuba Zdanowicz Projekt graficzny Michał Pawłowski © Monika Drożyńska © Aleksandra Lipczak © Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn isbn 978-83-65446-11-4 www.monika.drozynska.pl www.bwa.olsztyn.pl


Profile for Monika Drożyńska

Podobno Słońce Wybuchnie  

Podobno Słońce Wybuchnie  

Advertisement