Page 1

Monikowo, 19.03.2012r Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 13.02.2012r

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 ..............................................................................................................

Zleceniobiorca: ...................................................................... , NIP: 559-133-06-18 ..............................................................................................................

Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego EN>PL .doc 790 zn. Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego EN>PL .xls 987 zn. Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego EN>PL .pdf 25 200 zn. Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego PL>EN .ppt 11 250 zn. Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Monika86

mLingua Sp. Z o.o.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 7 321, 72 PLN 2. Kwota uzysku:

3 660, 86 PLN 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

3 660, 86 PLN różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

658, 95 PLN 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

6 662,77 PLN różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy)

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

rachunek-do-umowy-o-dzielo  
rachunek-do-umowy-o-dzielo  

Monikowo, 19.03.2012r Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Monika86 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 7 321, 72 PLN mLingua Sp. Z...

Advertisement